OSTATNIE POŻEGNANIE KPT. WOP i SG WOJCIECHA WITKOWSKIEGO !

 

klepsydra_motto
klepsydra kreska

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 18.05.2018r.

odszedł na wieczną służbę

śp. kpt. SG w st. spocz. Wojciech WITKOWSKI
oficer Bałtyckiej Brygady WOP i Morskiego Oddziału SG

represjonowany emeryt WOP i SG.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 25.05.2018r. o godz. 12.00 mszą św. w Kaplicy SG
w Koszalinie, a zakończą po odprowadzeniu Zmarłego na Cmentarz Komunalny.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
składa Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Cześć Jego pamięci.

 

 

 

 

klepsydra kreska

SZCZECIN – SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM OLGIERDEM GEBLEWICZEM !

          W dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. Spotkanie odbyło się dzięki naszemu represjonowanemu koledze Andrzejowi Wyganowskiemu. W spotkaniu uczestniczyli także: Eugeniusz Matuszak-Benek – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Danusia Leszczyńska – Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Kontynuuj czytanie

SZCZECIN – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ I WOPISTÓW !!!

             W dniu 19 maja 2018 r. członkowie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu w Szczecinie zorganizowali spotkanie z okazji 27 rocznicy powstania Straży Granicznej oraz zbliżającej się 10 czerwca rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza. Spotkanie odbyło się w ośrodku „Frajda” usytuowanym nad Zalewem Szczecińskim na terenie gminy Stepnica.

Kontynuuj czytanie

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI XXVII ROCZNICY POWSTANIA STRAŻY GRANICZNEJ

           Z okazji XXVII rocznicy powstania Straży Granicznej Zarząd Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizował w dniu 12 maja 2018 roku międzynarodowe zawody strzeleckie. W zawodach uczestniczyli członkowie Regionu Sądeckiego, a także zaproszone drużyny z Kół Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych z Nowego Sącza i Starej Lubovni (Słowacja). Region Sądecki reprezentowała drużyna w składzie: Stanisław Słaby, Wiesław Furmanek i Krzysztof Gozdecki.

Kontynuuj czytanie

KARTKA DO SZEFA KE JEANA-CLAUDE JUNCKERA !

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Od co najmniej tygodnia trwa (zaproponowana na Facebooku) akcja wysyłania kartek pocztowych do Szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude JUNCKERA z prośbą o obronę emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych RP, czyli również ob. UE, przed stosowaniem wobec nich przez rząd PIS-u odpowiedzialności zbiorowej, poprzez wprowadzenie ustawy obniżającej emerytury i renty wbrew przepisom Konstytucji RP i podstawowym prawom człowieka. Inicjatywa ta została w ostatnich dniach poparta przez Szefową Zespołu FSSM RP ds. Koordynacji Komitetów Protestacyjnych, Kol. Irenę Kłucińską, o czym będzie mowa dalej.

Kontynuuj czytanie

16 MAJA – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ !

 

                Z okazji święta Straży Granicznej w imieniu Zarządu Głównego i wszystkich członków naszego Związku przesyłam całemu stanowi osobowemu funkcjonariuszy  Straży Granicznej oraz pracownikom cywilnym serdeczne pozdrowienia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

               Będąc współtwórcami Straży Granicznej – poprzez wspólną służbę  oraz szkolenie i przygotowywanie do odpowiedzialnego zawodu tysięcy młodych ludzi – czujemy się zaszczyceni naszym udziałem w dzisiejszym dziele ochrony granicy Państwa.

               Z głębi serca przekazuję wyrazy szacunku byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i ich rodzinom, w szczególności poszkodowanym skutkami ustaw obniżających emerytury i renty.  Zapewniamy, że staramy się czynić wszystko, co możliwe w ramach naszego Związku, aby Państwo Polskie zwróciło honor i szacunek wszystkim poszkodowanym ustawami obniżającymi emerytury i renty mundurowe. 

             Pozdrawiamy Kolegów zrzeszonych w Klubie Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz w Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „Granica”.

 

IPN POPEŁNIA BŁĘDY – PORADY PRAWNE NA PORTALU FEDERACJI.

W ostatnich dniach na portalu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ukazały się dwie ciekawe informacje:

Kontynuuj czytanie

III KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP.

W dniach 20-22.04.2018r. odbył się w Soczewce k. Płocka III KONGRES Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczył Kol. Gen. Adam RAPACKI ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Kontynuuj czytanie

47 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI „SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC” – BESKID ŻYWIECKI 2018.

W dniach 17 – 23 czerwca 2018 roku w rejonie przepięknego Beskidu Żywieckiego odbędzie się
Kontynuuj czytanie

WSPOMNIENIA Z WYPRAWY PRZED SEJM RP 22 MARCA 2018 ROKU.

          W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze i niestety jedyne, czytanie NASZEGO, OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawił go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, jeden z liderów SLD, b. poseł Andrzej ROZENEK ( tutaj jego wystąpienie w Sejmie). 

Kontynuuj czytanie