AKTYWNOŚCI W REGIONIE NADODRZAŃSKIM W II KW. 2018r.

1. W dniu 06.04.18r. w siedzibie Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu odbyło się spotkanie z dr P. Gondkiem, wykładowcą i współpracownikiem poznańskich uczelni, autorem publikacji pt. „Na zachodnich rubieżach Polski” Historia kostrzyńskiej placówki WOP/SG 1945 – 2016.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie RN: L. Rosołek, W. Lembicz, E. Bubula, i W.Tiszuk. Cel spotkania: konsultacja materiałów i zdjęć dot. służby granicznej i celnej w rejonie Słubic /b. GPK, pg, Strażnica, b. Batalion WOP, UC i PSG/ do wykorzystania w przyszłej publikacji. Ponownie apelujemy do emerytów służby granicznej i celnej oraz osób zatrudnionych w instytucjach obsługujących ruch graniczny w przejściach granicznych o udostępnienie materiałów, artykułów prasowych, zdjęć, wspomnień do wykorzystania w planowanej publikacji i kronice z lat ubiegłych. Oryginalne materiały po skopiowaniu za zgodą właściciela zostaną zwrócone.

2. W dniu 12.04.18r. w siedzibie RN odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów struktur em. mundurowych w Słubicach: ZEiRP RP, SEiRP, ZŻWP oraz ZEiRSG. Cel spotkania: omówienie i podsumowanie dotychczasowej współpracy, udziału we własnych i wspólnych przedsięwzięciach, uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez inne organizacje, instytucje i władze samorządowe, planowane wspólne działania w przyszłości. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie oświadczyli, że: trzeba się spotykać, warto rozmawiać i działać wspólnie z korzyścią dla członków – emerytów mundurowych i innych osób.

3. W dniach 10-13.05.18r. w m. Namyślin, na terenie byłej Strażnicy WOP/SG /aktualnie pensjonat/ odbyło się spotkanie członków Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP. Członkowie Bractwa wybrali to miejsce na rozpoczęcie sezonu motocyklowego oraz uczestnictwa w zlocie Weteranów – motocyklistów byłych żołnierzy pod nazwą „10 Memorial Run Berlin 2018” w Berlinie. W dniu 10.05.18r. przedstawiciele RN: A. Radzik i W. Tiszuk oraz kol. z Kostrzyna nad Odrą: J. Tomasik i J. Lisiak odwiedzili członków Bractwa w ich bazie. Na spotkaniu integracyjnym była okazja, aby podziękować członkom Bractwa za ich inicjatywy oraz życzyć dalszych aktywności w rajdach śladami obrońców granic i miejsc – byłych pg, Strażnic i Batalionów granicznych oraz spotkań z weteranami „zielonych otoków”. Szczegółowe informacje dot. pobytu członków Bractwa w Namyślinie i Berlinie na stronie :www.bractwowop.j.pl

4. W dniu 15.05.18r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie z posłankami na Sejm RP VII kadencji – członkiniami Platformy Obywatelskiej: Krystyną Szumilas, Dorotą Rutkowską i Joanną Augustynowską. Na zaproszenie Starosty Słubickiego w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych i związków emeryckich z rejonu Słubic. Z RN w spotkaniu uczestniczyli kol: D. Siembida, K. Kubiak i W. Tiszuk oraz emeryt niezrzeszony kol. H. Leńczuk. Cel spotkania: prezentacja i konsultacja programu senioralnego Polska Seniora. Kolejno panie posłanki prezentowały poszczególne segmenty tego programu – K. Szumilas – Godne Życie, D. Rutkowska – Zdrowe Życie, J. Augustynowska – Aktywne Życie. Jest to program PO, który będzie realizowany po wygranych wyborach przez tę partię. Szczegóły programu na stronie: www.polskaseniora.pl.

5. 16 Maj – Święto Straży Granicznej, z tej okazji przedstawiciele RN przekazali życzenia funkcjonariuszom SG:                                                                                                             – w dniu 10.05.18r. kol: J. Siedlarz i W. Tiszuk osobiście na ręce Komendanta PSG w Gorzowie Wlkp,                                                                                                                              – w dniu 16.05.18r. kol: K. Kubiak, D. Siembida i W. Tiszuk osobiście na ręce Komendanta PSG w Świecku,                                                                                                                – życzenia dla Komendanta NoOSG gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka zostały wysłane pocztą. (Niestety w tym roku Prezes RN nie otrzymał zaproszenia na obchody wojewódzkie Święta SG, które odbyły się w dniu 18.05.18r. w Zielonej Górze).

6. W dniu 07.06.18r. w SO Wydz. IV Pracy i Ubezp. Społ. w Zielonej Górze odbyła się rozprawa sądowa – represjonowany emeryt SG W. A. przeciwko dyrektorowi WBE w Zielonej Górze. Kol. W. A. na rozprawie wsparli emeryci różnych służb mundurowych z: Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Świebodzina i Słubic. Dlaczego represjonowany emeryt SG zdecydował się skierować swoją sprawę na drogę sądową? Ponieważ w związku z zastosowanymi represjami przez ZER MSW postanowił skorzystać z korzystniejszego dla siebie rozwiązania i przejść na zawieszoną wcześniej emeryturę wojskową zgodnie z nabytymi prawami emerytalnymi i wydaną w 1991r. decyzją emerytalną przez WBE w Zielonej Górze. Niestety w związku ze złożonym przez emeryta wnioskiem WBE w Zielonej Górze nie uwzględniło decyzji emerytalnej z 1991r. i argumentacji emeryta, a przeliczyło służbę w WOP na nowo licząc za 1 rok służby – 1 rok wysługi emerytalnej. Z wydaną decyzję emerytalną przez WBE kol. W. A. nie zgodził się i po wymianie kolejnych pism z WBE skierował pozew przeciwko dyrektorowi WBE, a na rozprawie wielokrotnie odpowiadał na pytania sądu i przedstawiał swoją argumentację. W rozprawie nie uczestniczyli przedstawiciele WBE. W dniu 12.06.18r. sąd ogłosił wyrok w tej sprawie, gdzie zmienił zaskarżoną przez emeryta decyzję WBE i orzekł, że okres służby przedstawiony w pozwie winien być liczony do wysługi emerytalnej w ten sposób, że za jeden rok służby należy liczyć półtora roku wysługi emerytalnej. Kol. W. A. czeka na uprawomocnienie się wyroku i uzasadnienie sądu. Apel: koledzy takie lub podobne sprawy odbywają się w sądach w kraju, dlatego wymieniajmy informacje, pytajmy, odpowiadajmy, korzystajmy z wcześniejszych pozytywnych dla emerytów rozstrzygnięć, tak aby następnym kolegom było łatwiej walczyć o swoją godność i prawa nabyte.

7. W dniu 08.06.18r. przywitani zostali w Słubicach czterej przedstawiciele Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP na trasie rajdu: Gubin – Słubice – Kotlina Kłodzka. W pierwszej wersji rajd miał się rozpocząć z m. Gubin, ale na prośbę emerytów z RN członkowie Bractwa odwiedzili Słubice. Spotkanie odbyło się na Pl. Bohaterów, gdzie wymieniono poglądy w związku z aktualną sytuacją emerytów mundurowych, a następnie przy pomniku „W Hołdzie Weteranom” wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. Kolejny punkt – to wizyta w Urzędzie Miejskim i spotkanie z Zastępcą Burmistrza – Romanem Siemińskim. Po spotkaniu członkowie Bractwa odwiedzili teren b. Batalionu i Strażnicy WOP, gdzie aktualnie znajduje się nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Następnie odbył się przejazd ulicą przy wałach nadodrzańskich i miejskim mostem granicznym do portu rzecznego, gdzie wykonano zdjęcia w miejscu pamięci „Słupy graniczne”. Po wizycie w Słubicach członkowie Bractwa zapoznali się z funkcjonowaniem Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku. Dziękujemy kolegom z Bractwa za odwiedziny, za ich chęć i aktywność w dokumentowaniu i utrwalaniu pamięci o miejscach i ludziach związanych z ochroną granicy! Zapraszamy członków Bractwa do odwiedzenia Słubic. Szczegółowe informacje o trasie rajdu wzdłuż zachodniej i południowej granicy na stronie internetowej: www.bractwowop.j.pl.

8. W dniu 22.06.18r. członkowie RN uczestniczyli w wycieczce do m. Witnica.  Organizator: Koło ZŻ WP w Słubicach. Cel: zwiedzenie browaru oraz prywatnego muzeum wojskowego. Na terenie browaru można było zapoznać się z eksponatami historycznymi dot. produkcji piwa, a także z cyklem i linią produkcyjną. Browar w Witnicy produkuje głównie piwa smakowe, które można także zamówić przez internet na stronie: www.browar-witnica.pl. Jest pomysł, aby w Witnicy utworzyć Muzeum Browarnictwa Ziemi Lubuskiej. Natomiast na terenie prywatnej posesji można było zapoznać się z eksponatami zgromadzonymi przez byłego żołnierza WP – sprzętem wojskowym, różną bronią, wyposażeniem, mundurami i medalami – głównie z okresu II wojny światowej, aż do czasów współczesnych. Obecnie zgromadzonymi eksponatami opiekuje się syn założyciela zbiorów i udostępnia je zwiedzającym za darmo po uprzednim zgłoszeniu. Uwaga: nieraz szukamy atrakcyjnych miejsc do zwiedzania w dalszych rejonach i w dużej odległości, a warto sprawdzić i poszukać takich miejsc w najbliższej okolicy.

9. W dniu 23.06.18r. członkowie RN uczestniczyli w zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej organizowanych przez Koło SEiRP w Słubicach. Ostatecznie w zawodach uczestniczyły cztery zespoły reprezentujące: SEiRP, ZEiRP RP, ZEiRSG i Sekcję Emerytów ZNP; pozostałe zaproszone zespoły nie zgłosiły się na zawody z różnych względów. Z RN uczestniczyli kol: J. Siedlarz, A. Zarzecki i G. Cembrowicz. Strzelanie odbywało się z dwóch pozycji: stojącej i siedzącej z podpórką, a puchary na zawody ufundował Burmistrz Słubic. W rywalizacji zespołowej puchary i dyplomy zdobyły zespoły: I miejsce – Sekcja Emerytów ZNP, II miejsce – SEiRP, III miejsce – ZEiRSG. Kol. A. Zarzecki z RN zajął II miejsce w klasyfikacji indywidualnej i otrzymał dyplom. Zawody strzeleckie były także formą spotkania integracyjnego zakończonego poczęstunkiem wojskową grochówką, kawą i ciastkiem. Dziękujemy Kolegom z Zarządu Koła SEiRP za zaproszenie i do zobaczenia na naszym „ostrym” strzelaniu we wrześniu.

10. W dniu 29.06.18r. na strzelnicy Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia” odbyły się XI Wojewódzkie Zawody Sportowo – Obronne Lubuskiego ZŻWP. Organizatorzy zawodów: LZW ZŻWP i ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze. Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród członków Lubuskiej Organizacji ZŻWP oraz popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa woj. Lubuskiego. W zawodach wzięło udział 20 zespołów, w tym zaproszeni goście z RN ZEiRSG, Koła SEiRP w Zielonej Górze i Związku Rezerwistów Bundeswehry Brandenburgii. RN reprezentowali kol: Z. Sejnik, J. Dybcio i W. Tiszuk. Warunki strzelania: z karabinka kbks – poz. leżąc, odl. 50 m, 12 strzałów – 10 ocenianych; z pistoletu sportowego Margolin – poz. stojąc, odl.  25 m, 12 strzałów – 10 ocenianych. Indywidualnie w strzelaniu z karabinka i pistoletu pierwsze miejsce zajął kol. Z. Mielczarek z Koła ZŻWP w Tuplicach – emeryt „zielonych otoków” – gratulujemy! Dziękujemy Prezesowi LZW ZŻWP gen. bryg. w st. spocz. A. Bortnowskiemu i Sekretarzowi  kpt. w spocz. A. Pawlakowi za zaproszenie przedstawicieli ZEiRSG na zawody.

 

                                                                                          Prezes RN

                                                    Jerzy Siedlarz