Utworzenie Regionu Pomorskiego ZEiRSG w Gdańsku!

           Uprzejmie informujemy środowiska emerytów i rencistów mundurowych z formacji granicznych RP, że w dniu 15.02.2017r. w Gdańsku na wniosek 5-osobowej grupy inicjatywnej Kolegów w składzie: KRUGŁY Władysław,  CYMS Henryk, CHMIELAK Mirosław, KOŻYCZKOWSKI Stefan i SOBOLEWSKI Wiesław, zorganizowane zostało zebranie założycielskie nowego Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, który przyjął nazwę „Region Pomorski”. W zebraniu uczestniczyło 44 b. żołnierzy WOP i b. funkcjonariuszy SG, a także emeryci z innych formacji mundurowych. Podczas obrad wybrano Zarząd Regionu, Komisję Rewizyjną Regionu oraz 4 delegatów na zbliżający się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy ZEiRSG.

          W skład Zarządu Regionu zostali wybrani:

 1. Kol. CHMIELAK Mirosław           –       prezes,
 2. Kol. KRUGŁY Władysław            –       wiceprezes,
 3. Kol. CYMS Henryk                       –      wiceprezes,
 4. Kol. SOBOLEWSKI Wiesław       –       sekretarz,
 5. Kol. CICHOSZ Waldemar            –       skarbnik,
 6. Kol. RUDOMAN Antoni                –       członek,
 7. Kol. KOŻYCZKOWSKI Stefan   –       członek.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Kol. MIROSŁAW Aleksander         –        przewodniczący,
 2. Kol. MARCINIAK Zbigniew            –        wiceprzewodniczący,
 3. Kol. GOŁUŃSKI Tadeusz              –        sekretarz.

Delegatami na IV Krajowy Zjazd Związku zostali wybrani:

 1. Kol. RUDOMAN Antoni,
 2. Kol.  CHMIELAK Mirosław,
 3. Kol. KOŻYCZKOWSKI Stefan,
 4. Kol.  MARCINIAK Zbigniew.

         Bliższe dane kontaktowe do władz Regionu zostaną wkrótce zamieszczone na naszej stronie internetowej w odrębnej zakładce dotyczącej Regionów, w dziale odnoszącym się do władz Związku.

          Warto wskazać, że w zebraniu założycielskim Regionu Pomorskiego uczestniczył Prezes Związku Kol. Adam MIKSIEWICZ, który zaprezentował obszerną informację dotyczącą prac Związku w obecnej kadencji oraz omówił dotychczasowe dokonania w zakresie przeciwdziałania skutkom represyjnej ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty m.in. znacznej liczbie b. funkcjonariuszy SG.

          Serdecznie gratulujemy wyboru Członkom Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej Regionu oraz Delegatom na przyszły Zjazd Krajowy Związku i życzymy sukcesów w pracy związkowej. Szczególne podziękowania za ogrom pracy organizacyjnej kierujemy do grupy inicjatywnej na czele z Kol. Władysławem Krugłym, która przygotowała i przeprowadziła zebranie założycielskie Regionu Pomorskiego ZEiRSG w Gdańsku.

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy  JANKOWSKI