77 rocznica bitwy pod Wytycznem.

W dniu 30 września 2016r. przedstawiciele ZEiRSG Regionu Hrubieszów, pod przewodnictwem kol.Mariusza Pochylczuka,  wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 77 rocznicę bitwy pod Wytycznem, stoczonej przez oddziały KOP z Armią Czerwoną.

                                                                                                                             Prezes Regionu

                                                                                                                            Bolesław Szpak