W 101. rocznicę niepodległości.

Delegacje Regionu w Cieszynie uczestniczyły w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanych w Cieszynie i Wiśle.

Patriotyczne manifestacje społeczeństwa Cieszyna i Wisły odbywały się przed miejscami pamięci wkładu społeczności Śląska Cieszyńskiego w odzyskanie niepodległości i utrwalanie polskości naszego regionu.

Szczecin – obchody 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Sztandar dla Okręgu ZIW RP w Szczecinie.

W dniu 9 listopada 2019 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczecinie, członek Zarządu ZEiR SG Region Szczecin, kol. Jarosław Kęsicki, uczestniczył w uroczystościach z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej oraz przekazania sztandaru dla Okręgu ZIW RP w Szczecinie. W uroczystościach uczestniczyło też kilkunastu naszych kolegów, którzy oprócz zrzeszenia w ZEiR SG, są także członkami ZIW RP. Po przemówieniach okolicznościowych wręczono wyróżnienia. Jednym z wyróżnionych najwyższym wyróżnieniem – Złotą Honorową Odznaką ZIW RP – został nasz kolega Andrzej Wyganowski.

Obchody rocznicowe i wręczenie sztandaru uświetniła orkiestra wojskowa 12 Brygady Zmechanizowanej, grając znane i popularne utwory wojskowe. Należy zaznaczyć, że ZEiR SG Region Szczecin i ZIW RP Okręg w Szczecinie utrzymują ścisły kontakt, Prezesem Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczecinie jest nasz kolega Stefan Ćmielewski, a członkami – znaczna grupa byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG.

Życzymy Związkowi Inwalidów Wojennych RP jak najmniej problemów w działalności i następnych 100 lat działania.

 

 

Zdjęcia                                                                      Z upoważnienia Prezesa Regionu

kol. Jarosław Kęsicki                                                            kol. Jarosław Kęsicki

 

SA w Warszawie – koniec z przekazywaniem spraw represjonowanych do SO w teren!

Emeryt SG kilka dni temu otrzymał odpis postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy przekazania jego sprawy (dot. odwołania od decyzji emerytalnej Dyr. ZER MSWiA obniżającej emeryturę) do Sądu Okręgowego w miejscu zamieszkania represjonowanego emeryta. Skan tego postanowienia – za zgodą emeryta SG, ale bez jego danych personalnych – zamieszczamy poniżej.

Po analizie uzasadnienia postanowienia SA nasuwa się następująca refleksja, wyrażona nieco prostszym językiem, z pominięciem fraz prawniczych. Otóż SA w Warszawie, zgadzając się wcześniej na przekazywanie do Sądów Okręgowych w tzw. teren spraw represjonowanych, liczył na to, że Sądy Okręgowe podejmą te sprawy i zaczną je rozpatrywać, aby ulżyć Sądowi Okręgowemu w Warszawie i zmniejszyć czas oczekiwania na wyrok represjonowanym. Okazało się jednak, że SO w terenie, podobnie jak SO w Warszawie, nie rozpatrują tych spraw, a zawieszają do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zapytania prawnego (skierowanego przez SO w Warszawie) w sprawie zgodności zapisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP.  A więc skoro SO w terenie nie rozpatrują tych spraw, tylko je zawieszają, to po co w takim razie cała  operacja odciążania SO w Warszawie i przekazywania jego spraw w teren! Równie dobrze sprawy te mogą oczekiwać na wyrok TK w SO w Warszawie!

Ale w środowisku represjonowanych chodzą plotki, że obecna władza wystraszyła się kilku wyroków SO w terenie, wydanych w ostatnich miesiącach bez oczekiwania na orzeczenie TK, które nakazywały Dyrektorowi ZER MSWiA  przywrócić obniżone emerytury! Te sądy odważyły się samodzielnie rozstrzygać, co jest zgodne z Konstytucją RP i Konwencjami Praw Człowieka bez oglądania się na Trybunał Konstytucyjny! Uznano więc, że to może działać jak zaraza w środowisku sędziowskim, zatem należało ukrócić ten proceder i na wszelki wypadek zrezygnować z procedury przekazywania spraw represjonowanych do SO w terenie!

Uważamy, że plotki te nie są prawdziwe (chociaż niektórzy na Facebooku twierdzą, że tak), bo Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu poniższego postanowienia wskazał, że SO w terenie nie podjęły się rozpatrywania spraw represjonowanych, wprowadzając je w stan zawieszenia, zatem nie zostały spełnione przesłanki z art. 44 k.p.c. leżące u podstaw decyzji o przekazywaniu tych spraw w teren. Niemniej jednak warto też zwrócić uwagę, że SA wydał poniższe postanowienie 23 sierpnia 2019 r., czyli po pierwszych wyrokach niektórych SO w terenie (Częstochowa, Piotrków Trybunalski) korzystnych dla represjonowanych.

Pozostaje jednak pytanie, co nasz emeryt SG ma w tej sytuacji zrobić! No cóż, sprawa się dzieje poza nim, na linii SO w Warszawie i SA w Warszawie! Zatem  ten emeryt – naszym zdaniem – nie może w tej kwestii wiele zrobić. Musi grzecznie czekać, aż SO w Warszawie podejmie w jego sprawie decyzję, ewentualnie po konsultacji z zawodowymi prawnikami złożyć skargę do SA na przewlekłość postępowania.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

 

Wygrana emeryta SG w sporze prawnym z Dyrektorem ZER MSWiA!

W dniach 9 i 23 października 2019 r.  w Sądzie w Rybniku – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział Ubezpieczeń Społecznych – odbyła się rozprawa w sprawie odwołania się emerytowanego funkcjonariusza SG od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej emeryturę. Była to pierwsza rozprawa sądowa z pozwu b. funkcjonariusza SG, a wcześniej żołnierza WOP,  którego służbę potraktowano, jako służbę „na rzecz państwa totalitarnego”.

Wyrok ogłoszony w dniu 23.10.2019 r. jest pozytywny dla emeryta! Nakazuje Dyrektorowi  ZER MSWiA przywrócenie poprzedniej emerytury i wyrównanie potrąceń. Jest prawdopodobne, że wyrok ten zostanie zaskarżony do Sądu Apelacyjnego, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na argumentację emeryta zeznającego w charakterze świadka, a także na ocenę przez Sąd zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy represyjnej, odnoszących się do tej konkretnej sprawy.

Obydwie rozprawy były nagrywane – za zgodą Sądu – przez Video-Kod, a filmy z ich przebiegu stanowią załączniki do niniejszego wpisu.

Na co warto zwrócić uwagę:

Wystąpienie odwołującego się emeryta jest swoistym instruktażem, w jakiej formie i treści represjonowany żołnierz–funkcjonariusz powinien  przedstawiać przebieg służby oraz realizowane zadania w ochronie granicy, aby przekonać Sąd do swoich racji. Represjonowanym zaś rekomendujemy wykorzystanie do swoich wystąpień, w odwołaniach lub w rozprawach przed innymi sądami, argumentacji tego właśnie Sądu prezentowanej podczas uzasadniania wyroku – szczególnie w zakresie oceny uwarunkowań kwalifikujących służbę, bądź nie, do służby represjonowanej.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Rozprawa – 9.10.2019 r.

https://www.facebook.com/VidKOD/9.10.2019/

Ogłoszenie wyroku – 23.10.2019 r.

https://www.facebook.com/VidKOD/23.10.2019/

 

Żołnierze WOP w obliczu represji!

ŻOŁNIERZE WOP W OBLICZU „USTAW DEZUBEKIZACYJNYCH”

Mamy nadzieję, że publikowane dziś opracowanie, przygotowane przez mec. Aleksandrę Karnicką, pomoże byłym żołnierzom WOP objętym ustawami represyjnymi lepiej przygotować się do występowania przed sądami w sprawach odwoławczych od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty. Wprawdzie część  problematyki była już poruszana na stronie internetowej ZEiRSG i różnych forach dyskusyjnych, ale to opracowanie ma charakter kompleksowy, a porady w nim zawarte można wykorzystać np. przy uzupełnianiu wniosku odwoławczego.

Żołnierze  WOP w obliczu represji – pdf.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Region Szczecin – „Pogranicznicy w 95 rocznicę powstania KOP”.

W dniu 12 października 2019 roku Region Szczecin ZEiRSG, przy wsparciu dotacji z Programu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik”, zorganizował w m. Warnołęka gm. Nowe Warpno w powiecie polickim festyn poświęcony 95 rocznicy powstania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Większość uczestników rozpoczęła spotkanie na granicy przy znaku granicznym 864 i dokonała krótkiego jej przeglądu w ramach patrolu granicznego. Główna część imprezy odbyła się na terenie Świetlicy Wiejskiej w Warnołęce. Festyn rozpoczęto prelekcją na temat historii powstania i funkcjonowania Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, przygotowaną i poprowadzoną przez funkcjonariusza pracującego w Archiwum SG, mjr SG Artura Ochała. Przez kilka godzin uczestnicy korzystali z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Po nabraniu sił – w rezultacie spożycia pysznej grochówki, ugotowanej na prawdziwej kuchni polowej przez Panie z Koła Gospodyń w Brzózkach – biorący udział w festynie uczestniczyli w strzelaniu z wiatrówek i konkursie wiedzy o formacjach granicznych, a część skorzystała z przejażdżki zabytkowym pojazdem wojskowym. Cały czas płonęło ognisko, gdzie można było upiec pyszne kiełbaski. Każdy z uczestników został obdarowany okolicznościowym kubkiem i koszulką z logo Związku i programu „Społecznik”.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu festynu: kol. Jarosławowi Burbie i p. Józefowi Ławniczakowi – sołtysowi Warnołęki – za przygotowanie świetlicy i terenu na festyn, koleżance Krystynie Majunce – za poprowadzenie konkursu wiedzy, kolegom Grzegorzowi Pieszko i Robertowi Majunce – za poprowadzenie strzelania, kol. Januszowi Baczewiczowi – za udostępnienie zabytkowego pojazdu a kol. Krzysztofowi Wachowiczowi – za super zdjęcia.

Mamy nadzieję że uczestnicy festynu wyszli z niego zadowoleni po miło spędzonym czasie. Do zobaczenia na następnej imprezie.

                                                                                                                         Z up. Prezesa Regionu

kol. Jarosław Kęsicki

Zdjęcia

kol. Krzysztof Wachowicz

WYBIERZMY!!!

WYBORY JUTRO!!!

DO WYBORÓW 2 DNI !

Ostatnie pożegnanie ppłk. WOP w st. sp. Henryka SŁOMKI.