13 grudnia 2016 roku! Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje pikietę protestacyjną przed Sejmem! (Aktualizacja)

logo_fssmrp                                          Szanowni Państwo,
                                                                                       Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:
– (…) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;
– (…) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach  Wojska Polskiego;
Zgłosiłem  zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10 – 13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy ul. Matejki. 
Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI
Przewidziałem udział 500 osób.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zgromadzeniu zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektów zmian tych ustaw.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgromadzenie  o podobnym charakterze planowane jest również w innych miastach.

Z poważaniem,

Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM RP

tel.795 891 800