10 czerwca – święto b. Wojsk Ochrony Pogranicza!

       74 rocznica utworzenia WOP! 

                   Z okazji święta b. Wojsk Ochrony Pogranicza, przypadającego  na 10 czerwca każdego roku przed ich rozformowaniem w roku 1991, w imieniu Zarządu Głównego naszego Związku przesyłam wszystkim b. żołnierzom WOP-u, emerytom i rencistom b. WOP-u i ich rodzinom, byłym pracownikom cywilnym i całej braci pograniczników serdeczne pozdrowienia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy, zarówno w okresie PRL, jak i później po przełomie ustrojowym w Rzeczypospolitej Polskiej.

              Z głębi serca przekazuję wyrazy szacunku byłym żołnierzom WOP, którzy po rozformowaniu tej formacji wstąpili do Straży Granicznej, tworząc ją niemal od podstaw, i zapewnili ciągłość w ochronie granicy. Tym zaś, którym za  poświęcenie i zaangażowanie w służbie w Straży Granicznej niesłusznie obniżono emerytury i renty, życzę przywrócenia sprawiedliwości społecznej oraz właściwego docenienia ich ogromnego trudu oraz poświęceń w służbie dla naszej kochanej Ojczyzny.