Rok 2023 – XXV lat Związku w służbie emerytom i rencistom formacji granicznych!

Sprawozdanie Prezydium ZG ZEiRSG za okres: X 2021 – XII 2022. Prezentacja graficzna.

Zgodnie z zapowiedzią poniżej zamieszczamy prezentację graficzną Sprawozdania Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG za okres: październik 2021 – grudzień 2022.    

 

Wiceprezes ds. O-P ZEiRSG

Andrzej BUDZYŃSKI

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP/SG w st. spocz. Andrzeja WALIGÓRY.

Jubileuszowy 50 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Bieszczady 2023.

W dniach 11 – 17 czerwca 2023 roku w Bieszczadach (rejon Baligrodu i Komańczy) odbędzie się Jubileuszowy 50 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Bieszczady 2023. 

Poniżej zamieszczamy  skan Informacji Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego – Bieszczady 2023 oraz link do Regulaminu Rajdu.  Równocześnie z 50. Ogólnopolskim Rajdem Górskim „Szlakami Obrońców Granic”, Bieszczady 2023 odbędzie się Ogólnopolski Rajd Motorowy Służb Mundurowych, Bieszczady 2023. 

Komitet Organizacyjny 50. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, Bieszczady 2023:
Komandor Rajdu – Mariusz Skrzyński,
Zastępca Komandora ds. organizacji, Sędzia – Wiesław F. Kubera,
Kwatermistrz i Skarbnik – Adam Czystowski,
Sędzia Główny – Artur Ochał,
Wojewódzki Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego Straży Granicznej w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG – Joanna Hybińska,
Rzecznik Prasowy, Kronikarz, Sędzia – Agnieszka Kurmanowska,
Sędzia – Tadeusz Aleksandrzak,
Sędzia – Jacek Witas,
Sędzia – Małgorzata Kujawska,
Współorganizatorami przedsięwzięcia są PTTK Oddział Mazowsze oraz Gdański Oddział PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego.

GŁÓWNA BAZA RAJDU:
Centrum Wypoczynku „BYSTRE”
Bystre 1, 38-606 Baligród
tel. +48 13 468 40 33
e-mail: recepcja@owbystre.pl

Przypominamy, że już czterokrotnie w Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic” uczestniczyły skromne kilkuosobowe drużyny ZEiRSG. Sądzimy, że w tegorocznym, Jubileuszowym  Rajdzie,  nie zabraknie drużyn z z naszego Związku, a może będzie ich więcej, niż dotychczas. Liczymy, że pojawią się przedstawiciele z innych emeryckich struktur granicznych lub też drużyny pograniczników-emerytów niezrzeszonych. Wszyscy będą mile widziani, gdyż jest to Rajd dla wszystkich, nawet dla osób indywidualnie uczestniczących w Rajdzie.

Życzymy sukcesów wszystkim drużynom i osobom indywidualnie biorącym udział w Rajdzie i trzymamy przysłowiowe kciuki za drużynę/drużyny ZEiRSG! Poniżej link do regulaminu Rajdu.

Pozdrowienia dla wszystkich!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Regulamin_50_Rajdu_Gorskiego_Szlakiem_Obroncow_Granic_-_Bieszczady_2023

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WP, mjr. SG w st. sp. Krzysztofa PRACIAKA.

 

Posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRSG w COS SG im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

Koszalin dnia 18 marca 2023 r.

W dniu 18 marca 2023 r. w Koszalinie, dzięki uprzejmości Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pana płk. SG dr. Piotra Boćko, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Posiedzenie od strony logistycznej przygotowali członkowie Zarządu Głównego, koledzy Krzysztof Miś i Andrzej Badowski. Od strony merytorycznej prace przygotowujące posiedzenie Zarządu Głównego koordynował wiceprezes Związku ds.  Organizacyjno-Prawnych kol. Andrzej Budzyński we współpracy z Prezydium Zarządu Głównego Związku, przygotowując równocześnie prezentację sprawozdania Zarządu Głównego.

Posiedzenie, zgodnie z przyjętą przez Zarząd Główny zasadą, miało charakter otwarty.  Wzięła w nim udział duża grupa członków naszego Związku z Regionu Koszalin wraz z prezesem kol. Rafałem Walickim, a także Prezes Regionu Cieszyn i jednocześnie członek Komisji Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Mariusz Kosmaty. Główną Komisję Rewizyjną Związku reprezentowali: przewodniczący kol. Aleksander Wasilewski i zastępca przewodniczącego kol. Ryszard Pieczyński. Gościem honorowym posiedzenia był reprezentujący Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki Pan ppłk SG Dariusz Jarmuziewicz.

Posiedzeniu współprzewodniczyli prezes Związku kol. Sławomir Matusewicz i wiceprezes Związku ds. Organizacyjno-Prawnych kol. Andrzej Budzyński, a posiedzenie protokołował sekretarz generalny Związku kol. Andrzej Głowacki.

W czasie  obrad Zarząd Główny pochylił się nad następującymi zagadnieniami:

  1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydium Zarządu Głównego za roku 2022.
  2. Przyjęcie sprawozdania Komitetu Fundacji Sztandaru.
  3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2023 rokiem obchodów 25-lecia Związku;
2) Uchwała w sprawie powołania Komitetu Organizacji Obchodów 25-lecia Związku;
3) Uchwała o przystąpienia do programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023;
4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia porozumienia o partnerskiej współpracy w zakresie realizacji zadań i działań statutowych, zawartego w dniu 15 stycznia 2023 r. w Szczecinie ze Stowarzyszeniem Bractwo Mundurowe;
5) Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 13/2014 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 6 września 2014 r. w sprawie legitymacji członkowskich Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej;
6) Uchwała w sprawie udziału reprezentacji Związku w 50. Jubileuszowym Ogólnopolskim Górskim Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic”;
7) Uchwała w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2022 i budżetu na rok 2023;
8) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

4. Uzgodnienie wstępnego planu obchodów 25–lecia Związku, uzgodnienie terminu rekonesansu i spotkania z Burmistrzem Kostrzyna nad Odrą w sprawie organizacji obchodów 25-lecia Związku.

5. Omówienie propozycji współorganizacji Konwencji w Katowicach „Mundurowi dla Demokracji” – wspólne przedsięwzięcie z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach i Bractwem Mundurowym, a także przy współpracy z KOD.

6. Omówienie sytuacji w FSSM – sprawa odwołania naszego przedstawiciela z funkcji Przewodniczącego FSSM, współpraca z obecnym Zarządem Federacji, propozycja zmiany rekomendowanego przedstawiciela ZEiRSG w Zarządzie FSSM i podjęcie w tej sprawie odpowiedniej uchwały.

7. Omówienie poparcia dla inicjatywy zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Renta Wdowia”.

W przerwie całodziennego posiedzenia, wynikającego z konieczności poddania dyskusji wielu poruszanych jakże istotnych spraw dla naszego środowiska – które przedstawiłem w powyższych punktach –  miały również miejsce uroczystości o charakterze patriotycznym. W godzinach południowych, wykorzystując przerwę w obradach, członkowie Zarządu Głównego Związku w asyście i przy udziale biorących udział w posiedzeniu gości i członków Regionu Związku w Koszalinie, złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze – opatrzone logo Związku – przed obeliskiem upamiętniającym „Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych Strzegących Granic Niepodległej Polski”. Obelisk wraz z umieszczoną na nim tablicą został ufundowany i odsłonięty w roku ubiegłym z inicjatywy Regionu ZEiRSG w Koszalinie.

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyło w dniu następnym ważne dla nas wydarzenie. W Szczecinku na cmentarzu komunalnym odwiedziliśmy miejsce spoczynku naszego poprzedniego Prezesa śp. płk. SG w st. spocz. Marka Meszyńskiego, któremu oddaliśmy należny szacunek składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze opatrzone logo Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Sprawozdanie z działalności Związku za roku 2022 w formie prezentacji, po dokonaniu uzupełnień wynikających z dyskusji poprzedzającej jego przyjęcie, zostanie opublikowane na stronie http://www.emeryci-sg.org.pl/, a podjęte uchwały będą zamieszczone w zakładce http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/uchwaly-zg/.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz

Poniżej mała galeria zdjęć z przebiegu posiedzenia ZG ZEiRSG.

Felietony emerytowanego oficera SG.

Poniżej zamieszczamy linki do felietonów emerytowanego oficera SG Andrzeja Kyrcza, przysłanych do naszego Związku w formie e-maili w ostatnich tygodniach. Mjr rez. SG Andrzej Kyrcz swoje felietony kieruje także do innych organizacji skupiających emerytów i rencistów służb mundurowych, a czasem do indywidualnie wybranych osób, jak np. ostatnio do posła Andrzeja Rozenka.  Wśród adresatów felietonów widzimy m.in.: ZBFSOP, NSZZFSG, IPA POLSKA, FSSM RP, SEiRP, SGP RP, ZEiRSG, STRATPOINTS, KZEiRSW, ZFBOR, ZŻWP, ZG NSZZP, SWPFG, NAWAL POLSKA.

W swoich felietonach autor odnosi się do wykluczenia ze służb mundurowych przez obecnie rządzących wielu świetnych fachowców, patriotów i autorytetów tylko dlatego, że nie pasowali do wizji państwa prezentowanej przez zwycięskie ugrupowania i skutkującej w praktyce ostrymi podziałami społeczeństwa. Nie godzi się też z rozliczaniem b. żołnierzy i funkcjonariuszy za służbę dla Polski pełnioną w poprzednim ustroju – jeżeli nie popełniali oni przestępstw – oraz z obniżaniem im emerytur i rent wypracowanych już w wolnej Polsce.  Wyraża też swój stosunek do aktualnych wydarzeń bulwersujących społeczeństwo.

Na propozycję upublicznienia jego felietonów podziękował nam, odpowiedział pozytywnie i wyjaśnił: „Dziękuję za odpowiedź. Staram się dotrzeć do środowisk nam najbliższych. Uważam, że wpływ byłych mundurowych na bieżące wydarzenia powinien być bardziej zauważalny. Uważam, że nasze środowisko ma w swoich szeregach wybitne postacie, które mogą brać aktywniejszy udział w polityce. Poprzez zdobytą wiedzę, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność działania w grupie oraz kulturę osobistą, mogłyby wiele pozytywnego wnieść do codziennego życia politycznego. Byli mundurowi są bardzo ważnym aktywem społecznym. Dlatego staram się poprzez swoje felietony pobudzić do aktywności politycznej i dotrzeć do największego grona służb mundurowych. Dlatego, pański odzew wzbudza we mnie nadzieję, że jest szansa na poprawę stanu polityki, co miałoby przełożenie na poprawę bezpieczeństwa naszego kraju. Doskonale Pan wie jak i większość Nas, że uderzenie rządu w nasze szeregi, oprócz wymiaru finansowego, miało wymiar politycznego wykluczenia wielotysięcznej grupy z aktywności społecznej, czując w niej zagrożenie intelektualne i moralne. Wojna spowodowała, że media zainteresowały się analizami byłych mundurowych i dzięki temu jest szansa na zaistnienie większej grupy byłych mundurowych. Obserwuję debaty na różnych kanałach i widać powagę oraz kompetencję rozmówców. Taki przekaz buduje pozytywny obraz naszego środowiska”…  

Postanowiliśmy opublikować felietony Kol. A. Kyrcza uważając, że mogą chociaż po części wyzwolić w naszych czytelnikach pozytywne refleksje skutkujące wzmożeniem obywatelskim w trudnych czasach wojny u naszych granic i zbliżającej się walki wyborczej w bardzo podzielonym społeczeństwie.

Rzecznik ZEiRSG J. Jankowski

9 luty 2023 roku – Manifest patrioty gorszego sortu

17 luty 2023 – Manifest patrioty gorszego sortu, cd

20 luty 2023 – Manifest patrioty gorszego sortu, cd

8 marzec 2023 – Tolerancja a propaganda

10 marzec 2023 – Apel o godność i prawdę

 

 

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP w st. spocz. Andrzeja KAZIMIERCZAKA.

Zespół Prawny Bractwa Mundurowego RP.

Miło nam poinformować, że Bractwo Mundurowe RP, na bieżąco współpracujące z naszym Związkiem, uchwałą nr 7 z dnia 29.01.2023 r. powołało Zespół Prawny w składzie:

  • Dr hab. nauk prawnych Grzegorz KRAWIEC – przewodniczący,
  • Dr hab, Marek JELENIEWSKI,
  • Adwokat Aleksandra CHOŁUB,
  • Dr nauk prawnych Roman STEC,
  • Mł. insp. w st. spocz. Ireneusz WOJEWODA. 

Dnia 20 lutego 2023 r. skład Zespołu Prawnego został poszerzony o dr. hab. nauk prawnych Sebastiana GAJEWSKIEGO – członka Trybunału Stanu od roku 2019 z rekomendacji poselskiego Klubu Lewicy.

Warto wskazać, że zgodnie ze wskazaną wyżej uchwałą Bractwa Mundurowego w skład Zespołu Prawnego wchodzą też politycy wskazani przez Nową Lewicę współpracującą z Bractwem Mundurowym. W dniu 3 marca 2023 r. skład Zespołu Prawnego został uzupełniony o posła partii Nowa Lewica, dr. Marcina KULASKA.

Zespół Prawny  ma już swoją skrzynkę kontaktową, którą obsługuje mł. insp. w st. spocz. Ireneusz Wojewoda.

Więcej informacji o działaniach i planach Zespołu Prawnego można znaleźć na witrynie Bractwa Mundurowego pod adresem: https://bractwomundurowerp.pl/category/aktualnosci/

Dotychczas Zespół Prawny opracował wzory dokumentów do wykorzystania przez represjonowanych emerytów i rencistów mundurowych w toczących się postępowaniach o odzyskanie zabranych emerytur i rent. 

Na naszej witrynie internetowej w dziale pt. „Obniżone emerytury” założyliśmy podstronę o nazwie „Zespół Prawny BM RP”, gdzie będziemy zamieszczać wzory dokumentów i ewentualnie inne publikacje opracowane przez Zespół.

Poniżej skan uchwały nr 7/01/2023 Zarządu Bractwa Mundurowego RP.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

  

Region Sądecki – Dzień Kobiet 2023 roku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, zgodnie z tradycją lat ubiegłych, Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiRSG w dniu 8 marca 2023 roku zorganizował spotkanie dla Pań – Członkiń Regionu Sądeckiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku, spotkanie odbyło się w kawiarni „Coctail Bar” w Nowym Sączu, dzięki życzliwości kol. Wincentego Żygadło – członka Regionu Sądeckiego naszego Związku. „Męska” część Regionu złożyła Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyła kwiaty i drobne upominki. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej i sympatycznej atmosferze.

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski

Poniżej kilkanaście zdjęć ze spotkania.