13 września – Dzień Weterana Służby Granicznej! Święto ZEiRSG!

  SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY! 

EMERYCI WSZYSTKICH FORMACJI GRANICZNYCH RP!

 W Dniu Weterana Służby Granicznej i jednocześnie statutowego Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej składamy wszystkim Weteranom Służby Granicznej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, poczucia pełnej satysfakcji  z dobrze wypełnionych obowiązków wobec Ojczyzny, a także wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym.

  W tym szczególnym Dniu wspominamy tych, którzy ryzykowali życie broniąc granic naszej Ojczyzny, stracili zdrowie w jej ochronie, zostali poszkodowani skutkami ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku, a także tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

  Uczcijmy minutą ciszy wszystkich zmarłych Weteranów, pamiętając szczególnie o tych, którzy oddali życie w służbie Ojczyźnie.

  Wszystkim Członkom i sympatykom naszego Związku, Rodzinom, a także całej „braci pograniczników” życzymy wszystkiego najlepszego, pogody ducha, niepoddawania się przeciwnościom losu i wiary w lepsze jutro.

ZARZĄD GŁÓWNY

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW 

STRAŻY GRANICZNEJ