9 listopada – protest przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.

W dniu 9 listopada br., przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbyło się kilkugodzinne zgromadzenie zgłoszone przez wiceprezeskę Bractwa Mundurowego RP kol. Danutę Leszczyńską. Protest wspólnie zorganizowali Bractwo Mundurowe RP i Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Protestowaliśmy przeciwko – UPOLITYCZNIANIU SĄDÓW, a także za przywróceniem w Naszej Ojczyźnie PRAWORZĄDNOŚCI. 

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar ustaw represyjnych z 2009 r. i grudnia 2016 r. Pamięć o tych, którzy odeszli nie doczekawszy sprawiedliwości. 

Wśród kolportowanych ulotek zawarliśmy informacje o źródłach i skutkach ustawy represyjnej z 16.12.2016 roku. W trakcie protestu apelowaliśmy do sędziów Sądów Powszechnych, przypominając im o słowach ślubowania sędziowskiego oraz o zapisach Ustawy Zasadniczej, wskazujących jednoznacznie na fakt, że „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Przypominaliśmy, że „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”. W sprawowaniu urzędu sędziowskiego nie ma miejsca na politykę!! 

Ustawa z 16.12.2016 r. obniżająca świadczenia emerytalne rażąco naruszyła Ustawę Zasadniczą w tym:

  • Zasadę państwa prawa;
  • Zasadę ochrony praw nabytych;
  • Zasadę nie działania prawa wstecz;
  • Zasadę sprawiedliwości społecznej;
  • Prawo do sądu i do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki;
  • Prawo do wolności;
  • Wprowadziła zasadę odpowiedzialności zbiorowej.

W pikiecie udział wzięło ok. 100 osób – byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, którym sympatię i wsparcie okazali przedstawiciele polskiej polityki, oraz przechodzący w miejscu protestu mieszkańcy Szczecina. Z ramienia organizatorów w proteście udział wzięli: Piotr Iwat – Przewodniczący FSSM, Marian Szłapa – Prezes BM RP,  Sławomir Matusewicz – Prezes ZEiRSG,. Wsparli nas posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Małgorzata Prokop-Paczkowska i Dariusz Wieczorek. Piotr Iwat odczytał listy Pani Senator Magdaleny Kochan oraz Bartosza Arłukowicza – Posła do Parlamentu Europejskiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Minister Andrzej Milczanowski,

który w drugiej połowie lat 80. był zaangażowany w działalność podziemnej „Solidarności”. Przewodniczył Radzie Koordynacyjnej Pomorza Zachodniego, zasiadał w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, a od 1987 w Krajowej Komisji Wykonawczej (w 1989 był członkiem prezydium KKW). W 1988 brał udział w komitetach strajkowych w zakładach pracy w Szczecinie. W grudniu 1988 otrzymał nagrodę Fundacji Paula Lauritzena z Kopenhagi, promującej osoby działające w obronie praw człowieka. Jako reprezentant strony solidarnościowo-opozycyjnej brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów. W 1990 rozpoczął pracę w Urzędzie Ochrony Państwa jako zastępca szefa. Pełnił funkcję szefa UOP od sierpnia 1990 do stycznia 1992 oraz od czerwca do lipca 1992, a od 5 czerwca 1992 do 11 lipca 1992 także sekretarza stanu w MSW. 11 lipca 1992 do 22.12.1995 r. pełnił służbę jako minister spraw wewnętrznych.

nadinspektor Jerzy Stańczyk – Komendant Główny Policji w latach 1995 – 1997.

Protest z 9 listopada br.  był  kolejnym w ostatnim czasie, zorganizowanym przez środowisko emerytów mundurowych protestem.  Poprzednio odbyły się protesty przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu (zorganizowane przez Komitet Obrony Demokracji). Odbył się wielodniowy protest przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zorganizowany przez Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Celem protestów jest przekazanie opinii publicznej naszego głosu w sprawie tak istotnej jak postępujący demontaż praworządności Naszego Państwa!!

Pikietując chcemy podziękować sędziom niezawisłym i okazać dezaprobatę tym, którzy wzięli czynny udział w tworzeniu systemu pogardy dla emerytów mundurowych.

Wreszcie chcemy pokazać solidarność tym wszystkim, którzy zostali ”zmieleni przez system niesprawiedliwości”. Przede wszystkim chcemy dać nadzieję na realizację naszych celów w niedalekiej przyszłości.

W trakcie zgromadzenia miała miejsce miła uroczystość wyróżnienia naszego Kolegi Członka Zarządu Głównego i Prezesa Regionu ZEiRSG w Kołobrzegu Zbigniewa Hadasia tabliczką gratulacyjną za wkład pracy w realizację zadań na rzecz osób represjonowanych. Naszemu Koledze podziękowano za organizację cyklicznej Konferencji w Kołobrzegu, a także czynny udział w organizowaniu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Symboliczną tabliczkę wręczył wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Kol. Włodzimierz Tiszuk.

Wszystkim biorącym udział w przygotowaniu zgromadzenia przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie, w tym przede wszystkim Danucie Leszczyńskiej, Jarosławowi Kęsickiemu, Andrzejowi Badowskiemu, Zarządowi Bractwa Mundurowego RP, Zarządowi i Członkom Regionu ZEiRSG w Szczecinie, a także wszystkim uczestnikom protestu serdecznie dziękuję.

Razem Możemy Więcej!!

Prezes ZEiRSG

Sławomir Matusewicz

Poniżej kilka filmików z protestu oraz mała galeria zdjęć.

Skrót filmowy pikiety.

Wystąpienie Ministra Andrzeja Milczanowskiego i K-ta G. Policji J. Stańczyka

Wystąpienie Przewodniczącego Federacji Piotra Iwata.

Wystąpienie Prezesa ZEiRSG  Sławomira Matusewicza.

Wystąpienie Prezesa Matusewicza i b. Wiceprezesa ZEiRSG J. Kraski.