Przewodniczący KE odpowiada na list Prezydenta FSSM RP.

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej FSSM RP pojawiła się informacja o odpowiedzi Przewodniczącego KE na list Prezydenta Federacji z 28 grudnia 2016r., informujący o uchwaleniu przez Sejm RP 16 grudnia 2016r. represyjnej ustawy emerytalnej, niezgodnej z Konstytucją RP i prawami człowieka. Pełną treść odpowiedzi Przewodniczącego KE można znaleźć pod adresem: https://www.fssm.pl/odpowiedz-timmermansa.

(Dodatkowo informuję, że treść listu FSSM RP wysłanego do Przewodniczącego KE w języku angielskim jest tożsama z listem w języku polskim adresowanym do Honorowej Przewodniczącej Komisji Weneckiej prof. Hanny Suchockiej, a zamieszczonym na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/pisma-prezydenta-fssm-rp-w-obronie-emerytow-i-rencistow-mundurowych/).

Warto też zapoznać się z nowymi inicjatywami FSSM RP i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (również zamieszczonymi na stronie Federacji), zmierzającymi do nakłonienia władz „dobrej zmiany” do odstąpienia od procedowania nad projektem ustawy (złożonym w grudniu 2016r. w Sejmie) obniżającej emerytury i renty wojskowe w sposób podobny, jak w uchwalonej już grudniowej ustawie represyjnej, dotyczącej emerytur i rent policyjnych. Prośba FSSM RP w tej kwestii została skierowana do Premier Rządu RP Beaty Szydło, a jej treść zawiera odnośnik do > https://www.fssm.pl/emerytury-wojskowe. Natomiast Zarząd Główny ZŻWP skierował w tej sprawie petycję do Prezydenta RP, a jej treść znajduje się na stronie ZŻWP pod linkiem: https://www.fssm.pl/petycja-zzwp.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

 

 

 

 

Zawody strzeleckie z okazji XXVI rocznicy powstania Straży Granicznej.

             Z okazji XXVI rocznicy powstania Straży Granicznej Zarząd Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizował w dniu 20 maja 2017 roku międzynarodowe zawody strzeleckie. W zawodach uczestniczyli członkowie Regionu Sądeckiego, a także zaproszone drużyny z Kół Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych z Nowego Sącza i Starej Lubovni (Słowacja). Region Sądecki reprezentowała drużyna w składzie: Stanisław Lorek, Ignacy Baran i Krzysztof Gozdecki.

            W ramach zawodów strzelano z pistoletu sportowego „margolin” do tarczy punktowej Ts1 oraz do tarczy biatlonowej.

            Indywidualnie najlepszymi strzelcami w Regionie Sądeckim zostali:

I miejsce – Krzysztof IWAŃCZYK – 95 pkt,

II miejsce – Krzysztof GOZDECKI – 89 pkt,

III miejsce – Ignacy BARAN – 85 pkt.

            W klasyfikacji drużynowej poszczególne zespoły zajęły:

I miejsce – Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów SG,

II miejsce – Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Nowego Sącza,

III miejsce – Miejski Oddział Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni,

IV miejsce – Koło Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,

V miejsce – Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza.

            Rywalizację na najlepszego strzelca wśród Prezesów Kół Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów biorących udział w zawodach wygrał Edward SOCHA, Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG.

           Puchary i dyplomy wręczali: Edward Socha, Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG oraz Anton BUDOS, Prezes Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

          Zawody prowadzili sędziowie: Krzysztof Gozdecki i Stanisław Słaby a wszystko odbyło się na gościnnej strzelnicy sportowej LOK za co serdecznie dziękujemy.

          Po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku w Ośrodku „Anicross” w Męcinie, aby podsumować osiągnięte wyniki w strzelaniu i wziąć udział w części rekreacyjnej imprezy. Do zobaczenia za rok.

 Prezes Regionu Sądeckiego

        Edward Socha

 

IV Zjazd Krajowy ZEiRSG zakończył obrady! Stary Prezes nowym Prezesem!

W dniu 6 maja 2017 r. w gościnnym Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Związku kol. Adam Miksiewicz, zaintonowawszy uprzednio hymn RP, odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych. Dalsze obrady przebiegały w uroczystym nastroju i sprawnie, co należy zawdzięczać dobrej organizacji Zjazdu przez kończące kadencję władze Związku i kolegów z Regionu im. Ziemi Łużyckiej ZEiRSG w Lubaniu, a także prowadzeniu w sposób profesjonalny obrad przez Przewodniczącego Zjazdu kol. Mariusza Kolankę.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

  • Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy OSSSG w Lubaniu Pan Zbigniew Caban,
  • Prezydent Federacji SSM RP Pan Zdzisław Czarnecki,
  • Wiceprezes ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Zdzisław Bartula,
  • Przewodniczący ZG Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Pan Janusz Kwiecień,
  • Przedstawiciele Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego: Dyrektor Pan Radosław Grzęda i Regionalny Menedżer Sprzedaży Pani Sylwia Więckiewicz.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali za zaproszenia i życzyli owocnych obrad, a przedstawiciele EKU (konsorcjum to częściowo wsparło organizację Zjazdu jako sponsor) w przerwie obrad dodatkowo zaprezentowali zmodyfikowane oferty ubezpieczeniowe dla emerytów WOP i SG oraz ich rodzin i wyjaśnili szczegółowo zasady korzystania z nich.

Przed przystąpieniem do prezentowania sprawozdań Prezes Związku wręczył przedstawicielom powstałych w roku 2017 pięciu Regionów (Regionu Świnoujście, Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie, Regionu Pomorskiego w Gdańsku, Regionu Szczecin i Regionu Chojna) certyfikaty potwierdzające ich powołanie przez Prezydium ZG.

Ze sprawozdań przygotowanych przez ustępujący ZG wynikało, że Związek zwiększył swoją liczebność w mijającej kadencji i rozrósł się, dojrzał organizacyjnie i wzmocnił się właściwie pod każdym względem. Na szczególną uwagę zasługują działania usprawniające działalność organizacyjną i finansową Związku, poprawienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej (utworzenie nowej strony internetowej i szerokie korzystanie z możliwości systemów elektronicznych podczas konsultacji i podejmowania uchwał przez ZG), a także zaangażowanie Związku w działania Federacji SSM RP, szczególnie w ostatnich 2 latach, gdy pojawiły się zagrożenia dla emerytów i rencistów mundurowych w zakresie drastycznych obniżek ich emerytur i rent. Szczegóły sprawozdań, a także inne dokumenty zostały wcześniej (przed Zjazdem) zamieszczone na stronie internetowej Związku, co pozwoliło delegatom i Zarządom Regionów na odpowiednie przygotowanie się do Zjazdu. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę akceptującą wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu.

W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR i do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Warto zwrócić uwagę, że Prezesem Związku został ponownie wybrany Kol. Adam MIKSIEWICZ, co spotkało się z powszechnym aplauzem wszystkich zebranych i stanowi dobry prognostyk na dalszy rozwój Związku. Pełny skład ZG i GKR znajduje się na stronie internetowej w dziale zatytułowanym: „Władze Związku”.

Następnie Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych, ale największym zainteresowaniem cieszył się punkt porządku obrad dotyczący działalności Federacji SSM RP, w tym udziału naszego Związku, w podejmowanych działaniach protestacyjnych w trakcie procedowania nad grudniową ustawą represyjną, a po jej uchwaleniu – z przeciwdziałaniem jej skutkom. Ciekawą prelekcję na ten temat przedstawił Prezydent Federacji posiłkując się specjalnie przygotowaną prezentacją wizualną. Scharakteryzował dotychczasowe działania Federacji w tym zakresie, wskazał na zaangażowanie naszego Związku i przedstawił kierunki działania na najbliższy okres. Zaapelował też o możliwie maksymalne włączenie się w organizację komitetów popierających obywatelską inicjatywę ustawodawczą podjętą przez Federację i mającą na celu skierowanie pod obrady Sejmu ustawy antyrepresyjnej, usuwającej z porządku prawnego ustawę grudniową – po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów pod przygotowywanym projektem.

M.in. zalecenia w tym zakresie, oprócz innych zadań, znalazły się w uchwale programowej Zjazdu (Program Związku 2017-2021), której treść znajduje się na stronie internetowej w dziale dot. przepisów prawnych.

Poniżej galeria zdjęć z obrad Zjazdu.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Komunikat FSSM RP w sprawie inicjatywy ustawodawczej.

Czytaj wpis

Komunikat FSSM RP – „Spotkajmy się przed Sejmem!” Europoseł SLD J. ZEMKE zapowiada interwencję w PE.

Czytaj wpis

Artykuły i komunikaty na nowej stronie FSSM RP.

Czytaj wpis

Konferencja w Sejmie na temat uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy BOR i SG.

Czytaj wpis

Spotkanie przedstawicieli Zarządów w Słubicach.

Czytaj wpis

Odpowiedź IPN na nasze zapytania dotyczące Zwiadu WOP.

Czytaj wpis

Warszawa: spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów SG i b. WOP.

Czytaj wpis

Starsze posty «