16 MAJA – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ RP!

29 lat Straży Granicznej RP!

     Z okazji święta Straży Granicznej w imieniu wszystkich członków Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przesyłamy całemu stanowi osobowemu funkcjonariuszy  Straży Granicznej oraz pracownikom cywilnym serdeczne pozdrowienia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

    Jako poprzednicy i współtwórcy Straży Granicznej czujemy z Wami naturalną więź koleżeńską i cieszymy się z rozwoju naszej wspólnej formacji oraz jej sukcesów.  Gratulujemy awansowanym i odznaczonym, a także wyróżnionym w inny sposób, a wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownicom i pracownikom Straży Granicznej życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów w służbie i pracy. Niech zdrowie i dobra kondycja, a także szczęście i wszelka pomyślność w życiu osobistym i rodzinnym zawsze będzie z Wami!

     Szczególnie serdeczne życzenia i wyrazy szacunku przekazujemy byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej i ich rodzinom, w szczególności poszkodowanym skutkami ustaw obniżających emerytury i renty.  Zapewniamy, że staramy się czynić wszystko, co możliwe w ramach naszego Związku, aby Państwo Polskie zwróciło honor i szacunek wszystkim poszkodowanym ustawami obniżającymi emerytury i renty mundurowe.

      Gorąco pozdrawiamy Kolegów i Weteranów służby granicznej zrzeszonych w Klubie Generałów i Admirałów Straży Granicznej, w Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „Granica”, w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz w innych stowarzyszeniach mundurowych. Niech wspomnienia z lat wspólnej służby i pracy dla Ojczyzny pozwolą na pogłębioną refleksję o stałych wartościach formacji granicznych i etosie „pogranicznika”. 

      Zarząd Główny
Związku Emerytów i Rencistów

Straży Granicznej