Konferencja przedwyborcza w Legnicy.

          Jak donosi legnicki portal internetowy e-legnickie.pl, w dniu 19.04.2019 r. w kawiarni „Ratuszowa” w Legnicy, odbyła się przedwyborcza konferencja „Emerytowani pracownicy służb mundurowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Wśród prelegentów byli: Andrzej Rozenek, posłanka RP Elżbieta Stępień, Marek Dyduch lider SLD na Dolnym Śląsku, pułkownik Henryk Budzyński wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i generał Straży Granicznej Tadeusz Frydrych. Na spotkaniu pojawił się także lider legnickiego SLD Michał Huzarski.

           Film z tego spotkania nagrali nasi Koledzy z Regionu „Ziemia Kłodzka” ZEiRSG. Warto przeczytać tekst opisujący spotkanie pt. „Uśpiona armia pójdzie na wybory”, obejrzeć zdjęcia fotoreporterki portalu P. Jakubowskiej, i film naszych Kolegów.

Poniżej linki do artykułu i filmu.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

 

Uśpiona armia pójdzie na  wybory?

Życzenia Świąteczne

 

 

 

 

Komunikat Regionu Szczecin – spotkanie wyborcze z posłem Bartoszem ARŁUKOWICZEM – kandydatem KE do Parlamentu Europejskiego.

Zapraszamy wszystkich w dniu 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00  do Klubu „Słowianin” w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 7, na spotkanie z kandydatem Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aktualnie posłem na Sejm RP – Bartoszem ARŁUKOWICZEM!
Spotkanie dotyczyć będzie funkcjonowania Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego. Poruszane też będą sprawy związane z ustawą represyjną i jej skutkami oraz możliwościami zmian w przyszłości.
Zachęcamy do udziału w spotkaniu!
Zarząd Regionu Szczecin ZEiRSG
z up. Prezesa Jarosław KĘSICKI 

„POPIERAMY PROTEST NAUCZYCIELI !” Apel Federacji SSM RP.

                               

Do Nauczycieli,

Szanowni Państwo,

My, emeryci służb mundurowych wyrażamy pełne poparcie dla Waszego protestu. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla odwagi nauczycieli, którzy zdecydowali się na tak radykalny krok, jako wyraz sprzeciwu wobec sytuacji finansowej panującej w polskiej oświacie, a której zdają się całkowicie nie zauważać rządzący.

W pracy zawodowej, w przeszłości, część z nas była pedagogami, choć naszymi uczniami byli ludzie dorośli. Wszyscy zawdzięczamy bardzo wiele swoim nauczycielom i zdobytemu dzięki nim wykształceniu. My uczyliśmy się w czasach, gdy było ono naprawdę w cenie, a nauczyciele cieszyli się powszechnym szacunkiem.

Dlatego w pełni rozumiemy odpowiedzialność, jaka spoczywa na Was, przygotowujących młode pokolenie do życia w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Rozumiemy jednocześnie Waszą determinację w walce z degradacją zawodu nauczyciela, stale pogarszającą się sytuacją w polskiej oświacie.

Brak reakcji rządzących na Wasze postulaty płacowe, a w efekcie podjęcie akcji strajkowej, uznajemy za oczywisty sposób upomnienia się o należne prawo do godnego życia i pełen determinacji krok w kierunku przełamania poczucia bezsilności.

Zawrócenie polskiej edukacji z obecnego kursu, może się zacząć tylko od spełnienia nauczycielskich postulatów. Doceniony, lubiący swój zawód nauczyciel, szanowany przez uczniów i ich rodziców, będący partnerem dla przełożonych jest ważniejszy od całego, szeroko pojętego,  zaplecza  procesu nauczania.

Życzymy wytrwałości w walce i pełnego zwycięstwa.

 

 -/Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP/-

 

Ostatnie pożegnanie kpt. WOP w st. spocz. Sławomira DANKOWSKIEGO!

Nowy Sącz! Spotkanie represjonowanych z delegacją Federacji SSM RP!

 W dniu 03.04.2019 r. w godz.16.30 – 18.30 w Hotelu „BESKID” w Nowym Sączu odbyło się spotkanie emerytów i rencistów mundurowych (w tym również WOP i SG) z rejonu Sądecczyzny, Limanowej i Gorlic, w większości represjonowanych przez zbrodniczą ustawę z dnia 16.12.2016 r., z :
– Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – insp. w st. spocz. Zdzisławem CZARNECKIM,
– Dziekanem Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP – gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeuszem FRYDRYCHEM,
– płk WP w st. spocz. Henrykiem BUDZYŃSKIM – Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Organizatorami spotkania były: koło SEiRP RP w Nowym Sączu, Region Sądecki ZEiR SG, Stowarzyszenie Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej, Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów Policji NSZZP w Nowym Sączu. Spotkanie miało charakter otwarty, uczestniczyło w nim około 80-90 osób, w tym zaproszeni goście, m.in.: Grażyna CEMPA-PULIT – Szefowa Struktur OPZZ w Nowym Sączu, Edward UCHERSKI – Szef Nowosądeckiego KOD, Maciej KRAJEWSKI – Szef Struktur Wojewódzkich i Członek Władz Krajowych Krajowej Partii Emerytów i Rencistów RP, a także przedstawiciele Sądeckiej Koalicji Europejskiej z PO i Nowoczesnej.
Na początku spotkania, prowadzonego przez nadinspektora w st. spocz. Sądeczanina Marka HEBDĘ, zebrani uczcili minutą ciszy 56 osób zmarłych z powodu tej zbrodniczej ustawy (samobójstwa, zawały i udary po otrzymaniu decyzji zabierających emerytury czy renty, zaprzestanie leczenia, odmowa przyjmowania leków), w tym dwóch sądeczan: mjr. MO Wilhelma GRYGLA i mjr. MO Jerzego PANTKOWSKIEGO.
Następnie zaproszeni Goście przekazali informacje o:
– aktualnym stanie sądowych postępowań odwoławczych od decyzji ZER obniżających emerytury i renty i dalszych możliwościach prawnych w Polsce i na forum międzynarodowym, w kontekście zawieszenia tych postępowań do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Konstytucyjny na zapytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie,
– o aktualnych działaniach Federacji SSM RP i tworzących ją stowarzyszeń, szczególnie w aspekcie współdziałania z Koalicją Europejską w wyborach do PE i w perspektywie do Sejmu i Senatu na jesieni 2019 r.
– o prognozach rozwoju sytuacji w Polsce w zależności od wyników wyborów krajowych, w tym szczególnie w odniesieniu do szeroko rozumianego środowiska mundurowego.
Po wystąpieniach Gości wywiązała się gorąca dyskusja wokół tematów dot. represji zbiorowej b. żołnierzy i funkcjonariuszy, zastosowanej przez rząd „dobrej zmiany”, a także o możliwości objęcia podobnymi represjami innych grup społecznych, wyjścia Polski ze struktur UE i budowy przez PIS, w razie wyborczego zwycięstwa, państwa w pełni dyktatorskiego.

Z wypowiedzi Gości jak i zebranych na sali wynikają kluczowe wnioski:
– niezbędna jest dalsza integracja emerytów i rencistów mundurowych, najlepiej w ramach Federacji SSM RP, która już się sprawdziła, a także większe otwarcie na środowiska funkcjonariuszy i żołnierzy aktualnie pełniących służbę oraz środowiska cywilne,
– wzmożenie działań całego naszego środowiska w kierunku zwiększenia aktywności obywatelskiej w inicjatywach społecznych i politycznych w ramach Koalicji Europejskiej, w szczególności w związku ze zbliżającymi się wyborami do PE, a później wyborami krajowymi.

Jak stwierdził Prezydent Federacji: „… myśmy się do polityki nie garnęli, to polityka przyszła do nas i nie sposób się od niej uwolnić w obecnych warunkach politycznych, musimy w niej uczestniczyć dla dobra Polski, represjonowanych i dla tych, którzy już ponieśli śmierć w wyniku tej zbrodniczej ustawy”.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

Na zakończenie sala nagrodziła zaproszonych Gości gromkimi brawami.
Dziękujemy !

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Ostatnie pożegnanie płk. SG Włodzimierza WARCHOŁA

             Płk SG Włodzimierz Warchoł w 1975 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu na kierunku Wojsk Ochrony Pogranicza. Bezpośrednio po szkole został skierowany do służby w Pomorskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie, gdzie był dowódcą plutonu, kontrolerem i starszym kontrolerem w Granicznej Placówce Kontrolnej WOP w Szczecinie-Porcie, pracował także w sztabie Brygady. Z dniem 16 maja 1991 r. podjął służbę w Pomorskim Oddziale Straży Granicznej w Szczecinie jako oficer operacyjny Sekcji Rozpracowań, zajmującej się zwalczaniem zorganizowanych grup przemytniczych. Następnie był rzecznikiem prasowym Komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie. W 1998 r. został przeniesiony do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie, gdzie był doradcą i rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej. 25 maja 2001 r. zakończył służbę i przeszedł na emeryturę. Był odznaczony wieloma odznaczeniami m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym i Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Był synem żołnierza zawodowego Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza.

               Region Szczecin i Region  Świnoujście                                                     ZEiRSG                                  

W 91. rocznicę utworzenia Straży Granicznej

ZBIERAJMY PODPISY POD LISTAMI WYBORCZYMI!

Koleżanki i Koledzy!

Apelujemy do wszystkich byłych i obecnych w służbie żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, dla których prawo i sprawiedliwość, to nie są wyłącznie słowa wyrażające nazwę partii poltycznej, dla których demokratyczne przemiany w Polsce roku 1989 i umowy społeczne wówczas zawarte, to nie jest tylko polityczny „deal”, który dzisiejsza władza może dowolnie łamać.
Włączcie się aktywnie w akcję zbierania podpisów poparcia dla Komitetów Wyborczych Koalicji Europejskiej.
Akcję trzeba zacząć jak najszybciej, bo termin rejestracji list upływa 16 kwietnia 2019 r, ale Koalicja wyznaczyła sobie limit czasowy do 8 kwietnia. A do zebrania jest 10 tysięcy podpisów w każdym z okręgów.
Zebrane podpisy należy dostarczać do lokalnych siedzib partii i organizacji wchodzących w skład KE.

Potrzebne dokumenty poniżej:

Instrukcja zbierania podpisów poparcia.pdf

Wzór karty poparcia dla listy. pdf

Klauzula informacyjna RODO – załącznik do Instrukcji zbierania podpisów.pdf

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH.pdf

FEDERACJA

STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

48 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI „SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC” – POGÓRZE ROŻNOWSKIE 2019.

W dniach 16 – 22 czerwca 2019 roku w rejonie przepięknego Pogórza Rożnowskiego należącego do Pogórza Środkowo-Beskidzkiego odbędzie się  48 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Pogórze Rożnowskie – 2019.  Organizatorami Rajdu są:

 • Komenda Główna Straży Granicznej,
 • Komenda Główna Policji ,
 • Komisja Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych,
 • Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK ,
 • Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”,
 • Gdański Oddział PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego,
 • Klub Turystyki Motorowej PTTK Westerplatte

Rajd objęty został Honorowym Patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w skład Komitetu Honorowego weszli:

 • Komendant Główny Straży Granicznej,
 • Komendant Główny Policji,
 • Prezes Zarządu Głównego PTTK ,
 • Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej ,
 • Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy SG,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
 • Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, były Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
 • Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
 • Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.

Cele Rajdu:

 1. Uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski.
 2. Poznanie piękna przyrody i kultury mieszkańców Pogórza Rożnowskiego oraz zasad ekologicznego współistnienia.
 3. Doskonalenie umiejętności uprawiania kwalifikowanej górskiej turystyki pieszej i rowerowej.
 4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w górskiej turystyce kwalifikowanej oraz rowerowym ruchu turystycznym.
 5. Propagowanie uprawiania sportów obronnych, w tym nabywanie umiejętności orientowania się oraz poruszania w trudnym górskim terenie.
 6. Promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego stres związany ze służbą.
 7. Propagowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego.
 8. Aktywizacja i integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego oraz środowisk cywilnych, w tym emerytów i rencistów formacji mundurowych oraz ich rodzin.

Na obszarze pogórzy panują dobre warunki do uprawiania turystyki. Istnieje gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych oraz szlaki konne, m.in. fragment liczącego 800 km długości Tylicz – Ryglice (Karpackie Podkowy). Wyznakowano szereg ścieżek dydaktycznych i spacerowych, lecz niestety niektóre od lat nie są odnawiane. Przebiegają tędy również szlaki tematyczne, takie jak 4 m.in. Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Zbójnicki, Szlak Renesansu, a także szlaki pielgrzymkowe (Droga Świętego Jakuba). Bazą rajdu będzie DW Stalownik położony w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Rożnowskiego, w miejscowości Bartkowa – Posadowa.

Przypominamy, że od dwóch lat w Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic” uczestniczy skromna 4-osobowa drużyna ZEiRSG z Regionu Sądeckiego, na czele z byłym Prezesem Związku, a obecnie członkiem Prezydium ZG kol. Adamem MIKSIEWICZEM. Sądzimy, że w tegorocznym Rajdzie również nie zabraknie drużyn ze ZEiRSG, a być może będzie ich więcej, niż dotychczas. Liczymy, że pojawią się przedstawiciele z innych struktur emeryckich granicznych lub też drużyny pograniczników-emerytów niezrzeszonych. Wszyscy będą mile widziani, gdyż jest to Rajd dla wszystkich, nawet dla osób indywidualnie uczestniczących w Rajdzie.

Życzymy sukcesów wszystkim drużynom i osobom indywidualnie biorącym udział w Rajdzie i trzymamy przysłowiowe kciuki za drużynę/drużyny ZEiRSG! Poniżej link do regulaminu Rajdu.

Pozdrowienia dla wszystkich!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI