Wygrana emeryta SG w sporze prawnym z Dyrektorem ZER MSWiA!

W dniach 9 i 23 października 2019 r.  w Sądzie w Rybniku – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział Ubezpieczeń Społecznych – odbyła się rozprawa w sprawie odwołania się emerytowanego funkcjonariusza SG od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej emeryturę. Była to pierwsza rozprawa sądowa z pozwu b. funkcjonariusza SG, a wcześniej żołnierza WOP,  którego służbę potraktowano, jako służbę „na rzecz państwa totalitarnego”.

Wyrok ogłoszony w dniu 23.10.2019 r. jest pozytywny dla emeryta! Nakazuje Dyrektorowi  ZER MSWiA przywrócenie poprzedniej emerytury i wyrównanie potrąceń. Jest prawdopodobne, że wyrok ten zostanie zaskarżony do Sądu Apelacyjnego, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na argumentację emeryta zeznającego w charakterze świadka, a także na ocenę przez Sąd zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy represyjnej, odnoszących się do tej konkretnej sprawy.

Obydwie rozprawy były nagrywane – za zgodą Sądu – przez Video-Kod, a filmy z ich przebiegu stanowią załączniki do niniejszego wpisu.

Na co warto zwrócić uwagę:

Wystąpienie odwołującego się emeryta jest swoistym instruktażem, w jakiej formie i treści represjonowany żołnierz–funkcjonariusz powinien  przedstawiać przebieg służby oraz realizowane zadania w ochronie granicy, aby przekonać Sąd do swoich racji. Represjonowanym zaś rekomendujemy wykorzystanie do swoich wystąpień, w odwołaniach lub w rozprawach przed innymi sądami, argumentacji tego właśnie Sądu prezentowanej podczas uzasadniania wyroku – szczególnie w zakresie oceny uwarunkowań kwalifikujących służbę, bądź nie, do służby represjonowanej.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

 

Rozprawa – 9.10.2019 r.

https://www.facebook.com/VidKOD/9.10.2019/

Ogłoszenie wyroku – 23.10.2019 r.

https://www.facebook.com/VidKOD/23.10.2019/