47 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI „SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC” – BESKID ŻYWIECKI 2018.

W dniach 17 – 23 czerwca 2018 roku w rejonie przepięknego Beskidu Żywieckiego odbędzie się

      47 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Żywiecki – 2017. 

          Organizatorami Rajdu są:

 • Komenda Główna Straży Granicznej,
 • Komenda Główna Policji,
 • Komisja Turystyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK,
 • Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”,
 • Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte” w Gdańsku.

        Rajd objęty został Honorowym Patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w skład Komitetu Honorowego weszli:

 • Komendant Główny Straży Granicznej,
 • Komendant Główny Policji,
 • Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,
 • Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,
 • Płk rez. SG Mieczysław Kurek – były Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej,
 • Prezes Zarządu Głównego PTTK,
 • Przewodniczący OPZZ,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
 • Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
 • Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Wójt Gminy Rajcza.

   Cele Rajdu:

 1. Uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski.
 2. Poznanie piękna przyrody i kultury mieszkańców Beskidu Żywieckiego oraz zasad ekologicznego współistnienia.
 3. Doskonalenie umiejętności uprawiania kwalifikowanej górskiej turystyki pieszej i rowerowej.
 4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w górskiej turystyce kwalifikowanej oraz rowerowym ruchu turystycznym.
 5. Propagowanie uprawiania sportów obronnych, w tym nabywanie umiejętności orientowania się oraz poruszania w trudnym górskim terenie.
 6. Promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego stres związany ze służbą.
 7. Propagowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego.
 8. Aktywizacja i integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego oraz środowisk cywilnych, w tym emerytów i rencistów formacji mundurowych oraz ich rodzin.

Trasy 47. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”– Beskid Żywiecki 2018 obejmują najciekawsze historycznie i najpiękniejsze pod względem przyrodniczym miejsca Beskidu Żywieckiego, a szczególnie przygranicznego Worka Raczańskiego. Bazą rajdu jest Zwardoń – miejscowość  znana od lat 30-tych ub. wieku jako miejsce zimowego wypoczynku, głównie za sprawą dobrze rozwiniętej infrastruktury turystycznej (przede wszystkim sieci wyciągów narciarskich), a ostatnio także z faktu połączenia autostradowego w tym rejonie między Polską a Słowacją. Szczegółowy opis historii tego regionu, wytyczonych tras i warunków uczestnictwa w Rajdzie, zawiera   Regulamin Rajdu (kliknij w nazwę, aby otworzyć).

       Przypominamy, że w roku ubiegłym po raz pierwszy w Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic” uczestniczyła skromna 4-osobowa drużyna ZEiRSG z Regionu Sądeckiego, na czele z byłym od niedawna Prezesem Związku kol. Adamem MIKSIEWICZEM. Sądzimy, że w tegorocznym Rajdzie również nie zabraknie drużyn ze ZEiRSG, a być może pojawią się przedstawiciele z innych struktur emeryckich formacji granicznych lub też drużyny pograniczników-emerytów niezrzeszonych. Wszyscy będą mile widziani, gdyż jest to Rajd dla wszystkich, nawet dla osób indywidualnie uczestniczących w Rajdzie.

         Życzymy sukcesów wszystkim drużynom i osobom indywidualnie biorącym udział w Rajdzie i trzymamy przysłowiowe kciuki za drużynę/drużyny ZEiRSG! Pozdrowienia dla wszystkich!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI