Region Szczecin – spotkanie integracyjne nad Zalewem Szczecińskim.

       Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 14 maja 2022 r. członkowie Związku Emerytów i Rencistów Region Szczecin zorganizowali spotkanie integracyjne w Czarnocinie na terenie gminy Stepnica w ośrodku „Frajda” usytuowanym nad Zalewem Szczecińskim. W spotkaniu uczestniczyli emeryci WOP i SG zrzeszeni w ZEiR SG, jak i niezrzeszeni. Uczestników powitał burmistrz gminy Stepnica kol. Andrzej Wyganowski. Swoje wystąpienie miał też były Komendant Główny SG kol. Marek Bieńkowski. Kol. Andrzej Wyganowski, za zaangażowanie w wspieraniu Związku Inwalidów Wojennych RP, został uhonorowany pamiątkowym medalem 100-lecia ZIW RP.

       Na imprezie wspomnieniom nie było końca. Uczestnicy spożywając specjały przygotowane przez szefa kuchni ośrodka, w tym pieczonego dzika, obejrzeli filmową prezentację, przygotowaną przez Prezesa Regionu Szczecin kol. Andrzeja Budzyńskiego, z odsłonięcia pomnika i Skweru Pogranicznika, która to uroczystość odbyła się we wrześniu 2021 r. Uczestnicy spotkania otrzymali album i płytę z filmem wykonane w ramach projektu w 2021 r. Po zakończeniu spotkania wszyscy deklarowali „do zobaczenia za rok”.

Poniżej zdjęcia z imprezy.

Z up. Prezesa Regionu Szczecin
Tekst i zdjęcia – kol. Jarosław Kęsicki

16 maja 2022 – święto Straży Granicznej!

Ostatnie pożegnanie sp. mjr. WOP/SG w st. sp. Antoniego BŁAWICKIEGO.

Trzy tradycyjne święta majowe + 18 rocznica przystąpienia Polski do UE!

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA – MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO LUDZI KAŻDEJ PRACY !!!

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA – 18 ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ!

WSPOMNIENIA KOLEGI TADEUSZA FRYDRYCHA!

18 lat temu Polska, wraz z dziewięcioma innymi państwami, z woli zdecydowanej większości Polaków wyrażonej w referendum, przystąpiła do Unii Europejskiej. To historyczne wydarzenie poprzedzone zostało wieloletnim olbrzymim wysiłkiem w przygotowanie wielu dziedzin naszego życia, aby spełnić warunki umowy akcesyjnej. Fakt ten miał szczególne znaczenie również dla Straży Granicznej RP, która została dobrze przygotowana do ochrony granicy na nowych zasadach, zapewniając udogodnienia w jej przekraczaniu ze skuteczną ochroną szczególnego odcinka zewnętrznej granicy UE włącznie. Pełniąc służbę uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach z okazji przystąpienia do europejskiej wspólnoty, organizowanych w przejściach granicznych przez władze samorządowe z licznym udziałem mieszkańców pogranicza sąsiadujących państw unijnych. Osobiście uczestniczyłem w uroczystości zorganizowanej w dniu 30 kwietnia 2004 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

2 Maja świętujemy Dzień Flagi! Powoli, z roku na rok, coraz więcej osób wywiesza w tym dniu w miejscu zamieszkania/pobytu polską flagę. I dobrze, tak powinno być! Ten pozytywny trend musi być utrzymany! 

 

3 MAJA – NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA!

Obraz Jana Matejki pt. „Uchwalenie Konstytucji 3 maja” .
Wg Wikipedii: „Uchwalenie Konstytucji 3 maja” – obraz Jana Matejki, 1891. Król Stanisław August (po lewej, w królewskiej szacie zdobionej gronostajami) wchodzi do kolegiaty św. Jana Chrzciciela, gdzie Konstytucja zostanie zaprzysiężona przez Sejm. Marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha niesieni na rękach przez posłów sejmowych. W tle Zamek Królewski, gdzie uchwalono Konstytucję.

Tutaj link do artykułu odnoszącego się do sekretów powyższego obrazu Jana Matejki. 

Z okazji trzech świąt majowych oraz 18 Rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Zarząd  Główny ZEiRSG składa całemu środowisku „pograniczników” i ich sympatykom życzenia wszelkiej pomyślności! 

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP/SG w st. sp. Mariana KOWALSKIEGO.

„ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” – projekt pod patronatem ZER MSWiA z udziałem emerytów mundurowych.

       W dniu 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych, jak i cywilnych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
          W związku z zaobserwowanym wzrostem i rozwojem przestępczości, której ofiarami są coraz częściej starsi ludzie, uruchomiony został projekt pod hasłem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”. Wspólnie ustalono, że najlepszymi prelegentami, w tym przypadku, będą emeryci i renciści służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły podjęcia działań, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania potencjału oraz doświadczenia emerytów i rencistów służb mundurowych. Tematami otwierającymi cykl spotkań będą: wyłudzenia, m.in. metodą na „wnuczka, policjanta”, a także różnego rodzaju oszustwa prowadzone w Internecie.
      Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony związków i rad seniorów, reprezentujących emerytów i rencistów cywilnych, będzie Pani Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w porozumieniu z Panią Małgorzatą Żuber-Zielicz –  Przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów oraz Panem Tadeuszem Lempkowskim – Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Seniorów.
            Współpracę z emerytami i rencistami mundurowymi koordynował będzie insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w porozumieniu z prezesami i przewodniczącymi stowarzyszeń i związków emerytów oraz rencistów mundurowych: nadinsp. w st. spocz. Adamem Rapackim – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, insp. w st. spocz. Jerzym Skryckim – I Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, nadbryg. w st. spocz. Zygmuntem Politowskim – Prezesem Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz st. chor. sztab. Sławomirem Matusewiczem – Prezesem Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
            Projekt prowadzony jest pod patronatem Zakładu Emerytalno Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na czele którego stoi Pani Dyrektor Małgorzata Zdrodowska. Inaugurujące cykl spotkanie zaplanowane jest na 13 maja 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
„Kierując się misją Zakładu, którą jest „służyć tym, którzy służą i tym, którzy służyli”, serdecznie dziękuję wszystkim zebranym za zaangażowanie w projekt, za budujące rozmowy i twórcze działania. Jestem przekonana, że wspólne przedsięwzięcie pozwoli na wykorzystanie potencjału emerytów i rencistów służb mundurowych oraz przyczyni się do podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa emerytów i rencistów cywilnych. Za wszystkie pomysły, zaangażowanie oraz życzliwość, które temu towarzyszą, bardzo dziękuję – powiedziała Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Prezes ZEiRSG
Sławomir MATUSEWICZ
Poniżej, dzięki uprzejmości ZER MSWiA,  kilka zdjęć ze spotkania.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP Józefa GALICKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP i SG Anatola WOJNICKIEGO.

Żegnaj Kolego Anatolu….

          Odszedłeś nagle nie doczekawszy formalnego potwierdzenia członkostwa w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – Region Nadodrzański, do którego zgłosiłeś akces. Faktycznie od dawna byłeś naszym Członkiem i Kolegą, aktywnie udzielając się, jako osoba o wykształceniu prawniczym, w działania pomocowe dla wszystkich represjonowanych na podstawie haniebnej ustawy z 16 grudnia 2016 r.

         Pomagałeś pisać odwołania od decyzji emerytalnych zabierających lub obniżających renty i emerytury, doradzałeś przy sporządzaniu innych  pism procesowych do sądów i aktywnie wspierałeś wszystkich poszkodowanych. Sam dzielnie wałczyłeś w sądach o swoje prawa nabyte z ZER MSWiA i WBE MON. Ostatnio wygrałeś z WBE żądając poprawnego naliczenia do wojskowej wysługi emerytalnej okresu służby w WOP na granicy. Nie doczekałeś jednak sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w walce z ZER MSWiA, który to organ wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego, przywracającego Ci emeryturę sprzed wejścia w życie haniebnej ustawy represyjnej. Po prostu Sąd Apelacyjny nie zdążył… 

          Kolego Anatolu! Na zawsze zapamiętamy Ciebie jako Oficera WOP i SG wiernie i z poświęceniem służącego w ochronie granic naszej Ojczyzny, i jako serdecznego Przyjaciela aktywnie udzielającego się w niesienie pomocy innym!

 Cześć Twojej Pamięci!

 

Zarząd Regionu Nadodrzańskiego

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

 

 

 

 

 

Ostatnie pożegnanie śp.por. WOP w st.sp. Józefa RUCHAŁY.

 

Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy 2022.