9 listopada 2022 roku – pikieta protestacyjna przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Zapraszamy!

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Zarządu Głównego, Prezesi Regionów!

Od pierwszych zgromadzeń (pikiet) pod sądami na terenie całego kraju minęło już sporo czasu. Efektem naszych protestów przeciwko łamaniu podstawowych praw do wypracowanych rent, emerytur i innych świadczeń. było rozpoczęcie rozpatrywania przez składy sędziowskie naszych odwołań od haniebnych decyzji dyrektora ZER MSWiA wydanych na podstawie pobieżnych i nierzetelnych informacji otrzymanych z Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródłem całego nieszczęścia była wprowadzona  zasada „odpowiedzialności zbiorowej”. Zasada, którą wprowadziły ustawy z 2009 i 2016 r. obniżające emerytury byłym funkcjonariuszom służb mundurowych. Nasze postępowania sądowe trwają już szósty rok.

W związku ze spowolnieniem i tak długotrwałego procesu odwoławczego, a także pojawiającymi się coraz częściej wyrokami Sądów Apelacyjnych oddalającymi nasze odwołania, nadszedł czas wznowienia protestów pod sądami. Protestów, w których wyrażamy nasz głęboki niepokój o praworządność i przestrzeganie elementarnych zapisów Ustawy Zasadniczej, a odnoszących się do orzecznictwa sądowego:

– art. 45 Konstytucji – „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”,

– art. 178 Konstytucji – „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”.

W dniu 18.10 br. jako pierwsi protesty wznowili nasi koledzy z KOD w Nowym Sączu stając w obronie wolności i niezawisłości polskiego sądownictwa, w obronie Konstytucji, w obronie represjonowanych sędziów, prokuratorów i adwokatów.

Przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie trwa cykl protestów w obronie represjonowanych znacznym zmniejszeniem należności emerytalnych i rentowych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wdów i sierot po nich. Protest ten zorganizował Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa – Oddział w Krakowie.

Nadszedł czas zorganizowania zgromadzenia publicznego (pikiety) pod Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Protest ten odbędzie się 9 listopada 2022 r. w godzinach 9.00-12.00.

W proteście połączymy siły wszystkich formacji służb mundurowych i pokażemy naszą jedność w obronie niezawisłości polskiego sądownictwa, w obronie prawa do sprawiedliwego i jawnego rozstrzygania spraw bez nieuzasadnionej zwłoki. Protestować będziemy w obronie funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, wdów i sierot po funkcjonariuszach skrzywdzonych obniżeniem należności rentowych i emerytalnych ustawami z lat 2009 i 2016.

Protest organizują wspólnie Stowarzyszenia: Bractwo Mundurowe RP, które dokonało rejestracji zgromadzenia, i Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W proteście wezmą także udział przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na czele z jej Przewodniczącym.

W imieniu organizatorów protestu zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w organizowanym zgromadzeniu przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie w dniu 9.11.2022 r., początek zgromadzenia godzina 9.00.

 

Z wyrazami szacunku

Sławomir Matusewicz
Prezes Związku
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej