Ostatnie pożegnanie śp. por. w st. spocz. WOP/SG Józefa GRUBIZNY.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. w st. sp. WOP Zenona WYDRY.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. w st. sp. Alojzego GRIMA.

 

Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych 2021.

Życzenia od b. Ministra Spraw Wewnętrznych dr. Henryka MAJEWSKIEGO.

 

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Chowańca – b. wiceprezesa ZG ZEiRSG.

W dniu 1.04.2021 roku w Tyliczu k. Krynicy odbył się pogrzeb śp. mjr. WOP i SG Zbigniewa Chowańca, b. wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w latach 2004-2009, a także  b. Przewodniczącego KKW Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w I kadencji w latach 1991-1994.

Uroczystości pogrzebowe były podzielone na dwa dni. W dniu 31.03.2021 r. w Nowym Targu odbyły się w kościele uroczystości religijne – msza św. żałobna. Natomiast w dniu następnym odbyły się uroczystości bezpośrednio na cmentarzu w Tyliczu, czego dotyczy niniejsza relacja. W pogrzebie uczestniczyła Rodzina Zmarłego, przyjaciele i koledzy, a także bliscy znajomi z jego rodzinnej miejscowości. Złożeniu trumny do grobu towarzyszyła skromna asysta honorowa funkcjonariuszy z Karpackiego Oddziału SG. Były kwiaty i wieńce od Karpackiego Oddziału SG a także od oddziałowych i centralnych struktur związkowych NSZZFSG, które reprezentowała delegacja Zarządu Głównego na czele z Wiceprzewodniczącym Kryspinem Żytkowiczem.

 Region Sądecki ZEiRSG reprezentowali Koledzy: Członek Prezydium Zarządu Głównego  Adam Miksiewicz, Skarbnik Regionu Stanisław Koziołek i piszący te słowa Jerzy Jankowski. Ponadto delegacji towarzyszyli koledzy Zmarłego i sympatycy Związku: Zygmunt Staniszewski, Bogusław Łukasiak i Rafał Brecławski.  Warto dodać, że ww. Koledzy –  Zygmunt Staniszewski – gen. bryg. SG i b. Komendant Karpackiego Oddziału SG , a także ppłk SG Stanisław Koziołek  –   to koledzy Zmarłego z jednego rocznika tej samej 13 kompanii WOP w b. Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Poniżej kilka zdjęć z uroczystości.

Śp. Kol. Zbyszek Chowaniec odegrał istotną rolę w ZEiRSG w latach 2008-2009, kiedy to pełnił czasowo obowiązki Prezesa ZG (ze względu na okresową niedyspozycję zdrowotną ówczesnego Prezesa). Jego działania w tym czasie skoncentrowały się na organizacji Zjazdu Krajowego Związku (co nastąpiło w styczniu 2009 roku w Bartkowej k. Nowego Sącza) oraz na podejmowaniu prób interwencji w Sejmie (wspólnie z przedstawicielami innych związków emerytów służb mundurowych) przeciwko zmianom w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmierzającym do obniżenia emerytur części b. funkcjonariuszy SG w przeszłości pełniących służbę w organach zwiadu WOP.   W latach następnych pełnił funkcję członka Głównej Komisji Rewizyjnej Związku, a później wycofał się z działalności związkowej ze względów zdrowotnych. Zaktywizował się jednak bardzo w mediach społecznościowych –  na Facebooku – gdzie aktywnie udzielał się w grupach dyskusyjnych zajmujących się krytyką niedemokratycznych poczynań rządzących, szczególnie po przejęciu władzy przez PIS i jego koalicjantów. Wspierał w swoich wypowiedziach i komentarzach środowiska emerytów i rencistów mundurowych, poszkodowanych przez ustawę represyjną z grudnia 20216 roku, obniżającą w trybie odpowiedzialności zbiorowej emerytury i renty wielu funkcjonariuszom i żołnierzom. Niekiedy czynnie włączał się w akcje protestacyjne represjonowanych, np. w dniu 16 grudnia 2019 – w III rocznicę uchwalenia ustawy represyjnej – uczestniczył w pikiecie przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, gdzie wyrażano poparcie dla sądów w ich walce o zachowanie niezawisłości i niezależności i jednocześnie apelowano o podejmowanie przez sądy postępowań z odwołań represjonowanych, które były  zawieszone w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Ze smutkiem stwierdzam, że to było nasze ostatnie spotkanie…..

Żegnaj Zbyszku!  Byłeś lubiany i szanowany przez wszystkich i takim na zawsze pozostaniesz w naszych wspomnieniach!

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!!!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Ostatnie pożegnanie śp. mjr WOP/SG Zbigniewa CHOWAŃCA.

Mrzeżyno – 76 rocznica zaślubin z Bałtykiem z udziałem Regionu Kołobrzeg ZEiRSG.

 „Morze, przyrzekamy ci wierność po wsze czasy…” to słowa wypowiedziane 76 lat temu na mrzeżyńskiej plaży 17 marca 1945 r., przez żołnierzy 1 Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii. Panuje przekonanie, że tylko w Kołobrzegu odbyły się zaślubiny z morzem. Uroczystość, w której uczestniczyliśmy, przypomina, iż żołnierze wielu jednostek I Armii WP oddawało cześć Bałtykowi wczesną wiosną 1945 roku i ślubowało mu wierność.

17 marca 2021 roku organizatorem zaślubin – wraz z burmistrzem Trzebiatowa – była Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli GRH „Granica” działającej przy Regionie ZEiRSG w Kołobrzegu. Ppłk rez. Daniel Lipski, mjr w st. spocz. Zbigniew Hadaś oraz inni kołobrzescy rekonstruktorzy wcielili się w ułanów Warszawskiej Brygady Kawalerii. Całość udokumentowała fotograficznie kpt. rez SG Iwona Galka. Oto relacja zdjęciowa naszej koleżanki.

Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG

                                                                                                         Zbigniew HADYŚ

Przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG na otwarciu biura poselskiego posła Bogusława WONTORA.

       W dniu 03.03.2021 r. w Słubicach zostało uroczyście otwarte biuro poselskie posła Lewicy – Bogusława Wontora. W otwarciu udział wzięli: wicemarszałek Sejmu – Włodzimierz Czarzasty, sekretarz generalny SLD – Marcin Kulasek, sekretarz klubu parlamentarnego Lewicy – Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy – Bogusław Wontor oraz zaproszeni goście: starosta słubicki – Leszek Bajon, burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak, wójt Górzycy – Robert Stolarski, radna sejmiku województwa – Maria Jaworska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i sympatycy Lewicy. Region Nadodrzański ZEiRSG reprezentowali: K. Kubiak i W. Tiszuk. Szefem biura i asystentem społecznym posła B. Wontora został Robert Włodek – wicestarosta słubicki i szef powiatowych struktur Lewicy.
Na spotkaniu mocno wybrzmiały dwa tematy skierowane do wicemarszałka sejmu i posłów Lewicy: obwodnica Słubic, o którą samorząd zabiega od lat oraz przywrócenie praw nabytych emerytowanym funkcjonariuszom SG i innym emerytom mundurowym.
Dziękujemy wicestaroście słubickiemu Robertowi Włodkowi za zaproszenie przedstawicieli naszych struktur na otwarcie oraz poruszenie ważnych dla nas spraw: przywrócenie zabranych nam emerytur oraz naszej godności i honoru.
Poniżej relacja z otwarcia biura poselskiego w slubice.tv/wiadomosci a także kilka zdjęć.

                                                                        Prezes Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG
Jerzy Siedlarz

Paniom w dniu Ich święta.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. Grzegorza BUDNEGO.