Ostatnie pożegnanie Kol. Prezesa ZEiRSG śp. płk. WOP/SG w st. spocz. Marka MESZYŃSKIEGO.

 

Cześć Twojej pamięci, Kolego Prezesie!
Marku! Pracowałeś niemal do końca nad organizacją naszego V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego i wydawałeś dyspozycje! Odszedłeś na wieczną służbę w Dniu Weterana Służby Granicznej, który to dzień jest jednocześnie Świętem Statutowym ZEiRSG! Symbolika tego faktu dodatkowo wzmaga nasz żal i smutek z powodu Twojej nieobecności, którą przecież przewidywałeś w ostatnich rozmowach z nami. Pamięć o Tobie pozostanie na zawsze w naszych
sercach!

Ostatnie pożegnanie śp. por. WOP w st. spocz. Stanisława KRUĆKO.

Region Sądecki zwiedza nasz kraj!

 Kontynuując tradycję w dniach 09 – 11 września br. Zarząd Regionu Sądeckiego zorganizował wycieczkę – pielgrzymkę dla swoich członków i ich rodzin. Autokar na wycieczkę udostępnił Komendant Karpackiego Oddziału SG, za co serdecznie dziękujemy.
Program trzydniowej wycieczki był bardzo bogaty. W pierwszym dniu zwiedziliśmy ruiny Zamku w Ogrodzieńcu, Pustynię Błędowską (gdzie dodatkową atrakcją były skoki spadochronowe – ćwiczenia odbywane w poligonowej części pustyni przez wojska powietrzno – desantowe), Zamek w Pieskowej Skale oraz Ojców. Dzień drugi rozpoczęliśmy od mszy św. w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich oraz jego zwiedzania. Następnie udaliśmy się do Zabrza, gdzie odbyliśmy trzygodzinną wędrówkę po podziemnych chodnikach (na poziomach 170 i 330 metrów) byłej kopalni węgla kamiennego (obecnie muzeum) GUIDO. W trzecim dniu udaliśmy się do Węgierskiej Górki, gdzie pod Fortem „Wędrowiec” (miejscem walk 151 kompanii fortecznej i batalionu KOP w dniach 01 – 03 września 1939 roku z niemieckim najeźdźcą zwanym również Westerplatte Południa) z okazji dnia Weterana Służby Granicznej złożyliśmy okolicznościowy wieniec. Następnie w Żywcu zwiedziliśmy Muzeum Browaru, po czym udaliśmy się w drogę powrotną do Nowego Sącza.
Wycieczka była bardzo udana, dopisała pogoda oraz humory uczestnikom. Wszyscy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w kolejnej wycieczce w przyszłym roku, a propozycje jej kierunków zostały przedstawione do rozważenia.

Poniżej mała galeria zdjęć z wycieczki.

Prezes Regionu Sadeckiego

Krzysztof Twardowski

Uroczyste wręczenie sztandaru Regionowi ZEiRSG w Szczecinie.

Dzień 11 września 2021 r. był dla Regionu w Szczecinie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej  szczególnie ważny. Miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru dla naszego Regionu. Uroczystość odbyła się na nowo otwartym Skwerze Pogranicznika, który znajduje się w pobliżu granicy państwowej przy ścieżce rowerowej Łęgi-Buk-Stolec. Sam przebieg wręczenia sztandaru, pomimo warunków polowych, był podniosły i zgodny z ceremoniałem. Sztandar z rąk Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin Renaty Łażewskiej odebrał Prezes Zarządu Regionu Szczecin Kol. Andrzej Budzyński. Następnie sztandar został przekazany dla pocztu sztandarowego w składzie: dowódca pocztu – por. Grzegorz Pieszko, sztandarowy – ppłk Grzegorz Borowik, asystujący – st. chor. sztab. Grzegorz Konior. Dzięki hojności fundatorów oraz wsparciu gmin: Stepnica i Nowe Warpno, procedura fundowania sztandaru trwała tylko niecałe trzy miesiące. Darczyńcy zostali uhonorowani złotymi i srebrnymi gwoździami, deskami okolicznościowymi, podziękowaniami, a ich dane umieszczono na grawerowanej tablicy pamiątkowej. Patroni honorowi – Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirał Andrzej Prokopski i Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, Burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba oraz pozostali darczyńcy, dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec. Sztandar zawiśnie w gablocie w naszym pomieszczeniu w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie.

Prezes Regionu Szczecin

Andrzej Budzyński

Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.

13 września – Dzień Weterana Służby Granicznej! Święto ZEiRSG!

  SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY! 

EMERYCI WSZYSTKICH FORMACJI GRANICZNYCH RP!

 W Dniu Weterana Służby Granicznej i jednocześnie statutowego Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej składamy wszystkim Weteranom Służby Granicznej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, poczucia pełnej satysfakcji  z dobrze wypełnionych obowiązków wobec Ojczyzny, a także wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym.

  W tym szczególnym Dniu wspominamy tych, którzy ryzykowali życie broniąc granic naszej Ojczyzny, stracili zdrowie w jej ochronie, zostali poszkodowani skutkami ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku, a także tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

  Uczcijmy minutą ciszy wszystkich zmarłych Weteranów, pamiętając szczególnie o tych, którzy oddali życie w służbie Ojczyźnie.

  Wszystkim Członkom i sympatykom naszego Związku, Rodzinom, a także całej „braci pograniczników” życzymy wszystkiego najlepszego, pogody ducha, niepoddawania się przeciwnościom losu i wiary w lepsze jutro.

ZARZĄD GŁÓWNY

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW 

STRAŻY GRANICZNEJ  

  

Region Szczecin ZEiRSG – otwarcie Skweru Pogranicznika w ramach programu współpracy INTERREG.

W dniu 11 września 2021 r. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region w Szczecinie zorganizował uroczyste otwarcie Skweru Pogranicznika, który powstał w ramach pozyskanych środków z programu Interreg, dofinansowanego przez Unię Europejską. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Pierwszym etapem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w dniu 16 maja br., a więc dokładnie w 30 rocznicę powołania Straży Granicznej. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne nie było możliwe realizowanie w maju całości projektu. Finał nastąpił w przeddzień Dnia Weterana Służby Granicznej, który przypada na dzień 13 września i jest świętem naszego Związku.

W uroczystości oprócz gospodarzy, tj. Wójt Gminy Dobra Teresy Dera i Burmistrza Gminy Blankensee Stefana Mullera udział wzięli m.in.:

  • Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradm. SG Andrzej Prokopski, który objął projekt honorowym patronatem,
  • Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Pani Renata Łażewska,
  • przedstawiciele Policji Federalnej Niemiec w Passewalk,
  • przedstawiciel Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Piotr Wojtunik,
  • pierwszy cywilny komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Marek Bieńkowski,
  • byli komendanci POSG: płk Andrzej Wyganowski i płk Mikołaj Gruszczyński,
  • liczni członkowie Związku, w tym Wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego w Słubicach Włodzimierz Tiszuk,
  • funkcjonariusze placówki SG w Szczecinie na czele z jej komendantem ppłk. SG Zbigniewem Pałką,
  • mieszkańcy Gminy Dobra i mieszkańcy terenów przygranicznych po stronie niemieckiej.

Uroczystość uświetnił udział Grupy Rekonstrukcyjnej Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Twierdzy Osowiec oraz Grupa Rekonstrukcyjna ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Odbył się pokaz pojazdów zabytkowych i sprzętu Straży Granicznej. Na gości czekała tradycyjna grochówka z kuchni polowej. W trakcie uroczystości pozyskano do związku kolejnych 8 członków.

W ramach projektu powstał sam Skwer Pogranicznika, gdzie na kamieniu umieszczono tablicę pamiątkową. Odtworzono także fragment tzw. ,,pasa kontrolnego” wraz z oryginalnymi urządzeniami podczerwieni US 2M i wykonano 4 tablice tematyczne. W opracowaniu jest album fotograficzny.

Poniżej galeria zdjęć z przebiegu uroczystości.

Andrzej Budzyński
Prezes Zarządu Regionu Szczecin

Wyróżnienie dla Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG.

W dniu 11 września 2021 r.  w m. Drzecin odbyło się spotkanie emerytów służby pożarniczej – Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Słubicach.
W spotkaniu uczestniczył zaproszony Prezes Regionu Nadodrzańskiego naszego Związku, na ręce którego wręczony został List Gratulacyjny oraz medal
„Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”. W ten sposób wyróżniony został nasz Region za działania na rzecz integracji i wzajemnej współpracy struktur związkowych dla dobra członków obu organizacji.

Dziękujemy Kolegom emerytom służby pożarniczej za pamięć i wyróżnienie.

Prezes RN ZEiRSG

Jerzy Siedlarz

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG Andrzeja JAWORSKIEGO.

Oświadczenie Zarządu Głównego ZEiRSG w sprawie krytyki i hejtu wobec funkcjonariuszy SG ochraniających granicę polsko-białoruską.

Udział Regionu Nadodrzańskiego w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na zaproszenie burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka delegacja Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach wzięła udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w dniu 01 września 2021 r. przy pomniku ofiar obozu pracy „Oderblick” w Świecku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, służb mundurowych, szkół, mieszkańcy miasta i gminy. Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar obozu pracy.

Dziękujemy burmistrzowi za zaproszenie na tę uroczystość.

Prezes RN ZEiRSG

Jerzy Siedlarz