48 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI „SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC” – POGÓRZE ROŻNOWSKIE 2019.

W dniach 16 – 22 czerwca 2019 roku w rejonie przepięknego Pogórza Rożnowskiego należącego do Pogórza Środkowo-Beskidzkiego odbędzie się  48 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Pogórze Rożnowskie – 2019.  Organizatorami Rajdu są:

 • Komenda Główna Straży Granicznej,
 • Komenda Główna Policji ,
 • Komisja Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych,
 • Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK ,
 • Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”,
 • Gdański Oddział PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego,
 • Klub Turystyki Motorowej PTTK Westerplatte

Rajd objęty został Honorowym Patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w skład Komitetu Honorowego weszli:

 • Komendant Główny Straży Granicznej,
 • Komendant Główny Policji,
 • Prezes Zarządu Głównego PTTK ,
 • Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej ,
 • Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy SG,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
 • Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, były Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
 • Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
 • Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem.

Cele Rajdu:

 1. Uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski.
 2. Poznanie piękna przyrody i kultury mieszkańców Pogórza Rożnowskiego oraz zasad ekologicznego współistnienia.
 3. Doskonalenie umiejętności uprawiania kwalifikowanej górskiej turystyki pieszej i rowerowej.
 4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w górskiej turystyce kwalifikowanej oraz rowerowym ruchu turystycznym.
 5. Propagowanie uprawiania sportów obronnych, w tym nabywanie umiejętności orientowania się oraz poruszania w trudnym górskim terenie.
 6. Promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego stres związany ze służbą.
 7. Propagowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego.
 8. Aktywizacja i integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego oraz środowisk cywilnych, w tym emerytów i rencistów formacji mundurowych oraz ich rodzin.

Na obszarze pogórzy panują dobre warunki do uprawiania turystyki. Istnieje gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych oraz szlaki konne, m.in. fragment liczącego 800 km długości Tylicz – Ryglice (Karpackie Podkowy). Wyznakowano szereg ścieżek dydaktycznych i spacerowych, lecz niestety niektóre od lat nie są odnawiane. Przebiegają tędy również szlaki tematyczne, takie jak 4 m.in. Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Zbójnicki, Szlak Renesansu, a także szlaki pielgrzymkowe (Droga Świętego Jakuba). Bazą rajdu będzie DW Stalownik położony w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Rożnowskiego, w miejscowości Bartkowa – Posadowa.

Przypominamy, że od dwóch lat w Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic” uczestniczy skromna 4-osobowa drużyna ZEiRSG z Regionu Sądeckiego, na czele z byłym Prezesem Związku, a obecnie członkiem Prezydium ZG kol. Adamem MIKSIEWICZEM. Sądzimy, że w tegorocznym Rajdzie również nie zabraknie drużyn ze ZEiRSG, a być może będzie ich więcej, niż dotychczas. Liczymy, że pojawią się przedstawiciele z innych struktur emeryckich granicznych lub też drużyny pograniczników-emerytów niezrzeszonych. Wszyscy będą mile widziani, gdyż jest to Rajd dla wszystkich, nawet dla osób indywidualnie uczestniczących w Rajdzie.

Życzymy sukcesów wszystkim drużynom i osobom indywidualnie biorącym udział w Rajdzie i trzymamy przysłowiowe kciuki za drużynę/drużyny ZEiRSG! Poniżej link do regulaminu Rajdu.

Pozdrowienia dla wszystkich!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI