Komunikat FSSM RP – „Organizujemy się, działamy – Komitety protestacyjne w całym kraju”!

ORGANIZUJEMY SIĘ, DZIAŁAMY – KOMITETY PROTESTACYJNE W CAŁYM KRAJU !


W związku z licznym zapytaniami i zgłoszeniami osób chętnych do współpracy z Komitetami Protestacyjnymi w poszczególnych województwach, podajemy ich adresy e-mailowe, które umożliwią komunikację wszystkim zainteresowanym. Mając świadomość ogromu zadań stojących przed Komitetami, zachęcamy wszystkich do włączenia się w ich prace. Z bezpośrednich rozmów, ale też śledzenia portali internetowych, wiemy jak duże są oczekiwania wobec podejmowanych przez Federację działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni prawnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku. To się nie stanie bez udziału nas wszystkich.
A więc do pracy.

Przedstawiamy:
ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH (kliknij w tytuł, aby przeczytać pełną treść zadań i zasad działania komitetów protestacyjnych)

Adresy Komitetów:

komitet.protestacyjny.dolnoslaskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.kujawsko-pomorskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.lodzkie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.lubelskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.lubuskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.malopolskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.mazowieckie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.opolskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.podkarpackie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.podlaskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.pomorskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.slaskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.swietokrzyskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.warminsko-mazurskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.wielkopolskie@fssm.pl

komitet.protestacyjny.zachodniopomorskie@fssm.pl

Koordynator Zespołu VI
Irena Kłucińska

Udział RN ZEiRSG w X Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Obronnych Lubuskiego ZŻWP.

          W  dniu 09.06.2017 r na strzelnicy Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia” w Zielonej Górze odbyły się X Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

  • Organizatorzy zawodów: Lubuski Zarząd Wojewódzki ZŻWP i ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze.
  • Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród Lubuskiej Organizacji ZŻWP oraz członków Związku Rezerwistów Bundeswehry Brandenburgii.
  • Uczestnicy: trzyosobowe reprezentacje kół terenowych z woj. lubuskiego i m. Guben /Niemcy/.
  • Warunki strzelania: z karabinka sportowego kbks na odl. 50 m z pozycji leżącej i pistoletu sportowego Margolin na odl. 25 m z pozycji stojącej.

          W zawodach strzeleckich uczestniczyło 18 trzyosobowych drużyn – czyli 54 zawodników. Na zaproszenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w zawodach uczestniczył także zespól reprezentujący Region Nadodrzański ZE i RSG w Słubicach w składzie: kol: Jarosław Żaguń, Zdzisław Jakubiszyn i Włodzimierz Tiszuk.

          Nasze wyniki w strzelaniu:

  • indywidualnie: z karabinka kbks – kol. Z. Jakubiszyn – 7 miejsce z wynikiem 95 pkt, z pistoletu Margolin – kol. W. Tiszuk – 7 miejsce z wynikiem 81 pkt;
  • drużynowo: z karabinka kbks – 11 miejsce, z pistoletu Margolin – 9 miejsce;
  • w klasyfikacji zespołowej – w dwuboju strzeleckim zespół RN ZE i RSG zajął 13 miejsce.

          Puchary i dyplomy wręczali przedstawiciele Wojewody i Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

          Zawody sportowo- obronne to także spotkanie integrujące środowiska emerytów mundurowych, rozmowy i wymiana poglądów na temat aktualnej sytuacji bytowej i materialnej emerytów.

          Naszym sympatykom – kol : Z. Jakubiszynowi i J. Żaguniowi dziękujemy za udział i reprezentowanie naszego Regionu w zawodach; a szczególne podziękowania składamy sekretarzowi Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – kol. Andrzejowi Pawlakowi za zaproszenie naszej reprezentacji na te zawody.

 

                                                                                                            Prezes RN

                                                                                                             Jerzy Siedlarz

Świnoujście: uroczysty piknik z okazji 72. rocznicy powołania WOP.

          W dniu 10 czerwca z okazji 72. rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza Region w Świnoujściu ZEiRSG zorganizował uroczysty piknik. W pikniku uczestniczyli członkowie Związku oraz zaproszeni goście m.in byli dowócy i żołnierze WOP wraz z rodzinami. Zaproszeno również przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków emerytów, m.in. ze Stowarzyszenia Emerytólw i Rencistów Policyjnych i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

          Zebrani przy grochówce i pieczonej kiełbasce wspominali pierwsze lata służby, dawnych kolegów, swoje osiągnięcia. Do członków związku oraz zaproszonych gości został skierowany apel o zwarcie szeregów, aktywność oraz wzajemną pomoc.

Poniżej mała galeria zdjęć z pikniku.

Prezes Regionu Świnoujście

Marek WELC

25 lat minęło od otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.

                                                                                                                             Słubice, dnia 07.06.2017r.

         W 2017 r. mija 25.lat od otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą: kolejowego-osobowego – 30.05.1992 r i drogowego – 21.11.1992 r. W związku z tą rocznicą z inicjatywy emerytów SG w Kostrzynie nad Odrą i Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG w Słubicach, przy wsparciu i pomocy władz samorządowych miasta oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn, w dniu 03.06.2017 r na terenie Twierdzy odbyło się „spotkanie po latach” ludzi pełniących służbę i pracujących w tamtym czasie przy obsłudze ruchu granicznego na ww przejściach granicznych – emerytów SG i Służby Celnej.

          W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: burmistrz Andrzej Kunt, zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, dyrektor MTK Ryszard Skałba, byli komendanci Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą – od 1991 r oraz goście z Niemiec: emeryci Służby Celnej i Bundesgrenschutzu – w tym pierwszy komendant Placówki w m. Manschnow – Volker Ettlich. Podczas oficjalnego otwarcia spotkania obecne były media niemieckie – prasa i tv.

          Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Starego Miasta i Twierdzy, w tym muzeum w Bastionie Filip. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie integracyjne przy tradycyjnej kiełbasce z grilla. „Spotkaniu po latach” towarzyszył pokaz sprzętu SG i Służby Celno – Skarbowej.

          „Spotkanie po latach” to także wspomnienia: początki funkcjonowania w Kostrzynie nad Odrą utworzonej nowej formacji – Straży Granicznej, kontrole graniczne do czasu wejścia Polski do układu z Schengen i w 2014 r. przeniesienie Placówki SG z Kostrzyna nad Odrą do Gorzowa Wielkopolskiego.

          W imieniu emerytów służb granicznych i celnych dziękujemy burmistrzowi miasta Kostrzyna nad Odrą, dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Komendzie NoOSG, Dyrekcji Lubuskiego Urzędu Celno- Skarbowego oraz Komendzie PSG w Gorzowie Wlkp. za zrozumienie, pomoc i wsparcie naszej inicjatywy.

          Informujemy także, że Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2016 r. wydało publikację: Na zachodnich rubieżach Polski, Historia kostrzyńskiej placówki Wojsk Ochrony Pogranicza/Straży Granicznej 1945-2016″, która jest do nabycia w Muzeum.

                                                                                                       Prezes RN

                                                                                                     Jerzy Siedlarz 

 

„Odwołania do sądów” – nowa strona ze wskazówkami dla poszkodowanych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016r.

          Uprzejmie informuję, że na internetowej stronie głównej naszego Związku utworzona została nowa strona o nazwie skróconej „Odwołania do sądów”, poświęcona odwołaniom do sądów ze strony emerytów i rencistów Straży Granicznej, poszkodowanych przez ustawę represyjną z dnia 16 grudnia 2016r., obniżającą drastycznie emerytury i renty policyjne.

          Na stronie tej znajdują się linki do wzorów odwołań do sądów oraz innych materiałów i dokumentów, przydatnych – naszym zdaniem – dla osób odwołujących się od decyzji ZER. Strona ta będzie sukcesywnie uzupełniana. Wszystkie te materiały i dokumenty, do których linki zamieszczamy na stronie „Odwołania do sądów”, znajdują się również w dziale pt. „Obniżone emerytury” w zakładkach: „Wzory pism procesowych”, „Komunikaty i publikacje” oraz „Pytania i odpowiedzi”.

          Ostatnia zakładka „Pytania i odpowiedzi” jest wzorowana na podobnej zakładce ze strony FSSM RP. W razie wątpliwości  w sprawach odwołań i postępowań przed sądami prosimy o pytania adresowane do ZG ZEiRG drogą e-mailową na znany adres „ zeirsg@wp.pl „. Postaramy się w miarę naszych możliwości o  udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, którą wraz z pytaniem zamieścimy w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

72 rocznica powstania WOP – Nowy Sącz

Czytaj wpis

Udział w Święcie Straży Granicznej.

Czytaj wpis

„Region Tuplice” – nowy Region ZEiRSG! Gratulujemy!

Czytaj wpis

Komunikat Federacji o stanie przygotowań do realizacji Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.

Czytaj wpis

Komunikat Federacji SSM RP: ZER wydał pierwsze decyzje obniżające emerytury!

Czytaj wpis

Starsze posty «