AKTUALIZACJA KOMUNIKATU PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP !!! ZGROMADZENIE PRZED SEJMEM W DNIU 22.03.2018 ROKU W GODZ. 14.30-18.30 !!!

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

22 marca 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawi go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, Andrzej Rozenek.

MUSIMY UDZIELIĆ MU WSPARCIA! TO NASZ OBOWIĄZEK!

Tego dnia w godz. 14:30 – 18:30 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje przed gmachem Sejmu zgromadzenie. Stawmy się na nie jak najliczniej!

NIC O NAS, BEZ NAS!

Powinniśmy być tam wszyscy. Nie tylko dziś represjonowani, ale naprawdę wszyscy – emerytowani i czynni funkcjonariusze służb i żołnierze, nasi bliscy, znajomi i ci, którym nasz los nie jest obojętny. Pamiętajmy, ustawa represyjna nie jest jedynym aktem „prawa” stanowionego przez obecnie rządzących, skierowanym przeciwko naszemu środowisku. Ustawy „degradacyjna” i czekająca na procedowanie „dezubekizacyjna” emerytów wojskowych, to kolejne „podziękowania” „podłej zmiany” dla nas za wierną służbę Polsce. Przeciw takiemu traktowaniu obywateli, łamaniu Konstytucji i umów społecznych będziemy protestowali podczas naszego zgromadzenia.

Nasza liczna obecność pod Sejmem 22 marca br. będzie też najlepszym podziękowaniem dla wszystkich, którzy wsparli Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą FSSM RP. Dla 250 tys. obywateli, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem ustawy, który tego dnia będzie czytany w Sejmie, dla tych partii i organizacji, które czynnie pomagały nam owe podpisy zebrać – przede wszystkim SLD, KODu i Obywateli RP oraz dla PO, .Nowoczesnej i PSL, których posłowie brali udział w wielu spotkaniach zorganizowanych w całym kraju w ramach Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.
Do udziału w naszym zgromadzeniu, serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy nie godzą się na destrukcję prawa i demokracji w Polsce.

POLSKA TO NIE PiS! POLSKA TO MY!
BĄDŹMY RAZEM!

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

APEL PREZYDENTA FEDERACJI SSM RP DO POSŁANEK I POSŁÓW RP !

 

Panie Posłanki!
Panowie Posłowie!

          Wiemy, że w trakcie najbliższego 60 posiedzenia Sejmu w dniu 22 marca 2018 r., odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294).
          Motywy podjęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zostały szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy. Wierzymy, że Panie Posłanki i Panowie Posłowie zechcą zapoznać się z przedstawionymi tam argumentami, które naszym zdaniem są niepodważalne i w pełni zasługują na uwzględnienie.
          Sytuacja jest bardzo poważna, albowiem w wyniku wejścia w życie tej jakże szkodliwej ustawy, zwanej przez nas represyjną, doszło do ludzkich tragedii i powszechnego poczucia krzywdy. Popełniło samobójstwo lub zmarło nagle już 36 byłych policjantek, policjantów i  funkcjonariuszy innych służb mundurowych.  Uważamy, że w obliczu śmierci nie ma miejsca na jakąkolwiek demagogię.  Przypadki tych zgonów i ich związek z decyzjami emerytalnymi drastycznie obniżającymi świadczenia emerytalne i rentowe zostały przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP dokładnie sprawdzone i udokumentowane. Nie może dziwić fakt, że rozgoryczenie na sposób potraktowania tysięcy z nas jak ludzi wyjętych spod prawa, często po dziesiątkach lat wiernej służby, także dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, spowodował tak tragiczne skutki. 
          Nie ulega wątpliwości, że Parlament Rzeczypospolitej Polskiej popełnił poważny błąd uchwalając w interesie politycznym obecnej większości ustawę, która jak najszybciej powinna być derogowana z porządku prawnego RP. Nie przywróci to życia zmarłym, ale może zapobiec kolejnym tragediom.
          Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Słyszeliśmy deklaracje wielu z Was o potrzebie szacunku do obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, w tym przypadku dla blisko trzystu tysięcy obywateli naszego Kraju, którzy swoimi podpisami wyrazili poparcie dla złożonego przez nas projektu ustawy. Apelujemy do Was! podejmijcie uchwałę o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych. Dajcie sobie i nam szanse na dyskusje o tym co się już stało, ale także o szczegółach proponowanych zmian.  Odrzucenie tego projektu ustawy już po pierwszym czytaniu byłoby niegodziwością, która na lata pozostanie w świadomości naszej i naszych bliskich.   
      Zdzisław  Czarnecki
Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Ostatnie pożegnanie śp. płk. Jana Kacprzaka – współorganizatora Federacji SSM RP i jej wiceprezydenta.

klepsydra kreska

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 11.03.2018 r.

odszedł na wieczną służbę

śp. płk mgr inż. Jan KACPRZAK
Sekretarz Generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

współorganizator Federacji SSM RP i jej Wiceprezydent.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16.03.2018r. o godz. 11.00 

w Kościele Parafialnym przy ul. Dereniowej 2 w Warszawie,

pochówek o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa
Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Cześć Jego pamięci.

 

 

 

klepsydra kreska

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH !

 

Powyższy list w połowie lutego 2018r. został rozesłany przez jego autora do poszczególnych Kurii Diecezjalnych, a w dniu 16 lutego opublikowano jego treść na stronie internetowej  Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa (ZBFSOP- list otwarty do biskupów polskich).

W piśmie przewodnim do tego listu mjr J. Misiewicz apeluje i prosi „o udzielenie pomocy emerytom i rencistom mundurowym skrzywdzonym Represyjną Ustawą Emerytalną z dnia 16 grudnia 2016r.” Następnie wskazuje, że „Wprowadzone prawo w sposób zbiorowy i bez sądu pozbawiło kilkadziesiąt tysięcy ludzi honoru i środków do życia. Dziś starsi, schorowani ludzie obdarci z godności nie mają na chleb, leki i podstawowe produkty. Do chwili obecnej zmarło z powodu tej nieludzkiej Ustawy 34 /trzydzieści cztery/ osoby”. (Wg FSSM RP mamy już 36 ofiar tej „eutanazyjnej ustawy”). Jak pisze dalej emeryt SG: „Nie poradzili sobie z niesprawiedliwością, jaka ich spotkała. Jest to wielka tragedia dla nas wszystkich. Okazało się, że nie tylko karabin zabija, ale też i podniesiona ręka posła…Proszę uprzejmie o zapoznanie się z Listem i udzielenie w miarę posiadanych możliwości pomocy w znowelizowaniu Ustawy mogącej przywrócić na starość honor i godziwe warunki do życia niewinnym ludziom”. Chodzi tu o obywatelski projekt ustawy (rugującej z obiegu prawnego ustawę represyjną), do którego poparcia niedawno zbieraliśmy podpisy. Projekt ten jest w Sejmie i ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu w dniu 20 marca 2018r.

Na List Otwarty Do Biskupów Polskich spływają do jego autora odpowiedzi z poszczególnych kurii. Na uwagę zasługuje zapewnienie sekretarza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, iż sprawy poruszone w liście będą omawiane z biskupami na najbliższym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski.

Warto zwrócić uwagę, że emeryt WOP i SG mjr Jerzy Misiewicz od ponad pół roku prowadzi indywidualnie walkę z ustawą represyjną i jej skutkami, pisząc listy otwarte do Prezydenta RP, Sejmu, Rządu, posłów i senatorów RP, do MSWiA, do europosłów, do Parlamentu Europejskiego, do Przewodniczącego Rady Europejskiej UE, a także prowadzi na Facebooku (/FSSM.RP/posts/) Dziennik Emeryta (skrzywdzonego ustawą represyjną). Niektóre z jego listów otwartych, a także odpowiedzi na nie (jeżeli przyszły) zostały opublikowane na naszej stronie internetowej, na stronie FSSM RP i na wspomnianej już stronie ZBFSOP.

Panie Jerzy! W pełni popieramy Pana walkę z tą „eutanazyjna ustawą” (niektórzy nazywają ją „ustawą śmierci”), solidaryzujemy się z Panem i współdziałamy dla wspólnego dobra. Mam nadzieję, że wspólne i konsekwentne działania – prowadzone w różnorodny sposób, ale zgodnie z obowiązującym prawem (nawet jak rządzący go nie przestrzegają!) –  przyniosą w końcu pozytywne efekty.

 Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

ŚWIĘTO KOBIET !!!

 

Niech żyje i trwa wiecznie Święto Kobiet !!!  Do końca świata i jeden rok dłużej !!!

Szczęścia, zdrowia i miłości, wielu słodkości i przyjemności !Samych sukcesów w pracy oraz pełni szczęścia  i  zadowolenia na niwie prywatnej !

Tego wszystkiego, a nawet więcej… życzy

Szanownym Paniom !!! 

 

Zarząd Główny

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej !

 

Ustawa represyjna w Parlamencie Europejskim! Ustawa anty-represyjna – pierwsze czytanie w Sejmie! Ustawa degradacyjna – wpływa do Sejmu! Aktualizacja z dnia 02.03.2018r.

          Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty mundurowe. Obszerna relacja na ten temat znajduje się na portalu Onet.pl (link do niej  > Ustawa represyjna w Brukseli).  Bardziej szczegółowe informacje z wysłuchania publicznego zostaną zamieszczone niebawem na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
          Ważne! Nasz projekt ustawy anty-represyjnej będzie rozpatrywany przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018r. Poniżej zapis z porządku obrad:      
Porządek dzienny
60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r.
(wtorek – piątek)
Początek obrad w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10.00

=========================================================================

6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek.
       Zazwyczaj tak jest, że dobre informacje przeplatają się ze złymi. I teraz też tak się stało! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy „degradacyjnej”, nie obniżającej, ale całkowicie pozbawiającej stopni wojskowych część emerytów i rencistów mundurowych, zarówno tych żyjących jak i spoczywających w grobach. Warto odnotować, że ten ostatni projekt ustawy degradacyjnej różni się w sposób istotny od wcześniejszych wersji projektów „degradacyjnych” firmowanych przez byłego już ministra obrony narodowej A. Macierewicza, a także od wersji zaproponowanej dzień wcześniej przez Komitet Stały RM. Świadczy to o tym, że podczas obrad Rady Ministrów doszło do modyfikacji wcześniejszych zapisów projektu ustawy. Tutaj link do znowelizowanego projektu ustawy, która od wczoraj znajduje się w Sejmie pod nr  2319 – ustawa degradacyjna + uzasadnienie. 
Rzecznik ZEiRSG
Jerzy JANKOWSKI

 

„REPRESYJNA USTAWA NA KONFERENCJI W BRUKSELI” – informacja ze strony internetowej europosła Janusza ZEMKE.

Represyjna ustawa na konferencji w Brukseli

– Po długotrwałych zabiegach udało się przenieść sprawę ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku do centrum zainteresowania Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Przyjęta formuła konferencji zapewni szeroki dostęp do zagadnień związanych z zapisami tej ustawy i krzywd, jakie ponoszą tysiące emerytów i rencistów mundurowych, a także wdowy i dzieci po zmarłych funkcjonariuszach. Zmniejszeniem świadczeń niektórzy ukarani zostali po raz drugi, bo pierwsza tzw. ustawa dezubekizacyjna realizowana była w 2009 r.

Data konferencji – 28 lutego 2018 r. zbiega się z nowym zdarzeniem w procedurze obniżania rent i emerytur mundurowych (przypomnijmy, że wydano decyzje takie 39 tysiącom osób), a mianowicie skierowaniem postanowienia sędziów Sądu Okręgowego z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność owej ustawy z Konstytucją RP. Wobec obszernego uzasadnienia sędziów SO, żaden trybunał nie miałby wątpliwości, ale nikt nie wie, kiedy polski Trybunał Konstytucyjny weźmie na wokandę ich postanowienie i wyda orzeczenie w tej sprawie, a tymczasem wszystkie postępowania odwoławcze zostają zawieszone (odwołania złożyło dotąd 24 tys. poszkodowanych). Wielu poszkodowanych w podeszłym wieku może po prostu rozstrzygnięcia w swojej sprawie nie doczekać.

Organizatorami brukselskiej konferencji jest troje europosłów SLD z parlamentarnej frakcji S&D: prof. Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz ja. Ponadto Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie.

Temat konferencji brzmi: „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”.

Do wysłuchania wystąpień i debaty zaproszeni zostali członkowie czterech komisji Parlamentu Europejskiego – LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI (Prawa Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo).

Z Polski przyjedzie ponad 50-osobowa delegacja osób pokrzywdzonych ustawą, przedstawiciele FSSM z prezydentem Zdzisławem Czarneckim, związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład Federacji, SLD, Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej z Andrzejem Rozenkiem, Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentanci różnych instytucji europejskich i dziennikarze.

Uczestnicy konferencji skierują i desygnują apel do władz polskich. Ponadto organizatorzy roześlą konferencyjne dokumenty i prezentacje medialne do wszystkich eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego (750 osób) i ich asystentów oraz instytucji europejskich. Na liście adresatów znajduje się 3615 osób.

Całkowity koszt pobytu delegacji FSSM RP w Brukseli (przejazd, noclegi, wyżywienie, przewodnik, ubezpieczenie, etc.) pokryją organizujący Konferencję europosłowie SLD – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke.
Z darowizn na walkę z ustawą represyjną, kwotą ogółem 3,5 tys. zł pokryte zostały koszty materiałów promocyjnych – plakatów informujących europarlametarzystów o Konferencji oraz ulotek i pendrivów z nagraną prezentacją multimedialną, która będzie przedstawiona na Konferencji. Pozostałe koszty delegaci ponoszą z własnych środków.

Sprawy organizacyjne i uzgodnienia merytoryczne omawialiśmy na spotkaniu w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie 15 lutego br.

Janusz Zemke

Warszawa,
16 lutego 2018 r.

 

 

 

OBÓZ „DOBREJ ZMIANY” POINFORMOWANY O KONFERENCJI FSSM RP I SLD W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Uprzejmie informuję, że na portalu internetowym Federacji SSM RP ukazała się informacja o poinformowaniu obozu „dobrej zmiany” o Konferencji w Parlamencie Europejskim zorganizowanej z inicjatywy FSSM RP przez europosłów SLD w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00, bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji plenarnej. W Konferencji tej pod nazwą „REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY W POLSCE” weźmie udział delegacja z ramienia FSSM RP, w której składzie znajdą się m.in. osoby bezpośrednio dotknięte działaniem ustawy represyjnej. O tym fakcie Federacja oficjalnie poinformowała najważniejsze osoby w państwie – Prezydenta RP, Premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Poniżej skan pisma do Pana Prezydenta RP oraz logo informacyjne o Konferencji ze stron internetowych SLD.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ W KONSULTACJACH! ZAPYTANIE PRAWNE W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM, POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE ZASTOPOWANE!

„NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ W KONSULTACJACH!”

Pod takim tytułem Federacja SSM RP zamieściła na swojej stronie internetowej informację o skierowaniu do konsultacji obywatelskiego projektu ustawy anty-represyjnej, pod którym jeszcze niedawno zbieraliśmy podpisy poparcia. Czy to oznacza, że prace sejmowe nad tym projektem ruszą jeszcze w tym półroczu? Zobaczymy! Poniżej pełna treść tej informacji ze strony internetowej Federacji:

„Po wcześniejszym skierowaniu do opiniowania w sejmowym Biurze Legislacyjnym i Biurze Analiz Sejmowych, „nasz” obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,  złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, trafił (05.02.2018 r.) celem konsultacji do Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego,  Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Dialogu Społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Rady Nadzorczej ZUS oraz Prokuratorii Generalnej RP.  Ponieważ, w zasadzie przywraca on jedynie brzmienie ustawy sprzed 16 grudnia 2016 r. nie powinien się raczej spotkać z negatywnymi uwagami. Zwłaszcza, że usuwa wszelkie wątpliwości i zarzuty zawarte przez część tych instytucji w opiniach (zwłaszcza w Uwagach Sądu Najwyższego) do projektu ustawy represyjnej, których ustawodawca w ogóle nie wziął pod uwagę uchwalając ten ewidentny bubel prawny”.

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznający odwołania skrzywdzonych emerytów i rencistów od decyzji ZER MSWiA obniżających ich emerytury i renty, skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie prawne o zgodność z Konstytucją RP ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. stanowiącej podstawę tak radykalnych działań „dobrej zmiany”. Treść tego zapytania prawnego krąży od kilku dni na Facebooku wraz z uzasadnieniem, które niemal w całości jest zgodne z argumentami prawnymi prezentowanymi przez poszkodowanych w swoich odwołaniach  od decyzji ZER do sądu. Argumentacja sądu w trzyosobowym składzie powinna powalić na ziemię naszych adwersarzy, a nam dodać skrzydeł! Przecież każdy normalny Trybunał Konstytucyjny przyznałby rację tym argumentom i ustawę represyjną w całości wysłałby do kosza! Ale czy tak się stanie? Mam poważne wątpliwości, biorąc pod uwagę aktualny stan niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego. (Tutaj tekst postanowienia SO w Warszawie o zwróceniu się do TK z pytaniem prawnym).

Informacja o zapytaniu prawnym skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego szybko rozniosła się w mediach, szczególnie internetowych. Pierwsze komentarze – bez znajomości ze strony ich autorów uzasadnienia zapytania prawnego – skupiały się wprost na negatywnej ocenie tego działania SO w Warszawie, podkreślając w szczególności odstąpienie od możliwości samodzielnej oceny przez sąd zgodności ustawy represyjnej z Konstytucją RP i przyczynienie się w ten sposób do istotnego wydłużenia okresu oczekiwania poszkodowanych emerytów i rencistów na sprawiedliwe rozstrzygnięcia sądowe. Warto tu przytoczyć artykuł w Gazecie Prawnej, zawierający wypowiedzi adwokatów na ten temat (występujących jako pełnomocnicy poszkodowanych emerytów mundurowych) oraz ich wstępne oceny co do szybkości odpowiedzi TK na zapytanie prawne, a także skutków prawnych i społecznych tego kroku.

Ostre i bezkompromisowe oceny tego działania przedstawił Przewodniczący OKIU FSSM RP i działacz SLD A. Rozenek w swoim artykule na łamach NIE pt. „Łaskawcy, Piłaci, gdzie oprócz krytyki sędziów opisał skandaliczne decyzje MSWiA w sprawie „prawa łaski” w trybie art. 8a.

Inny charakter oceny działań SO zaprezentował ostatnio dziennikarz Onetu Mateusz Baczyński  po zapoznaniu się z uzasadnieniem zapytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj link do jego artykułu pt.  Warszawski Sąd uderza w ustawę dezubekizacyjną! „Ma charakter represyjny i dyskryminacyjny”.

Warto też zapoznać się z wypowiedziami b. oficera Grom płk. K. Przepiórki w wywiadzie na antenie  radia TOKFM, do którego prowadzi link o treści: B. oficer Grom: ustawa dezubekizacyjna to „mięcho wyborcze” dla sfrustrowanych wyborców PIS.

Na koniec przypomnienie: Konferencja pt. „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”, odbędzie się 28 lutego 2018 r. w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Spotkanie jest organizowane przez europosłów SLD Bogusława Liberadzkiego i Janusza Zemke oraz Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Przed wyjazdem delegacji FSSM RP i poszkodowanych oraz represjonowanych emerytów odbędzie się w Warszawie w dniu 22 lutego 2018r. ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Federacji. Szczegóły z tych wydarzeń zostaną opisane odrębnie.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

REGION SĄDECKI – ZABAWA KARNAWAŁOWA 2018.

Czytaj wpis

Starsze posty «