30 lat Straży Granicznej – uroczystości w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG.

       W związku z 30. rocznicą powołania Straży Granicznej w dniu 31.05.2021 r. w Słubicach na Placu Bohaterów odbyły się uroczystości zorganizowane przez Region Nadodrzański ZEiRSG przy współudziale PSG w Świecku. W uroczystości udział wzięli emeryci Straży Granicznej – członkowie Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG na czele z Prezesem Regionu mjr. SG rez. Jerzym Siedlarzem, Prezes ZEiRSG płk SG w st. spocz. Marek Meszyński, przedstawiciel Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej gen. bryg. SG rez. Andrzej Kamiński. reprezentant Regionu Szczecin ZEiRSG ppłk SG rez. Jarosław Kęsicki, koledzy emeryci niezrzeszeni, mieszkańcy Słubic. Ze strony funkcjonariuszy  Straży Granicznej udział w uroczystości wzięli: funkcjonariusze PSG w Świecku na czele z Komendantem PSG ppłk. SG Krzysztofem Krawcem, przedstawiciel Nadodrzańskiego Oddziału SG Naczelnik Wydziału ppłk SG Piotr Wojtunik, Komendant PSG w Gorzowie Wielkopolskim ppłk SG Krzysztof Słowik,  funkcjonariusze Straży Granicznej i Bundespolizei ze wspólnej polsko – niemieckiej Placówki w Świecku oraz nasz gość specjalny prof. dr. hab. Jerzy Prochwicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Władze lokalne reprezentowane były przez Burmistrza Słubic Pana Mariusza Olejniczaka i Wicestarostę Słubickiego Pana Roberta Włodka oraz towarzyszące im osoby.

      O godz. 13.00 odbyło się posadzenie Drzewa Pamięci oraz odsłonięcie tabliczki pamiątkowej informującej o tym fakcie. W posadzeniu Drzewa Pamięci udział wzięli:
– Burmistrz Słubic – Mariusz Olejniczak,
– Wicestarosta Słubicki – Robert Włodek,
– Naczelnik Wydziału w NoOSG – ppłk SG Piotr Wojtunik,
– Komendant PSG w Świecku – ppłk SG Krzysztof Krawiec,
– Prezes ZEiRSG – płk SG w st. spocz. Marek Meszyński,
– Prezes RN ZEiRSG – mjr SG rez. Jerzy Siedlarz.
Następnie tabliczkę pamiątkową odsłonili Komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec i Prezes RN ZEiRSG mjr SG rez. Jerzy Siedlarz. Wartę honorową przy pomniku „W Hołdzie Weteranom” zapewnili harcerze z Hufca Słubice. Po krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy uroczystości ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Podczas uroczystości na Placu Bohaterów prezentowane były pojazdy patrolowe Straży Granicznej i Policji Federalnej Niemiec, a ponadto Straż Graniczna w rozstawionym namiocie zachęcała do zainteresowania się służbą w tej formacji.

    Po uroczystości na Placu Bohaterów na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się konferencja pt. „30 lat Straży Granicznej –  polskie formacje ochrony granic po 1918 roku” Głos zabierali przedstawiciele samorządów, Straży Granicznej, organizacji współpracujących, a także gen. bryg. SG Andrzej Kamiński. Nasz gość specjalny prof. dr. Hab. Jerzy Prochwicz wygłosił referat na temat organizowania się formacji ochrony granic po uzyskaniu przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Wojsk Ochrony Pogranicza i obecnej formacji o charakterze policyjnym, czyli współczesnej Straży Granicznej.

     Dziękujemy Panu Mariuszowi Olejniczakowi – Burmistrzowi Słubic, Panu Leszkowi Bajonowi – Staroście Słubickiemu za wsparcie w organizacji naszych uroczystości.  Szczególne podziękowania składamy Panu prof. dr. hab Jerzemu Prochwiczowi za przyjazd na nasze uroczystości.

    Następnego dnia tj. 01.06.2021 r. odwiedziliśmy PSG w Świecku, gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji dot. Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystości oraz link do relacji video w lokalnej TV słubickiej. slubice.tv/wiadomosci/9519,jubileusz-30-lecia-strazy-granicznej

Prezes RN ZEiRSG
Jerzy Siedlarz