44 Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic

           W dniu 26 czerwca w Koninkach gm. Niedźwiedź woj. małopolskie nastąpiło uroczyste zakończenie 44 Rajdu Górskiego „ Szlakami Obrońców Granic ˮ Gorce 2015.

W Rajdzie wzięło udział 27 zespołów reprezentujących organizacje turystyczne z terenu całej Polski, w tym również ze Straży Granicznej. Wiele zespołów tworzyły całe rodziny, które przy okazji Rajdu zaplanowały sobie wypoczynek w przepięknych terenach Gorc.

              Pierwsze miejsce w Rajdzie zdobył zespół „ Fregata ˮ z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, otrzymując w nagrodę statuetkę „ Pogranicznika ˮ. Drugie miejsce nagrodzone pucharem Ministra Spraw Wewnętrznych zajął zespół „ Gryfici ˮ z Placówki MO SG w Szczecinie.

            Nagrody i puchary wręczali członkowie Komitetu Honorowego Rajdu i ich przedstawiciele, m. innymi: Prezes FSSM Zdzisław Czarnecki, Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk Mieczysław Kurek, Honorowy Komandor Rajdu płk Alojzy Nowak, Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Kryspin Żytkowicz, Prezes ZEiR SG Adam Miksiewicz.

              Komandor Rajdu ppłk rez SG Mariusz Skrzyński, dziękując za aktywne uczestnictwo w Rajdzie, zaprosił jednocześnie na kolejny, 45 Rajd, który odbędzie się w przyszłym roku na terenie Sudetów.

                                                                                              Adam Miksiewicz