16 grudnia 2016 roku – III rocznica uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej. Pikiety represjonowanych „pograniczników” przed Sądami.

W dniu 16 grudnia 2019 roku – w III rocznicę uchwalenia przez „dobrą zmianę”, czyli Zjednoczoną Prawicę pod przewodem PIS-u, haniebnej i zbrodniczej „ustawy” represyjnej zwanej potocznie niesłusznie „dezubekizacyjną” –  w wielu miastach na terenie kraju odbywały się pikiety rocznicowo-protestacyjne. Zorganizowały je stowarzyszenia emerytów mundurowych posiadających w swoich szeregach „represjonowanych”, a także poszkodowani niezrzeszeni i ich sympatycy działający w innych strukturach organizacyjnych. Pikiety organizowano głównie przed Sądami Okręgowymi, które rozpatrują sprawy odwołań represjonowanych o decyzji emerytalno-rentowych ZER MSWiA obniżających w radykalny sposób emerytury i renty.  W niektórych miastach pikiety trwały już od kilku dni z rotacyjną wymianą uczestników, a dniem kulminacyjnym był 16 grudnia b.r.

Centralne uroczystości rocznicowe, organizowane przez Federację SSM RP wspólnie z parlamentarzystami Nowej Lewicy, a także i innych ugrupowań opozycyjnych, odbywały się w Warszawie. Były one połączone ze specjalną Konferencją w Senacie oraz złożeniem do Sejmu projektu ustawy rugującej z obiegu prawnego „ustawę represyjną”, a także tą z roku 2009, i przywracającej stan prawny emerytów mundurowych MSWiA wprowadzony ustawą zaopatrzeniową jeszcze w roku 1994. Relację z centralnych uroczystości rocznicowych   zamieścimy odrębnie.

Podczas rocznicowych pikiet w przemówieniach lub na banerach ukazywano skutki ustawy represyjnej wskazując na fakt, że już 59 osób zmarło na skutek tej ustawy (śmierć miała bezpośredni związek z jej wprowadzeniem w życie), a łącznie prawie 900 osób zmarło po otrzymaniu decyzji emerytalno-rentowych o odebraniu lub obniżeniu świadczeń.  Osoby te nie doczekały się sprawiedliwych wyroków sądowych w sprawach odwołań od tych decyzji, zwanych w środowisku represjonowanych „Listami śmierci”.  Pikietujący wyrażali poparcie dla sędziów w ich sporze z „dobrą zmianą” o zachowanie niezależności i niezawisłości oraz zwracali się do nich z apelem o rozpatrywanie spraw represjonowanych bez ich zawieszania i bez oczekiwania na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na zapytanie prawne w tej materii. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje z kilku pikiet rocznicowych, przekazane nam do publikacji wraz ze zdjęciami lub filmikami video.

Nowy Sącz

W III rocznicę „uchwalenia” ustawy tzw. „dezubekizacyjnej” w Nowym Sączu w godz. 7.45 do 9.00 pod Sądem Okręgowym Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła się pikieta rocznicowa, w której wzięło udział łącznie 34 osoby, w tym represjonowani z b. SB, MO, Policji, WOP i Straży Granicznej z Nowego Sącza, Nowego Targu, Krynicy Z., Muszyny, Rytra. Obecny był także Szefa Sądeckiego Komitetu Obrony Demokracji Pan E. UCHERSKI, co represjonowani przyjęli z aplauzem. Pikieta została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Nowosądecka Inicjatywa Socjaldemokratyczna” i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji  –  Koło w Nowym Sączu. Było na nim obecnych 7 „pograniczników”, w tym niżej podpisany i członek Prezydium ZG ZEiRSG A. Miksiewicz.
Opr. J.Jankowski

Szczecin

W dniach 10 – 12 grudnia i 16 grudnia 2019 r. SEiRP Szczecin, przy udziale członków Regionu Szczecin ZEiRSG, zorganizował przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pikiety pod hasłem „Orzekajcie! Nie czekajcie na Trybunał Konstytucyjny”. Szczególne podziękowania należą się dla Kolegi z SEiRP, który wziął na barki funkcję organizatora tych zgromadzeń. W pikietach rotacyjnie uczestniczyło kilku represjonowanych kolegów z naszego Związku. Wsparcia dla represjonowanych jak zawsze udzielił były Minister Spraw Wewnętrznych Pan Andrzej Milczanowski, były Komendant Główny Policji gen. Jerzy Stańczyk oraz poseł na Sejm obecnej kadencji Dariusz Wieczorek. Za pośrednictwem Prezesa SO w Szczecinie, przekazano Apel sędziom VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzekających w sprawach odwoławczych. Do Apelu dołączona została lista z 74. podpisami uczestników pikiety oraz osób wspierających.

  Opr. Jarosław Kęsicki

Koszalin 

16.12.2019 r. rano w godz. 7.45 – 9.00 pikieta  w III rocznicę wprowadzenia morderczej ustawy represyjnej pod Sądem Okręgowym w Koszalinie. Zdjęcia i film z Facebooka z upoważnienia Prezesa M. Meszyńskiego.

Opr. Z. Hadaś

 

Opublikowany przez Mirosława J. Surowego Niedziela, 15 grudnia 2019

 

Dzierżoniów

Pikieta represjonowanych z udziałem „pograniczników” z Regionu Ziemia Kłodzka” pod biurem poselskim Michała Dworczyka. Krótki artykuł z lokalnego portalu Doba. Pl   oraz poniżej filmik.

 

Opr. J. WOP i Z. Kielar

https://doba.pl/ddz/artykul/protest-pod-biurem-poselskim-michala-dworczyka/41875/0

https://www.facebook.com/zbyszek.kielar.1/videos/

Powyższy artykuł będziemy uzupełniać w miarę napływu nowych materiałów.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI