Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Region Kostrzyn nad Odrą

Logo

Zebranie członków Koła ZEiR SG

Dnia 14.12.2011r. w Kostrzynie n/O odbyło się zebranie członków ZEiR SG połączone z kolacją wigilijną.

Głównymi tematami zebrania członków Związku były :

 1. sprawy organizacyjne Koła,
 2. wybory delegatów na NZK Związku.

Zebrani z grona obecnych wybrali delegatów w osobach:

 1. Grzegorz Cieślicki
 2. Krzysztof Szumiński
 3. Paweł Pulkowski
 4. Marek Górecki
 5. Marek Paprocki.

W trakcie wystąpienia podsumowującego pracę Koła za mijający rok prezes Zarządu Oddziału podziękował wszystkim za aktywną pracę , a szczególnie podkreślił zaangażowanie Kolegi Krzysztofa Szumińskiego - wiceprezesa ZO i Grzegorza Cieślickiego - przewodniczącego Koła.

Wyrazem podziękowania były medale pamiątkowe wykonane z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej w Słubicach i certyfikaty.

 

spotkanie wigilijne spotkanie wigilijne spotkanie wigilijne spotkanie wigilijne

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Grzegorz CIEŚLICKI

Spotkanie z Burmistrzem

Dnia 22.10.2010 r. z inicjatywy kol. Jana Wosia prezesa Zarządu Oddziałowego ZEiR SG odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Koła z Kostrzyna z Burmistrzem Kostrzyna n/O Panem dr. Andrzejem Kuntem. Zarząd Koła reprezentowany był przez kol. Krzysztofa Szumińskiego, Ireneusza Neumanna i Pawła Matuszczaka.

Na początku kol. Jan Woś przedstawił strukturę organizacyjną Związku, jego cele, zasięg i zakres działania oraz najważniejsze osiągnięcia tj. ostatnie przyjęcie Związku do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, a także inne bardzo istotne dla naszego środowiska. Kolega Woś przedstawił też kilka przykładów współpracy z samorządami Słubic i Krosna Odrzańskiego , a także z Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim i innymi służbami mundurowymi. Kolega Szumiński krótko przedstawił najbliższe plany Zarządu Koła. Burmistrz wyraził chęć współpracy i zasugerował kilka rozwiązań mających na celu pozyskanie środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć w tym roku, ale i na przyszłość. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze i na koniec obie strony wyraziły chęć owocnej współpracy na przyszłość dla dobra Związku i Miasta.

W dniu 24 sierpnia 2010 r. w Kostrzynie Nad Odrą powstało nowe Koło Związkowe. Koledzy z grona zebranych wybrali swoje władze, które niżej przedstawiamy:

 • Przewodniczącym Koła terenowego w Kostrzynie nad Odrą został – kol. Grzegorz CIEŚLICKI
 • zastępcą przewodniczącego – kol. Paweł PULKOWSKI
 • sekretarzem – kol. Krzysztof SZUMIŃSKI
 • skarbnikiem – kol. Ireneusz NEUMANN
 • członkiem – kol. Paweł MATUSZCZAK
Zebranie założycielskie koła ZEiRSG w Kostrzynie nad Odrą Zebranie założycielskie
Koła terenowego ZEiRSG
24.08.2010 - Kostrzyn n/O

W zebraniu uczestniczyło 23 emerytów i rencistów SG oraz przedstawiciele Zarządu Oddziałowego. Zebraniu przewodniczył prezes Zarządu Oddziałowego kol. Jan WOŚ, który zebranym przybliżył cele działania Związku, wynikające z przyjętego programu na okres kadencji. Omówił także najważniejsze przedsięwzięcia realizowane obecnie przez Zarząd Główny i Oddziałowy. Nawet fundusz socjalny – temat trudny znalazł miejsce w wyjaśnieniach prezesa Jana Wosia. W podsumowaniu swojego wystąpienia prezes Zarządu Oddziałowego podziękował kol. Krzysztofowi Szumińskiemu za pomoc w stworzeniu Koła, a zebranym życzył owocnej, wspólnej pracy w wykonywaniu zadań statutowych Związku. Kolejne spotkanie członków nowego Koła zaplanowano na dzień 7 września 2010r.

Nowy Zarząd Koła zaprasza swoich członków do czynnego uczestnictwa w życiu Koła.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Grzegorz CIEŚLICKI