19 grudnia 2022 roku – konferencja w Senacie i podpisanie ważnej deklaracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Sześć lat temu, w dniu 16.12.2016 r. władze Polski wywodzące się z obozu PIS uchwaliły i wprowadziły w życie ustawę obniżającą świadczenia emerytalne i rentowe byłym funkcjonariuszom służb mundurowych.  Właśnie z tego powodu i z inicjatywy:
– wicemarszałkini Senatu RP Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej,
– posła na Sejm RP Pana Andrzeja Rozenka,
– zastępcy przewodniczącego Prezydium Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów Pana Zdzisława Czarneckiego,
w dniu 19 grudnia 2022 r. w Senacie RP odbyła się konferencja, której tematem było:
„Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę.”

Konferencję otworzyła wicemarszałkini Senatu RP Pani Gabriela Morawska-Stanecka. Następnie głos zabrał poseł Andrzej Rozenek – reprezentujący w czasie konferencji Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej. Andrzej Rozenek wraz z represjonowanymi funkcjonariuszami służb mundurowych od czasu wprowadzenia ustawy czynnie walczył o zmianę krzywdzącego i nigdzie niestosowanego działania prawa wstecz. Poseł Rozenek omówił negatywne, tragiczne skutki działania ustawy represyjnej.
Gościem honorowym konferencji był minister Andrzej Milczanowski, któremu podziękowano za dotychczasowe działania na rzecz demokracji, praworządności i bezpieczeństwa Polski. Minister Milczanowski omówił szereg aspektów związanych z tworzeniem nowych służb mundurowych po transformacji systemowej.
Wypowiedź Pana Ministra jak również panelistów biorących udział w konferencji w osobach:
– mł. insp. Policji w st. spocz. Grażyna Biskupska,
– mł. insp. Policji w st. spocz. Grażyna Piotrowicz,
– gen. Henryk Jasik,
– płk Krzysztof Smoleński,
– płk Antoni Rojek
jest dostępna w załączonym materiale: Konferencja pt. „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę” – 19.12.2022 r. – cz. 1
Kolejnym i najważniejszym punktem konferencji było podpisanie przez przedstawicieli demokratycznych ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych a także stowarzyszeń, deklaracji o cofnięciu skutków ustawy z 16.12.2016 r. odbierającej emerytom mundurowym należne im świadczenia. Treść deklaracji w załączonych zdjęciach.
Deklaracja będzie miała kluczowe znaczenie po wygranych wyborach parlamentarnych, kiedy przyjdzie czas na jej szybką realizację.
Po złożeniu podpisów, czas na wypowiedzi mieli sygnatariusze deklaracji, którzy jednoznacznie poparli inicjatywę wspólnych działań na rzecz przywrócenia praw do świadczeń emerytalnych wg stanu sprzed 1 października 2017 r.
Wypowiedzi w załączonym materiale: Konferencja pt. „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę” – 19.12.2022 r. – cz. 1
Z uwagi na ograniczony czas trwania konferencji, jako jeden z ostatnich głos zabrał przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych – Piotr Iwat. Przewodniczący Federacji wyjaśnił stanowisko Zarządu Federacji w działaniach na rzecz przywrócenia praw osób represjonowanych. Przewodniczący Iwat odparł wszelkie niedopowiedzenia i komentarze stając po stronie całego środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych, haniebnie doświadczonych ustawami z 2009 i 2016 r.
W dyskusji zabrakło czasu na rozwinięcie poruszonych kwestii w wystąpieniach panelistów. Między innymi bardzo ważnej, a dotyczącej wniesionych odwołań na drodze administracyjnej z art. 8a ustawy zaopatrzeniowej. Kwestię tą znakomicie omówiła mł. insp. Policji w st. spocz. Grażyna Biskupska. Jednakże stwierdzenie, że ta droga jest uznaniową uważam za chybione, oczywiście przy założeniu, że urzędnicy Wydziału Kadr Szkolenia i Organizacji MSWiA prowadzący sprawy z odwołań wniesionych tą drogą, będą wykonywali swoją pracę rzetelnie w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi.
Niestety tak się nie dzieje. Urzędnicy wykonujący swoje zadania pod obecnym kierownictwem Wydziału Kadr Szkolenia i Organizacji MSWiA, w sposób jawny łamią prawa osób odwołujących się od decyzji dyrektora ZER MSWiA. Jako przykład działania na szkodę osób odwołujących się tą drogą, można wskazać wiele wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących spraw wniesionych w ramach art. 8a. Myślę, że wyroki te mogłyby stanowić podstawę kontroli parlamentarnej w Biurze Kadr Szkolenia i Organizacji MSWiA.
Zabrakło również czasu na rozwinięcie skutków pośrednich działania ustawy – dotyczą one osób najbliższych represjonowanym. To grupa ponad 250 000 osób. Wśród nich są współmałżonkowie, dzieci, niepełnosprawni. Na tym działanie ustawy ze względów na skutki społeczne się nie zamyka. Negatywne skutki działania ustawy dyskryminującej sięgają także organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, w których na co dzień realizowali szereg czynności represjonowani funkcjonariusze służb mundurowych.
Żadna statystyka tych skutków nie jest w stanie pokazać. Tą wiedzę posiada samorząd poprzez wydziały spraw społecznych różnych szczebli, znaleźć tą wiedzę można pośród dokumentów sporządzanych w ramach sprawozdawczości organizacji pozarządowych.
Na koniec, chciałbym serdecznie podziękować Panu Ministrowi Andrzejowi Milczanowskiemu za wsparcie nas funkcjonariuszy represjonowanych w walce o słusznie nabyte prawa do świadczeń emerytalnych. Wsparcie szczególne, bo ze strony człowieka, który większość swojego życia poświęcił pracy i służbie na rzecz praworządności i poszanowania wartości demokratycznych.
Dziękuję również za osobiste wsparcie nas w czasie protestu przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.
Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz