ODPOWIEDŹ MSWiA ORAZ MRPiPS NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 16564.

Szanowni emeryci i renciści poszkodowani ustawą represyjną!

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 16564, zgłoszoną przez posłów .Nowoczesnej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych „dotkniętych ustawą represyjną”.

Mówiąc w skrócie, z treści obydwu odpowiedzi na interpelację wynika, że:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne wpłacane przez emerytów mundurowych do ZUS pozostają w ZUS na rzecz innych emerytów; można powiedzieć, że jest to wkład (darowizna) emerytów mundurowych, pracujących i odprowadzających składki, do powszechnego systemu emerytalnego;
 • gdyby nie działała ustawa represyjna, to praca emeryta mundurowego, odprowadzającego składki do ZUS, przyczyniałaby się do wzrostu jego emerytury do 75% podstawy wymiaru – tak było dotychczas, ale ustawa represyjna wprowadziła ogranicznik, który powoduje, że bez względu na to, ile emerycie represjonowany zarobisz i jak wielką składkę odprowadzisz do ZUS, to i tak nie dostaniesz na konto większej emerytury, niż średnia w ZUS;
 • emeryt – cywil, pobierający emeryturę z ZUS, może uzyskać większą emeryturę, gdy będąc na emeryturze pracuje i odprowadza składki do ZUS; tego prawa nikt mu nie odbiera (jeszcze), natomiast emeryt mundurowy, dotknięty ustawą represyjną, nie może skorzystać z prawa do podwyższenia emerytury, gdyż ustawa represyjna wprowadza ogranicznik wskazany wyżej; jest to jakby dodatkowa represja do tej związanej z obniżeniem emerytur i rent – jakby nie analizować, to jest to czysta dyskryminacja!!!

Myślę, że odpowiedzi na powyższą interpelację mogą być wykorzystane jako dowód przed sądem rozpoznającym odwołania emerytów i rencistów od decyzji ZER obniżających emerytury i renty mundurowe. A dla emeryta mundurowego, dotkniętego ustawą represyjną, nasuwa się przykry wniosek: chyba korzystniej dla niego będzie pracować w szarej strefie, bez odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, niż pracować legalnie i odprowadzać składki do ZUS. Czy tego chciała „dobra zmiana”?

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

OSTATNIE POŻEGNANIE

 

klepsydra kreska

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 08 grudnia 2017 r.

odszedł na wieczną służbę

śp. chor. sztab. WOP/SG w st. spocz. Edward Jan KUKURUDZ
represjonowany emeryt Straży Granicznej

b. kontroler GPK WOP i SG w Kunowicach, Świecku

i Kostrzynie nad Odrą.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 13.12.2017r. o godz. 14.00

na Cmentarzu Komunalnym w Słubicach.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa
Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Cześć Jego pamięci.

 

 

 

klepsydra kreska

 

KONFERENCJA – 25 LAT FUNKCJONOWANIA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO KOSTRZYN – KIETZ.

W dniu 21 listopada 1992r. zostało otwarte drogowe przejście graniczne Kostrzyn – Kietz.  Od tego wydarzenia minęło już 25 lat i w związku z tym w dniu 21 listopada 2017r., z inicjatywy władz miasta Kostrzyn, w Kostrzyńskim Centrum Kultury „Kręgielnia” odbyła się uroczysta konferencja na ten temat, adresowana do przedstawicieli władz, emerytowanych pracowników przejść granicznych, mieszkańców  polsko – niemieckiego pogranicza i innych osób, zainteresowanych historią powstania przejścia i jego wpływu na rozwój miasta i regionu.

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób, w tym zaproszeni emeryci Straży Granicznej i Służby Celnej oraz przedstawiciele PSG w Gorzowie Wlkp /Komendant i Zastępca/. Region  Nadodrzański ZEiRSG reprezentowali: G. Matusewicz i W. Tiszuk oraz emeryci: J. Tomasik i W. Przywara.

W imieniu Wojewody Lubuskiego konferencję otworzył Wicewojewoda Robert Paluch, który przypomniał krótką historię dpg w Kostrzynie oraz podkreślił jego znaczenie dla rozwoju całego regionu lubuskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił poseł na Sejm VIII kadencji – Lubuszanin – prof. dr. hab. Jacek Kurzępa.  Wykład dotyczył granicy i pogranicza – nie tylko w rozumieniu geograficznym ale też socjologiczno – psychologicznym.

            Dalsza część konferencji przebiegała w trzech panelach dyskusyjnych:

Panel I – Historia powstania drogowego przejścia granicznego Kostrzyn – Kietz, a dyskutowali: Roman Mycka i Wiesław Gołacki z Autorskiego Biura Projektów; Tomasz Grabowski – naczelny inżynier generalnego wykonawcy (firma „Gobex”) oraz Tadeusz Grabowski – kierownik robót. Dyskutanci wspominali o tym, na jak trudnym terenie powstawało przejście /rozlewiska rzeki Warty/, jak pracowali pod presją czasu i oczekiwań. Dowiedzieliśmy się, że wykorzystano w tamtym czasie nowatorską metodę i dpg wybudowane zostało na materacu z 35 tys. opon, a budynek główny – na 123 palach.

Panel II – Współpraca polsko – niemiecka na dpg Kostrzyn – Kietz w latach 1992 – 2007. W tym panelu dyskutowali: Wiesław Pomarański – były Naczelnik Oddziału Celnego; ppłk SG Jan Tomasik – były Komendant Placówki SG; Jarosław Begol – były Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; Dieter Pichi – były Naczelnik Niemieckiego Zoll; Volker Ettlich – były Komendant Placówki BGS. W dyskusji wspominano o warunkach służby i pracy, o wzajemnej współpracy, ciekawostkach i wspólnych służbowych przedsięwzięciach.

Panel III – Wpływ otwarcia dpg Kostrzyn – Kietz na rozwój gospodarczy miasta Kostrzyn nad Odrą i polsko – niemieckiego regionu. W tym panelu dyskutowali: Andrzej Kunt – Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą; Jorg Schroder – Burmistrz Miasta Seelow; Jerzy Korolewicz – Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej; Roman Dziduch – z Kostrzyńsko –Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W dyskusji wszyscy byli zgodni co do tego, że otwarcie dpg to był znaczący fakt w dziejach miasta, była to ważna decyzja w rozwoju gospodarczym regionu i nowy etap w historii miasta Kostrzyna nad Odrą.

W imieniu ZE i RSG dziękujemy Panu dr Andrzejowi Kuntowi – Burmistrzowi Miasta Kostrzyna nad Odrą – za zaproszenie na tę konferencję przedstawicieli emerytów SG, którzy pełnili służbę na przejściach granicznych w Kostrzynie nad Odrą. Warto takie spotkania organizować, warto pamiętać o ważnych faktach w historii lokalnej, które pozytywnie przekładają się na dalszy rozwój miasta, miejscowej społeczności i regionu. My emeryci SG mamy też satysfakcję, że braliśmy udział w tych wydarzeniach i dołożyliśmy swoją małą cegiełkę dla rozwoju dobra wspólnego.

 

Prezes RN

Jerzy Siedlarz

ODPOWIEDŹ MSWIA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 16323.

W dniu 6 listopada 2017r. opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej treść dwóch interpelacji poselskich złożonych przez posłów .Nowoczesnej do MSWiA: nr 16323 i nr 16564. Poniżej zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 16323, podpisaną przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława ZIELIŃSKIEGO.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

  

UDZIAŁ RN ZEiRSG W OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

            Z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zarówno w Słubicach, jak i innych miejscowościach gminy, odbyło się wiele spotkań i uroczystości.

          Na zaproszenie Starosty Słubickiego Marcina Jabłońskiego i Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza delegacja RN ZEiRSG w składzie: D. Siembida, A. Radzik i J. Siedlarz, uczestniczyła w dniu 11 listopada 2017r. w mszy patriotycznej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe miasta, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych, a także mieszkańcy Słubic, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, radni miejscy i powiatowi, oraz delegacja z Koła SEiRP.

          W swoich wystąpieniach Starosta i Burmistrz oraz inni mówcy podkreślali znaczenie wolności, patriotyzmu oraz jedności społeczeństwa; wskazywali, że patriotyzm to także szacunek i dbanie o swoją małą ojczyznę, w której się żyje. Na zakończenie uroczystości uczestniczące delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Polakom poległym za Ojczyznę.

          W godzinach wieczornych w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert kameralny z muzyką J. Paderewskiego, F. Chopina i H. Wieniawskiego.

                                                                                                         Prezes RN

                                                                                                       Jerzy Siedlarz

 

CZŁONKOWIE RN ZEiRSG NA SPOTKANIACH Z PRZEDSTAWICIELAMI OKIU.

W dniach 8-9 listopada 2017r. na terenie województwa lubuskiego odbyły się dwa spotkania przedstawicieli Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, w których uczestniczyli m.in. emeryci i renciści ZEiRSG z Regionu Nadodrzańskiego. Oto krótki zapis z tych spotkań:

 1. W Zielonej Górze – 09 listopada 2017r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Na spotkanie przybyło około 300 osób, a Region Nadodrzański reprezentowało trzech członków: K. Kubiak, M. Piński i W. Tiszuk. Obecni byli także emeryci WOP i SG z Krosna Odrzańskiego i Tuplic. W sprawie skutków wprowadzenia ustawy represyjnej oraz aktualnych działań OKIU informację przedstawili: Pełnomocnik Komitetu – Andrzej Rozenek i Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki. Ze słowami otuchy, wsparcia i konkretnej pomocy w walce emerytów mundurowych o swoje prawa, głos  zabierali: gen. bryg. rez. Marek Działoszyński z Klubu Generałów Policji, Bogusław Wontor  –  Przewodniczący Wojewódzkich struktur SLD, Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli, Tadeusz Jędrzejczak – członek Zarządu Województwa Lubuskiego, ppłk w st. spocz. Edward Markiewicz – członek LZW ZŻWP oraz Tomasz Nestorowicz – członek Rady Miasta Zielona Góra /KKW SLD Lewica Razem/. Wszyscy występujący i zabierający głos zapewnili, że będą wspierać emerytów mundurowych i podejmować działania mające na celu przywrócenie wcześniej obowiązujących przepisów emerytalnych, zgodnych z zapisami ustawowymi i konstytucyjnymi.
 2. W Słubicach – 10 listopada 2017r. w Sali Kameralnej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem tego spotkania była Słubicka Inicjatywa Demokratyczna. Na spotkaniu było około 130 osób – emeryci mundurowi, rodziny i sympatycy poszkodowanych emerytów. Na tym spotkaniu głos zabierali: Andrzej Rozenek, Zdzisław Czarnecki, Bogusław Wontor, Maria Jaworska – członek Sejmiku Województwa Lubuskiego, Robert Włodek z SLD, Mariusz Dubacki z Nowoczesnej oraz przedstawiciele struktur emeryckich. W swoich wystąpieniach wszyscy podkreślali niekonstytucyjność ustawy z 16.12.2016r. uchwalonej w niejasnych okolicznościach, poza salą obrad Sejmu, bez ustalonego kworum, bez głosowania imiennego, w obecności innych, być może nieuprawnionych, osób. W ustawie zastosowano odpowiedzialność zbiorową, co nie jest standardem w państwach demokratycznych. Zebrani zaapelowali o jedność środowisk emerytów służb mundurowych oraz o aktywne działanie w obronie swoich praw, bo nie można być biernym i poddać się pisowskiej propagandzie.

       W imieniu represjonowanych emerytów z rejonu słubickiego dziękujemy organizatorom spotkania za inicjatywę i zaangażowanie, a przedstawicielom OKIU za przedstawienie aktualnych działań antyrepresyjnych w ramach Federacji i innych związków i stowarzyszeń emerytów służb mundurowych oraz zmotywowanie do dalszych aktywnych działań w obronie godności i praw nabytych w służbie dla Ojczyzny.

                                                                                                   Prezes RN

                                                                                                Jerzy Siedlarz

 

NOWOSĄDECKI KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP.

          Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017r. w Nowym Sączu powstał Nowosądecki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, jako kontynuacja powstałego w połowie października br. „Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku, dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”.

          Pod tą przydługą nazwą kryje się KIU Federacji, którego celem jest usunięcie z obiegu prawnego ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r., zwanej niekiedy Ustawą Śmierci (mamy już 25 jej ofiar śmiertelnych), skutkującej radykalnym obniżeniem emerytur i rent znacznej części emerytów mundurowych  Pełnomocnikiem KIU Federacji jest b. poseł na Sejm, a obecnie działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Pan Andrzej Rozenek, a głównym celem Komitetu jest zebranie co najmniej 100 tyś. podpisów pod projektem ustawy anty-represyjnej, czyli uchylającej ustawę represyjną.

          Decyzję o powołaniu Nowosądeckiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podjęli jednogłośnie przedstawiciele następujących organizacji i struktur działających na terenie Sądecczyzny:

 • Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu,
 • Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ w Nowym Sączu,
 • Stowarzyszenia Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej,
 • Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu Sądeckiego,
 • Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koła przy ZK w Nowym Sączu,
 • Stowarzyszenia Generałów Policji RP w Warszawie,
 • Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu.

          Przewodniczącym NKIU został wybrany przedstawiciel SERP Kol. Tadeusz Huryn, a  Rzecznikiem prasowym Komitetu – Kol. Ryszard Wasiluk.

          Należy wskazać, że głównymi celami działania Nowosądeckiego Komitetu jest zbieranie podpisów obywateli popierających obywatelski projekt ustawy anty-represyjnej, ustalenie osób ze środowiska mundurowego najbardziej dotkniętych ustawą represyjną i dotarcie do nich, szczególnie w okresie przedświątecznym i zimowym, z pomocą koleżeńską, psychologiczną i w skrajnych przypadkach – materialną.

          O powstaniu Nowosądeckiego Komitetu zostały już powiadomione lokalne media. Pierwsza informacja na ten temat została zamieszczona 10 listopada w TS dobry tygodnik sądecki, a w dniu 13 listopada w Naszej Telewizji Sądeckiej (NTV) w „Rozmowie dnia” ukazał się obszerny wywiad z rzecznikiem NKIU Kol. Ryszardem Wasilukiem, omówiony dodatkowo w NTV dnia następnego – „Będą walczyć o przywrócenie emerytur”.

          Życzymy powodzenia i sukcesów nowo powstałemu Komitetowi, a środowiska mundurowe i wszystkich sympatyków zachęcamy do aktywnego poparcia działań podjętych przez NK i organizacje go tworzące.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

VI SŁUBICKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z UDZIAŁEM RN ZEiRSG.

            W dniu 25 października 2017r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się VI Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie: Sektora 3 Słubice, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Burmistrza Słubic w Forum uczestniczyło około 50 reprezentantów organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice. Region Nadodrzański ZE i RSG reprezentowali kol: J. Siedlarz, D. Siembida i W. Tiszuk.

          Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się już po raz szósty. Zawsze jest to okazja do spotkania się lokalnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wymiany informacji i doświadczeń z działalności na rzecz swoich środowisk i społeczności lokalnych, jak też miejsce  do zapoznania się – co robią inne organizacje – oraz zadbania o wzajemne dobre relacje i skorzystania z wiedzy ekspertów w zakresie aktywizacji działalności społecznej.

          Oprócz wystąpień ekspertów, Forum odbywało się przy czterech stolikach tematycznych:

 • skuteczny lider na poziomie lokalnym /osoba, która ogarnia całość, nie może być osamotniona, musi działać i mieć wsparcie innych, nie może być stagnacji w działalności, liderowanie to ciężki kawałek chleba/,
 • społecznie odpowiedzialny biznes /czyli zarabianie przez organizacje pieniędzy, organizacja jako podmiot ekonomii społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – pomoc i doradztwo/,
 • współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi /warto inwestować w dobrą współpracę, efekt obustronnych korzyści, nieskupianie się na barierach, ale traktowanie tego tematu jako wyzwania w bieżącej działalności/,
 • ekonomia społeczna na poziomie lokalnym /współpraca z biznesem w zbieżnych punktach, wspólne cele i wartości, dobre relacje/.

          Przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego uczestniczyli w pracach stolika – skuteczny lider na poziomie lokalnym – gdzie dyskusję moderowała Marzena Słodownik, animatorka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

          Co nam dało uczestnictwo w VI Forum? Szerszy pogląd na rozwój naszej działalności w kierunku skuteczności, współpracy z samorządem i innymi organizacjami, wiedzę i doświadczenie – co i jak robią inni, kontakty i integrację z innymi stowarzyszeniami.

          Uważamy, że warto uczestniczyć w takich spotkaniach i zachęcamy do tego nasze struktury na swoich terenach działalności.

Prezes RN

                                                                                                             Jerzy Siedlarz

 

25-ta ofiara ustawy represyjnej i 6 -ta wśród emerytów Straży Granicznej!

Informacja z Regionu Kołobrzeg ZEiRSG !

Śp. starszy chor. sztabowy Hieronim Szamszur – Kontroler GPK SG Kołobrzeg, żolnierz WOP i funkcjonariusz SG – kolejną ofiarą ustawy represyjnej! Został już wpisany do „Białej Księgi” prowadzonej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG

Zbigniew Hadaś

 

 

 

„NiezaSŁUŻYLIŚMY” – dodatek do Trybuny dot. skutków ustawy represyjnej.

 

 

Poniżej zamieszczamy przedruk wpisu ze strony Federacji SSM RP, dotyczący skutków ustawy represyjnej, w tym listy śmiertelnych jej ofiar. 

 

„Do ostatniego weekendowego wydania TRYBUNY dołączono specjalny dodatek NiezaSŁUŻYLIŚMY w całości poświęcony represyjnej ustawie emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Zachęcamy do przeczytania (wystarczy kliknąć w obrazek obok). Wersję papierową dodatku można bezpłatnie otrzymać w siedzibach wojewódzkich struktur SLD, których adresy znajdują się na 11 stronie”.

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Starsze posty «