Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w III kwartale 2018 roku – aktualizacja.

W dniu 19.08.2018 r. na zaproszenie Prezesa Koła ZŻWP w Babimoście, ppłk. Alfreda Hajduły, grupa emerytów ze Słubic ze ZŻWP, ZEiRSG i PTWK, wzięła udział w organizowanych przez to Koło uroczystościach 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Uroczystości rozpoczęły się przy tablicach pamiątkowych na Skwerze Lotników, gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele: władz samorządowych miasta i województwa, wojska, emerytów mundurowych. Pod tablicami pamiątkowymi złożono wiązanki kwiatów. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na pobliskie obiekty OSiR-u, gdzie można było obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego, pokaz skoków spadochronowych i akrobacji lotniczych. W dalszej części wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych i wojskowych w wykonaniu Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota” ze Złotoryi. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem. Dziękujemy kol. Prezesowi Koła za zaproszenie na tę ważną dla emerytów mundurowych uroczystość.

W dniu 08.09.2018 r. członkowie Regionu wzięli udział w V Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Koło SEiRP w Słubicach. Trasa rajdu: Pl. Bohaterów – m. Kunice – odległość ok. 15 km. Na trasie rajdu w m. Świecko w miejscu pamięci – przed pomnikiem dla uczczenia więźniów niemieckiego obozu karnego uczestnicy zapalili znicze. Na dłuższą przerwę uczestnicy rajdu zatrzymali się w m. Kunice, gdzie gościnnie przyjęła ich p. sołtys Ewa Guzik. Rajd zakończył się na obiekcie ROD „Jutrzenka” poczęstunkiem oraz podsumowaniem – wręczeniem nagród, podziękowań, upominków i wyróżnień.

W dniu 14.09.2018 r. na zaproszenie Prezesa Regionu Szczecin przedstawiciel Regionu Nadodrzańskiego, kol. W. Tiszuk, wziął udział w spotkaniu integracyjnym i zawodach strzeleckich zorganizowanych przez ten Region. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Związku kol. M. Meszyński. Spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i 20-lecia powstania Związku. Zawody strzeleckie to 10 strzałów na odległość 25m z pistoletu Glock. Dla najlepszych strzelców Region ufundował 3 puchary. Spotkanie upłynęło w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Dziękujemy kol. ze Szczecina za inicjatywę i zaproszenie.

W dniu 17.09.2018 r. na Pl. Sybiraków w Słubicach odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną Niepodległą Polskę. Na zaproszenie władz samorządowych i Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w uroczystościach uczestniczyli licznie przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym: z RN ZEiRSG – kol. J. Siedlarz i A. Radzik; z Koła SEiRP – kol. H. Kosicki i Z. Magniewski. Wartę honorową przy pomniku zapewnili harcerze z Hufca ZHP i żołnierze WP, a oprawę muzyczną uroczystości – orkiestra Victoria z Rembertowa.

W dniu 18.09.2018 r. na Uniwersytecie Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się Konferencja „Powiat przyjazny Seniorom”. Na zaproszenie Starosty Słubickiego Marcina Jabłońskiego w konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych powiatu słubickiego i niemieckiego Odra-Sprewa, w tym emeryci mundurowi. Na konferencji prezentowany był projekt „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu”  nakierowany na seniorów w powiecie, na ludzi, którzy potrzebują coraz to intensywniejszego wsparcia w postępującym świecie technologii. W dalszej części spotkania przedstawiony został także projekt pod nazwą „Transgraniczna wymiana seniorów Powiatu Słubickiego i niemieckiego Odra-Sprewa”. W ramach tego projektu zostanie podpisana umowa partnerska z Powiatowymi Radami Seniorów z Polski i Niemiec. Nadmienić należy, że członkiem Powiatowej Rady Seniorów w Słubicach jest też nasza koleżanka – członek RN D. Siembida.

W dniu 21.09.2018 r. z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta Związku na strzelnicy przy ul. Sportowej w Słubicach zostały zorganizowane zawody strzeleckie z broni ostrej – długiej/karabinek kbkak/ i krótkiej/pistolet Walther/. Organizator: RN ZEiRSG; uczestnicy:  9 trzyosobowych zespołów reprezentujących: Urząd Miejski, SEiRP, ZŻWP, ZEiRP RP, Emerytów Służby Celnej, IPA-LGW, PSG w Świecku, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – O/Miejsko- Powiatowy oraz RN ZEiRSG. Warunki strzelania: broń długa – odległość 50m, pozycja leżąca, 10 strzałów, w tym ocenianych 7 najlepszych; broń krótka – odległość 25m, pozycja stojąca, 10 strzałów, w tym ocenianych 7 najlepszych. Nagrody: drużynowe – puchary i  dyplomy uczestnictwa; indywidualne – puchar + dyplom dla: najlepszy zawodnik – broń długa, najlepszy zawodnik – broń krótka, najlepszy zawodnik w dwuboju strzeleckim /broń długa i krótka/. Puchary drużynowe ufundował organizator, a indywidualne: Burmistrz Słubic, Komendant NoOSG, Prezes IPA -LGW.

Wyniki zawodów:

  • drużynowe: I miejsce – IPA LGW, II miejsce – ZEiRP RP, III miejsce – ZŻWP;
  • indywidualne: broń długa – I miejsce kol. Z. Matuszczak ze ZEiRP RP, broń  krótka – I miejsce kol. W. Garbatowski ze ZEiRP RP, w dwuboju strzeleckim – I miejsce kol. Z. Matuszczak ze ZEiRP RP.

Zawody strzeleckie zakończyły się poczęstunkiem wojskową grochówką. Dziękujemy uczestnikom za udział, a fundatorom pucharów indywidualnych za przychylność i wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Z up. Prezesa Regionu

Włodzimierz TISZUK