Ostatnie pożegnanie.

 

klepsydra_motto
klepsydra kreska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2017 r.,

odszedł na wieczną służbę

por. WOP w st. spocz. Jacek DOŁĘGA

były pirotechnik GPK Warszawa Okęcie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
mszą żałobną w dniu 18 lipca 2017
w kościele w Jabłonnej pod Warszawą, a pogrzeb
na cmentarzu w warszawskim Chotomowie.
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa
Związek Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej
Cześć Jego pamięci!

klepsydra kreska

 

 

Witamy Region Kołobrzeg! Nowy Region ZEiRSG!

          Uprzejmie informujemy środowiska emerytów i rencistów służb granicznych RP o utworzeniu nowego Regionu  Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej o nazwie „Region Kołobrzeg”.

           W dniu 30.06.2017r. grupa inicjatywna emerytów i rencistów SG z Kołobrzegu i okolic zorganizowała zebranie założycielskie Regionu ZEiRSG, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę „Region Kołobrzeg”.

            Zarząd Regionu:

 • Kol. HADAŚ Zbigniew                            – prezes,
 • Kol. BRYSKA Grzegorz                         – wiceprezes,
 • Kol. SKAWINA ROBERT                       – sekretarz,
 • Kol. NOWAK Rajmund                           – skarbnik,
 • Kol. MACIEJEWSKI Zbigniew                – członek.

          Bliższe dane kontaktowe do Zarządu Regionu zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w odrębnej zakładce dotyczącej  Regionów, w dziale odnoszącym się do władz Związku.

          Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom Regionu podjęcia decyzji o przystąpieniu do naszego Związku, gdyż w tak trudnych czasach dla emerytów służb mundurowych, gdy władza zabiera się za obniżanie emerytur,  tylko w zorganizowanej strukturze związkowej jest szansa na dalszą integrację i wspólną walkę o niepogorszenie bytu. Gratulujemy też członkom Zarządu Regionu i życzymy sukcesów w pracy związkowej.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy  JANKOWSKI

Do SERP po zaświadczenia potwierdzające uprawnienia emerytów i rencistów SG do ulgowych przejazdów publicznymi środkami transportu!

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej !!!

 

          Usilne starania Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza doprowadziły w końcu do rozstrzygnięcia sprawy wydawania zaświadczeń emerytom i rencistom Straży Granicznej potwierdzających uprawnienia emerytów i rencistów SG oraz ich współmałżonków do ulg w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce. Pismo w tej sprawie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 lipca 2017r., podpisane przez Sekretarza Stanu Kazimierza Stalińskiego i przesłane na ręce Prezesa Związku, znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale pt. „Ogłoszenia”. Można je również otworzyć tutaj klikając w > Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 lipca 2017r. Z uzgodnień poczynionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z kierownictwem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (SERP) wynika, że emeryci i renciści SG po wskazane wyżej zaświadczenia powinni się zwracać do wojewódzkich i terenowych struktur SERP.

          Zabiegając od kilku lat o załatwienie tej sprawy liczyliśmy, że nasz Związek zostanie wpisany do nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810), jako jedna z organizacji uprawnionych do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Niestety brak Regionów naszego Związku w części województw w Polsce spowodował, że nie otrzymaliśmy odrębnego uprawnienia w tej sprawie, a emerytów i rencistów SG skierowano po przedmiotowe zaświadczenia do  struktur SERP. Rozwiązanie to z pewnością usatysfakcjonuje naszych emerytów i rencistów, gdyż zarówno nasz Związek, jak i koledzy niezrzeszeni, od dawna współpracujemy z kolegami z SERP.

          Życzymy wszystkim miłych podróży!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Uszczegółowienie i nieznaczna modyfikacja wzorów odwołań od decyzji ZER MSW.

Szanowne Koleżanki i Koledzy „dotknięci” ustawą represyjną!

Ze względu na szereg pytań kierowanych do ZG ZEiRSG, rozpoznany już sposób wydawania i treść przesyłanych decyzji ZER MSW obniżających emerytury i renty b. funkcjonariuszom SG (którzy wcześniej służyli w WOP-ie), a także z powodu bieżących doświadczeń w sporządzaniu odwołań od upokarzających decyzji ZER MSW, postanowiliśmy lekko zmodyfikować i uszczegółowić wzory odwołań.  W szczególności wprowadziliśmy dodatkowy wzór odwołania (zamieszczony na stronie dot. odwołań do sądów w poz. 4 ppkt  3), który stanowi łączne odwołanie do Sądu od dwóch decyzji jednocześnie, a mianowicie od decyzji obniżającej emeryturę i decyzji obniżającej rentę III grupy, która w praktyce podwyższała nieco emeryturę, niekiedy do 80% podstawy wymiaru. Okazuje się, że takich sytuacji jest dużo, dlatego wychodzimy naprzeciw postulatom środowiska, dążąc do wprowadzenia ułatwień.

Dodatkowo informuję, że osoby, które już wysłały odwołania od decyzji obniżających emeryturę i rentę, i nie skorzystają z naszych uaktualnionych propozycji, mogą wskazane w naszych wzorach odwołań naruszenia prawa przez ZER opisać w tzw. pismach procesowych i wysłać w takim samym trybie (poprzez ZER) do Sądu lub przedstawić stanowisko podczas rozprawy przed Sądem.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Udział Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w zawodach strzeleckich.

 

W dniu 24.06.2017r. w Słubicach odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Organizator zawodów: Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słubicach. Cel zawodów: rywalizacja o puchary Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i dyplomy oraz integracja członków organizacji pozarządowych.

         W zawodach udział wzięło pięć trzyosobowych drużyn, a zawody strzeleckie otworzył, zachęcając do koleżeńskiej rywalizacji, Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz.

         Strzelanie odbyło się z dwóch pozycji: stojącej i z podpórką. W wyniku rywalizacji poszczególne drużyny zajęły n/w miejsca :

– I miejsce i puchar Prezesa ZW SEiRP oraz dyplom Koła SEiRP – Region Nadodrzański ZEiRSG,

– II miejsce i puchar Prezesa ZWSEiRP oraz dyplom Koła SEiRP – Koło SEiRP,

– III miejsce i puchar Prezesa ZWSEiRP oraz dyplom Koła SEiRP – Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP.

          W rywalizacji indywidualnej dyplomy otrzymali :

– I miejsce – kol. Jerzy Siedlarz z RN ZEiRSG z wynikiem 83 pkt,

– II miejsce – kol. Janusz Sikorski z Sekcji Em. i Renc. ZNP z wynikiem 82 pkt,

– III miejsce – kol. Wojciech Litwiniec z RN ZEiRSG z wynikiem 82 pkt.

        Puchary i dyplomy wręczali: Prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Gorzowie Wlkp – Gabriela Lubańska i Prezes Zarządu Koła SEiRP w Słubicach – Hubert Kosicki. Zawody zakończyły się spotkaniem przy tradycyjnej grochówce.

         Dziękujemy kolegom z Koła SEiRP za zaproszenie; następne zawody strzeleckie we wrześniu br.  – organizator RN ZEiRSG, zachęcamy kolegów do treningów, do zdobycia będą puchary i dyplomy.

 

Prezes RN

Jerzy Siedlarz

Apel do posłów podczas konferencji w Sejmie.

 

A P E L
Zgromadzone w dniu 12 czerwca 2017r w Sejmie RP rodziny emerytowanych funkcjonariuszy wolnego państwa polskiego apelują do posłów o wycofanie ustawy z dnia 16 grudnia 2016r obniżającej w sposób drastyczny emerytury i renty, które są podstawą egzystencji rodzin mundurowych.
Przez 27 lat wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, na różnych odcinkach nasi rodzice, mężowie, żony wiernie służyli Polsce. Służba Polsce powodowała, że narażali swoje życie, zdrowie, ginęli, odnosili rany kończące się niejednokrotnie trwałym kalectwem.
Ustawa represyjna spowoduje, że nie będą mogli korzystać z pełnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej, którą gwarantowało im państwo przed podjęciem służby. Zrodzi też dramaty wywołane nową nieoczekiwana sytuacją związaną z napiętnowaniem ich służby, honoru godności i sytuacji materialnej. Funkcjonariusze często zaniedbywali, ze względu na dyspozycyjność, swoje rodziny, a zwłaszcza osoby chore z trwałym kalectwem, wymagające stałej, codziennej opieki i rehabilitacji. Dzisiaj traktowani są jak przestępcy, mimo, że demokratyczne państwo prawa uznało ich za godnych, by mu służyć. Byli lojalni wobec Polski, niezależnie od tego, jakie były partyjne barwy rządzących.
Wprowadzona ustawa narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i zasadę bezpieczeństwa prawnego, godzi w prawa do zabezpieczenia społecznego oraz zabezpieczenia egzystencji zagwarantowane w konstytucji RP. Adresaci nowych norm, tj. emerytowani funkcjonariusze lub ich rodziny tracą prawo do świadczeń, które otrzymywali nawet przez kilkadziesiąt lat. Sankcje przewidziane w ustawie dotykają osób, których nie sposób winić za miejsce pracy policjanta, funkcjonariusza BOR, Straży Granicznej, tj. członków ich rodzin, niezdolnych do pracy, którzy powinni pozostawać pod szczególną opieką państwa.
Ustawodawca, bez wskazania jakiegokolwiek racjonalnego argumentu i jego uzasadnienia, chce pozbawić wszystkich uprawnionych należnych im świadczeń. Bo nie może być argumentem stosowanie odpowiedzialności zbiorowej lub powoływanie się na służbę dla totalitarnego państwa, którego nie było. Trybunał Konstytucyjny w 2010r potwierdził między innymi, że „każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 roku, w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego”
Dzisiaj czując się ofiarami politycznych rozgrywek, apelujemy do posłów by doprowadzili do zmiany niesprawiedliwej ustawy z  dnia 16 grudnia 2016r.

 

Powyższy apel został odczytany w dniu 12 czerwca 2017r. podczas konferencji  w Sejmie poświęconej rodzinom służb mundurowych. Konferencja została zorganizowana przez Koło Poselskie Unii Europejskich Demokratów wspólnie z kolegą Leszkiem Sucholewskim, przedstawicielem Stowarzyszenia b. Policjantów CBŚ. Udział w konferencji wzięli m. innymi: poseł Michał Kamiński – Unia Europejskich Demokratów, posłanka Kornelia Wróblewska – partia „Nowoczesna”, poseł Jerzy Meysztowicz – partia „Nowoczesna”, senator Grzegorz Napieralski – niezrzeszony. Konferencję można obejrzeć w telewizji internetowej Sejmu:  Relacja z konferencji – iTV Sejm lub na You Tube:  Relacja z konferencji – YouTube.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Komunikat FSSM RP – „Organizujemy się, działamy – Komitety protestacyjne w całym kraju”!

ORGANIZUJEMY SIĘ, DZIAŁAMY – KOMITETY PROTESTACYJNE W CAŁYM KRAJU !


W związku z licznym zapytaniami i zgłoszeniami osób chętnych do współpracy z Komitetami Protestacyjnymi w poszczególnych województwach, podajemy ich adresy e-mailowe, które umożliwią komunikację wszystkim zainteresowanym. Mając świadomość ogromu zadań stojących przed Komitetami, zachęcamy wszystkich do włączenia się w ich prace. Z bezpośrednich rozmów, ale też śledzenia portali internetowych, wiemy jak duże są oczekiwania wobec podejmowanych przez Federację działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni prawnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku. To się nie stanie bez udziału nas wszystkich.
A więc do pracy.

Przedstawiamy:
ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH (kliknij w tytuł, aby przeczytać pełną treść zadań i zasad działania komitetów protestacyjnych)

Adresy Komitetów:

komitet.protestacyjny.dolnoslaskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.kujawsko-pomorskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.lodzkie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.lubelskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.lubuskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.malopolskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.mazowieckie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.opolskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.podkarpackie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.podlaskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.pomorskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.slaskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.swietokrzyskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.warminsko-mazurskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.wielkopolskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.zachodniopomorskie@fssm.pl

Koordynator Zespołu VI
Irena Kłucińska

Udział RN ZEiRSG w X Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Obronnych Lubuskiego ZŻWP.

          W  dniu 09.06.2017 r na strzelnicy Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia” w Zielonej Górze odbyły się X Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 • Organizatorzy zawodów: Lubuski Zarząd Wojewódzki ZŻWP i ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze.
 • Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród Lubuskiej Organizacji ZŻWP oraz członków Związku Rezerwistów Bundeswehry Brandenburgii.
 • Uczestnicy: trzyosobowe reprezentacje kół terenowych z woj. lubuskiego i m. Guben /Niemcy/.
 • Warunki strzelania: z karabinka sportowego kbks na odl. 50 m z pozycji leżącej i pistoletu sportowego Margolin na odl. 25 m z pozycji stojącej.

          W zawodach strzeleckich uczestniczyło 18 trzyosobowych drużyn – czyli 54 zawodników. Na zaproszenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w zawodach uczestniczył także zespól reprezentujący Region Nadodrzański ZE i RSG w Słubicach w składzie: kol: Jarosław Żaguń, Zdzisław Jakubiszyn i Włodzimierz Tiszuk.

          Nasze wyniki w strzelaniu:

 • indywidualnie: z karabinka kbks – kol. Z. Jakubiszyn – 7 miejsce z wynikiem 95 pkt, z pistoletu Margolin – kol. W. Tiszuk – 7 miejsce z wynikiem 81 pkt;
 • drużynowo: z karabinka kbks – 11 miejsce, z pistoletu Margolin – 9 miejsce;
 • w klasyfikacji zespołowej – w dwuboju strzeleckim zespół RN ZE i RSG zajął 13 miejsce.

          Puchary i dyplomy wręczali przedstawiciele Wojewody i Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

          Zawody sportowo- obronne to także spotkanie integrujące środowiska emerytów mundurowych, rozmowy i wymiana poglądów na temat aktualnej sytuacji bytowej i materialnej emerytów.

          Naszym sympatykom – kol : Z. Jakubiszynowi i J. Żaguniowi dziękujemy za udział i reprezentowanie naszego Regionu w zawodach; a szczególne podziękowania składamy sekretarzowi Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – kol. Andrzejowi Pawlakowi za zaproszenie naszej reprezentacji na te zawody.

 

                                                                                                            Prezes RN

                                                                                                             Jerzy Siedlarz

Świnoujście: uroczysty piknik z okazji 72. rocznicy powołania WOP.

          W dniu 10 czerwca z okazji 72. rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza Region w Świnoujściu ZEiRSG zorganizował uroczysty piknik. W pikniku uczestniczyli członkowie Związku oraz zaproszeni goście m.in byli dowócy i żołnierze WOP wraz z rodzinami. Zaproszeno również przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków emerytów, m.in. ze Stowarzyszenia Emerytólw i Rencistów Policyjnych i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

          Zebrani przy grochówce i pieczonej kiełbasce wspominali pierwsze lata służby, dawnych kolegów, swoje osiągnięcia. Do członków związku oraz zaproszonych gości został skierowany apel o zwarcie szeregów, aktywność oraz wzajemną pomoc.

Poniżej mała galeria zdjęć z pikniku.

Prezes Regionu Świnoujście

Marek WELC

25 lat minęło od otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.

                                                                                                                             Słubice, dnia 07.06.2017r.

         W 2017 r. mija 25.lat od otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą: kolejowego-osobowego – 30.05.1992 r i drogowego – 21.11.1992 r. W związku z tą rocznicą z inicjatywy emerytów SG w Kostrzynie nad Odrą i Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG w Słubicach, przy wsparciu i pomocy władz samorządowych miasta oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn, w dniu 03.06.2017 r na terenie Twierdzy odbyło się „spotkanie po latach” ludzi pełniących służbę i pracujących w tamtym czasie przy obsłudze ruchu granicznego na ww przejściach granicznych – emerytów SG i Służby Celnej.

          W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: burmistrz Andrzej Kunt, zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, dyrektor MTK Ryszard Skałba, byli komendanci Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą – od 1991 r oraz goście z Niemiec: emeryci Służby Celnej i Bundesgrenschutzu – w tym pierwszy komendant Placówki w m. Manschnow – Volker Ettlich. Podczas oficjalnego otwarcia spotkania obecne były media niemieckie – prasa i tv.

          Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Starego Miasta i Twierdzy, w tym muzeum w Bastionie Filip. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie integracyjne przy tradycyjnej kiełbasce z grilla. „Spotkaniu po latach” towarzyszył pokaz sprzętu SG i Służby Celno – Skarbowej.

          „Spotkanie po latach” to także wspomnienia: początki funkcjonowania w Kostrzynie nad Odrą utworzonej nowej formacji – Straży Granicznej, kontrole graniczne do czasu wejścia Polski do układu z Schengen i w 2014 r. przeniesienie Placówki SG z Kostrzyna nad Odrą do Gorzowa Wielkopolskiego.

          W imieniu emerytów służb granicznych i celnych dziękujemy burmistrzowi miasta Kostrzyna nad Odrą, dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Komendzie NoOSG, Dyrekcji Lubuskiego Urzędu Celno- Skarbowego oraz Komendzie PSG w Gorzowie Wlkp. za zrozumienie, pomoc i wsparcie naszej inicjatywy.

          Informujemy także, że Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2016 r. wydało publikację: Na zachodnich rubieżach Polski, Historia kostrzyńskiej placówki Wojsk Ochrony Pogranicza/Straży Granicznej 1945-2016″, która jest do nabycia w Muzeum.

                                                                                                       Prezes RN

                                                                                                     Jerzy Siedlarz 

 

Starsze posty «