45 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Góry Orlickie 2016

     

           W dniach 19 – 25 czerwca 2016 roku w Zieleńcu, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie odbędzie się

      45 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Góry Orlickie 2016. 

          Organizatorami Rajdu są:

 • Komenda Główna Straży Granicznej,
 • Komenda Główna Policji,
 • Komisja Turystyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK,
 • Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”,
 • Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte” w Gdańsku.

         Rajd objęty został Honorowym Patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w skład Komitetu Honorowego weszli:

 • Komendant Główny Straży Granicznej,
 • Komendant Główny Policji,
 • Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu,
 • Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu,
 • Prezes Zarządu Głównego PTTK,
 • Przewodniczący OPZZ,
 • Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
 • Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
 • Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój.

        Trasy 45. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic” – Góry Orlickie 2016 wytyczone zostały wzdłuż granic Polski i Czech po atrakcyjnych terenach turystycznych obu krajów. Bazą rajdu jest Zieleniec, najwyżej położone w Sudetach centrum narciarstwa i sportów zimowych. Szczegółowy opis historii tego rejonu, wytyczonych tras i warunków uczestnictwa w Rajdzie, zawiera Regulamin Rajdu załączony w postaci pliku pdf:

  45 Rajd Gorski – Regulamin

Wiceprezes ds.FS ZEiRSG

Jerzy Jankowski