Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w III kw 2019 roku.

  • W dniu 02.09.19 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu pracy wychowawczej w Świecku odbyły się gminne uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Obóz pod nazwą Oderblick powstał w 1940 r. podlegał gestapo, był więzieniem dla ok. 4 tys. osób różnych narodowości. Więźniów wykorzystywano przy budowie autostrady, w żwirowniach, gospodarstwach, różnych zakładach. W styczniu 1945 r. obóz został ewakuowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. O historii obozu pracy przypomina pomnik, który stanął we wsi Świecko w 1977 r. Na zaproszenie Burmistrza Słubic w uroczystościach uczestniczyła także delegacja RN ZEiRSG.
  • W dniu 05.09.19 r. w Słubicach przedstawiciele represjonowanych emerytów SG spotkali się z przedstawicielami: służb granicznych oraz członkami Towarzystwa Pomocy Prawnej i Humanitarnej z Niemiec. Tematem spotkania była sytuacja prawna i materialna emerytów służb mundurowych i innych grup społecznych funkcjonujących w Polsce i Niemczech przed i po 1989 r. Dla emerytów polskiej służby granicznej było przykro, że musieli mówić o tym, że nasze państwo i rządzący pozbawili wielu z nich części wypracowanych/ wysłużonych zgodnie z obowiązującym prawem emerytur i rent, i to po prawie dwudziestu latach ich otrzymywania. Niektórzy emeryci zostali ukarani dwukrotnie –  w 2009 i 2016 r. gdy zastosowano niezgodną z prawem polskim i europejskim odpowiedzialność zbiorową. Na spotkaniu uzgodniono, że na bieżąco będą wymieniane informacje w powyższych sprawach, a przedstawiciele z Niemiec zapewnili o wspieraniu naszych działań antyrepresyjnych.
  • W dniu 14.09.19 r.  odbył się kolejny – już VI Rajd Rowerowy w rejonie Słubic. Organizator Rajdu – Koło SEiRP, uczestnicy rajdu – emeryci stowarzyszeń służb mundurowych i inne osoby chętne do udziału w aktywności fizycznej. Wszystkie te rajdy odbywają się trasami i ścieżkami wokół Słubic o różnych  długościach w granicach 10 – 20 km, i o różnym stopniu trudności. Zazwyczaj  kończą się poczęstunkiem oraz krótkimi konkursami z wiedzy turystycznej i historycznej, a zwycięzcy nagradzani są pucharami i różnymi gadżetami. Celem organizowanych rajdów jest propagowanie aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych.

W rajdach tych uczestniczą także członkowie RN ZEiRSG.

  • W dniu 16.09.19 r. emeryci WOP i SG z różnych struktur związkowych, jak i koledzy niezrzeszeni – absolwenci SCH WOP w Kętrzynie po 46 latach postanowili odwiedzić miejsce, w którym szkolili się i rozpoczynali swoją służbę dla Ojczyzny w zielonych otokach. Inicjatorami zorganizowania spotkania po latach byli dwaj członkowie Regionów ZEiRSG: w Słubicach i Kętrzynie. Po „zbiórce” na biurze przepustek i spotkaniu się z odpowiedzialnym funkcjonariuszem SG uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie Centrum Szkolenia SG. Na początku uczestnicy spotkali się z Komendantem Centrum, który serdecznie przywitał wszystkich i przedstawił ogólne zadania Centrum w szkoleniu kadr dla SG, a szczegóły przedstawili odpowiedzialni funkcjonariusze. Następnie uczestnicy zwiedzili specjalistyczne sale wykładowe, obiekty sportowe, nowoczesną strzelnicę oraz miejsce szkoleń pirotechnicznych. Dla zainteresowanych absolwentów – w miejscu tzw. ”małpiego gaju” i poligonu rośnie 10-15 m las. Warunki w jakich dziś szkolą się funkcjonariusze SG są nieporównywalne do tych z lat ubiegłych, można było zobaczyć, sprawdzić i dotknąć – dziś to nowoczesność, elektronika i nowe technologie w służbie nauki i szkolenia. Obiekty sportowe i strzelnica są także do dyspozycji emerytów SG, wymaga to oczywiście odpowiednich uzgodnień warunków korzystania. Odwiedziny w Centrum szkolenia po tylu latach, to była prawdziwa podróż sentymentalna do przeszłości. Uczestnicy spotkania – wychowawcy, wykładowcy i absolwenci dziękują Panu Komendantowi i funkcjonariuszom SG za umożliwienie zwiedzenia Centrum Szkolenia SG. Spotkanie absolwentów zakończyło się uroczystym obiadem, na którym dominowały rozmowy i wspomnienia o szkoleniu i służbie. Organizatorzy spotkania zachęcają kolegów niezdecydowanych do aktywności i uczestnictwa w podobnych spotkaniach integrujących środowisko „zielonych otoków”. Informacja dla zainteresowanych – spotkanie absolwentów SCH WOP”73″ w 2020 r. – w rejonie Kudowy lub Cieszyna.
  • W dniu 21.09.19 r.  na byłym drogowym przejściu granicznym w Kostrzynie nad Odrą odbyła się manifestacja – protest emerytów i rencistów WOP i SG przeciwko łamaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praw obywatelskich oraz stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej w ustawie represyjnej z 16.12.2016 r. Inicjatorami zorganizowania protestu byli członkowie RN ZEiRSG w Kostrzynie nad Odrą, koledzy niezrzeszeni i wspierający nasze związkowe działania. Obszerna relacja z protestu jest opublikowana na  witrynie internetowej Związku w zakładce Regionu Nadodrzańskiego z datą 27.09.19 r. /Kostrzyn n. Odrą – protest represjonowanych pograniczników zakończony. Podsumowanie i podziękowania Komitetu Organizacyjnego protestu/. Szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu protestu oraz zdjęcia są dostępne w RN Związku. Inicjatorzy i organizatorzy pierwszego w takiej formie protestu apelują do kolegów o aktywność i inicjatywy związane z walką o godność, honor i byt, a także o propozycje co do dalszych działań antyrepresyjnych.

 

  • W dniu 27.09.19 r.  z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta ZEiRSG  na strzelnicy w Słubicach odbyły się III Zawody Strzeleckie z broni ostrej: karabinka: AKMS i AKM /poz. leżąca, odl. 50 m/ i pistoletów: Walther P99 i Heckler und Koch /poz. stojąca, odl. 25 m/ W zawodach uczestniczyły 4 trzyosobowe drużyny: SEiRP; SG; ZEiRP RP; ZEiRSG. Planowany był udział 7-10 drużyn, ale nie pomógł wymóg regulaminowy: w drużynie ma uczestniczyć przynajmniej 1 zawodniczka. Dlatego udało się skompletować tylko 4 zespoły.  Wyniki drużynowe: I miejsce  – RN ZEiRSG /dyplom+ puchar/, II miejsce – PSG w Świecku /dyplom + puchar/, III miejsce  – ZEiRP RP /dyplom + puchar/.  Puchary dla drużyn ufundował RN ZEiRSG. Wyniki indywidualne: pistolet: I miejsce – Krystyna Kubiak /RN ZEiRSG/ dyplom + puchar Starosty Słubickiego/, II miejsce – F. Zarzecki /ZEiRP RP/ dyplom/, III miejsce – W. Tiszuk /ZEiRSG/ dyplom/. Karabinek: I miejsce – F. Zarzecki /ZEiRP RP/ dyplom + puchar Burmistrza Słubic/, II miejsce – mjr SG Marzena Szafratowicz /PSG/ dyplom/, III miejsce – K. Drzazga /ZEiRP RP /dyplom/.  W dwuboju strzeleckim /pistolet+ karabinek/ zwyciężył kol. F. Zarzecki /ZEiRP RP/ dyplom + puchar Przewodniczącego ZO NSZZ FSG w Krośnie Odrzańskim. Należy nadmienić, że III Zawody Strzeleckie odbyły się w ramach dofinansowania/dotacji, jako jeden z elementów powierzonego do realizacji przez Burmistrza Słubic zadania publicznego pt. „Aktywnym być na emeryturze”. Zawody strzeleckie zakończyły się poczęstunkiem, tym razem nie tradycyjną wojskową grochówką, ale specjalną zupą chłopską. Organizatorzy zawodów dziękują fundatorom pucharów indywidualnych i do zobaczenia na następnych zawodach i spotkaniach integracyjnych!

 

Prezes Regionu Nadodrzańskiego

Jerzy Siedlarz