30-lecie otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.

W dniach 03-05.06.2022 r. w Kostrzynie nad Odrą odbywały się Dni Kostrzyna – Święto Miasta pt.” Kostrzyn na Fali”. W tym roku Święto Miasta zostało połączone z obchodami 30. rocznicy otwarcia przejść granicznych w rejonie Kostrzyna: 30.05.1992 r. – kolejowego osobowego i 21.11.1992 r. – drogowego. W porozumieniu z Burmistrzem Panem dr Andrzejem Kuntem i przy wsparciu Urzędu Miasta w obchody te aktywnie włączył się Region Nadodrzański ZEiRSG oraz emeryci SG z Kostrzyna nad Odrą, realizując następujące przedsięwzięcia:

  1. Udział w zaprojektowaniu, prezentacji i obsłudze w przenoszeniu wystawy sześciu stoisk z banerami z herbem miasta i logo naszego Związku, na których zamieszczone zostały zdjęcia przedstawiające budowę i przygotowania do otwarcia przejść granicznych. Wystawa ta została oficjalnie otwarta w dniu 04.06.2022r przez Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą w Parku przy Amfiteatrze, natomiast w dniu 05.06.2022 r. banery ze zdjęciami były prezentowane podczas głównych uroczystości obok amfiteatru i stoisk promocyjnych służb mundurowych, a w dniu 11.06.2022 r. – na spotkaniu integracyjnym emerytów na terenie Twierdzy Kostrzyn. Banery te jeszcze przez miesiąc będą prezentowane w centrum miasta na Placu Wojska Polskiego.
  2. W gazetce samorządowej „Samorządny Kostrzyn” zamieszczony został artykuł emeryta SG kol. Grzegorza  Matusewicza na temat okoliczności oraz zachodzących w Polsce i krajach byłego „bloku wschodniego” przemian społeczno-politycznych, które przyczyniły się do otwarcia wspomnianych wyżej przejść granicznych. (Tutaj link do tego artykułu w biuletynie „SAMORZĄDNY_3” – strona nr 9).
  3. Wykonano 1000 szt. okolicznościowych pocztówek z panoramą przejść granicznych: kolejowego i drogowego, a także 500 szt. okolicznościowych przypinek. Panoramiczne zdjęcia zostały wykonane przez profesjonalnych fotografów, a na uwagę zasługuje fotografia dworca kolejowego, który jest dwupoziomowy (jest to prawdopodobnie jeden z dwóch takich dworców w Polsce). Przecinają się tu linie kolejowe- wschód/ Gorzów Wielkopolski – zachód/Berlin oraz północ/Szczecin – południe/ Śląsk. Pocztówki z widokiem przejść granicznych były stemplowane okolicznościowym stemplem i wraz z przypinkami były rozdawane mieszkańcom miasta i uczestnikom obecnym na Święcie na specjalnym stoisku Urzędu Miasta obok stoisk prezentacyjnych służb mundurowych: Straży Granicznej z Oddziału w Krośnie Odrzańskim oraz Placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Świecku, a także Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
  4. Ważnym punktem programu Święta Miasta i obchodów 30. rocznicy otwarcia przejść granicznych był koncert orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska wykonany w miejskim amfiteatrze w dniu 05.06.2022 r. o godz. 17.00. Po koncercie były Komendant Placówki SG w Kostrzynie ppłk SG rez. Jan Tomasik w imieniu emerytów SG i mieszkańców podziękował orkiestrze za przybycie do Kostrzyna nad Odrą i uświetnienie uroczystości oraz przekazał na ręce kapelmistrza kmdr. ppor. SG Karola Hinca okolicznościowe upominki.  

Otwarcie przejść granicznych to ważne wydarzenie dla miasta, mieszkańców, władz samorządowych i służb granicznych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Burmistrz – to jeden z „kamieni milowych” rozwoju miasta, cyt: „..jedną z tych dat jest rok 1992 – rok otwarcia naszych przejść granicznych, dlatego, że było to wydarzenie, które istotnie, z jednej strony zmieniło życie codzienne mieszkańców naszego miasta, z drugiej natomiast – otworzyło miastu „okno” na Europę, stało się atutem – twardym czynnikiem lokalizacji u nas inwestycji zarówno zagranicznych jak i krajowych.”. „..jak ważne jest otwarcie granicy polsko – niemieckiej dla naszego miasta, przekonaliśmy się wtedy, gdy na krótko została zamknięta z powodu pandemii. Zaobserwowaliśmy, jak wielu naszych mieszkańców wręcz ułożyło sobie życie, zarówno zawodowe jak i prywatne, korzystając z szans, jakie daje granica, ale otwarta. Rok wcześniej w 1991r powstała Straż Graniczna, której zadaniem jest ochrona i kontrola polskich granic. Wszystkim zaangażowanym w bezpieczeństwo na polsko – niemieckiej granicy serdecznie dziękujemy za bardzo ważną dla nas i niebezpieczną dla nich służbę…”.

W dniu 11.06.2022 r. przy wsparciu Burmistrza Miasta i Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn na terenie Twierdzy odbyło się spotkanie integracyjne emerytów służby granicznej, celnej, kolejarzy i emerytów z Niemiec; przy okazji można było zapoznać się z eksponatami muzealnymi w Bastionie Filip. Na spotkaniu przygrywała miejscowa orkiestra, a wspomnieniom nie było końca….

Dziękujemy Panu dr Andrzejowi Kuntowi – Burmistrzowi Miasta i Pani Agnieszce Żurawskiej–Tatała – Kierownikowi Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, oraz Panu Ryszardowi Skałbie – Dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn za pomoc i wsparcie w realizacji naszych przedsięwzięć,

Prezes Regionu
Jerzy Siedlarz

 

Poniżej mała galeria zdjęć z obchodów Święta Miasta i spotkania integracyjnego w Twierdzy Kostrzyn.

 

 

 

Region Koszalin – spotkanie koleżeńskie z okazji świąt SG i WOP.

W dniu 10.06.2022 roku Zarząd Regionu Koszalin Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizował spotkanie koleżeńskie członków z okazji Święta Straży Granicznej oraz przypadającego w tym dniu Święta Wojsk Ochrony Pogranicza, w których to wielu z nas rozpoczynało swoją przygodę z mundurem.

Spotkanie było okazją do wspomnień z lat służby, które są już za nami, a także zapoznania członków Regionu z relacją z uroczystości wręczenia sztandaru Związkowi Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz odsłonięcia Pomnika Pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników polskich formacji granicznych, w których to czynny udział brali członkowie Naszego Regionu.

Miłym akcentem spotkania było przyjęcie w poczet członków Regionu Koszalin dwóch nowych członków.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania.

Z up. Prezesa Regionu Koszalin

Krzysztof Miś

Uroczystości w Rycerce Górnej – relacja poszerzona.

          W dniu 4.06.2022 roku w Rycerce Górnej w gminie Rajcza powiat Żywiec, odbyły się ważne dla naszego Związku uroczystości: wręczenie sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz odsłonięcie pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych. W czasie tych uroczystości Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy zostało odznaczone Złotym Medalem „Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, a nasz Kolega Józef Kraska z Regionu Świnoujście – w poprzedniej kadencji Wiceprezes Związku ds. Organizacyjno-Prawnych – został wyróżniony przez Zarząd Główny ZEiR SG Odznaką ,,Zasłużony dla Związku”.
Uroczystości odbyły się w pobliżu zabudowań dawnej strażnicy WOP w Rycerce Górnej i wzięło w nich udział kilkaset osób. W charakterze moderatora wystąpiła Koleżanka st. chor. sztab. SG rez. Ewa Domańska z Regionu Szczecin, dbając o sprawny przebieg spotkania. Po wstępnym powitaniu wszystkich zgromadzonych i wskazaniu celów uroczystości, zachęciła wszystkich do zapoznania się z ekspozycjami Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Granica” (wystawionej przez Region Kołobrzeg), Firmy „Concept” z Bielska-Białej oraz wystawy Koło Łowieckiego „Głuszec” w Rajczy. Następnie przy zasłoniętym jeszcze pomniku został wystawiony posterunek honorowy ze Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu oraz ze wspomnianej już Grupy „Granica”. Tuż obok zajęły miejsce poczty flagowe i sztandarowe w kolejności:
1. Koło Łowieckie Głuszec.
2. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin.
3. XIX Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy.
4. Związek Miłośników Ziemi Żywieckiej.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Rycerce Górnej.
6. Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej.
Następnie przy dźwiękach hymnu RP podniesiono flagę Polski na maszt stojący tuż przy pomniku i wcześniej przygotowany przez władze Gminy Rajcza. Otwarcia zgromadzenia publicznego pod względem formalnym dokonał Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Kolega Sławomir Matusewicz, a wszystkich zgromadzonych i zaproszonych gości powitał w swoim przemówieniu gospodarz terenu, Zastępca Wójta Gminy Rajcza Pan Jerzy Motyka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością parlamentarzyści RP –  Wicemarszałkini Senatu Pani Gabriela Morawska-Stanecka i posłowie na Sejm:  Pan Mirosław Suchoń i Pan Przemysław Koperski. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz lokalnych (powiatowych i gminnych), delegacje Regionów ZEiRSG, przedstawiciele Straży Granicznej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Bractwa Mundurowego RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, XIX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy, Straży Pożarnej, Śląskiego Oddziału KOD, Polskiego Związku Łowieckiego, Związku Miłośników Ziemi Żywieckiej, brokera WDB i PZU, duchowieństwa, lokalnych szkół i harcerstwa, mediów i miejscowej ludności. Pan Motyka witając wszystkich obecnych wskazał, że od początku pojawienia się projektu budowy Pomnika Pamięci w Rycerce Górnej, Gmina Rajcza objęła patronat nad całą uroczystością, aktywnie włączyła się w jej przygotowanie i przeprowadzenie, a Pomnik został włączony w symbole pamięci Gminy na stałe. Będzie on podlegał opiece gminnych służb, a polska flaga przy nim będzie symbolizować polską państwowość i polską granicę, bronioną i chronioną od 1918 roku przez wszystkie polskie formacje graniczne. (Tutaj link do wykazu dostojnych gości powitanych przez Pana J. Motykę.)
Następnie przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru – Wiceprezes ZEiRSG ds. organizacyjno-prawnych, Kol. Andrzej Budzyński, odczytał akt erekcyjny ufundowania sztandaru. (Tutaj  akt erekcyjny ufundowania sztandaru).
W związku z tym, że Sztandar Związku ufundowany został przez ogromne grono sympatyków i przyjaciół naszego Związku, najbardziej hojni darczyńcy zostali uhonorowani pamiątkowymi złotymi i srebrnymi gwoździami, które osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli symbolicznie przybili do drzewca sztandaru i złożyli podpisy na akcie ufundowania sztandaru.
(Tutaj wykaz fundatorów sztandaru uhonorowanych złotymi i srebrnymi gwoździami).
W dalszej części uroczystości ksiądz por. Artur Suska – kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu – oraz ksiądz płk Kornel Undas – dziekan ewangelicki Straży Granicznej, dokonali uroczystego poświęcenia sztandaru, po czym w uroczystej formule, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nastąpiło jego wręczenie Prezesowi Związku, Kol. Sławomirowi Matusewiczowi. Przebieg tego doniosłego aktu był następujący:
W imieniu fundatorów Sztandaru jego Ojciec Chrzestny – Honorowy Prezes ZEiRSG, Kol. Adam MIKSIEWICZ – przekazał Sztandar ustępującemu Przewodniczącemu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. w st. spocz. Zdzisławowi CZARNECKIEMU, który z kolei, po wygłoszeniu formuły: „W imieniu Fundatorów wręczam Związkowi Emerytów i Rencistów Straży Granicznej ten sztandar”, przekazał go Prezesowi Związku, Kol. Sławomirowi Matusewiczowi. Prezes Związku, ucałowawszy z czcią Sztandar podniósł go do góry prezentując wszystkim zebranym, po czym wręczył oczekującemu na Sztandar pocztowi sztandarowemu. Nastąpiła dalsza prezentacja Sztandaru, czyli przemarsz pocztu ze Sztandarem wzdłuż szpaleru zgromadzonych i powrót na miejsce tuż przy pomniku. Całemu aktowi przekazania Sztandaru towarzyszyły dźwięki odpowiednich wojskowych sygnałów muzycznych. Warto wskazać, że poczet sztandarowy stanowili: dowódca – ppłk SG rez. Grzegorz Borowik, sztandarowy – mjr SG rez. Jerzy Macura, asysta – ppłk SG rez. Jerzy Rogala.
Następnie głos zabrał ustępujący Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych gratulując całemu Związkowi otrzymania Sztandaru i życząc, aby zawsze towarzyszył on we wszystkich ważniejszych – radosnych i smutnych – wydarzeniach związkowych, symbolizując jedność środowiska i przypominając o hołdzie dla wszystkich, którzy bronili i chronili polską granicę. Do tych życzeń nawiązał w swoim wystąpieniu Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Wiceprezes ZEiRSG Kol. Andrzej Budzyński dziękując wszystkim fundatorom i osobom zaangażowanym w akt fundacji sztandaru. W szczególności podziękował głównym sponsorom finansowym uroczystości – PZU i brokerowi WDB organizującemu ubezpieczenia dla środowiska „pograniczników”, a także Sekretarzowi obydwu Komitetów (ufundowania sztandaru i budowy pomnika) Kol. Mariuszowi Kolanko – członkowi Zarządu Regionu Cieszyn naszego Związku – za wielki trud w przygotowanie całej uroczystości.
W dalszej części zgromadzenia Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy odznaczone zostało Złotym Medalem „Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Najpierw głos w tej sprawie zabrał dotychczasowy Prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żywcu (od kilku tygodni wybrany Prezesem Rejonu ZŻWP w Bielsku-Białej) ppłk w st. sp. Albin Kłodnicki i odczytał postanowienie o wręczenie medalu. Po czym, po wystąpieniu pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego „Głuszec” w Rajczy, udekorował sztandar Złotym Medalem.
Zanim przystąpiono do odsłonięcia Pomnika Pamięci, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Kol. Sławomir Matusewicz, wyróżnił Odznaką „Zasłużony dla Związku” Kol. Józefa KRASKĘ, wiceprezesa ds. organizacyjno-prawnych w poprzedniej kadencji władz Związku. Odznaka została mu przyznana przez Zarząd Główny uchwałą nr 11/2022 z dnia 02.04.2022 r.
Uroczyste odsłonięcie Pomnika Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych zapoczątkowało wystąpienie Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Kol. Sławomira Matusewicza, który wyraził satysfakcję z otrzymania przez Związek sztandaru, symbolu jedności wzmacniającego ducha walki o wolność i niepodległość. Wskazał, że „W obecnych czasach symbol sztandaru nie stracił swego znaczenia, swej wartości. Dlatego zarówno ja, jak i wszyscy członkowie z ogromnym wzruszeniem odbieramy jego wręczenie dla naszej organizacji – to nasz honor i duma!” Po czym nawiązał do Pomnika, który „oddaje hołd wszystkim, którzy od 1918 roku pełnili służbę w ochronie i obronie granicy państwowej oraz pracowali na rzecz Naszej Niepodległej Rzeczypospolitej… Ten pomnik jest wyrazem wdzięczności i należnego szacunku dla tych, którzy w formacjach granicznych służyli Polsce i pracowali dla niej najlepiej jak potrafili …., którzy w tej służbie zostawili zdrowie a często ofiarę najwyższą”. Wskazał też, że pomysłodawcą budowy Pomnika i siłą napędową Komitetu Budowy był Kolega Tadeusz Kwiędacz, a w realizację tego wspaniałego dzieła nieoceniony wkład pracy wnieśli emerytowani żołnierze i funkcjonariusze byłej Strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza i rozformowanej w 2004 roku Strażnicy Straży Granicznej w Rycerce Górnej, a także mieszkańcy Rycerki Górnej i terenów przygranicznych Żywiecczyzny. Wyraził podziękowanie władzom Gminy Rajcza i Powiatu Żywieckiego, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w powstanie Pomnika. (Tutaj przemówienie Prezesa ZEiRSG). Warto wskazać, że Kol. Mjr WOP w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz był w latach 80-tych ub. wieku dowódcą Strażnicy WOP w Rycerce Górnej, a obecnie jest Honorowym Członkiem naszego Związku.
Po tym wystąpieniu głos zabrała Wicemarszałkini Senatu RP Pani Gabriela Morawska-Stanecka, która podziękowała za zaproszenie na „piękną i wzruszającą uroczystość patriotyczną, która nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania i pracy społecznego komitetu budowy pomnika oraz lokalnych władz samorządowych”. Wskazała, że pomnik oddaje hołd wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom polskich formacji granicznych broniących i chroniących granicę od roku 1918, czyli od czasu odzyskania niepodległości po zaborach. Napis na pomniku nikogo nie wyklucza, każe pamiętać o wszystkich. Przypomniała, że obecnie ludzie, którzy przez wiele lat służyli Ojczyźnie, narażając swoje zdrowie i życie, nie zawsze otrzymują od Niej należne wyrazy wdzięczności i szacunku i to musi się zmienić w najbliższej przyszłości. Pani Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska Stanecka wraz ze słowami wsparcia dla Związku wręczyła Kol. Prezesowi S. Matusewiczowi pamiątkowy medal wraz z certyfikatem wykonanym techniką odlewu i przedstawiającym wizerunek orła wyrzeźbionego w drewnie autorstwa artysty Ryszarda Korzekwy.
Pan Przemysław Koperski Poseł do Sejmu RP również odniósł się w podobny sposób do całej uroczystości podkreślając konieczność szanowania pamięci o żołnierzach, funkcjonariuszach i pracownikach wszystkich formacji granicznych ochraniających granicę, którzy w przeszłości nie szczędzili krwi i życia w jej obronie. Wskazał, że jest wysoce niesprawiedliwe zabieranie, czy obniżanie emerytur i rent żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy służbę pełnili w okresie PRL i nie popełnili żadnych przestępstw. Pan Poseł Przemysław Koperski na zakończenie wystąpienia wraz gratulacjami wręczył Prezesowi Związku piękne wydanie sejmowe Konstytucji 3 maja 1791 roku.
Pan Mirosław Suchoń poseł na Sejm RP, dziękując za zaproszenie na uroczystość nadania Związkowi Sztandaru i odsłonięcia Pomnika Pamięci przypomniał o honorze i męstwie tych, którzy poświęcali się służbie dla Polski z pobudek patriotycznych i czynią to nadal. Ochrona i obrona granicy Państwa Polskiego, często z narażeniem zdrowia, a niekiedy i życia, powinny być zawsze doceniane przez władzę bez względu na jej polityczną barwę i bez prób wykluczania kogokolwiek. Pogratulował Związkowi aktywnej realizacji zadań w interesie wszystkich emerytów i rencistów służb granicznych łącząc tym samym dorobek wszystkich pokoleń.
Pan mjr SG Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego, Samorządnych Związku Zawodowych Funkcjonariuszy SG, dziękując za możliwość uczestniczenia w tej patriotycznej uroczystości zapewnił w imieniu NSZZ FSG o poparciu dla idei ufundowania sztandaru dla ZEiRSG i budowy Pomnika Pamięci, czego dowodem były darowizny na te szczytne cele. Wskazał, że NSZZ FSG zawsze występował w obronie nie tylko funkcjonariuszy i pracowników SG, ale też emerytów i rencistów wszystkich formacji granicznych i zajmował negatywne stanowisko przy wszystkich próbach naruszania ich praw nabytych. Pogratulował organizatorom sprawnego przebiegu uroczystości i zapewnił o kontynuacji już uzgodnionych wspólnych przedsięwzięć i gotowości do podejmowania nowych.
Pani Ewa Macek, Przewodnicząca Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Siemianowicach wystąpiła w imieniu trzyosobowej delegacji Śląskiego SEiRP-u, podziękowała za zaproszenie na uroczystości i nawiązała do wcześniejszych, wspólnych z naszym Związkiem przedsięwzięć w obronie praw represjonowanych i poszkodowanych ustawą grudniową z 2016 r. ,obniżającą w radykalnych rozmiarach emerytury i renty żołnierzom i funkcjonariuszom. Podziękowała też Wicemarszałkini Senatu Pani G. Morawskiej-Staneckiej oraz posłom: Panu P. Koperskiemu i Panu M. Suchoniowi za dotychczasowe działania i deklaracje dalszego wspierania poszkodowanych w ich walce o przywrócenie zabranych emerytur i rent. Wyraziła też dezaprobatę dla łamania przez obecną władzę praw człowieka, podejmowania prób pisania na nowo historii i ciągłego dzielenia społeczeństwa na lepszy i gorszy sort.
Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci. Aktu tego dokonali:
1) Wicemarszałkini Senatu RP Pani Gabriela MORAWSKA-STANECKA,
2) Przewodniczący Komitetu Społecznego Fundacji Pomnika i jednocześnie Członek Honorowy ZEiRSG kol. Tadeusz KWIĘDACZ,
3) Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Kol. Sławomir MATUSEWICZ,
4) Zastępca Wójta Gminy Rajcza Pan Jerzy MOTYKA.
Następnie uczestniczący w uroczystości księża kapelani SG: ksiądz płk Kornel Undas i ksiądz por. Artur Suska, odmawiając okolicznościowe modlitwy, dokonali uroczystego poświęcenia Pomnika.
Apel Pamięci w trybie ceremoniału wojskowego przeprowadził Członek Zarządu Regionu Szczecin ZEiRSG Kol. ppłk rez. SG Jarosław Kęsicki. (Tutaj treść Apelu Pamięci). 
Po Apelu Pamięci poszczególne delegacje i pojedyncze osoby złożyły przed Pomnikiem Pamięci wieńce i kwiaty, po czym z działa Bractwa Kurkowego z Cieszyna oddano trzy salwy honorowe. W roli działonowego, który odpalał ładunki prochowe, wystąpił ustępujący Przewodniczący Federacji SSM RP insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki. Następnie na komendę moderatorki uroczystości Kol. Ewy Domańskiej odprowadzono sztandary, zdjęto posterunek honorowy i honorową asystę. Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Kol. Sławomir Matusewicz formalnie ogłosił rozwiązanie zgromadzenia i zaprosił wszystkich na okolicznościowy poczęstunek na sąsiedniej polance, zorganizowany i przygotowany przez Koło Łowieckie „Głuszec|”. Zebrani, po wysłuchaniu i odśpiewaniu słynnego utworu „pograniczników” – „Na granicy” – udali się pod namioty na wspólną biesiadę z grillem.

Na koniec kilka zdań komentarza:
Mamy wreszcie wspólny Sztandar Związkowy! Będzie on nam towarzyszył w chwilach radosnych i smutnych, a w roku przyszłym – na XXV-lecie Związku – będzie witany uroczyście jako symbol jedności naszej wspólnoty integrującej się od roku 1998 w formie stowarzyszenia. Brakowało nam tego Sztandaru… O jego ufundowaniu myślano od dawna, ale proces ten odwlekano na później z powodów organizacyjnych i braku pieniędzy. W ostatnich latach Związek okrzepł i rozwinął się, pojawiły się nowe możliwości funkcjonowania, pozyskaliśmy sponsorów, a nowy Zarząd Główny wybrany na ostatnim Zjeździe Związku, podjął decyzję o rozpoczęciu procesu fundacji sztandaru. Warto przypomnieć, że kilkanaście miesięcy wcześniej szlak fundacji sztandaru został przetarty przez Region Szczecin, którego członkowie przy wsparciu lokalnych sponsorów ufundowali sztandar dla swojego Regionu – sztandar ten towarzyszył uroczystościom w Rycerce Górnej. Doświadczenia zebrane przy fundacji sztandaru dla Regionu Szczecin, jego Prezes kol. Andrzej Budzyński – obecny Wiceprezes Zarządu Głównego – i wspierający go koledzy, którzy weszli w skład nowego Zarządu Głównego, wykorzystali w procesie fundacji sztandaru dla całego Związku. Podkreślam to szczególnie, bo bez determinacji Koleżanek i Kolegów ze Szczecina (nie umniejszając pozytywnej roli Prezesa Związku i pozostałych członków ZG) być może nadal bylibyśmy bez sztandaru! Nasz Sztandar, który łączy i jednoczy członków Związku, ich rodziny i sympatyków, będzie symbolem jedności i pamięci przy wszystkich okazjach nie tylko wewnątrzzwiązkowych, ale też w uroczystościach innych środowisk formacji granicznych i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Odsłonięty w Rycerce Górnej pomnik zaczęliśmy nazywać Pomnikiem Pamięci – taki skrót ciśnie się na usta przy lekturze napisu na Pomniku: „Dla zachowania w pamięci, w hołdzie żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom polskich formacji granicznych, którzy od 1918 roku strzegli i bronili granic Polski”. Ten Pomnik ma łączyć, nikogo nie wykluczać, nie dzielić formacji granicznych na lepszą czy gorszą, gdyż wszystkie zajmowały się ochroną polskiej granicy w określonych historycznie momentach dziejowych naszej Ojczyzny i określonych warunkach politycznych i ustrojowych. Służby graniczne zawsze ochraniały granicę i jej broniły na miarę możliwości bez względu na funkcjonujące normy ustrojowe, sojusze czy przymierza zawierane przez daną władzę państwową. Nasze środowiska, szczególnie emeryci i renciści pamiętający służbę w b. Wojskach Ochrony Pogranicza, ich rodziny oraz sympatycy, ale też całe rzesze żołnierzy służby zasadniczej, którzy pełnili służbę w okresie PRL na polskiej granicy, nie godzą się na wykluczanie z historycznej pamięci formacji WOP-u, co się dzieje w ostatnich latach, i na deprecjonowanie wartości i sensu tej służby, pełnionej przecież dla Ojczyzny, takiej jaka wówczas była! Nie godzą się też na traktowanie niektórych z nich jako przestępców, mimo iż żadnych przestępstw im nie udowodniono, i na stosowanie wobec nich odpowiedzialności zbiorowej w postaci zabierania lub obniżania w radykalnych rozmiarach emerytur, rent i rent rodzinnych za sam fakt pełnienia służby w b. WOP-ie. Jest to po prostu niezgodne z prawami człowieka i ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego!
Odsłonięty Pomnik Pamięci w Rycerce Górnej – nasz Pomnik i Gminy Rajcza – ma szanse wpłynąć na lepsze rozumienie etosu służby granicznej na przestrzeni lat, przyczynić się do sprawiedliwej oceny poszczególnych formacji granicznych strzegących i broniących polskich granic i przywrócenia godności i praw nabytych emerytowanym żołnierzom i funkcjonariuszom wykonującym w przeszłości zadania na rzecz ochrony granic Ojczyzny. Myślę, że ten Pomnik powinien być jednym głównych miejsc pamięci, przy których nasz Związek będzie organizował obchody Dnia Weterana Służby Granicznej.

Rzecznik ZEiRSG
Jerzy Jankowski

PS. Na stronie głównej naszej witryny została utworzona podstrona pt. „Uroczystości w Rycerce”, gdzie znajdują się materiały (sukcesywnie uzupełniane) związane z organizacją fundacji Sztandaru i budowy Pomnika Pamięci, a także z przebiegu uroczystości.  Zapraszamy do oglądania.

Poniżej wideo i galeria zdjęć.

https://drive.google.com/file/d/1SQ9CavKCGW88xmocG0P_NgpIungYwz4M/view?usp=sharing

Stowarzyszenie „Wisztyniec” przystępuje do Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej „Wisztyniec” z siedzibą w Gołdapi podjęło w dniu 18 czerwca 2022 roku podczas Walnego Zebrania uchwałę o przystąpieniu  do Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Przypominamy, że Porozumienie to zostało podpisane w dniu 30.05.2022 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przez 8 podmiotów reprezentujących weteranów, emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  Postanowienia tego Porozumienia dają możliwość przystępowania do niego innych organizacji reprezentujących środowiska „pograniczników” i podejmowania wspólnych działań stosownie do celów Porozumienia.  Bliżej na ten temat pisaliśmy na naszej witrynie TUTAJ. 

W walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Wisztyniec” uczestniczył w charakterze zaproszonego gościa specjalnego reprezentant naszego Związku Wiceprezes ds. Finansowo-Społecznych Kol. Piotr IWAT, będący jednocześnie Przewodniczącym Federacji SSM RP. Podczas obrad członkowie Stowarzyszenia „Wisztyniec” podjęli uchwałę o nadaniu Koledze Piotrowi Iwatowi godności Członka Honorowego Stowarzyszenia „Wisztyniec”.  TUTAJ  fotorelacja ze spotkania na portalu Gołdap. org.pl.

Dodatkowo informujemy, że Stowarzyszenie „Wisztyniec” powstało w roku 2019, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w KRS pod nr: 0000819426. Posiada też własną stronę internetową na Facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Wisztyniec-101622125459586 , a Prezesem Stowarzyszenia jest Kol. Piotr Kuśtowski.

Serdecznie gratulujemy członkom Stowarzyszenia „Wisztyniec” przystąpienia do wspomnianego wyżej Porozumienia, a Kol. Piotrowi Iwatowi – nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia „Wisztyniec”.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

FSSM RP – NOWE OTWARCIE. LIST PRZEWODNICZĄCEGO PIOTRA IWATA.

Poniżej publikujemy skan Listu Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Kol. Piotra IWATA, zamieszczony na witrynie Federacji pod znamiennym tytułem:

FSSM RP – NOWE OTWARCIE. LIST PRZEWODNICZĄCEGO PIOTRA IWATA.

Podziękowania od Zdzisława Czarneckiego i ustępującego Zarządu FSSM RP.

      Poniżej publikujemy List byłego Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława Czarneckiego do emerytów i rencistów mundurowych,    w którym w imieniu własnym i ustępującego Zarządu Federacji dziękuje wszystkim za lata współpracy i wyjaśnia powody, dla których zrezygnował z dalszego działania w Zarządzie FSM RP. 

Apel o pomoc dla Kolegi Piotra Urbańskiego!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

           Kolega Piotr Urbański służył w Pomorskiej Brygadzie WOP i Pomorskim Oddziale Straży Granicznej na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. W ostatnich latach jakieś fatum nad Nim zawisło – brak słów, aby opisać jego trudną sytuację życiową. Na co dzień boryka się z samodzielnym wychowywaniem niepełnosprawnego, niezdolnego do samodzielnej egzystencji syna, dla którego musiał przebudować całe mieszkanie wraz z dobudową zewnętrznej windy. W krótkim czasie spotkały Go tragedie związane ze śmiercią najbliższych: zmarła Jego żona, wkrótce brat i bratowa. W mieszkaniu wybuchł pożar, wskutek czego uległo ono znacznemu zniszczeniu. Konieczny był remont kapitalny mieszkania, które ponownie trzeba było przystosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pisaliśmy o tym w listopadzie 2020 roku: http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/kol-piotr-urbanski-z-regionu-szczecin-potrzebuje-pomocy/

Co jeszcze gorszego mogło Go spotkać? Niestety on sam zachorował na nowotwór!!! W związku z chorobą będzie przebywał w szpitalu i na ten czas zmuszony jest oddać syna do Domu Opieki Społecznej na okres dwóch miesięcy. Jest to koszt około 11.000 zł. Konieczna jest pilna pomoc finansowa. Prosimy życzliwych członków naszego Związku (i nie tylko) o wpłaty bezpośrednio na konto Piotra:

77 1240 3813 1111 0000 4382 5415

W imieniu Piotra dziękujemy za każdą najdrobniejszą wpłatę.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Zarząd Regionu Szczecin

 

Apel o pomoc dla Wiktora Korpusińskiego!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego Kolegi ze służby Zbyszka
Korpusińskiego, który służył w Pomorskim Oddziale SG i jest członkiem Związku. Jego syn Wiktor ma 14 lat. Od kilku lat narzekał na słabe widzenie w prawym oku. Aby sprawdzić co może być powodem słabego wzroku, rozpoczęto leczenie okulistyczne.  W wyniku rezonansu magnetycznego stwierdzono, że Wiktor prawdopodobnie choruje na czaszkogardlaka. Dodatkowe badania wykazały, że Wiktor ma znaczne uszkodzenie nerwu wzrokowego w prawym oku oraz częściowo w lewym. Wiktor oczekuje na pełną diagnozę i szczegółowy plan leczenia – bardzo kosztowny zabieg w Niemczech. Bliscy będą walczyć o jego zdrowie i szansę na sprawność, dlatego w ich imieniu bardzo prosimy o wsparcie. Z góry dziękujemy za każdą złotówkę.

Poniżej link do zbiórki:

 https://www.siepomaga.pl/wiktor-korpusinski?fbclid=IwAR2B6T_5-IrSkT1ipSvYgN6OsMrKUMZcv144LBtQk6T-7RZ2vvQF04JU3yk

W imieniu Zbyszka dziękujemy za każdą najdrobniejszą wpłatę.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Zarząd Regionu Szczecin

 

Ostatnie pożegnanie śp. st.chor.szt. WOP i SG Roberta Długosza.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP i SG Wojciecha FREJERA.