Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. sp. Jana ŻYŁUKA.

 

 

RAZEM DOTRWAMY!

Cze­kam na pokłon losu… i wyjście naprze­ciw miłości….

Czekam

Wie­czo­ry jesieni
z muzą światła powiązane,
jak miłość i pragnienie.
To przy­jaźni powiew
niejed­noznaczność mowy.
Je­go ko­roną cier­pli­wość ,
mądrość i pokora.
Cze­kanie to piękne uczu­cie,
jak i przek­leństwo czasu
w podłej zmianie.
Prag­nienie czekania
to pokuta
lub ko­nie­czność umysłu.
Jed­no z dru­gim związane
niczym po­win­ność życiowa,
jak oczekiwanie na list śmierci
Cze­kam więc na pokłon losu,
wyjście naprze­ciw miłości.
Na­wet gdy pragnę,
nie mam
os­trości widze­nia ,
czy mo­je namiętności
to siła czy też słabości,
a może przeznaczenie do cierpienia
za niepopełnione grzechy,
za samotność na zielonej granicy….

 


Jeśli Ty nie widzisz
tych wszys­tkich ko­lorów,
Jeśli pat­rzysz zamglonym wzrokiem,
to się od ścian duszy odwracasz,
to każdy szept zamykasz mrokiem.

Patrząc na Ciebie
widzę zachodzące słońce,
uda kolorami układają się do snu
zmysły Twą woalką i czasu wyzwaniem.

Kiedy zbudzisz się – na­dal tu będę,
by barwami uczuć opowiedzieć Ci mój sen,
aby zapisać w karnecie serca
słowa dwa
Kocham Cię…

Z.las Hadas

Żeby Wam czas przyjemniej mijał!

Ostatnio promujemy naszych emerytów-artystów ze ZEiRSG, a także naszych sympatyków spoza Związku! Teraz Kolega z Koszalina Henryk Barancewicz, akordeonista. Wszystkiego najlepszego Kol. Henryku!

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Czwartek, 19 marca 2020

 

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Czwartek, 19 marca 2020

 

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Czwartek, 19 marca 2020

 

Opublikowany przez Henryka Barancewicza Piątek, 20 marca 2020

„Jeż w ogrodzie”

Dzisiaj porankiem w ogrodzie
spotkałem jeża, który zastygł w bezruchu,
wpatrując się w siebie poczuliśmy
wiosenne skurcze w brzuchu.
Bycie w ogrodzie jest lekarstwem
na dyskusję o tym, że miłość i nienawiść
w jednej parze pląsają, że mędrcy
samoistnie racje mają.
Ostatecznie zostaliśmy sami
ze swymi praktycznymi myślami.
Jeż myślał, że kwiaty rozumieją go
zwłaszcza gdy karmi
je słowami zachwytu, gdyż nikogo nie rani.
Ja zostałem z najprostszą sentencją,
by nie szkodzić temu małemu swa wielkością,
robić swoje, szyć na miarę dobro,
zachwycać się wiosny świeżością.
Zapewne nadejdzie ten czas kiedy bardzo rozumnie
podejdziemy do naszego świata,
jak muzyk ze swoim instrumentem
zjednoczymy się z naturą na długie lata…
Lecz zawsze kochaj z oczami na wszechświat
nie udawaj pseudomędrca,
nie pouczaj innych w pragnieniu bycia sobą,
bez lepszych zmian
niechaj każdy pójdzie swoją dobrą drogą.
Z. las Hadas

Jesienna górska cisza.

Jesienna górska cisza

pamiętam chwile niezapomniane
wędrówki górskim szczytem
zanurzony w wietrznej jesieni
karkonoskiej ubarwionej kolorami

złoty kolor szeleszczącej buczyny
na ścieżce liśćmi wysłanej
w automacie rytmicznym kroków
wędrowałem w takt tej pieśni

w złocie buków się kąpałem
poprzeplatane zielenią sosny
leśną życia kolorową mozaikę
pięknem odurzającym oczy

wyżej już nad smrekami
gdzie kosodrzewina jedynie
niepodzielnie króluje
ubiera swe igły srebrnym szronem
gdyż tak się dzieje zgodnie z tradycją
zdobi sukienkę z pajęczyny
koralików srebrnych rządkiem

jesienne górskie deszcze
wywijające hołubce po graniach
pierwsze wstydliwe śniegi
powlekające bielą doliny

w tej wysłanej niepogodą porze
otulony szczelnie peleryny ciepłem
wędrowałem wyniosłą skalną granią
zagłębiony w wytęsknioną ciszę
ozdobioną wiatrem i deszczem
zasłoną mgieł ograniczoną
w monotonnych cudownie kroków rytmie
uzdrawiałem swą duszę

Lech Kamiński

REGION SĄDECKI –  DZIEŃ KOBIET.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Zarząd Regionu Sądeckiego w dniu 10 marca 2020 roku zaprosił do swojej siedziby wszystkie Panie – Członkinie Regionu Sądeckiego. Prezes Regionu i „męska” część Zarządu złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty i drobne upominki. Przy kawie i ciastku wspominano obchody tego święta w Karpackiej Brygadzie WOP i w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Wspominano również czas pracy i służby w KaO SG.

Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej i sympatycznej atmosferze.

Prezes Regionu

Krzysztof Twardowski

Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.

 

RAZEM SILNIEJSI!

Sąd proceduje, nie wyrokuje.

W okresie 11 – 24 lutego 2020 r. odbyło się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej 5 rozpraw naszych kolegów odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy Straży Granicznej, których służbę uznano za służbę „na rzecz państwa totalitarnego”.

Odwołujących się kolegów wspierały rodziny, towarzysze służby, koledzy z Regionu ZEiR SG w Cieszynie.

Sąd prowadził postępowania, jednakże w żadnej ze spraw nie zapadł wyrok, a Sąd – nie ustalając terminu – postanowił zwołać kolejne posiedzenie po terminie wydania orzeczeń przez 7. osobowy skład Sądu Najwyższego oraz Trybunał Konstytucyjny.

Odpowiedź ZER MSWiA w sprawie przenoszenia akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy SG.

Szanowni Emeryci i Renciści Straży Granicznej! Drodzy Czytelnicy!

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej – Granica, poniżej publikujemy odpowiedź Pani Dyrektor ZER MSWiA na zapytanie dotyczące przenoszenia akt emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Straży Granicznej z Warszawy do Nowego Sącza. Odpowiedź ta wyjaśnia problem, o który pytało wielu emerytowanych funkcjonariuszy SG, i zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia intencji ZER MSWiA w tej materii.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski