SPOTKANIE W SŁUBICACH DOT. USTAWY REPRESYJNEJ Z 16.12.2016 r.

            W dniu 12 września 2017 r. w Słubicach odbyło się spotkanie z Jerzym Wierchowiczem – znanym gorzowskim adwokatem, politykiem, posłem na Sejm II i III kadencji, a od 2015 r. członkiem Trybunału Stanu. Inicjatorem zorganizowania spotkania była Słubicka Inicjatywa Demokratyczna „Na granicy”, a uczestnikami spotkania byli emeryci służb mundurowych, których dotknęła już, lub wkrótce dotknie, tzw. ustawa dezubekizacyjna, nazywana przez nas, poszkodowanych i represjonowanych emerytów – represyjną. W spotkaniu wzięło udział około 100 emerytów i rencistów mundurowych z rejonu Słubic, w tym duża grupa emerytów Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także grupa mieszkańców miasta utożsamiająca się z naszymi problemami.

          W swoim wystąpieniu Jerzy Wierchowicz podkreślił, że ustawa z 16.12.2016 r. uchwalona przez grupę posłów poza salą obrad Sejmu i podpisana przez Prezydenta, jest niekonstytucyjna i sprzeczna z wieloma art. naszej Konstytucji i innymi przepisami prawa. Po otrzymaniu decyzji /obniżającej nabyte świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem/ należy bezwzględnie odwoływać się do sądu i wykorzystać wszystkie możliwości w procedurze indywidualnej, zaskarżać i wnosić o uchylenie decyzji ZER MSW jako sprzecznej z Konstytucją i obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykorzystać całą ścieżkę prawną w kraju i odwoływać się do organów międzynarodowych. Nie należy także rezygnować z działań zbiorowych – spotkań i protestów. Takie inicjatywy, jak ta w Słubicach, są ważnym elementem wspólnych działań społeczeństwa, które nie zgadza się z pomysłami „dobrej zmiany”, i osób represjonowanych za służbę Ojczyźnie przed 1989 r. Nikt w Europie i na świecie nie uznał, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem totalitarnym, a taką nazwę nadało i używa aktualna władza w swojej propagandzie i narracji aby uwiarygodnić swoje represyjne działania. Należy grupować ludzi wokół takich i podobnych inicjatyw w jeden blok antypisowski i swoje zdanie wyrazić przy urnach podczas kolejnych wyborów. Następna kadencja PIS, to katastrofa dla Polski. Należy pisać i zadawać pytania dla IPN, ZER MSW, ministra – dlaczego jestem represjonowany, na podstawie jakich materiałów, dlaczego zabierane są prawa nabyte itd. W przypadku braku odpowiedzi w przewidzianym prawem terminie należy pisać skargi na bezczynność organu do Sądów Administracyjnych.

         Podczas spotkania głos zabrało także kilku represjonowanych emerytów, którzy pytali między innymi o: stosowanie dodatkowych szykan i represji w przypadku niemożliwości doliczenia okresów przepracowanych w cywilu po odejściu na emeryturę; nazywania żołnierzy zawodowych WOP – funkcjonariuszami. Wskazywali, że pełnienie służby w mundurze wiązało się z wykonywaniem rozkazów, nie był to dowolny wybór, a na emerytury odchodziliśmy na pdst. ustawy z 18.02.1994 r. – czyli ustawy uchwalonej już po przemianach ustrojowych w kraju.

         Na koniec spotkania organizatorzy z ramienia Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej, jak i zabierający głos, zaapelowali o jedność środowiska, nie tylko poszkodowanych i represjonowanych, ale wszystkich, którzy służyli swojej Ojczyźnie przed i po 1989 r, a teraz są emerytami. Zaapelowali o współpracę i wspólne działanie środowisk, które nie zgadzają się z propagandą, szykanami, represjami PIS; szukajmy sojuszników, nie dzielmy się, ale działajmy wspólnie dla dobra wszystkich.

          Aktualnie przedstawiciele Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej zbierają podpisy pod listem do Prezydenta RP w sprawie zmiany ustawy represyjnej, w działania te angażują się także osoby wspierające, w tym z naszego środowiska. My emeryci mamy nadzieję na wsparcie ze strony Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej podczas zbierania podpisów pod projektem naszej ustawy „antyrepresyjnej”. Dalsze planowane działania to zorganizowanie w październiku br. spotkania z członkami Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej i z przedstawicielami FSSM RP na naszym terenie. Emeryci mundurowi popierają ten pomysł i włączą się w działania organizacyjne.

                                                                                                      Prezes RN

                                                                                                    Jerzy Siedlarz

PS. Informacja o powstaniu Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej i podjęciu z nią współpracy przez ZN ZEiRSG, została zamieszczona na stronie Federacji SSM RP >.fssm.pl/slubicka-inicjatywa-demokratyczna.

 

 

„OSTRE STRZELANIE” W SŁUBICACH!

 

         Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta naszego Związku w dniu 15 września 2017r. na strzelnicy SOSiR w Słubicach odbyły się zawody strzeleckie z broni „ostrej” – pistoletu na odl. 25 m z poz. stojącej i karabinka kbkAK na odl. 50 m z poz. leżącej. Organizatorem zawodów był Region Nadodrzański ZE i RSG w Słubicach.

        W zawodach wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn reprezentujących emerytów z: ZŻWP, ZEiRSG, SEiRP, ZEiRP RP, Straż Graniczną – 2 drużyny oraz drużynę „cywilną” /mieszkańcy Słubic/. Do udziału w zawodach zaproszone były także drużyny: z Regionu IPA z Krosna Odrzańskiego, spośród  Emerytów Służby Celnej z Rzepina oraz Hufca ZHP w Słubicach – z przyczyn niezależnych od organizatora drużyny te nie wzięły udziału w zawodach.

        Uczestnicy zawodów w klasyfikacji indywidualnej  /pistolet, karabinek i dwubój/ otrzymali dyplomy za I, II i III miejsce; w klasyfikacji drużynowej do zdobycia były dyplomy za I, II i III miejsce/ pistolet i karabinek/ oraz dyplomy i puchary w dwuboju. Miejsca w dwuboju drużynowym zdobyły:

        I miejsce – drużyna [ 1 ] z PSG w Świecku,

        II miejsce – drużyna [ 2 ] z PSG w Świecku,

        III miejsce – drużyna Koła SEiRP w Słubicach.

        Puchary i dyplomy ufundował RN ZEiRSG, a wręczali je: Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, Komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec i Prezes RN Jerzy Siedlarz. Zawody zakończyły się poczęstunkiem – żołnierską grochówką.

         Dziękujemy p. Kacprowi Rudzkiemu za sprawne przeprowadzenie zawodów, wszystkim uczestnikom za udział, wyróżnionym dyplomami i zdobywcom pucharów gratulujemy i do zobaczenia na następnych zawodach i spotkaniach.

                                                                                             Prezes RN

                                                                                          Jerzy Siedlarz

MARIAN TOTA – CZŁOWIEK NIEZWYKŁY

         W dniu 30.08.2017 r. w Zakopanem pożegnaliśmy wieloletniego działacza naszego Związku, serdecznego Kolegę i Przyjaciela Mariana TOTĘ, który w dniu 20.08.2017r. zmarł na Słowacji w szpitalu w Rużomberoku, gdzie przebywał na leczeniu powypadkowym (przewrócił się podczas jazdy na rowerze w Tatrach Słowackich).

         Zmarł człowiek w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, jego śmierć to zupełny przypadek, jakich niestety jest wiele w naszym życiu, ale tylko niektóre mają tak tragiczny finał. Pozostawił po sobie syna, synową i wnuczkę, a także innych członków licznej rodziny. Opuścił również nas, swoich przyjaciół i kolegów ze wspólnej służby i pracy, z działalności związkowej i licznych spotkań, a także wielu znajomych, bo Marianek znany był i bardzo szanowany przez wszystkich, z którymi miał kiedykolwiek kontakt. 

         Miał piękny pogrzeb. Był żegnany przez liczną rodzinę, przyjaciół i znajomych przy udziale warty honorowej  funkcjonariuszy Straży Granicznej (przy trumnie w kaplicy cmentarnej i przy grobie) oraz kompanii reprezentacyjnej SG, która wraz z orkiestrą reprezentacyjną SG z Nowego Sącza uczestniczyła w pogrzebie i pożegnała go salwą honorową. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu też góralska muzyka w wykonaniu zaprzyjaźnionego zespołu powiązanego z właścicielami domu wczasowego „Danielka” w Zakopanem. Żegnały Go delegacje z Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz Regionu Sądeckiego Związku, z kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Zakopanem, Nowym Targu i Nowym Sączu oraz z Zarządu Rejonowego ZŻWP z Nowego Sącza, z jednostki wojskowej na Groniku w Zakopanem, a także ze stowarzyszenia emerytów mundurowych Słowacji z rejonu Jaworzyny Tatrzańskiej i Popradu. Żegnali Go sąsiedzi, przyjaciele i koledzy ze służby w Wojskach Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.

         Miał piękny pogrzeb, ale trzeba powiedzieć, że zasłużył nań, jak mało kto. Mjr WOP i SG w stanie spoczynku Marian TOTA pochodził spod Brzeska, a szkołę oficerską WOP w Kętrzynie ukończył w roku 1964. Niemal do połowy lat osiemdziesiątych pełnił służbę w Pomorskiej Brygadzie WOP w Granicznej Placówce Kontrolnej w Świnoujściu, gdzie awansował do stanowiska zastępcy dowódcy GPK. W roku 1984 na własną prośbę (z powodów rodzinnych, o czym będzie mowa dalej) został przeniesiony do Karpackiej Brygady WOP, gdzie służył jako dowódca GPK WOP w Łysej Polanie. Po rozwiązaniu WOP w roku 1991, podjął służbę w nowo powstałej formacji, czyli Straży Granicznej, na stanowisku komendanta GPK SG w Łysej Polanie. Zwolnił się ze służby i przeszedł na zasłużoną emeryturę w roku 1994.

         Mjr Tota zawsze służył na pierwszej linii zagrożeń nie szczędząc sił i czasu, za co był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Za włożony wysiłek i osiągnięcia w służbie w ochronie granicy otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski , Srebrny Krzyż Zasługi, a także inne medale i odznaczenia resortowe.

         Był dobrym przełożonym, wymagającym a jednocześnie wyrozumiałym, wyszkolił i wychował liczne rzesze kontrolerów i pracowników służb granicznych wykonujących zadania w przejściach granicznych. Niezwykle zaangażowany w procesy przekształcania rozwiązywanych Wojsk Ochrony Pogranicza w roku 1990 i 1991 oraz tworzenie od podstaw nowej formacji ochraniającej granicę, czyli Straży Granicznej.

         Od momentu przybycia do Zakopanego wrósł w lokalne środowiska góralskie i żołnierskie.  Po przejściu na emeryturę wstąpił do miejscowych organizacji skupiających emerytów wojskowych, a później do powstałego w roku 1998 naszego stowarzyszenia pn. ZEiRSG. Przez wiele lat, aż do śmierci, pełnił funkcję prezesa koła ZŻWP w Zakopanem, natomiast w ZEiRSG – przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku przez dwie kadencje i zastępcy przewodniczącego przez jedną kadencję. Społecznik, niezwykle zaangażowany w działania stowarzyszeń emerytów mundurowych, których strukturami kierował. Zawsze życzliwy, pełen empatii do wszystkich, uprzejmy, gotowy do udzielania pomocy innym. Jest tak dużo przykładów jego bezinteresownego działania na rzecz innych, że trudno byłoby je spisać. Podkreślali to wszyscy w trakcie pożegnalnych wystąpień na cmentarzu. Pamiętał o kolegach i przyjaciołach, o ich imieninach, urodzinach, innych ważnych datach, np. z okazji świąt państwowych, resortowych, rocznic związanych ze służbą w b. WOP-ie lub później w Straży Granicznej – zawsze wysyłał życzenia na skrzynki mailowe dołączając do nich zestawy melodii lub piosenek do wysłuchania. Fotografował różne wydarzenia związkowe i rodzinne, spotkania z przyjaciółmi, udzielał pomocy w zamieszczaniu zdjęć na stronie internetowej naszego Związku oraz w redagowaniu artykułów.

         Był wszechstronny i niezwykły w swoich poczynaniach. Jego rezygnacja z kontynuowania kariery wojskowej w Pomorskiej Brygadzie WOP i przejście do Zakopanego wynikało z zaleceń lekarskich w związku z chorobą syna Roberta, grożącą całkowitą ślepotą, jeżeli nie zostanie zmieniony jego klimat zamieszkania z morskiego na górski. Oboje z żoną Heleną robili więc wszystko, aby nie dopuścić do najgorszego. Marian nieraz opowiadał mi osobiście, jak pomagał synowi w nauce, z czego utkwiło mi w pamięci zdanie, że poszczególne lekcje zawarte w podręcznikach czytał na głos i zapisywał na dyktafonie, a syn je potem sam odtwarzał i w ten sposób się uczył. Tego typu pomoc, a także wiele innych działań Mariana i jego żony pozwoliły na ukończenie przez ich syna – mimo słabego wzroku – szkoły podstawowej, średniej, a także studiów. Marian bardzo się cieszył, że syn założył rodzinę i ma kochającą żonę, a wnuczkę traktował jak królewnę; dużo o niej mówił, był dumny z podjęcia przez nią studiów i zawsze ją wspierał. Nie zrażały go różne niepowodzenia rodzinne, w tym szczególnie wyniszczająca choroba żony Heleny, która zmarła dwa lata przed nim. Zapewnił jej wszelką opiekę, był przy niej we wszystkich momentach leczenia i podtrzymywał na duchu. Często wyjeżdżali razem zwiedzać przyrodę i zabytki, a przy okazji odwiedzać rodzinę i przyjaciół. Z relacji jego dobrego przyjaciela i kolegi ze wspólnego rocznika szkoły oficerskiej w Kętrzynie Ryszarda Golonki z Nowego Sącza: „ Marian po przejściu na emeryturę był głównym inicjatorem i jednocześnie organizatorem spotkań kolegów oficerów ze wspólnego rocznika szkoły oficerskiej z żonami, spisywał historie kolegów, robił zdjęcia i niemal sam zredagował i wydał specjalny album pamiątkowy w kilkunastu egzemplarzach, zawierający opisy losów absolwentów wspólnej kompanii ze szkoły oficerskiej, adresy, telefony i fotografie ze wspólnych zjazdów, których kilka udało mu się zorganizować. Zawsze przyjeżdżał z żoną Heleną, nawet jak była już poważnie chora. Na ostatnim spotkaniu sam wynosił ją z auta do budynku i  zanosił z powrotem. Robił co mógł, aby uprzyjemnić żonie ostatnie miesiące życia. Rodzina była dla niego zawsze najważniejsza, był jej głównym fundamentem i ostoją na dobre i na złe. Był wyjątkowym człowiekiem!”

          ŻEGNAJ MARIANKU! WSZYSCY BĘDZIEMY O TOBIE PAMIĘTAĆ!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

PS. Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiRSG wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego Związku o wpisanie Kol. Mariana TOTY do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku.

Poniżej galeria zdjęć z pogrzebu Kol. Mariana oraz linki do stron internetowych, gdzie koledzy i przyjaciele zamieszczali kondolencje i krótkie wspomnienia o zmarłym.

 

http://24tp.pl/n/41665

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1829469800401973&id=882143605134602

http://grzybypl.blogspot.com/2017/08/odszed-przyjaciel-dowodca-patriota.html

https://z-ne.pl/s,docid,57954,zakopane_odszedl_przyjaciel,_dowodca,_patriota….html

http://www.goral.info.pl/artykul.aspx?item=odszedl-przyjaciel-dowodca-patriota_6911

 

 

 

 

 

DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ – NOWY SĄCZ

          Jak co roku w dniu 13 września spotkały się delegacje Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza i Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów SG, aby oddać hołd bohaterom i obrońcom granic Rzeczypospolitej. Okazją był obchodzony w tym dniu Dzień Weterana Służby Granicznej, który jest jednocześnie świętem Związku  Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

          Symboliczna uroczystość odbyła się przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Krótką historię powstania WOP i budowy pomnika przypomniał Prezes Koła Nr 1 ZŻWP Pan Adam Leszyński, a następnie obie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Asystę honorową uroczystości zapewnili funkcjonariusze pododdziału reprezentacyjnego i Orkiestry Reprezentacyjnej SG, za co im bardzo dziękujemy.

          Poniżej galeria zdjęć z uroczystości.

Prezes RS ZEiRSG

Edward SOCHA

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WZORU PISMA PROCESOWEGO DO SĄDU.

          Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie pn. „Odwołania do sądów” w części dot. wzorów odwołań do sądu rekomendowanych przez ZEiRSG zamieściliśmy  wzór pisma procesowego do sądu, które zawiera propozycję odpowiedzi na zapytania Sądu i ustosunkowanie się powoda do stanowiska ZER w przedmiocie wniesionego do Sądu odwołania od decyzji ZER obniżającej emeryturę/rentę. Wzór ten zawiera też akapit związany z wykazaniem sprzeczności decyzji ZER z art. 33 ustawy zaopatrzeniowej. Akapit ten jest przeznaczony dla osób, które nie zamieszczały w treści odwołania zarzutu dot. art. 33 ustawy zaopatrzeniowej i teraz mogą to nadrobić. Znajduje się tu również przykładowa treść zarzutu o nie naliczanie przez ZER wysługi 1,5 roku za rok służby, o którą mogą występować tylko uprawnieni, a także sposób wyliczenia wartości przedmiotu sporu (WPS), jako odpowiedź na zapytanie Sądu w tej kwestii. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie pn. „Obniżone emerytury” w zakładce dot. wzorów pism procesowych.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

KONFERENCJA OKIU I FEDERACJI W NOWYM SĄCZU.

Czytaj wpis

APEL BYŁYCH SZEFÓW MSW, SŁUŻB SPECJALNYCH, PRAWNIKÓW I DZIENNIKARZY.

Czytaj wpis

BIELSKIE SPOTKANIE NIE TYLKO REPRESJONOWANYCH.

Czytaj wpis

Przyśpieszenie działań przez OKIU, Federację i nasz Związek!

Czytaj wpis

Koszalińskie Porozumienie Stowarzyszeń Służb Mundurowych!

Czytaj wpis

Starsze posty «