LIST OTWARTY DO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.

LIST OTWARTY DO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Po dokładnej analizie przebiegu II posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., które odbyło się 18 sierpnia 2020 r., postanowiliśmy skierować do sędziów TK „List Otwarty”, w którym zwracamy uwagę na stwierdzenia, jakie na tym posiedzeniu padały z ust przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego RP odpowiadających na pytania sędziów, będące naszym zdaniem wyłącznie „prawniczym bełkotem”, manipulacjami i hochsztaplerką pojęciową, a nie rzeczowym i prawnym uzasadnieniem dla uchwalenia i wprowadzenia w życie tej „ustawy”.
List ten, w dniu wczorajszym, drogą mailową przesłaliśmy do Pani Zofii Hoffman – Dyrektor Biura Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego z prośba o przekazanie go sędziom TK, oraz do wiadomości sędziego Adama Malinowskiego – koordynatora „sekcji mundurowej” XIII Wydziału SO w Warszawie, z którego skierowano pytanie do TK.

    PRZEWODNICZĄCY
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych                                       Rzeczypospolitej Polskiej

       insp. w st . spocz. Zdzisław CZARNECKI

Wersja zapisu w PDF:  2020.09.07 List Otwarty do Sędziów TK