Odkrywanie kolejnych faktów z życia i służby śp. kpt. Zbigniewa Plewy.

Autor książki pt. „Prawda na granicy”, mjr w st. spocz. Tadeusz Kwiędacz, zgromadził i przeanalizował wiele materiałów dot. życia i służby kpt. Zbigniewa Plewy. Uważa on, podobnie jak emeryci Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, iż usunięcie w dniu 30.03.2018 r. pomnika pamięci ku czci żołnierzy zamordowanych (dnia 10 lutego 1947 r.) w rejonie Przełęczy Przegibek w czasie pełnionej służby w ochronie granicy naszej ojczyzny – było działaniem szkodliwym, nieprzemyślanym, wbrew udokumentowanym faktom historycznym. Było to działanie przede wszystkim bolesne dla członków rodzin zamordowanych – śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. szer. Stanisława Dudy i śp. st. szer. Stanisława Kozła.

Poniżej przedstawiam relację członka honorowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej kol. Tadeusza Kwiędacza ze spotkania z siostrą śp. kpt. Zbigniewa Plewy, panią Wandą Bizoń i jej córką Lidią Polak.

W dniu 24 listopada spotkałem się w Bielsku-Białej z siostrą kapitana Zbigniewa Plewy, panią Wandą Bozoń oraz z jej córką panią Lidią Polak. Pani Wanda jest z wykształcenia nauczycielką, zaprosiła mnie na spotkanie do swojego domu.

W dniu śmierci jej brata miała 14 lat. Rodzina kapitana nie uczestniczyła w pogrzebie, mieszkała wówczas w Kotlinie Kłodzkiej. Z relacji pani Wandy wynika, że mama bardzo przeżyła śmierć swojego syna. Pamięta, że wiadomość o tej tragedii znacząco wpłynęła na jej zdrowie. Mogłem obejrzeć kilka zdjęć z ceremonii pogrzebu kapitana. Pani Wanda pokrótce przedstawiła losy swojej rodziny.

Jej ojciec Jan przed wojną posiadał młyn z maszyną spalinową, co wówczas było rzadkością. W celu zapewnienia wykształcenia dla swoich dzieci rodzina przeprowadziła się do Tarnopola. W czasie drugiej wojny światowej w dniu 10 lutego 1940 roku jej mama z piątką dzieci została wywieziona z rodzinnej miejscowości przez wojska radzieckie w rejon Workuty przed Uralem. Opowiedziała mi o bardzo trudnych warunkach życia jakie musieli znieść.

W 1943 roku powołano do polskiego wojska jej braci Kazimierza i Zbigniewa. Wówczas nikt z Polaków nie zwracał uwagi na to, że powstające wojsko polskie może być pod wpływem radzieckim. Po prostu Polacy szli do wojska żeby wyzwolić kraj spod okupacji niemieckiej. Pani Wanda wyrecytowała mi miejsce swojego zamieszkania w czasie pobytu na zesłaniu, które nauczyła ją jej mama na wypadek zagubienia. Tato Pani Wandy w czasie wojny walczył w partyzantce Armii Krajowej w Polsce na Podhalu w oddziale „Lamparta”.

Po zakończeniu wojny sprowadził rodzinę do kraju i po kilku przeprowadzkach osiedlili się w Bielsku-Białej.

Pani Wanda jest bardzo rozgoryczona obecną próbą zmiany życiorysu swojego brata Zbigniewa przez niektórych historyków. Nikt z rodziny nie miał wpływu na to, że jej brat był uznawany w Wojskach Ochrony Pogranicza za bohatera. Rodzina wielokrotnie zapraszana była na różne uroczystości wojskowe upamiętniające jej brata. Poglądy polityczne, które wpoił dzieciom ich tato były niezmienne. Rodzina nigdy nie pogodziła się z zajęciem przez armię radziecką ich dobytku, wywózką na wschód oraz powojennym ustrojem politycznym.

Nasza rozmowa trwała kilka godzin, jestem pod wrażeniem treści jakie przekazała mi pani Wanda o swojej rodzinie. Spotkanie z rodziną kapitana Plewy upewniło mnie, że warto było przejechać tysiące kilometrów do polskich archiwów, przewertować niezliczoną ilość stron dokumentów, aby próbować odtworzyć prawdę na granicy na odcinku strażnicy WOP w Rycerce Górnej jak była w latach 1946-47.

P.S. Pani Wanda przekazała mi, że pragnieniem jej jest to, aby tablica upamiętniająca śmierć kpt. Zbigniewa Plewy, szer. Stanisława Dudy i st. szer. Stanisława Kozła, która była na zburzonym pomniku w 2018 roku, została zamontowana na nowym pomniku pamięci, który został postawiony w tym miejscu w 2022 roku.
Naprawdę warto było dotrzeć do dokumentów w archiwach chociażby dla wczorajszego spotkania. Pani Wanda nareszcie może odzyskać spokój i pewność, że jej brat był porządnym człowiekiem.
Tadeusz Kwiędacz

Panie Wanda i Lidia w dniu 25 listopada br. były pod pomnikiem pamięci w Rycerce Górnej. Poniżej treść otrzymanych przez kol. Tadeusza Kwiędacza podziękowań ze strony pani Wandy Bizoń i Lidii Polak.

Dzień dobry,

Bardzo dziękujemy za Pana wkład w wyjaśnienie okoliczności służby i śmierci pana Zbigniewa Plewy.
Po wielu latach niepokoju i bezradnego smutku dzięki Pana pracy pojawił się spokój wynikający z pełniejszej wiedzy o przebiegu zdarzeń.

Odejście młodego członka rodziny otoczone przekazem rodzinnej rozpaczy staje się częścią naszego człowieczego i polskiego losu.

Kresowe opowieści Dziadków i ich syberyjskie doznania wraz z etosem żołnierskiej walki Kazimierza i Zbigniewa ogniskują losy całego polskiego narodu. Wiele i wielu tego doświadczyło.
Jesteśmy cząstką tej wojennej historii naszego narodu.
Jeszcze raz podziękowania i wyrazy szacunku dla Pana.

Pana przekaz z naszego spotkania akceptujemy.

           Z poważaniem
           Lidia Polak

Prezes ZEiRSG Sławomir Matusewicz

 

 

 

Turniej strzelecki w Regionie Racibórz z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu 18.11.2023 r. pod patronatem kol. Sławomira Matusewicza prezesa ZEiR SG na Strzelnicy IPA w Raciborzu przeprowadzono Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Turniej zorganizowany był dla trzech regionów: Głubczyckiego, Cieszyńskiego i Raciborskiego, zarówno dla naszych członków jak również naszych rodzin, dzieci i wnuków. Dodatkowo w ramach dobrej sąsiedzkiej współpracy służb mundurowych, swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele SEiR Policji – Regionu Racibórz.

Spotkanie miało na celu podtrzymywanie umiejętności strzeleckich pośród nas emerytów, gdyż jeszcze przez długi czas możemy być powołani do służby w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Poza tym w ramach wychowywania i przygotowywania nowej kadry, popularyzowano strzelectwo sportowe pośród naszych dzieci i wnuków. Być może oni pójdą w ślady swoich ojców i dziadków stając na straży granic naszej ojczyzny, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zwycięzcy, którzy zajęli miejsca na podium, otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy ufundowane przez Prezesa ZEiR SG. Wszyscy mieli możliwość otrzymać nagrodę pocieszenia w postaci Biblii w okładkach maskujących, które ufundował dziekan ewangelicki ks. płk SG Kornel UNDAS kapelan Straży Granicznej.

W kategorii 19 lat i starsi miejsca na podium przedstawiały się następująco:

I. Przedstawiciel Policji

II. Przedstawiciel Straży Granicznej

III. Osoba, która zaczynała w WOP, a kończyła karierę w Policji – zatem nasz wspólny  członek.

Nagrody wręczał kol. Wojciech SZYSZKA – prezes Regionu Racibórz ZEiR SG, w asyście sekretarza kol. Józefa WILUSZA.

Przeprowadzenie turnieju strzeleckiego było możliwe dzięki Miejskiemu Klubowi Strzeleckiemu LOK w Raciborzu, któremu składamy serdeczne podziękowania i zachęcamy do wstąpienia w ich szeregi (mkslokraciborz.pl).

Prezes Regionu – Wojciech SZYSZKA

Wystąpienia prawników podczas Forum Emerytów Służb Mundurowych w Szczecinie.

Poniżej link obrazkowy do artykułu na stronie Bractwa Mundurowego, zawierającego wystąpienia prawników podczas Forum Emerytów Służb Mundurowych, które zostało  zorganizowane w Szczecinie w dniu 6 października 2023 r. przez BM i Kancelarię Prawną A. Oszczęda – Ł. Sowa.

Artykuł zawierający wystąpienia prawników zamieściliśmy także na naszej witrynie w dziale „Obniżone emerytury” strona – „Zespół Prawny BM RP”, ponieważ naszym zdaniem ich treść jest warta szczegółowej analizy i dalszego wykorzystania w działaniach prawnych ze strony poszkodowanych.   

Warto zauważyć, że link zawiera też apel do czytelników o przekazywanie 1,5% podatku na Bractwo Mundurowe, co ma związek z uzyskaniem przez BM w ostatnim czasie statusu organizacji pożytku publicznego. Gratulujemy Bractwu Mundurowemu tego statusu! Jednocześnie informujemy, że starania ZEiRSG o podobny status znajdują się w fazie końcowej, o czym powiadomimy  niebawem.    

—————————————————————————————————————————

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

 

 

Spotkanie z członkiem rodziny śp. kpt. Zbigniewa PLEWY.

„Naszą Powinnością Służyć Ojczyźnie
Niezawodnie Ochraniając Jej Granice”.

W dniu 12 listopada 2023 r. w Bielsku Białej miało miejsce spotkanie z Panem dr n. med. Bolesławem Matyszczykiem – członkiem rodziny śp. kpt. Zbigniewa Plewy, zamordowanego w dniu 10 lutego 1947 r. w czasie pełnionej służby granicznej.

Z inicjatywą spotkania i jego organizacją wystąpił kol. Tadeusz Kwiędacz (autor książki „Prawda na granicy” ukazującej okoliczności mordu), a w wydarzeniu tym udział wzięli również kol. Sławomir Matusewicz – prezes ZEiRSG oraz Lesław Wisiński i Bartosz Wisiński.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego wręczenia Honorowego Krzyża Bractwa Mundurowego RP kol. Tadeuszowi Kwiędaczowi. Następnie rozmówcy wysłuchali relacji Pana dr n. med. Bolesława Matyszczyka, której celem było poszerzenie wiedzy i przedstawienie faktów oraz wydarzeń dotyczących życia, służby w Wojskach Ochrony Pogranicza. Wątek główny spotkania dotyczył zabójstwa – w czasie pełnienia służby granicznej – śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. szer. Stanisława Dudy i śp. st. szer. Stanisława Kozieł.

Pan dr n. med. Bolesławem Matyszczyk przedstawił szereg istotnych zdarzeń, przekazywanych w czasie spotkań w domu rodzinnym Plewów. Otrzymaliśmy kopię pamiętnika starszego brata śp. kpt. Zbigniewa Plewy, Kazimierza Plewy (wówczas porucznika Wojska Polskiego), w którym to pamiętniku w ten sposób opisywał fakt zabójstwa swojego młodszego brata Zbigniewa:

„W połowie marca zawiadomiono mnie telegraficznie o śmierci i terminie pogrzebu brata, kapitana Zbigniewa Plewy, na cmentarzu w Żywcu. Telegram dotarł do mnie w dniu pogrzebu. Po uzyskaniu okolicznościowego urlopu w następnym dniu byłem na miejscu tragedii. W komendzie batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza dowiedziałem się, jak do tego doszło. Na początku lutego brat mój wyszedł na nartach z patrolem, w składzie dwóch szeregowych i kapral, na przegląd granicy. Patrol ten wpadł w zasadzkę, został rozbrojony i uprowadzony przez grupę zbrojną NSZ pod dowództwem Kopika, podporucznika zbiegłego wcześniej ze strażnicy WOP w Rycerce Górnej, której brat mój był aktualnie komendantem. Po kilku dniach, 10 lutego 1947 roku, brat mój wraz z dwoma żołnierzami został przez Kopika zamordowany. Śmierć ta była ogromnym ciosem dla rodziców i rodzeństwa. To było jeszcze tragiczniejsze, że nastąpiło w czasie, gdy Rząd Jedności Narodowej ogłosił amnestię dla wszelkiego rodzaju przeciwników nowego ustroju, stawiających zbrojny opór. Myśmy święcie wierzyli w dobrodziejstwo tej amnestii, nie wiedząc o tym, jakie okrutne metody stosowało wobec wielu z nich UBP i Informacja Wojskowa. Wyszło to na jaw dopiero w październiku i w późniejszych latach. Niedługo po tym Kopik został pojmany i skazany za ten mord i inne przestępstwa… To okrucieństwo podczas amnestii nie miało żadnego uzasadnienia moralnego, bowiem zamordował nie jakichś tam aktywistów nowego ustroju, lecz strażników strzegących granicy państwa.”

Nie sposób w tej krótkiej relacji ze spotkania w Bielsku Białej opisać wszystkich poruszonych wątków. Wspólnie uzgodniliśmy możliwość kolejnych spotkań, na których omówimy szereg wydarzeń z początków tworzenia ochrony granicy państwowej i losów śp. kpt. Zbigniewa Plewy.

Sławomir Matusewicz
Prezes ZEIRSG

 

 

Narodowe Święto Niepodległości.

Region Szczecin – zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości.

W przeddzień Święta Niepodległości Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin zorganizował spotkanie członków Regionu na krytej strzelnicy DELVE GT w Szczecinie. Oprócz członków Regionu, spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Terenowej Organizacji NSZZ FSG przy PSG w Szczecinie kpt. SG Piotr Wiatr, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego ppłk w st. spocz. Bogusław Machowicz.
Uczestnicy spotkania w pierwszej kolejności rywalizowali w konkursie strzeleckim do tarczy sportowej z broni krótkiej 9mm o puchar Prezesa Regionu Szczecin. Każdy uczestnik oddał 13 strzałów, z których do punktacji liczyło się 10 najlepszych wyników.
Puchar Prezesa wynikiem 84 pkt. zdobył kol. Romuald Mikołajewski, drugie miejsce wynikiem 79 pkt. zajął kol. Miłosz Karbowski, a trzecie miejsce z wynikiem 76 pkt. kol. Marek Grochowski.
Wyniki strzelania wszystkich uczestników jednoznacznie wykazały, że dawne umiejętności pozostały, a niektórzy uczestnicy strzelania żartowali, że możemy spokojnie w razie konieczności być powołani i wzmocnić ochronę granic RP w celu udaremnienia niekontrolowanego wyjazdu/ucieczki co niektórych.
Po wręczeniu pucharu i nagród dla zwycięzców i przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości, dalsza część spotkania przebiegła przy suto zastawionym stole. Wspomnieniom, dyskusjom, wymianom poglądów nie było końca.

Prezes Regionu – Andrzej Budzyński

Główny organizator strzelania -Jarosław Kęsicki.

Region Nadodrzański – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach obchodów 25-lecia ZEiRSG.

W ramach zaplanowanych przedsięwzięć na 2023 rok w Regionie Nadodrzańskim, uwzględniających obchody 25-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, a także Święto Związku i Dzień Weterana Służby Granicznej – w dniu 27 października 2023 roku w Słubicach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Polskim Formacjom Granicznym.
Tablica została umiejscowiona po prawej stronie bramy wjazdowej na „Osiedle Świerkowe”, położone u zbiegu ulic: Konstytucji 3-go Maja, Mieszka I i Władysława Jagiełły, tworzących  mini rondo, które Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XLV/519/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku otrzymało nazwę „Ronda Pograniczników”.

Dlaczego tablica pamiątkowa została zainstalowana w tym miejscu ? Ponieważ w latach 1945 – 2005 na terenie dzisiejszego „Osiedla Świerkowego” stacjonowały Jednostki Polskich Formacji Granicznych: do 1991 roku Batalion Graniczny i Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, a po rozformowaniu WOP i utworzeniu na bazie tych wojsk Straży Granicznej – Strażnica Straży Granicznej i PSG w Świecku z siedzibą w Słubicach. Wartę honorową przy odsłanianej tablicy pamiątkowej zapewnili: Hufiec ZHP w Słubicach i PSG w Świecku.
Do odsłonięcia tablicy pamiątkowej zaproszeni zostali:
– Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak,
– Starosta Słubicki – Leszek Bajon – w zastępstwie wicestarosta – Robert Włodek,
– przedstawiciel Komendanta NoOSG w Krośnie Odrzańskim – ppłk SG Piotr Wojtunik – Naczelnik Wydziału,
– przedstawiciel Komendanta PSG w Świecku – kpt. SG Marcin Kalinowski – Zastępca Komendanta PSG w Gorzowie Wielkopolskim,
– prezes RN ZEiRSG – Jerzy Siedlarz,
– weteran służby granicznej – płk SG w st. spocz. Zygmunt Sejnik, który wiele lat pełnił służbę na tym terenie,
Ideą przewodnią zainstalowania tablicy pamiątkowej, poświęconej żołnierzom i funkcjonariuszom Polskich Formacji Granicznych w tym konkretnym miejscu, było zachowanie w pamięci tego rejonu oraz uhonorowanie naszych poprzedników, którzy pełnili zaszczytną służbę w ochronie granicy naszej Ojczyzny na odcinku środkowej Odry granicznej.

Po odsłonięciu tablicy wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, gdzie podczas dalszej części spotkania wręczone zostały odznaki „Zasłużony dla Związku” dla:
– Burmistrza Słubic – Mariusza Olejniczaka,
–  przedstawiciela Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Służby Zasadniczej Lubuskiej Brygady WOP – Ryszarda Wojciechowskiego,
– lidera, działacza i aktywisty emerytowanych funkcjonariuszy służby celnej – Jacka Niedbała,
Przyznane i wręczone odznaki, to wyraz naszych podziękowań za dotychczasową wzajemną pozytywną współpracę, zarówno z miejscowym samorządem, jak również ze stowarzyszeniami i osobami, w działaniach na rzecz dobra wspólnego i aktywizowania oraz wsparcia dla środowisk emerytalnych i senioralnych, w tym w walce o prawa nabyte dla emerytów służb mundurowych.
Podczas spotkania głos zabrali:

  • Mariusz Olejniczak – Burmistrz Słubic,
  • Robert Włodek- Wicestarosta Słubicki,
  • Jacek Niedbał- lider emerytów służby celnej,
  • Ryszard Wojciechowski- przedstawiciel SBŻSZ LBWOP,
  • ppłk SG Piotr Wojtunik i kpt. SG Marcin Kalinowski,
  • płk SG w st. spocz. Zygmunt Sejnik,
  • Maria Jaworska – radna Sejmiku Lubuskiego,
  • Roland Semik – społecznik i regionalista,
  • Leszek Bajon – Starosta Słubicki.

Spotkanie podsumował prezes RN – Kol. Jerzy Siedlarz.  Zabierający głos podkreślali w swoich wystąpieniach znaczenie zachowania w pamięci historii miejsc i ludzi, którzy ją tworzyli, upamiętniania takich miejsc dla przyszłych pokoleń, ale też apelowali o pamięć i wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, aktualnie pełniących służbę na granicach Rzeczypospolitej, którzy muszą się zmagać z trudnymi wyzwaniami w dzisiejszych niespokojnych czasach.

Członkowie i Zarząd Regionu Nadodrzańskiego gratulują wyróżnionym oraz dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie i pamięć o naszych poprzednikach, a szczególne podziękowania – za wsparcie naszego przedsięwzięcia i uroczystości – składają Burmistrzowi Słubic Panu Mariuszowi Olejniczakowi i Staroście Słubickiemu Panu Leszkowi Bajonowi.

Prezes RN
Jerzy Siedlarz

PS. Poniżej linki do wiadomości na ten temat zamieszczone w lokalnych mediach oraz galeria zdjęć.

slubice.pl/wiadomości- upamiętniliśmy-jednostki-polskich-formacji-granicznych

powiatsłubicki.pl/aktualności – pamięci-naszych-pograniczników

 

 

Region Hrubieszów – członkowie Regionu odwiedzili groby Kolegów pełniących wieczną służbę.

W dniu 29.10.2023 r. członkowie Regionu Hrubieszów Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej odwiedzili groby Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę, jak również żołnierzy WOP oraz funkcjonariuszy SG zmarłych tragicznie. Poniżej kilka zdjęć z tej wizyty.

Prezes Regionu Hrubieszów
Bolesław Szpak

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. rez. SG Andrzeja CIECHANOWICZA.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. spocz. Andrzeja KALISIA.