Aktualizacja odwołania od decyzji ZER MSWiA

Szanowni Koledzy !

            W związku z pojawieniem się w miesiącu styczniu br. decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury tym Kolegom, którzy pełnili służbę w strukturach Zwiadu WOP, przedstawiamy na naszej stronie pod pozycją http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wzory-pism-procesowych zaktualizowany projekt odwołania od tych decyzji. Uwzględnia on wnioski wynikające z orzecznictwa sądowego w tych sprawach. Sądy okręgowe i apelacyjne przyznają już bowiem prawo do zaliczenia 1,5 roku za rok służby, wbrew stanowisku ZER. Tak samo zaliczają lata szkolenia w Legionowie i ASW po 2,6 % podstawy wymiaru.

            Od decyzji trzeba się bezwzględnie odwołać, bo to dużo nie kosztuje, ale może stanowić podstawę do dalszych działań prawnych.

            Treść odwołania należy dostosować do indywidualnej sytuacji poszkodowanego.

                                                                                Prezes ZEiRSG

                                                                               Adam Miksiewicz