Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Bogdana WŁOSTOWSKIEGO!

15 sierpnia! Święto Wojska Polskiego!

 

Szanowni Żołnierze i Pracownicy resortu MON z Rodzinami! Emeryci i renciści wojskowi z Rodzinami!

     Dzisiaj jest święto Wojska Polskiego ustanowione w rocznicę Bitwy Warszawskiej dla uhonorowania i uczczenia pamięci Polskiego Żołnierza, a także wszystkich, którzy w przeszłości walczyli o wolność naszej Ojczyzny. 
    Z tej okazji życzymy Wam wszystkiego najlepszego, samych sukcesów w służbie i pracy oraz satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny. Natomiast w życiu prywatnym – pełni szczęścia i miłości, zadowolenia z realizacji własnych pasji! Emerytom i rencistom wojskowym, a także ich rodzinom życzymy dużo zdrowia i samych pogodnych chwil!

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy!

 

Zarząd Główny

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

 

 

Pluralizm w związkach zawodowych funkcjonariuszy!

Jakby nie patrzeć, rządzący dokonali podziału ruchu związkowego w służbach mundurowych! W dniu 6 sierpnia 2019 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą do służb mundurowych, podległych pod MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości, pluralizm związkowy, dający możliwość tworzenia i funkcjonowania w służbach więcej, niż jednego związku zawodowego funkcjonariuszy!

Po przełomie ustrojowym w roku 1989 w służbach mundurowych (poza wojskiem) obowiązywał monopol związkowy funkcjonariuszy w poszczególnych służbach zapisany w ustawach dotyczących ich pragmatyki (nie dotyczyło to Straży Pożarnej, gdzie idea pluralizmu związkowego została wprowadzona wcześniej).  Po objęciu rządów przez „dobrą zmianę” pomysł wprowadzenia do służb pluralizmu związkowego zaczął się powoli materializować, w miarę jak związki zawodowe funkcjonariuszy, skupione w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, integrowały się coraz bardziej w obronie praw funkcjonariuszy.  Przełom nastąpił późną jesienią 2018 roku po zawarciu przez NSZZP porozumienia z ówczesnym Ministrem SWiA, Joachimem  Brudzińskim, kończącego długotrwały spór o sprawy płacowe i zmiany sposobu naliczania nadgodzin, o 100% wynagrodzenia za L4 dla funkcjonariuszy z „pierwszej linii” i o postulat odstąpienia od wymogu 55 lat życia przy nabywaniu praw emerytalnych. Jak pisały wówczas niektóre media, był to kompromis wymuszony zbliżającymi się obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, w tym Marszem Niepodległości organizowanym przez środowiska prawicowe, i spodziewanymi w związku z tym zagrożeniami dla porządku publicznego.

W sprawę wprowadzenia pluralizmu do służb aktywnie włączyła się centrala „Solidarności” na czele z jej przewodniczącym Piotrem Dudą, a następnie służby Prezydenta RP Andrzeja Dudy wystąpiły w jego imieniu z inicjatywą ustawodawczą w tej kwestii. Jak można było się spodziewać związki zawodowe funkcjonariuszy były przeciwne tej inicjatywie i próbowały na drodze merytorycznej nie dopuścić do wprowadzenia pluralizmu do służb. Niestety opracowania ekspertów prawnych i wystąpienia liderów związkowych podczas obrad w komisjach sejmowych i senackich, zawierające wiele ważnych argumentów na rzecz utrzymania dotychczasowych rozwiązań, nie zostały w ogóle uwzględnione i ustawa wprowadzająca pluralizm została uchwalona. Poniżej zamieszczamy linki do ciekawych wystąpień związkowców mundurowych w tej sprawie podczas procedowania ustawy w Sejmie i Senacie oraz artykułów prasowych opisujących tło polityczne inicjatywy.

Dlaczego o tym piszemy? Z analiz projektu ustawy opracowanych przez poszczególne związki zawodowe funkcjonariuszy służb mundurowych wynika, że idea pluralizmu związkowego może być wykorzystana do podziałów wśród funkcjonariuszy, co umożliwi władzy rozgrywanie jednych związków przeciwko drugim. Obrona praw funkcjonariuszy, w tym spraw płacowych, warunków służby i praw emerytalno-rentowych będzie wówczas utrudniona. Otóż niektóre związki zawodowe funkcjonariuszy (np. Straży Granicznej czy Policji) grupują w swoich strukturach nie tylko funkcjonariuszy i pracowników, ale też emerytów i rencistów mundurowych tych służb. Nasz Związek (obok kilku innych stowarzyszeń) grupuje jako odrębne stowarzyszenie emerytów i rencistów służb granicznych, w tym b. WOP i SG, a także uprawnionych wg Statutu członków ich rodzin. Podobna sytuacja występuje w środowisku policyjnym, gdzie część emerytów jest członkami NSZZP, a większość należy do SERP-u i kilku innych stowarzyszeń emerytów policyjnych. Dotychczas wszystkie te stowarzyszenia współpracowały ze sobą (najczęściej w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP), a także ze związkami zawodowymi funkcjonariuszy poszczególnych służb, broniąc uprawnień emerytalnych i rentowych b. funkcjonariuszy. Nowe związki zawodowe funkcjonariuszy, które powstaną w służbach najprawdopodobniej pod auspicjami „Solidarności”, również będą chciały zrzeszać w swoich szeregach nie tylko funkcjonariuszy, ale też emerytów i rencistów tych służb. Nie byłoby w tym nic dziwnego pod warunkiem, że idea obrony i ochrony praw emerytów i rencistów mundurowych będzie jednakowo ważna dla wszystkich związków zawodowych i stowarzyszeń emerytów, a współpraca w tej dziedzinie będzie przebiegała bez zakłóceń i podtekstów politycznych. Mamy obawy (głosy niepokoju słychać w środowiskach emerytów i rencistów mundurowych), czy nowo powstające związki zawodowe funkcjonariuszy będą apolityczne w swoich poczynaniach i nie doprowadzą do kolejnych podziałów nie tylko w służbach, ale też wśród emerytów, np. na tych zaczynających  służbę jeszcze w czasach PRL i tych po przełomie ustrojowym. Być może jest to pytanie przedwczesne, bo na bazie pluralizmu związkowego jeszcze żaden nowy związek zawodowy funkcjonariuszy wśród służb nie powstał, niemniej jednak środowisko nasze, mając w pamięci zaangażowanie polityczne „Solidarności” na rzecz „dobrej zmiany” oraz przejawianą inicjatywę na rzecz wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach, takie obawy wyraża. Oby się one nie ziściły!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

2019_07_03_Stanowisko-FZZZ-SM_ws.-pluralizmu-związkowego

Stenogram_z_wystąpienia_D_Gardias_-u_-Prezydenta_11.07.2019.-1

Pluralizm związkowy w mediach.

Sejm za pluralizmem w służbach mundurowych

Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?

„My państwa prosimy, abyście nas posłuchali, a nie tylko wysłuchali”

Infosecurity24: Prezydent podpisał ustawę w sprawie pluralizmu związkowego w służbach

Rafał Jankowski dla Gazety Prawnej: Moim zdaniem w ustawie chodzi jedynie o osłabienie bardzo silnego NSZZ Policjantów i związków innych służb mundurowych

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP i SG Bronisława MYTYCHA!

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Zygmunta BYZDRY.

List Otwarty do wiceministra MSWiA J. Zielińskiego i błąd Sądu Okręgowego w Warszawie!

Portal internetowy Dziennik Trybuna w dniu wczorajszym opublikował List Otwarty Koła Podlaskiego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, skierowany do Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu MSWiA, w odpowiedzi na jego wywiad udzielony PAP w dniu 27.06.2019 r., dot. korzyści dla państwa z „dezubekizacji”, czyli drastycznego obniżenia emerytur i rent (w tym rent rodzinnych) b. funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy zaczynali służbę w PRL. Treść wywiadu tutaj. 

W Liście Otwartym byli funkcjonariusze polemizują z tezami wiceministra i zadają mu szereg pytań.  Pełna treść Listu  tutaj Represjonowani emeryci  w sposób kulturalny dają do zrozumienia, że Państwo ich oszukało! Po przełomie ustrojowym i weryfikacji przyjęto ich do służby w wolnej Polsce obiecując tożsame prawa emerytalne, jakie przysługują funkcjonariuszom podejmującym służbę po raz pierwszy po roku 1990, wykorzystano ich doświadczenie i zaangażowanie, po czym „wypluto” ich ze służb, a następnie dwukrotnie „ukarano” obniżeniem emerytur i rent! Najpierw ukarali ich rządzący z koalicji PO-PSL w roku 2009 przy wsparciu opozycyjnego PIS-u („karę” uznano za „cywilizowaną”, co również uznał ówczesny Trybunał Konstytucyjny), a ostatnio w roku 2016 „ukarała” ich „dobra zmiana” uważając, że tamta „kara” była zbyt łagodna! Teraz przy obliczaniu emerytury to więźniowie mają lepiej, niż represjonowani! Jak twierdzą autorzy listu, lepiej i uczciwiej byłoby, gdyby w ogóle nie przyjęto ich do służby po roku 1990, bo wówczas podjęliby pracę w cywilu i wypracowali normalną ZUS-owską emeryturę. A tak czują się wykorzystani i oszukani przez państwo, dla którego w dobrej wierze z oddaniem służyli!

W wywiadzie wiceminister J. Zieliński otwarcie cieszy się z zysków, jakie ma budżet na represjonowaniu emerytów i rencistów mundurowych. Warto odnotować, że część tych zysków pochodzi od niemałej liczby b. funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy jako żołnierze b. Wojsk Ochrony Pogranicza wstąpili w roku 1991 do nowo tworzonej formacji granicznej i aktywnie pomagali w jej organizowaniu od podstaw. Autorzy listu z sarkazmem gratulują wiceministrowi  osiągnięć politycznych i zysków dla budżetu wypracowanych na emerytach i rencistach mundurowych służących (zaczynających służbę) w okresie PRL, uznanego przez „dobrą zmianę” bez żadnych podstaw w całości za państwo totalitarne! W środowisku emerytów mundurowych żywo się dyskutuje, czy ten patent – uznanie jakiejś grupy zawodowej czy społecznej zatrudnionej w PRL za grupę pracującą na rzecz „totalitarnego państwa” i obniżenie w związku z tym jej członkom emerytur i rent  – nie będzie stosowany nadal i w szerszym zakresie przez „dobrą zmianę” po wygraniu przez nią wyborów parlamentarnych na jesieni br.  Wydaje się to absurdalne, ale czy niemożliwe w świetle zysków osiągniętych na represjonowanych emerytach mundurowych?

List otwarty do wiceministra J. Zielińskiego wpisuje się w skandaliczny błąd Sądu Okręgowego w Warszawie (opisany kilka dni temu przez Rzeczpospolitą), skutkujący tym, że do pierwszego zapytania prawnego tegoż Sądu, skierowanego w styczniu 2018 roku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku, tenże sam Sąd w tej samej kwestii wysłał do TK drugie zapytanie prawne! I zawiesił postępowanie w sprawie odwołania się 92-letniej wdowy po b. funkcjonariuszu, której rentę rodzinną ZER MSWiA obniżył do 850 zł netto.  Czy ona doczeka jakiegokolwiek wyroku w tej sytuacji? Przy tak „aktywnie” działającym Trybunale Konstytucyjnym? Tutaj artykuł z Rzeczpospolitej na ten temat opublikowany przez nas z szerszym komentarzem także na naszej stronie  internetowej na Facebooku. 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Region Szczecin – „Pogranicznicy na rzecz integracji lokalnej społeczności”.

         W dniu 29 czerwca 2019 r. ZEiR SG Region Szczecin – przy dofinansowaniu przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES na realizację projektu w ramach programu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA, MAŁE INICJATYWY LOKALNE EDYCJA 3” –  zorganizował w Pargowie projekt pn. „Pogranicznicy na rzecz integracji lokalnej społeczności”. W ramach projektu zorganizowano szereg atrakcji dla uczestników. Impreza odbyła się przy domku myśliwskim koła łowieckiego „Bażant”, znajdującym się w pobliżu Odry oraz przy „Szlaku Bielika”. Po powitaniu uczestników chętni wyruszyli na zaplanowany rajd „Szlakiem Bielika”, dawnym pasem kontrolnym od znaku granicznego 755 do 757. W trakcie marszu uczestnicy wysłuchali ciekawych opowieści byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG o ochronie granicy w czasie, kiedy ona istniała fizycznie – działały urządzenia US-2M, pas kontrolny był zabronowany – a także w czasie po 1989 roku, aż do roku 2007, czyli do momentu wejścia Polski do strefy Schengen. Przy domku myśliwskim przeprowadzono konkurs wiedzy o formacjach granicznych i zasadach działania samorządu, konkurs strzelania z pistoletów pneumatycznych, krótkie szkolenie, pokaz, a także można było poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprzyjaźnione stowarzyszenie „Jumping Flaming” pokazało co potrafią ich pieski w agility, posłuszeństwie i frisbee. O podniebienia i żołądki uczestników zadbali nasi dwaj kucharze: kol. Tadeusz i Sławek. Piękne zdjęcia wykonali kol. Krzysztof i Kazimierz.

Do zobaczenia na następnej imprezie integracyjnej. 

Zdjęcia: kol. Krzysztof Wachowicz i kol. Kazimierz Wakuluk.                                                                     

 Z up. Prezesa Regionu Szczecin

Jarosław Kęsicki 

Poniżej mała galeria zdjęć, większy ich wybór – na naszej stronie na FB.

 

48. Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” zakończony! 12. miejsce drużyny ZEiRSG!

48. Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Pogórze Rożnowskie 2019 dobiegł końca. Jak wynika z nazwy, Rajd odbywał się na Pogórzu Rożnowskim, niemal wokół Jeziora Rożnowskiego, w dniach 16-22.06.2019 r. Komandorem Rajdu, podobnie jak w latach poprzednich, był ppłk SG rez. Mariusz SKRZYŃSKI z COS SG w Koszalinie.

W Rajdzie po raz pierwszy w pełnym składzie uczestniczyła drużyna naszego Związku (6 osób) skompletowana z przedstawicieli trzech Regionów:

Region Koszalin: Prezes Związku Kol. Marek MESZYŃSKI  i Kol. Andrzej BADOWSKI,

Region Szczecin: Prezes Regionu Kol. Andrzej BUDZYŃSKI i Kol. Grzegorz PIESZKO,

Region Sądecki: Członek Prezydium ZG i b. Prezes Związku Kol. Adam MIKSIEWICZ oraz Kol. Wincenty ŻYGADŁO.

Kierownikiem drużyny był Kol. Andrzej Budzyński, natomiast Prezes Związku Kol. Marek Meszyński sprawował ogólny nadzór nad drużyną i gorąco zagrzewał do współzawodnictwa na trasach Rajdu.

Ze sprawozdania jury Rajdu:

W 48 Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Szlakami Obrońców Granic „Pogórze Rożnowskie” 2019 udział wzięły 232. osoby, z których utworzono 16 drużyn pieszych oraz 3 drużyny rowerowe. Klasyfikacja generalna została ustalona na podstawie zasad określonych w regulaminie Rajdu.

Trasy piesze – klasyfikacja główna. Stosownie do sugestii Komandora Rajdu podajemy klasyfikację drużyn od 1. do 10. miejsca:

  1. „Fregata” Morski Oddział SG w Gdańsku 94 pkt.
  2. „De – Ptaki” PTTK Oddział Gdańsk 88,7 pkt.
  3. „Ramię w Ramię” KWP Białystok 88,5 pkt.
  4. „Gryfici” Koło PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie 88,3 pkt.
  5. „Plesino” – Koło PTTK w Pszczynie 88 pkt.
  6. „Sępik” Gorzowski Klub Turystyki Aktywnej PTTK 84,7 pkt.
  7. „Orły” Klub Górski „Orły” – Koło PTTK nr 8 przy KSP 83,9 pkt.
  8. „Bażanty” Koło PTTK Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie 82,4 pkt. i ex equo „Neptun” KTG Kaszubski Dywizjon SG – również 82,4 pkt.
  9. „Bobry” KPP w Drawsku Pomorskim 81,3 pkt.
  10. „Szarotki” – Karpacki Oddział SG w Nowym Sączu 80,8 pkt.

Trasy rowerowe (mała klasyfikacja) – pierwsze miejsce : „Bąbelki” – Klub PTTK Oddział Gdańsk 53,1 pkt.

Rajd motorowy:

I miejsce drużyna nr 5 „Fregata 2000”, 19 pkt Sebastian Moś.

II miejsce drużyna nr 10 „Rapiedka”, 18 pkt Rafał Melcon,

III miejsce drużyna nr7 „Szarotki”, 17 pkt Krzysztof Kosecki.

Nasz drużyna, ze względu na aktywność turystyczno-towarzyską, zyskała ksywę „Żwawi Emeryci” i pod tą nazwą została sklasyfikowana na zaszczytnym 12. miejscu! Jest to najlepsze osiągnięcie naszego Związku od czasu  przyłączenia się członków ZEiRSG do współzawodnictwa w ramach Rajdu! Z tego też tytułu została wyróżniona specjalną nagrodą Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w postaci szklanej statuetki, którą wręczał w imieniu Prezesa Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZFSG, reprezentujący również Komendanta Karpackiego Oddziału SG, mjr SG Dariusz Żabiński.  Serdecznie gratulujemy drużynie sukcesu! Gratulujemy jej występów kabaretowych, dobrych wyników w strzelaniu, udanego debiutu w konkursie piosenki rajdowej (video z jej wykonaniem jest ciągle oglądane przez naszych fanów i nie tylko na Facebooku: kliknij tutaj> videos – żwawi emeryci ).  Warto odnotować, że nasza drużyna podczas ceremonii zakończenia Rajdu – gdy wręczano dzieciom uczestniczącym lub tylko obecnym z rodzicami na Rajdzie okolicznościowe upominki – zaskoczyła wszystkich specjalną niespodzianką! Otóż dzięki staraniom Kol. Wincentego Żygadły 32. dzieci do 12. roku życia obecnych na Rajdzie otrzymało od drużyny ZEiRSG lody! A wręczali je członkowie drużyny dziarsko przybijając „żółwiki” lub „piątki” z dziećmi! Jest to pokazane na zdjęciach w naszej galerii. Otrzymali za to ogromne brawa i serdeczne uśmiechy od dzieci!

Oto jak skomentował ten Rajd i udział w nim naszej drużyny jej Kierownik Kol. Andrzej Budzyński:  Za nami 48 Ogólnopolski Górski Rajd Szlakami Obrońców Granic. Nasza drużyna dzielnie spisywała się na trasach, kondycją nie odbiegaliśmy od znacznie młodszych uczestników. Dawaliśmy przykład prawdziwej, zdrowej rywalizacji. Witek Żygadło był uwielbiamy przez dzieci, Andrzej Badowski tryskał humorem i dowcipem, a co wyprawiali na dyskotekach….. . Na zakończenie rajdu nasza drużyna za postawę na trasach rajdu została wyróżniona pucharem. Ale także nie obyło się bez niespodzianki. Dzięki zaangażowaniu Witka Żygadło wszystkie dzieci otrzymały od nas puchary lodowe. Był to strzał w dziesiątkę. Zapadła już u nas decyzja o udziale w przyszłorocznym 49 rajdzie. Może będzie nas więcej i wystawimy kilka drużyn. 50% kosztów udziału jest refundowane z funduszu socjalnego. Ponadto we wrześniu  w Szklarskiej Porębie odbędzie się podobny- 3 dniowy rajd służb mundurowych. Udział naszych drużyn jak najbardziej wskazany. Koszt ok. 350 zł.  

Publikujemy powyższy apel Kol. Budzyńskiego o udział w przyszłym 49. Rajdzie, a także zachęcamy do ewentualnego udziału naszych członków w Rajdzie Służb Mundurowych we wrześniu 2019 r.

Dodatkowo informujemy, że więcej relacji z przebiegu Rajdu wraz ze zdjęciami zamieściliśmy na naszej stronie na Facebooku utworzonej w dniu 5 czerwca 2019 r.  Zachęcamy do jej odwiedzin i ewentualnie wspólnego redagowania, gdyż od dnia utworzenia strona nasza cieszy się dużym zainteresowaniem! Pełny adres do naszej strony na FB:

https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Emeryt%C3%B3w-i-Rencist%C3%B3w-Stra%C5%BCy-Granicznej-465471307537766/?modal=admin_todo_tour.  Wystarczy też na FB wpisać nazwę naszego Związku, a strona otworzy się w pełnej krasie!

Poniżej galeria wybranych zdjęć z ceremonii zakończenia 48. Rajdu.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. SG rez. Dariusza BEREZY!

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP i SG w st. spocz. Stanisława MALCZAKA!