70 rocznica powstania WOP

70 ROCZNICA POWSTANIA WOP – NOWY SĄCZ

         W dniu 9 czerwca 2015 roku Zarząd Koło Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza wspólnie z Zarządem Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów SG zorganizowali uroczysty apel z okazji 70 rocznicy powstania WOP. Apel odbył się w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.

         Na uroczystość, oprócz licznie zebranych „wopistów”, przybyli przedstawiciele kół oraz stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza. Honorowym gościem apelu był płk SG Mieczysław Kurek, Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG. Apel uświetniła Kompania Honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

         Okolicznościowe przemówienie na temat historii WOP wygłosił ppłk w st. spocz. Henryk Wojciechowski. Po czym Apel Poległych odczytał st. sierż. SG Krystian Dębicki a Kompania Honorowa oddała salwę honorową. Następnie ks. ppor. rez. Tomasz Szewczyk wraz z uczestnikami apelu odmówili modlitwę za Żołnierzy WOP. Delegacje uczestniczące w apelu złożyły wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.

         Z okazji 70 rocznicy powstania WOP za szczególne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złotą odznaką Zasłużony dla ZŻWP uhonorowano sztandar Koła Nr 1 ZŻWP z Nowego Sącza i Orkiestrę Reprezentacyjną SG. Srebrne odznaki otrzymali także ppłk SG Renata Obrzut, Zastępca Komendanta KOW SG i mjr SG Krzysztof Janus, Dowódca Pododdziału Reprezentacyjnego.

         W swoim wystąpieniu Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG podziękował byłym żołnierzom WOP za trud i wysiłek włożony w ochronę granic Rzeczypospolitej. Dodał, że funkcjonariusze Straży Granicznej są spadkobiercami „wopistów” i pamięć o nich nigdy nie zaginie.

      Tradycyjnie, na zakończenie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna SG wykonała wiązankę melodii patriotycznych. Po uroczystym apelu odbyło się spotkanie się przy poczęstunku, o który zadbali Komendant KOW SG, Zarząd Koła Nr 1 ZŻWP i Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiR SG.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha