Aktywności w Regionie Nadodrzańskim w IV kwartale 2018 roku.

W dniu 12.10.2018 r. wyjątkowo ze względów organizacyjnych świętowaliśmy w Regionie Nadodrzańskim Dzień Weterana Służby Granicznej i Święto Związku. O godz. 15.00 na Pl. Bohaterów przy pomniku „W Hołdzie Weteranom” spotkali się członkowie Regionu, emeryci niezrzeszeni oraz zaproszeni goście: przedstawiciele samorządów: powiatowego ze Starostą Słubickim M. Jabłońskim; gminnego z Przewodniczącym RM M. Olejniczakiem, SG, Policja Federalna Niemiec /Bundespolizei/, IPA Region Krosno Odrzańskie, koledzy ze Stowarzyszeń: ZŻWP, ZEiRPRP oraz SEiRP. Wartę honorową przy pomniku zapewnił Hufiec ZHP w Słubicach. Na początku uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę w 2018 r. Przywitał wszystkich i słowo wstępne wygłosił Prezes Regionu kol. J. Siedlarz, głos zabrał także Starosta Słubicki, który podziękował za zaproszenie i życzył wszystkim emerytom mundurowym zwycięstwa w walce o godność i honor. Od godz. 16.00 dalsze spotkanie odbyło się w Domu Działkowca ”Jutrzenka”, gdzie rozmowy zdominowały wspomnienia ze służby oraz sytuacja materialna i bytowa emerytów w aktualnej rzeczywistości.

W dniu 22.11.2018 r. przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego uczestniczyli w I uroczystej Sesji RM nowej kadencji, na której zostali zaprzysiężeni Radni i Burmistrz Słubic. Wybrano także nowego Przewodniczącego RM – został nim Grzegorz Cholewczyński. Posiedzenie otworzyła Radna – seniorka K. Baczyńska, następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej J. Kirej wręczył nominacje wszystkim piętnastu Radnym, którzy złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył także Burmistrz – elekt M. Olejniczak. Akt ślubowania odczytał nowo wybrany Przewodniczący RM, a insygnia władzy przekazał swojemu następcy ustępujący Burmistrz T. Ciszewicz. Przed Burmistrzem i Radnymi pięć lat rządów w gminie – trzymamy kciuki.

W dniu 27.11.2018 r.  na zaproszenie Sektora 3 Słubice, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Burmistrza Słubic przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego wzięli udział w VII Słubickim Forum Organizacji Pozarządowych. Forum jest miejscem corocznego spotkania Stowarzyszeń i Fundacji z terenu Gminy Słubice, jest okazją do wymiany doświadczeń, omówienia problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości. Dyskusje i prace odbywały się przy czterech stolikach tematycznych dot:

  • budżetu obywatelskiego w Gminie Słubice,
  • wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej,
  • konsultacji regulaminu Polsko – Niemieckiej Sieci Współpracy w ramach projektu ”Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt/O – Słubice”,
  • „czego organizacje pozarządowe mogą nauczyć się od Arystotelesa?” – najważniejsze zasady dobrej komunikacji.

Na spotkaniu podsumowano także kolejną edycję programu „Działaj Lokalnie”. Uczniowie słubickich szkół odebrali nagrody w konkursie ”Poznajmy słubickie organizacje pozarządowe”. Warto uczestniczyć w takich spotkaniach i pozyskiwać wiedzę przydatną w działalności społecznej i związkowej.

W dniu 29.11.2018 r. w siedzibie Regionu Nadodrzańskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów Stowarzyszeń Służb Mundurowych działających na terenie Gminy Słubice: SEiRP, ZŻWP, ZEiRPRP i RN ZEiRSG. Na spotkaniu omówiono dotychczasową wzajemną współpracę, realizowane w 2018 r. przedsięwzięcia wspólne i samodzielne. Ustalono, że na spotkaniu w styczniu 2019 r. omówione będą wspólne działania planowane na rok 2019.

 W dniu 08.12.2018 r. w siedzibie Regionu odbyło się spotkanie świąteczne członków Związku i emerytów niezrzeszonych. Zaproszeni goście to: Burmistrz Słubic i Komendant PSG w Świecku. Do zebranych życzenia świąteczne i noworoczne skierowali: Prezes Regionu i Komendant PSG. Przy tradycyjnej lampce szampana oraz ciastku i kawie zebrani wspominali czas służby w różnych jednostkach na pograniczu słubickim. W związku z tym, że Burmistrza w tym czasie zatrzymały pilne obowiązki służbowe, przedstawiciele Regionu w dniu 13 grudnia odwiedzili Burmistrza w Urzędzie Miasta, gdzie złożyli życzenia i pogratulowali zwycięstwa w pierwszej turze wyborów na stanowisko Burmistrza; podziękowali także za dobrą dotychczasową współpracę z samorządem gminnym.

W dniu 13.12.2018 r. w restauracji ”Duet” odbyło się spotkanie świąteczne członków Związku i emerytów niezrzeszonych z terenu Kostrzyna nad Odrą. Zaproszeni goście to: Burmistrz Kostrzyna nad Odrą i Komendant PSG w Gorzowie Wielkopolskim. Życzenia uczestnikom spotkania przekazali: wiceprezes RN W. Tiszuk, ppłk SG rez. J. Tomasik i Komendant PSG w Gorzowie ppłk SG K. Słowik. Po wystąpieniach wzniesiono toast lampką szampana za zdrowie i pomyślność w 2019 r. Następnie przy uroczystym obiedzie była okazja do dalszych życzeń, wspomnień i dyskusji o aktualnej sytuacji emerytów służby granicznej i innych. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Burmistrza, życzenia dla Burmistrza i Zastępcy zostały przekazane w dniu 21.12.2018 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta Kostrzyna nad Odrą,

W dniu 17.12.2018r.  przedstawiciel RN wziął udział w szkoleniu organizowanym przez Sektor 3 Słubice. Tematyka szkolenia to:

  • warunki ubiegania się o dotacje w 2019 r. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
  • nowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który będzie realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • nowe wzory formularzy – od 01.03.2019 r. w konkursach otwartych ofert organizowanych przez samorządy.

Dziękujemy Zespołowi Sektora 3 za zaproszenie, warto uczestniczyć w takich szkoleniach i zdobywać nową wiedzę.

W dniu 21.12.2018 r. Burmistrz Słubic M. Olejniczak zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy, na spotkanie wigilijne, które odbyło się na obiekcie Collegium Polonicum. Emerytów mundurowych reprezentowali koledzy z Kół: SEiRP, ZŻWP i RN ZEiRSG. Oprócz wzajemnych życzeń dziękowano także przedstawicielom samorządu gminnego za wsparcie organizacji pozarządowych działających w mieście i gminie, nie tylko na rzecz własnych środowisk, ale też dla dobra ogólnego.

Z up. Prezesa Regionu

Włodzimierz TISZUK