PODZIĘKOWANIE PREZESA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ.

 

                                      Podziękowanie !!!

 

            W imieniu własnym i Zarządu Głównego serdecznie dziękuję członkom naszego Związku, Kolegom niezrzeszonym, członkom rodzin oraz wszystkim sympatykom za  osobiste zaangażowanie  w akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy anty-represyjnej. Jednocześnie apeluję o podtrzymanie i rozwijanie aktywności w działaniach nie tylko przeciwko likwidacji tej haniebnej ustawy, ale też w kierunku powrotu do zasad demokracji i państwa prawa, stopniowo deprecjonowanych przez obecny obóz rządzący. Będziemy te działania inspirować i organizować.

           

                                                                 Specjalne słowa podziękowania, z inspiracji Kolegów, kieruję pod adresem przemiłych Pań z biura FSSM RP, niezwykle zaangażowanych w organizację zbierania podpisów, które w dodatku wskutek naszej opieszałości musiały się w ostatnich dniach nieźle natrudzić, aby przyjąć dostarczane podpisy, skompletować je i odpowiednio zapakować celem złożenia w Sejmie.

            Trzymajmy się dalej Razem !

                                                                            Prezes ZEiRSG

                                                        Adam Miksiewicz

 

 

EMERYCI I RENCIŚCI WOP I SG NA MANIFESTCJI POD SEJMEM RP – 11.01.2018R /zdjęcia i video/.

W dniu 11.01.2018r. w godzinach południowych przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji  SSM RP złożyli w Sejmie RP projekt ustawy zmieniającej represyjną ustawę emerytalną służb mundurowych, załączając do niego ćwierć miliona podpisów Polek i Polaków popierających tę zmianę. Bezpośrednio po złożeniu dokumentów w Kancelarii Sejmu RP pod Sejmem odbyła się manifestacja emerytów i rencistów służb mundurowych poszkodowanych ustawą represyjną oraz ich sympatyków, w tym przedstawicieli niektórych partii politycznych z najszerszym udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Warto zwrócić uwagę, że członkowie tej partii oraz jej struktury organizacyjne najbardziej aktywnie włączyli się w akcję zbierania podpisów poparcia dla zmiany tego niesprawiedliwego prawa.

Środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych reprezentowane były przez przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów  Straży Granicznej, Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „Granica”, Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP oraz kolegów niezrzeszonych.

ZEiRSG reprezentowany był przez 5 Regionów Związku: Region Szczecin, Region Chojna, Region Ziemia Kłodzka, Region Kołobrzeg i Region Koszalin, którego  przedstawicielem był m.in. Kol. gen. Tadeusz Frydrych, jednocześnie dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG. Razem delegacja liczyła 18 osób, w tym 3 członków Prezydium Zarządu Głównego na czele z Wiceprezesem Związku Kol. Januszem Babiarzem, Głównym Skarbnikiem Kol. Andrzejem Ormanem i Członkiem Prezydium Kol. Markiem Meszyńskim.

W trakcie manifestacji glos w imieniu środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych zabrali: były pierwszy Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. Marek Lisiecki oraz były Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych. Obydwaj w swoich wystąpieniach podkreślali zasługi i wkład emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej w ochronę granicy RP w okresie przełomu ustrojowego 1989-1990 i bezpośrednio po nim, a także w latach następnych, oraz wskazywali na nieludzkie i niezgodne z Konstytucją RP regulacje prawne wprowadzone ustawą represyjną wobec emerytów i rencistów mundurowych, w tym ich rodzin. Delegacja  ZEiRSG zaprezentowała interesujący baner związkowy ufundowany przez Zarząd Główny, na tle którego wiele osób robiło sobie zdjęcia pamiątkowe.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

PS. Poniżej:

 

ĆWIERĆ MILIONA PODPISÓW POPARCIA DLA ZMIAN REPRESYJNEJ USTAWY EMERYTALNEJ PRZEKAZANE DO SEJMU!!! MANIFESTACJA POPARCIA PRZED SEJMEM!!!

Dziś Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP złożył w Kancelarii Sejmu RP ĆWIERĆ MILIONA podpisów poparcia dla zmiany bezprawnych, represyjnych przepisów ustawy emerytalnej funkcjonariuszy służb mundurowych. Poniżej pismo Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do Marszałka Sejmu RP potwierdzające przekazanie projektu ustawy wraz z uzasadnieniem oraz wykazów podpisów obywateli popierających ten projekt.

Poniższe zdjęcie, wykonane przez Mariusza Cegielskiego, przedstawia paczki z podpisami obywateli tuż przed przekazaniem ich do Kancelarii Sejmu, oraz głównych przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Bardziej szczegółową relację z przebiegu manifestacji poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przed Sejmem w dniu 11.01.2018r. zawierają zdjęcia na stronie internetowej Federacji, do których prowadzi poniższy link > https://fssm.pl/2018_01_11-manifestacja-poparcia-dla-kiu-fssm-rp-przed-sejmem.

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

KUDOWA ZDRÓJ – NOWY REGION „ZIEMIA KŁODZKA”!!!

          Uprzejmie informujemy środowiska emerytów i rencistów służb granicznych RP o utworzeniu nowego Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej o nazwie „Ziemia Kłodzka”.

          W dniu 11.12.2017r. 5-osobowa grupa inicjatywna z Kudowy – Zdroju (rejonu znanego m. in. z ważnego na granicy polsko-czeskiej przejścia granicznego) zorganizowała zebranie założycielskie Regionu w liczbie 12 osób, podczas którego, kierując się przepisami statutu Związku, wybrano Zarząd Regionu oraz przyjęto nazwę dla Regionu „Ziemia Kłodzka”.

            Zarząd Regionu:

 • Kol. STOLARZ KAZIMIERZ                – prezes,
 • Kol. TOMALA JAN                              – sekretarz,
 • Kol. ŚWIĄCIK ADAM                          – skarbnik,
 • Kol. NOWAK JANUSZ                        – członek,
 • Kol. WACHACZYK ANDRZEJ            – członek.

          Bliższe dane kontaktowe do Zarządu Regionu zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w dziale Regionów w odrębnej zakładce dotyczącej Zarządu Regionu.

          Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom Regionu podjęcia decyzji o przystąpieniu do naszego Związku, gdyż w tak trudnych czasach dla emerytów służb mundurowych, tylko w zorganizowanej strukturze związkowej jest szansa na dalszą integrację i wspólną walkę o niepogorszenie bytu. Gratulujemy też członkom Zarządu Regionu i życzymy sukcesów w pracy związkowej.

          Gorąco Was witamy w naszej związkowej społeczności !!!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy  JANKOWSKI

 

AKTYWNOŚCI ZWIĄZKOWE W RN ZEiRSG NA KONIEC 2017r.

1.Spotkania z ZO NSZZFSG przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim:

 • W dniu 23.11.2017r. czterech członków RN ZE i RSG w Słubicach /kol. J. Siedlarz,  K. Kubiak, D. Siembida i W. Tiszuk/ spotkało się z Przewodniczącym ZO NSZZFSG przy NoOSG – kol. Tomaszem Deszczem. Głównym tematem spotkania była współpraca obu struktur związkowych na szczeblu Zarządów – ZO i ZT NSZZFSG z ZRN ZE i RSG. Na spotkaniu uwzględniono odpowiednie zapisy Statutów obu Związków oraz Porozumienie o współpracy z 20.02.2015 r pomiędzy NSZZFSG a ZE i RSG. Wnioski ze spotkania: należy spotykać się i współpracować dla dobra członków obu organizacji.
 • W dniu 08.12.2017r. przedstawiciele RN ZE i RSG – kol. K. Kubiak i W. Tiszuk  na zaproszenie kol. T. Deszcza wzięli udział w części posiedzenia ZO NSZZFSG z udziałem Przewodniczących ZT NSZZFSG z PSG podległych NoOSG. Na spotkaniu przedstawiciele RN ZE i RSG przedstawili krótką historię powstania ZE i RSG i struktur terenowych, główne cele i zadania Związku, intencję i chęć współpracy ze SG, w tym z Komendą NoOSG i najbliższymi Komendami PSG; poinformowali także o aktualnej sytuacji emerytów SG po uchwaleniu ustawy represyjnej z 16.12.2016r. i zaapelowali do funkcjonariuszy SG o wsparcie emerytów w słusznej walce o godność i prawa nabyte w służbie dla Ojczyzny. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją z udziałem Wiceprzewodniczącego ZG NSZZFSG kol. M. Tyla i ks. kapelana por. SG M. Czuchraniuka. Dziękujemy Przewodniczącemu ZO – kol. Tomaszowi Deszczowi za zaproszenie na spotkania z nadzieją na dobrą współpracę obu struktur związkowych w przyszłości.

2.Udział przedstawiciela RN ZE i RSG w spotkaniu OKIU w Gorzowie Wielkopolskim.

 • W dniu 14.12.2017r. w hotelu „Gracja” w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z OKIU FSSM RP – który reprezentowali: Andrzej Rozenek, płk Henryk Budzyński ze ZŻWP oraz p. Monika Jaruzelska. Na spotkanie przybyło ok. 200 emerytów, a z RN ZE i RSG udział wziął kol. W.Tiszuk. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej SLD – Maciej Buszkiewicz. Zebranych emerytów przywitał Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Głos zabrali i emerytów mundurowych wspierali: Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD Bogusław Wontor oraz były Prezydent Gorzowa i członek Zarządu Woj. Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak; w spotkaniu uczestniczył także Jan Kochanowski, były poseł III,IV,V i VI kadencji z ramienia SLD. Andrzej Rozenek przedstawił aktualną sytuację emerytów mundurowych w ramach funkcjonowania ustawy represyjnej i jej skutki oraz proces zbierania podpisów pod projektem ustawy antyrepresyjnej. Płk Henryk Budzyński poinformował o zagrożeniach dla środowiska emerytów wojskowych po ewentualnym uchwaleniu wojskowej ustawy represyjnej, a p. Monika Jaruzelska zapewniła o swoim wspieraniu represjonowanych emerytów w słusznej walce oraz zaapelowała o aktywność w działaniach antyrepresyjnych  wszystkich środowisk i struktur emerytów mundurowych.

3.Spotkania świąteczne w Regionie Nadodrzańskim.

 • W Słubicach w dniu 09.12.2017r. wspólne spotkanie emerytów RN  i Koła ZŻWP, zaproszonych przedstawicieli Kół: ZE i RP RP i SE i RP oraz emerytów niezrzeszonych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście : Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, Komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec oraz były Komendant NoOSG gen. bryg. Andrzej Kamiński.
 • W Kostrzynie nad Odrą w dniu  15.12.2017r. – wspólne spotkanie członków RN i kol. niezrzeszonych, zaproszonym gościem był Komendant PSG w Gorzowie Wlkp – ppłk SG Dariusz Kalczyński.

         Na obu spotkaniach przy tradycyjnej lampce szampana złożono wzajemne życzenia zdrowia i pomyślności oraz, aby nadchodzący rok był lepszy dla wszystkich. Były też akcenty smutne – w grudniu odeszli od nas na wieczną służbę nasi koledzy – represjonowani emeryci SG, stres związany z restrykcjami emerytalnymi na pewno miał duży wpływ na stan ich zdrowia. Mimo wszystko z nadzieją i optymizmem patrzymy w przyszłość. Nie dajmy się zastraszyć ludziom złym, walczmy i dbajmy o jedność naszego mundurowego emeryckiego środowiska!

4.Spotkanie wigilijne u Burmistrza Słubic.

 • W dniu 20.12.2017r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie wigilijne dla organizacji pozarządowych z udziałem Burmistrza Tomasza Ciszewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Olejniczaka. RN ZE i RSG reprezentował Prezes Jerzy Siedlarz, obecni byli także Prezesi Kół: SE i RP – Hubert Kosicki i ZŻWP – Zygmunt Sejnik. Burmistrz Słubic podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za dotychczasową współpracę, gratulował za pomysły, zapał i zaangażowanie w życie społeczne. Na spotkanie wigilijne dotarli także harcerze na czele z Komendantem Hufca Tadeuszem Strażewiczem, którzy przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju.

5.Pikieta protestacyjna pod Sądem Rejonowym w Słubicach,

 • W dniu 21.12.2017r.  o godz. 18.00 z inicjatywy przedstawicieli Nowoczesnej i SLD przed siedzibą Sadu Rejonowego w Słubicach odbyła się pikieta protestacyjna w obronie niezależności i niezawisłości sądów od wpływów polityków „dobrej zmiany” i niezrozumiałego zachowania Prezydenta RP jako strażnika Konstytucji. W pikiecie uczestniczyli członkowie RN oraz emeryci niezrzeszeni.

Prezes RN

Jerzy Siedlarz

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR ZER MSWiA „ROZJECHANY” PRZEZ PRAWNIKÓW FEDERACJI SSM RP!!!

          W dniu 7 listopada 2017r. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora ZER MSWiA o udostępnienie informacji publicznej i wyjaśnienie, dlaczego ZER działa opieszale i nie przesyła w terminie 30 dni do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji emerytalno-rentowych osób poszkodowanych ustawą represyjną. We wniosku zadano 6 pytań do Pana Dyrektora.

          Lakoniczna odpowiedź, lekceważąca pytającego i błędna merytorycznie, niedawno nadeszła. Prawnicy Federacji po jej odczytaniu przez kilka dni nie mogli dojść do siebie, zbulwersowani miernotą argumentów i jawnym „olewaniem” emerytów mundurowych. Dzisiaj na stronie Federacji ukazał się szczegółowy komentarz Zespołu Prawnego do tej odpowiedzi, miażdżący w pył argumenty Dyrektora ZER i  ukazujący jego lekceważący stosunek do licznej rzeszy emerytów i rencistów poszkodowanych ustawą represyjną.

          Poniżej zamieszczamy linki kolejno do pisma Federacji, odpowiedzi Dyr. ZER i komentarza Zespołu Prawnego Federacji SSM RP.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Pismo Federacji SSM RP z dnia 7.11.2017r. do Dyr. ZER MSWiA.

Odpowiedź Dyrektora ZER na wystąpienie Federacji SSM RP.

Komentarz prawników Federacji: „Gorszy sort niech nie liczy na uczciwe traktowanie!”

I ROCZNICA UCHWALENIA? PRZEZ SEJM? USTAWY REPRESYJNEJ !

          Rok temu – po uchwaleniu przez Sejm ustawy represyjnej – na stronie internetowej naszego Związku napisałem: ” Uprzejmie informuję, że w dniu 16.12.2016r. na wieczornym posiedzeniu plenarnym Sejmu, obradującego w wyjątkowych okolicznościach w „półotwartej” formule, została przyjęta w III czytaniu – wg zapewnień posłów PIS w sposób legalny – ustawa „dezubekizacyjna – II”, obniżająca po raz kolejny emerytury i renty policyjne, w tym niemałej części funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

          Moje i większości środowiska mundurowego obawy, co do legalności uchwalenia tej ustawy – potworka prawnego – zostały później potwierdzone w sposób jednoznaczny przez prawnych ekspertów Federacji SSM RP, a także przez inne autorytety naukowe; dzisiaj wątpliwości te okazał Sąd. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że to Klub Parlamentarny PIS, udający Sejm (posłom opozycji utrudniano wejście na salę obrad), na swoim wieczornym posiedzeniu w Sali Kolumnowej przegłosował tekst ustawy represyjnej udając wszem i wobec, że ją uchwalono. Oczywiście podczas obrad tego posiedzenia Klubu PIS uchwalono także budżet na rok 2017 i kilka innych aktów prawnych, ale wątpliwości podawane przez media i Pana Prezydenta RP nie dotyczyły ustawy represyjnej, lecz ustawy o budżecie! Na zapytanie Prezydenta RP w kwestii legalności uchwalenia budżetu Marszałek Sejmu, wsparty odpowiednimi ekspertyzami, zapewniał Pana Prezydenta, że wszystko odbyło się w najlepszym porządku! Nikt wówczas nie mówił o ustawie represyjnej, a środowisko mundurowe z coraz większym niepokojem obserwowało dalsze prace Senatu nad tą ustawą, pokładając ostatnią nadzieję w Panu Prezydencie RP, że może jej nie podpisze. Niestety, Senat głosami senatorów PIS przyjął bez zmian ustawę zaproponowaną przez Sejm, dając tym samym gorzki „prezent” emerytom mundurowym na święta Bożego Narodzenia, a Pan Prezydent RP – poprzez podpisanie jej w przeddzień Sylwestra – dal równie gorzki „prezent” noworoczny!

          ZEiRSG stoi na stanowisku (dał temu wyraz w uchwale programowej IV Zjazdu w maju 2017r.), że w końcówce roku 2016 stało się to, co w normalnym demokratycznym państwie stać się nie powinno! Po raz pierwszy po wojnie wprowadzono odpowiedzialność zbiorową! Nie mogąc znaleźć dowodów na przestępczą działalność zdecydowanej większości ludzi zatrudnionych w służbach mundurowych PRL i nie mogąc skierować przeciwko nim spraw do sądów uznano, że ślepą zemstę, górnolotnie nazwaną sprawiedliwością społeczną, wykona Sejm, Senat i Pan Prezydent RP, zastępując w tym sądy! W sposób radykalny obniżono emerytury i renty, w tym renty rodzinne, rozszerzając kilkakrotnie – w stosunku do pierwszej ustawy „dezubekizacyjnej” – krąg osób podlegających ustawie represyjnej. Szczególnie upodlono i pozbawiono godności tych ludzi służb, którzy, pozytywnie zweryfikowani po roku 1990, aktywnie i z nadzieją na lepszą Polskę włączyli się w budowę nowych struktur organów bezpieczeństwa i ochrony wolnego Państwa! Dzięki ich zaangażowaniu udało się ochronić Państwo przed licznymi zagrożeniami dla jego funkcjonowania, ujawniającymi się w trakcie ustrojowej przebudowy.

          W działaniach związanych z ochroną granicy RP uczestniczyło wielu żołnierzy WOP, którzy po rozwiązaniu tej wojskowej formacji, licznie wstąpili do nowej formacji policyjnej – Straży Granicznej – budując ją od podstaw. Teraz ludzie z przejść granicznych i strażnic, ludzie z b. Zwiadu WOP rozpracowujący i ścigający przestępczość graniczną (w tym zorganizowaną) w nowych strukturach Straży Granicznej, zostali uznani za niegodnych otrzymania normalnej emerytury czy renty, jaką przyznaje się ich kolegom, którzy podjęli służbę w Straży Granicznej po roku 1991. Ciśnie się na usta niewolnicze powiedzonko: „Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść”; parafrazując je z dzisiejszego punktu widzenia: „jak ich potrzebowali, to ich szanowali, a jak odeszli na emerytury, to ich kopnęli!” Niektórzy z orędowników „dobrej zmiany” wyzywają poszkodowanych przez ustawę represyjną od „oprawców”, „morderców”, „ostatnich szumowin” itp. a także niekiedy sugerują ewentualną zasadność prześwietlenia skromnego dorobku materialnego całego ich życia! Niektórzy mówią o celowości lustracji ich dzieci, a nawet wnuków, bo mogą mieć złe geny! Niepatriotyczne!

          Obawy środowiska mundurowego nie są bezzasadne wobec zgłoszonych już projektów obniżenia emerytur wojskowych dużej liczbie b. żołnierzy, degradacji, jak również zapowiedzi weryfikacji weteranów i kombatantów (zabranie lub obniżenie dodatków do emerytur i rent). Dekomunizacja przestrzeni publicznej, czasem zasadna, a częściej urojona, już trwa. Rodzi się pytanie, jak daleko zajdą rozliczenia z PRL? Dla „totalitarnego państwa”, jakim próbuje się uznać cały PRL (termin ten, wprowadzony przez młodych historyków IPN na użytek ustawy represyjnej, został szybko przyswojony przez „dobrą zmianę”), pracowało lub służyło wiele grup zawodowych i społecznych, wielu ludzi. Czy oni również po niemal 30 latach od przemian ustrojowych zostaną objęci „dekomunizacją” w imię jakiejś ślepej zemsty? Czy im również obniży się emerytury lub renty? A może inną krzywdę zrobi? To są przecież starzy już ludzie, nie obronią się! Może to być powolna zbiorowa eutanazja! Taka, jak teraz u starszych wiekiem poszkodowanych ustawą represyjną emerytów mundurowych! Czy tego chce państwo PIS-u?

          Dotychczasowe skutki ustawy represyjnej są tragiczne. Wg ostatnich danych opublikowanych przez Federację SSM RP już 29 osób (w tym 6 b. funkcjonariuszy SG) zmarło na skutek bezpośredniego działania ustawy represyjnej (samobójstwa, udary czy śmiertelne zawały po otrzymaniu decyzji o obniżeniu emerytury, odmowa przyjmowania lekarstw przez ciężko chorych), a wszystkie osoby nią objęte przeżywają poważną traumę. Duża część walczy pisząc odwołania od „emerytalnych decyzji śmierci” i przygotowując się do wystąpień przed sądem, czy też angażując się w działania protestacyjne oraz w zbieranie podpisów pod projektem ustawy anty-represyjnej, przygotowanej przez Federację. Jednak niemała jest liczba poszkodowanych, którzy popadli w marazm, pogodzili się ze swoim losem, wyciszyli się, wystraszyli władzy PIS-u, zamknęli się w sobie i nie przyznają się w swoim środowisku, że ich to dotknęło. A to przecież początek działania ustawy represyjnej, dopiero od kilku miesięcy osoby poszkodowane otrzymują na konta bankowe radykalnie zmniejszone emerytury bądź renty. Tragizm tej sytuacji będzie się pogłębiał i ofiar będzie coraz więcej, szczególnie wśród osób starszych i schorowanych.

          Wiele osób ze środowiska emerytów i rencistów mundurowych jest zdegustowanych kolejnymi „zdobyczami dobrej zmiany”, np. Trybunał Konstytucyjny, czystki w służbach, przejęcie prokuratury pod władztwo polityków, upartyjnienie mediów publicznych, szereg ustaw ograniczających w mniejszym lub większym stopniu wolności i prawa obywatelskie i zwiększających opresyjność państwa, będąca na finiszu pseudoreforma wymiaru sprawiedliwości skoncentrowana głównie na czystkach personalnych, prace nad zmianami w prawie wyborczym wskazujące na zamiar pełnej kontroli tego procesu przez władzę w imię niedopuszczenia do rzekomego powtórzenia się mitycznych fałszerstw wyborczych z niedalekiej przeszłości. „Zdobycze” te, niestety, przesłaniają niektóre dobre efekty rządów „dobrej zmiany”, jak chociażby działania na polu socjalnym, czy w zakresie ściągalności podatków.

          Atmosfera ciągłych konfliktów w przestrzeni publicznej i niepewność, co do niezawisłości sądów w przyszłości, działa przygnębiająco w kontekście dążeń poszkodowanych emerytów mundurowych do unieważnienia decyzji emerytalno-rentowych w czasie postępowań sądowych. Pociechą dla poszkodowanych są stowarzyszenia emerytów mundurowych udzielające w miarę możliwości pomocy organizacyjno-prawnej, psychologicznej i niekiedy materialnej, a szczególnie Federacja SSM RP, skupiająca te organizacje. Działania Federacji na czele z jej Prezydentem Zdzisławem Czarneckim, przyczyniły się do nagłośnienia w mediach i społeczeństwie negatywnych dla emerytów skutków ustawy represyjnej, a także zaowocowały opracowaniem projektu ustawy zmierzającej do wyrugowania z obrotu prawnego wrednej ustawy represyjnej i utworzeniem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Komitet ten aktualnie prowadzi operację zbierania podpisów pod projektem ustawy anty-represyjnej i przygotowuje się do przedstawienia jej w Sejmie. W wielu ośrodkach miejskich powstały komitety protestacyjne grupujące emerytów mundurowych oraz lokalne komitety inicjatywy ustawodawczej działające pod auspicjami Federacji. Działania te zostały zauważone przez ugrupowania opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, które widząc możliwość powodzenia tej inicjatywy zaczęły udzielać nam poparcia. Najbardziej zaangażowało się tu SLD, które podpisało odpowiednie porozumienie z Zarządem Federacji SSM RP, a jeden z jego liderów b. poseł Andrzej Rozenek został Przewodniczącym OKIU. Trzeba przyznać, że rola i zaangażowanie Andrzeja Rozenka i Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego są nie do przecenienia w działaniach związanych w szczególności z uczestnictwem 2-3 razy w tygodniu w spotkaniach w różnych miejscach Polski, propagujących projekt ustawy anty-represyjnej i zagrzewających do walki całe środowisko emerytów mundurowych. Warto w tym kontekście również wskazać na udział i zaangażowanie w tych spotkaniach emerytowanych generałów WP czy formacji policyjnych, jak np. Marka Dukaczewskiego z b. WSI, b. wiceministra MSWiA Adama Rapackiego, czy Tadeusza Frydrycha ze Straży Granicznej. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że na czele walki b. podwładnych o ich prawa emerytalne powinni stanąć ich byli przełożeni z WP, czy policji.

          Nie wiadomo, z jakimi skutkami zakończą się podjęte przez Federację działania, niemniej jednak należy przyznać, że pomimo prób podzielenia środowiska mundurowego, w tym tendencji odśrodkowych sprzyjających niekiedy tym podziałom, nasze środowisko powoli integruje się wokół walki o swoją godność i honor, a także o zapewnienie godnej i normalnej emerytury bądź renty na starość. Proces integracji ulega przyśpieszeniu.

           W żadnym przypadku nie ma zgody na odpowiedzialność zbiorową za służbę lub pracę w PRL, a umów podjętych przez Państwo w okresie przeobrażeń ustrojowych z ludźmi służb należy dotrzymywać!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

PS. Poniżej przedstawiamy linki do interesujących publikacji z ostatniego okresu.

 1. 26 ofiar ustawy represyjnej – klepsydry.
 2. Post skrzywdzonego emeryta SG mjr Misiewicza na rocznicę uchwalenia ustawy śmierci.
 3. Monika Jaruzelska i Andrzej Rozenek – generałowie nie powinni opuszczać żołnierzy.
 4. List Federacji SSM RP do Dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE.
 5. PIS nazwał to puczem – na czym polega problem z głosowaniem w Sali Kolumnowej. 

JUBILEUSZ XV-LECIA FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.

          W tym roku mija 15 lat od powstania Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – Fundacji na rzecz wspólnej placówki naukowo – badawczej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu /UAM/ i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą /UEV/.

          W związku z tym w dniu 24 listopada 2017r. na terenie Collegium Polonicum odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli: samorządowcy, społecznicy, byli i obecni pracownicy, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych, których połączyło to, że przez 15 minionych lat współpracowali z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Na uroczysty jubileusz zaproszony został także Prezes Regionu Nadodrzańskiego naszego Związku Jerzy Siedlarz.

          Przez okres swojej działalności Fundacja zrealizowała 56 projektów oraz zdobyła i wydała ponad 33,5 mln zł, współpracowała z ponad 230 partnerami, w tym ze 100 organizacjami pozarządowymi, 80 urzędami i 50 szkołami. Te dane pokazują szeroki zasięg i różnorodność podejmowanych przez Fundację działań, skierowanych do różnych grup: seniorów, dzieci, młodzieży, przedsiębiorców, urzędników i działaczy społecznych. Działania Fundacji łączy jedno – zachęcanie do aktywności, kreatywności, podnoszenia kompetencji, a misją jest wspieranie rozwoju regionalnego na terenach środkowej Odry oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W Słubicach, dzięki wsparciu gminy, od 4 lat Fundacja prowadzi Sektor 3 Inkubator NGO. Jest to miejsce wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

          Nasz Region wielokrotnie korzystał z pomocy, doradztwa i szkoleń organizowanych przez Fundację, dlatego wraz z innymi uczestnikami jubileuszowego spotkania przyłączamy się do życzeń – wszystkiego najlepszego dla Zespołu Fundacji oraz wielu lat aktywności, dużo zrealizowanych projektów, satysfakcji i zadowolonych partnerów w realizowanych przedsięwzięciach.

                                                                                              Prezes RN

                                                                                          Jerzy Siedlarz

ODPOWIEDŹ MSWiA ORAZ MRPiPS NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 16564.

Szanowni emeryci i renciści poszkodowani ustawą represyjną!

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 16564, zgłoszoną przez posłów .Nowoczesnej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych „dotkniętych ustawą represyjną”.

Mówiąc w skrócie, z treści obydwu odpowiedzi na interpelację wynika, że:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne wpłacane przez emerytów mundurowych do ZUS pozostają w ZUS na rzecz innych emerytów; można powiedzieć, że jest to wkład (darowizna) emerytów mundurowych, pracujących i odprowadzających składki, do powszechnego systemu emerytalnego;
 • gdyby nie działała ustawa represyjna, to praca emeryta mundurowego, odprowadzającego składki do ZUS, przyczyniałaby się do wzrostu jego emerytury do 75% podstawy wymiaru – tak było dotychczas, ale ustawa represyjna wprowadziła ogranicznik, który powoduje, że bez względu na to, ile emerycie represjonowany zarobisz i jak wielką składkę odprowadzisz do ZUS, to i tak nie dostaniesz na konto większej emerytury, niż średnia w ZUS;
 • emeryt – cywil, pobierający emeryturę z ZUS, może uzyskać większą emeryturę, gdy będąc na emeryturze pracuje i odprowadza składki do ZUS; tego prawa nikt mu nie odbiera (jeszcze), natomiast emeryt mundurowy, dotknięty ustawą represyjną, nie może skorzystać z prawa do podwyższenia emerytury, gdyż ustawa represyjna wprowadza ogranicznik wskazany wyżej; jest to jakby dodatkowa represja do tej związanej z obniżeniem emerytur i rent – jakby nie analizować, to jest to czysta dyskryminacja!!!

Myślę, że odpowiedzi na powyższą interpelację mogą być wykorzystane jako dowód przed sądem rozpoznającym odwołania emerytów i rencistów od decyzji ZER obniżających emerytury i renty mundurowe. A dla emeryta mundurowego, dotkniętego ustawą represyjną, nasuwa się przykry wniosek: chyba korzystniej dla niego będzie pracować w szarej strefie, bez odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, niż pracować legalnie i odprowadzać składki do ZUS. Czy tego chciała „dobra zmiana”?

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

KONFERENCJA – 25 LAT FUNKCJONOWANIA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO KOSTRZYN – KIETZ.

Czytaj wpis

Starsze posty «