Region Chojna – Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP.

          W roku 2014 grupa kolegów, oficerów z jednej kompanii szkolnej(13 kpchor r.1981) w byłej strażnicy WOP w Piasku (Batalion Odwodowy w Chojnie) zawiązała Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP. Aktualnie Bractwo zrzesza 15 członków z całego kraju. Jest to grupa kolegów, których połączyła służba w WOP, a obecnie łączy wspólna jazda na motocyklach. Spotkania organizowane są spontanicznie, na szlaku oraz w konkretnych miejscach całego kraju. Prezydentem Bractwa jest Dariusz Górski z Raciborza. Członkiem bractwa może zostać miłośnik jazdy motocyklem służący w przeszłości w jednostkach WOP.
          Dla chętnych do przystąpienia do Bractwa kontakt z Prezydentem: adres e-mail bractwowop@gmail.com lub z Januszem Babiarzem januszbab@poczta.onet.pl , tel 601078065. Zapraszamy również na stronę Bractwa (jeszcze w budowie) www.bractwowop.j.pl.
Janusz Babiarz
Prezes Regionu Chojna

Komunikat Prezesa ZG SEiRP w sprawie 1% odpisu od podatku.

          Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zamieszczono komunikat Prezesa ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, zachęcający do wpłaty na to Stowarzyszenie 1% odpisu od podatku dochodowego.

Poniżej treść komunikatu:

„Informuję wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zadeklarowania w składanych oświadczeniach podatkowych /PIT 37 i PIT-OP/ wpłaty na Stowarzyszenie- KRS 0000043188, odpisu 1 % od podatku dochodowego. Proszę o zaznaczanie w formularzu PIT 37 w rubryce 137 powyższego nr KRS a w rubryce 140 wyrażenia zgody, co pozwoli na identyfikacje wpłacającego. W PIT-OP w rubryce 9 wpisać nr KRS, w rubryce 11 zaznaczyć wyrażenie zgody na identyfikacje. W pozycji cel szczegółowy w obu formularzach PIT-ów proszę o dopisek „pomoc prawna”. Równocześnie wyjaśniam, że udzielenie pomocy z zebranych w ten sposób funduszy odbywa się zgodnie z Ustawą o OPP i wolontariacie oraz Regulaminem działania Komisji OPP ZG SEiRP znajdującym się na stronie internetowej Stowarzyszenia, na wniosek zainteresowanego/wzór na tej stronie co Regulamin/. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz wysokości zgromadzonych funduszy a także innych kryteriów określonych w załączniku do Regulaminu.

Serdecznie apeluję i namawiam do dokonywania wpłat.

Prezes ZG SEiRP

Antoni DUDA „

 

          Uprzejmie informuję, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a taki status posiada SERP. Dlatego też osoby zamierzające wesprzeć Federację w działaniach prawnych na rzecz poszkodowanych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r. zachęcane są do wpłat 1% odpisu od podatku dochodowego na konto SERP. Zgromadzone w ten sposób środki będą wykorzystane w działaniach prawnych SERP i Federacji.

          Nadmieniam, że w roku 2016 i na początku roku 2017 szereg działań organizowanych przez Federację (m.in. protesty w Warszawie i opinie prawne na temat projektu ustawy represyjnej składane w toku legislacji w Sejmie) opłacane były w znacznej części bezpośrednio przez SERP. Dlatego zasadne jest, aby członkowie naszego Związku i całe środowisko emerytów i rencistów formacji granicznych wsparło tymi wpłatami SERP z dopiskiem „na pomoc prawną”, ponieważ podjęte za te środki działania przez Federację  będą stanowiły pośrednią lub bezpośrednią pomoc także b. funkcjonariuszom SG, poszkodowanym przez ustawę represyjną. Dodatkowo informuję, że nasz Związek nie posiada jeszcze statusu OPP, zatem nie jest możliwe przekazanie na ZEiRSG środków z 1% odpisu od podatku. Dlatego, aby wesprzeć działania Federacji w walce ze skutkami ustawy represyjnej, wskazane jest przekazywanie kwot z 1% na konto SERP.

 p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Co piszą o nas? Artykuł o Regionie Chojna w Obserwatorze Nadodrzańskim.

Czytaj wpis

Analiza art. 8a ustawy represyjnej, wzór pisma do Archiwum SG i petycja Prezydium ZG ZŻWP do Marszałka Sejmu.

Czytaj wpis

Pisma Prezydenta FSSM RP w obronie emerytów i rencistów mundurowych.

Czytaj wpis

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Lubaniu! Kol. Jan Hofbauer Honorowym Prezesem Regionu im. Ziemi Łużyckiej!

Czytaj wpis

Dzień Kobiet w Regionie Sądeckim.

Czytaj wpis

Utworzenie Regionu ZEiRSG w Szczecinie !

Czytaj wpis

Chojna – utworzenie Regionu Związku Emerytów i Rencistów SG !

Czytaj wpis

Pismo Klubu Generałów i Admirałów SG do Ministra SWiA Mariusza Błaszczaka

Czytaj wpis

Starsze posty «