Nasz wybór – przyszłość Polski w Europie!

Karpacki Oddział SG – obchody Święta Straży Granicznej!

W dniu 20 maja 2019 roku z okazji XXVIII rocznicy powołania Straży Granicznej w Karpacki Oddziale SG odbył się uroczysty apel, w którym na zaproszenie Komendanta Oddziału uczestniczył Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG kol. Krzysztof Twardowski. Apel rozpoczął się punktualnie o godzinie 12.00 przy sądeckiej Baszcie Kowalskiej (ruiny Zamku Królewskiego). W tym właśnie miejscu  wmurowane są odtworzone tablice, upamiętniające 194 poległych w walce za wolną Polskę żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, którego imię nosi Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Gospodarz uroczystości – Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu  płk SG Stanisław Laciuga – przyjął meldunek od prowadzącego uroczystość, a następnie przywitał się ze sztandarem oraz pododdziałami. Obchody rozpoczęły się odegraniem Hymnu Państwowego oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie wręczono wyróżnionym pracownikom i funkcjonariuszom odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Ceremonia zakończyła się wykonaniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej wiązanki utworów patriotycznych

W apelu, oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KaOSG, uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz wojewódzkich województw małopolskiego i świętokrzyskiego, władz samorządowych, służb mundurowych oraz szeregu zaprzyjaźnionych i współpracujących z Oddziałem organów i instytucji. Kol. Krzysztof Twardowski w imieniu Zarządu i członków Regionu Sądeckiego ZEiRSG wręczył Komendantowi Oddziału okolicznościowy grawerton.

Warto zaznaczyć, że przed uroczystością o godzinie 11.00 na płycie sądeckiego Rynku odbył się pokaz musztry w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz występ okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej (obszerna relacja fotograficzna  na lokalnym portalu Sądeczanin:   www.sadeczanin.info/wiadomosci/pogranicznicy-swietuja-jubileusz-juz-od-28-lat-bronia-granic-naszego-kraju).

Poniżej kilkanaście zdjęć okolicznościowych z uroczystości (dzięki uprzejmości strony Karpackiego Oddziału SG – Swięto Straży Granicznej w Nowym Sączu).

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof TWARDOWSKI

 

ŚWIĄTECZNY PIKNIK

    Członkowie Regionu w Cieszynie przy udziale członków rodzin spotkali się w cieszyńskim Lasku Miejskim na pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji Święta Straży Granicznej.

   Część uroczystą stanowiło przyjęcie kol. Edwarda Figlusa w szeregi członków Związku, wręczenie legitymacji i odznaki związkowej.

   Stronę kulinarną pikniku zabezpieczał kol. Piotr Ufir, a jej smaki doceniali wszyscy uczestnicy pikniku. Spotkanie przyczyniło się również do odświeżenia starych znajomości i umacniania koleżeńskich więzi towarzyszy wspólnej służby na rubieżach Rzeczypospolitej.

Prezes Regionu w Cieszynie

Mariusz Kosmaty

Region Szczecin ZEiRSG: projekty patriotyczne wsparte przez samorządy!

Jak wszyscy pamiętamy, na początku marca 2019 r. Region Szczecin ZEiRSG rozpoczął cykl imprez plenerowych pod roboczą nazwą „Patrol graniczny – wilczym śladem”. Na odcinku strażnicy Kościno zorganizowano pieszy rajd wzdłuż linii granicy państwowej, połączony z edukacją dla dzieci i młodzieży, a zakończony pieczeniem kiełbasek przy ognisku na terenie schroniska dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów w Dobrej.   Inicjatywa ta udała się nad wyraz i została zauważona przez miejscowe społeczeństwo oraz lokalne media. Artykuł na ten temat został zamieszczony na stronie internetowej ZEiRSG (Patrol graniczny – wilczym śladem) oraz na naszej stronie na FB (ZEiR-SG-Szczecin-patrol graniczny album zdjęć).

Po sukcesie organizacyjnym tego patrolu podjęliśmy inicjatywę powtórzenia podobnej imprezy, ale w szerszym wydaniu i na innym odcinku. W związku z powyższym już w marcu 2019 r. Region ZEiRSG w Szczecinie  złożył wniosek o dotację w ramach kolejnej edycji konkursu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁE INICJATYWY LOKALNE EDYCJA – 3.

Przygotowaliśmy projekt ,,Pogranicznicy na rzecz integracji lokalnej społeczności”, który ma za zadanie podtrzymać wśród lokalnej społeczności pamięć o żołnierzach i funkcjonariuszach ochraniających granicę państwową, przybliżyć stosowane metody ochrony granicy i ciekawsze sytuacje związane z jej ochroną. Jednocześnie w porozumieniu z władzami gminy Kołbaskowo zamierzamy uczcić  30. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w dniu 4 czerwca 1989 r.

Projekt nasz został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do wsparcia. Składać się on będzie z dwóch głównych przedsięwzięć:

  1. Patrol graniczny wzdłuż granicy państwowej na odcinku byłej strażnicy SG  Kamieniec zakończony spotkaniem integracyjnym z mieszkańcami.
  2. Konkurs z wiedzy dotyczącej formacji granicznych oraz przemian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego po wyborach 4 czerwca 1989 r .

Ponadto planowany jest pokaz sprzętu i wyposażenia Straży Granicznej, a na zakończenie tradycyjny grill i ognisko.

Idąc za ciosem nasz Region składa kolejny wniosek – tym razem w ramach programu ,,SPOŁECZNIK” realizowanego  przez Urząd Marszałkowski – na następną podobną imprezę na innym odcinku granicy w miesiącu wrześniu br.

Chciałbym nadmienić, że takie lub podobne wnioski o dotacje mogą składać wszystkie Regiony naszego Związku na swoim terenie działania, przedstawiając odpowiednio przygotowane projekty, stosownie do celów statutowych Związku. W razie potrzeby możemy służyć pomocą zainteresowanym Zarządom Regionów.

Prezes Regionu Szczecin

Andrzej BUDZYŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

16 MAJA – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ!

         28 lat Straży Granicznej RP!

                   Z okazji święta Straży Granicznej w imieniu Zarządu Głównego i wszystkich członków naszego Związku przesyłam całemu stanowi osobowemu funkcjonariuszy  Straży Granicznej oraz pracownikom cywilnym serdeczne pozdrowienia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

               Będąc współtwórcami Straży Granicznej – poprzez wspólną służbę  oraz szkolenie i przygotowywanie do odpowiedzialnego zawodu tysięcy młodych ludzi – czujemy się zaszczyceni naszym udziałem w dzisiejszym dziele ochrony granicy Państwa.

               Z głębi serca przekazuję wyrazy szacunku byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i ich rodzinom, w szczególności poszkodowanym skutkami ustaw obniżających emerytury i renty.  Zapewniamy, że staramy się czynić wszystko, co możliwe w ramach naszego Związku, aby Państwo Polskie zwróciło honor i szacunek wszystkim poszkodowanym ustawami obniżającymi emerytury i renty mundurowe. 

             Pozdrawiamy Kolegów i Weteranów służby granicznej zrzeszonych w Klubie Generałów i Admirałów Straży Granicznej, w Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „Granica”, w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz w innych stowarzyszeniach mundurowych.

Wybory coraz bliżej!

 

Ostatnie pożegnanie.

 

Wspomnienie z pogrzebu płk. Ryszarda LASECKIEGO!

      W dniu 27-go kwietnia 2019 roku na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu pożegnaliśmy byłego dowódcę GPK WOP Świnoujście,  Pana płk. WOP w st. spocz. Ryszarda LASECKIEGO, który dołączył do wszystkich  WOP-istów  stojących na wiecznej straży ojczystych granic.

      Pan Pułkownik przez całą swoją służbę wojskową wzorowo realizował stojące przed nim zadania służbowe w obronie i ochronie granic naszej Ojczyzny. Skuteczna ochrona nienaruszalności granicy państwowej, walka z przemytem i innymi formami zorganizowanej przestępczości granicznej na ochranianym odcinku służbowej odpowiedzialności, jak również dbałość o należyte wyszkolenie i przygotowanie do realizacji powyższych zadań przez wszystkich podległych mu żołnierzy, wymagały pełnego oddania i poświęcenia się pełnionej służbie. Z zadań tych  Zmarły w pełni się wywiązał i po latach nienagannej służby w 1978 roku przeszedł do rezerwy. Teraz jeszcze, po ponad czterdziestu latach od zakończenia swojej  wojskowej służby dla Ojczyzny, wszyscy Jego byli podwładni, współpracownicy i znajomi, powiadomieni przez rodzinę o Jego śmierci, wspominają Pana Pułkownika tylko następującymi słowami : „to był dobry, życzliwy Człowiek”.

      Dlatego też, nie zgadzając się z opinią wydaną przez IPN i odmową dowódcy 8 FOW w Świnoujściu na wystawienie wojskowej asysty honorowej podczas ceremonii pogrzebowej Zmarłego, my byli podwładni, współpracownicy i znajomi, którzy znaliśmy Pana Pułkownika Ryszarda Laseckiego, ci wszyscy, których łączy służba w ochronie granic Ojczyzny i zielone otoki, zrzeszeni w Związku Emerytów I Rencistów Straży Granicznej Region Świnoujście, zorganizowaliśmy uroczystą ceremonię pogrzebową we własnym zakresie. Ze sztandarem Związku Emerytów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora, udostępnionym nam przez prezesa  Koła im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie wraz z pozostałym sprzętem do oprawy uroczystości pogrzebowej, wystawiliśmy poczet sztandarowy i wartę honorową przy trumnie Zmarłego oraz umieściliśmy na poduszkach Jego odznaczenia i medale. Zostały one, zgodnie z wolą rodziny, uroczyście wręczone w trakcie pogrzebu przez jednego z byłych podwładnych Pana Pułkownika Jego Wnuczce. Ceremonię pogrzebową prowadził proboszcz Parafii Wojskowej Garnizonu Świnoujście ks. kan. kmdr Adam Bazylewicz.

      Nie zgadzamy się na takie traktowanie nas, żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej! Nigdy nikt z nas w czasie pełnienia swojej służby nie popełnił żadnej zbrodni ani żadnego przestępstwa! Nie zgadzamy się na żadną zbiorową odpowiedzialność, bez osądzenia każdego z osobna i mówimy głośno i z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli są jakiekolwiek przypadki popełnienia przez któregokolwiek z nas jakiegokolwiek przestępstwa, czy innego czynu prawem zabronionego, to niech to nam wykaże, każdemu z osobna Sąd, a my jeszcze dopilnujemy, by taki wyrok Sądu został pokornie na kolanach wykonany przez każdego skazanego!

      Nie zgadzamy się z takim traktowaniem nas przez IPN i wszystkich panów dowódców wojskowych podejmujących decyzje w sprawie wystawienia lub nie wystawienia wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebu któregokolwiek z nas! Panom dowódcom podpowiadamy, że jest coś takiego jak „Ceremoniał Wojskowy”, który jasno określa kiedy i komu wystawia się wojskową asystę honorową.   Byłoby dużo lepiej, gdyby każdego z nas, którzy poświęciliśmy młodość, zdrowie i niemały kawałek życia służąc z pełnym poświęceniem i oddaniem swojej ukochanej Ojczyźnie, potraktowano zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym”, a nie zabawiając się w jakieś polityczne gierki podejmowano decyzje niezgodne z opisanymi w nim zasadami działania, postępowania i zachowania się wojska. Warto przy tym pamiętać, że każda, nawet najbardziej zawrotna kariera wojskowa, kończy się przejściem do rezerwy i kiedyś takie decyzje mogą bardzo zaboleć, zwłaszcza rodziny, które razem z nami dzielą dole i niedole naszego żołnierskiego losu. Swoją drogą nie sposób ciągle dalej milczeć i nie postawić tym  wojskowym panom decydentom jednego jasnego, króciutkiego pytania: „i gdzie tu apolityczność wojska, co się z nią stało panowie admirałowie i generałowie?…

      Panie Pułkowniku Ryszardzie Lasecki! Dobry i życzliwy Dowódco, który do końca swych dni wpajałeś nam byłym podwładnym i współtowarzyszom służby miłość do Ojczyzny i wszystkie inne wartości, z których jesteśmy dzisiaj dumni! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci jako wzór Żołnierza i Dowódcy.

Cześć Twojej Pamięci!

 

                            Zarząd Regionu Świnoujście

                    Związku Emerytów i Rencistów

                                                                                                        Straży Granicznej

 

Świnoujście, 02.05.2019r.

Galeria zdjęć z pogrzebu.

Aktywny Region w Kołobrzegu.

     Przedstawiciele Regionu w Kołobrzegu znacząco zaakcentowali swoją obecność podczas spotkania z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof. Bogusławem Liberadzkim, które odbyło się 30 kwietnia 2019 r.  w Hotelu „Centrum” w Kołobrzegu.

       W 1. majowe święto  wspólna delegacja Regionu i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Polskich Formacji Granicznych w Kołobrzegu udała się z urodzinową wizytą do kol. kpt. WOP i SG w st. spocz. Marka Gałki,  który od 12. lat,  z powodu uszkodzenia kręgosłupa jest przykuty do łóżka.

       Następnie delegacja uczestniczyła w świątecznym pikniku członków i sympatyków SLD w Kołobrzegu.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś

https://www.youtube.com/results?search_query=Markowi+Ga%C5%82ce

Szczecin – wróciła kontrola graniczna na granicy z Niemcami!!!

          W dniu 30.04.2019 r. wieczorem na terenie dawnego polsko-niemieckiego przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomellen mieszkańcy Szczecina, powiatu polickiego, gmin: Police, Dobra czy Kołbaskowo, a także goście z Niemiec oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, wzięli udział w uroczystościach z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. O północy przy dźwiękach „Ody do radości” podniesiono symboliczny szlaban pomiędzy dwoma krajami i rozwinięto flagę UE. W imprezie zaznaczyli swój udział  członkowie ZEiR SG Region Szczecin. Jako znający się na rzeczy i pamiętający tamten okres emeryci SG – pod nieobecność przedstawicieli obecnej Straży Granicznej – wzięli udział w inscenizacji przeprowadzenia kontroli granicznej, stawiając pamiątkowe pieczątki na okolicznościowych karkach. Kontrola graniczna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, prawie każdy chciał być skontrolowany i otrzymać pieczątkę na okolicznościowej kartce!

          15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono jej członków powiększyło się wówczas z 15. do 25. Było to największe w historii rozszerzenie Wspólnoty. Dziś tworzy ją 28 krajów.

          Uroczystości i imprezę inscenizacyjną zorganizował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Poniżej kilkanaście zdjęć wykonanych przez kol. Krzysztofa Wachowicza oraz linki do video i artykułów na ten temat w lokalnych mediach.

 

Z up. prezesa Regionu Szczecin

                                                                                             Jarosław Kęsicki

 

gs24.pl/od-15-lat-jestesmy-w-unii-europejskiej-szlabany-w-gore-tak-o-polnocy-na-granicy-swietowano-rocznice/ar/c1-

https://radioszczecin.pl/1,388160,15-lat-polski-w-unii-europejskiej-uroczystosci-w

24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/15-lat-polski-w-ue-swietowanie-na-granicy/