49. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski 2022.

        W dniach 12 – 18 czerwca 2022 roku w rejonie przepięknego Beskidu Niskiego odbędzie się 49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski – 2022.  Równocześnie z 49. Ogólnopolskim Rajdem Górskim „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski 2022, odbędzie się Ogólnopolski Rajd Motorowy Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych „Beskid Niski 2022″.

              Na dzień dzisiejszy organizatorami Rajdu są:

 • Komenda Główna Straży Granicznej,
 • Komenda Główna Policji ,
 • Komisja Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych,
 • Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”,
 • Gdański Oddział PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego.

          Komitet Honorowy Rajdu jest w trakcie uzgodnień i jego skład zostanie niebawem ogłoszony. Miło nam powiadomić, że na zaproszenie Komandora Rajdu ppłk. SG rez. Mariusza Skrzyńskiego, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Kol. Sławomir Matusewicz wyraził gotowość wzięcia udziału w Komitecie Honorowym i ufundowania, w imieniu Związku, nagrody dla jednej z wyróżniających się drużyn.

                Komitet Organizacyjny Rajdu:

 • Komandor Rajdu – Mariusz Skrzyński,
 • Honorowy Komandor Rajdu – Alojzy Nowak,
 • Zastępca Komandora ds. organizacji, Sędzia – Wiesław F. Kubera,
 • Kwatermistrz i Skarbnik – Adam Czystowski,
 • Sędzia Główny – Artur Ochał,
 • Wojewódzki Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego Straży Granicznej w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG – Joanna Hybińska,
 • Rzecznik Prasowy, Kronikarz – Aleksander Załęski,
 • Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych – Kazimierz Rabczuk,
 • Sędzia – Tadeusz Aleksandrzak,
 • Sędzia – Agnieszka Kurmanowska,
 • Sędzia – Jacek Witas

Cele Rajdu:

 1. Uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski.
 2. Poznanie piękna przyrody, historii i kultury mieszkańców Beskidu Niskiego oraz zasad ekologicznego współistnienia.
 3. Doskonalenie umiejętności uprawiania kwalifikowanej górskiej turystyki pieszej i rowerowej.
 4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w górskiej turystyce kwalifikowanej oraz rowerowym ruchu turystycznym.
 5. Propagowanie uprawiania sportów obronnych, w tym nabywanie umiejętności orientowania się oraz poruszania w trudnym górskim terenie.
 6. Promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego stres związany ze służbą.
 7. Propagowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego.
 8. Aktywizacja i integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego oraz środowisk cywilnych, w tym emerytów i rencistów formacji mundurowych oraz ich rodzin.

GŁÓWNA BAZA RAJDU:
„U Zosi”
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Zdyni
Zdynia 16, 38-315 Uście Gorlickie
tel. +48 18 351 00 03 tel. kom. +48 605 915 788
oswzdynia@wp.pl

       Przypominamy, że już trzykrotnie w Rajdzie „Szlakami Obrońców Granic” uczestniczyły skromne kilkuosobowe drużyny ZEiRSG.  Ostatni raz  emeryci naszego Związku startowali w Rajdzie „Pogórze Rożnowskie” w roku 2019 pod wodzą śp. Prezesa Marka Meszyńskiego. Stanowili wówczas jedną z bardziej żywotnych i radosnych drużyn Rajdu, a zdobywając punkty do nagród aktywnie i z humorem zagrzewali do walki pozostałe drużyny. Historia tego Rajdu została uwieczniona na wielu fotografiach i w tekstach  zamieszczanych na bieżąco w formie kroniki na Facebooku, a także na witrynie internetowej Związku. Niestety z powodu pandemii nastąpiła prawie trzyletnia przerwa w organizacji  Rajdów i dopiero teraz, pomimo skomplikowanych warunków geopolitycznych i wojennych u naszych granic, organizatorzy zdecydowali się jednak Rajd reaktywować. Sądzimy, że w tegorocznym Rajdzie nie zabraknie drużyn ze ZEiRSG, a być może będzie ich więcej, niż dotychczas. Liczymy, że pojawią się przedstawiciele z innych struktur emeryckich granicznych lub też drużyny pograniczników-emerytów niezrzeszonych. Wszyscy będą mile widziani, gdyż jest to Rajd dla wszystkich, nawet dla osób indywidualnie uczestniczących w Rajdzie.

Życzymy sukcesów wszystkim drużynom i osobom indywidualnie biorącym udział w Rajdzie i trzymamy przysłowiowe kciuki za drużynę/drużyny ZEiRSG! Poniżej link do regulaminu Rajdu.

Pozdrowienia dla wszystkich!

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski

Regulamin 49 Rajdu Górskiego Szlakiem Obrońców Granic – Beskid Niski 2022 )

Zaproszenie Prezesa ZEiRSG do Komitetu Honorowego Rajdu

Odpowiedź Prezesa Związku w sprawie Rajdu