25 lat minęło od otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą.

 

                                                                                                                     Słubice, dnia 07.06.2017r.

         W 2017 r. mija 25.lat od otwarcia przejść granicznych w Kostrzynie nad Odrą: kolejowego-osobowego – 30.05.1992 r i drogowego – 21.11.1992 r. W związku z tą rocznicą z inicjatywy emerytów SG w Kostrzynie nad Odrą i Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG w Słubicach, przy wsparciu i pomocy władz samorządowych miasta oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn, w dniu 03.06.2017 r na terenie Twierdzy odbyło się „spotkanie po latach” ludzi pełniących służbę i pracujących w tamtym czasie przy obsłudze ruchu granicznego na ww przejściach granicznych – emerytów SG i Służby Celnej.

          W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: burmistrz Andrzej Kunt, zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, dyrektor MTK Ryszard Skałba, byli komendanci Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą – od 1991 r oraz goście z Niemiec: emeryci Służby Celnej i Bundesgrenschutzu – w tym pierwszy komendant Placówki w m. Manschnow – Volker Ettlich. Podczas oficjalnego otwarcia spotkania obecne były media niemieckie – prasa i tv.

          Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Starego Miasta i Twierdzy, w tym muzeum w Bastionie Filip. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie integracyjne przy tradycyjnej kiełbasce z grilla. „Spotkaniu po latach” towarzyszył pokaz sprzętu SG i Służby Celno – Skarbowej.

          „Spotkanie po latach” to także wspomnienia: początki funkcjonowania w Kostrzynie nad Odrą utworzonej nowej formacji – Straży Granicznej, kontrole graniczne do czasu wejścia Polski do układu z Schengen i w 2014 r. przeniesienie Placówki SG z Kostrzyna nad Odrą do Gorzowa Wielkopolskiego.

          W imieniu emerytów służb granicznych i celnych dziękujemy burmistrzowi miasta Kostrzyna nad Odrą, dyrektorowi Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Komendzie NoOSG, Dyrekcji Lubuskiego Urzędu Celno- Skarbowego oraz Komendzie PSG w Gorzowie Wlkp. za zrozumienie, pomoc i wsparcie naszej inicjatywy.

          Informujemy także, że Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2016 r. wydało publikację: Na zachodnich rubieżach Polski, Historia kostrzyńskiej placówki Wojsk Ochrony Pogranicza/Straży Granicznej 1945-2016″, która jest do nabycia w Muzeum.

                                                                                                       Prezes RN

                                                                                                     Jerzy Siedlarz