Aktywności w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG w II kw. 2019 roku.

  1. W dniu 04.04.2019 r. w m. Tuplice odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: prezes i wiceprezes RN w Słubicach oraz koledzy-członkowie Regionu Tuplice na czele z prezesem Regionu; w spotkaniu wziął także udział prezes Koła ZŻWP. Celem spotkania było: przekazanie informacji z posiedzenia ZG Związku w Koszalinie w dn. 23-24.03.2019 r, nawiązanie bliższej współpracy ze strukturami emerytów SG i WOP w Tuplicach, omówienie problemów występujących w związku z działalnością związkową w różnych aspektach. Na spotkaniu przekazano także list gratulacyjny z ZG dla jednego z członków Regionu Tuplice za wsparcie konta „UR”.
  1. W dniu 16.04.2019 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Jerzym Zajadło. Organizator spotkania: Obywatele RP-Obywatele GW 66-400. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie RN i emeryci niezrzeszeni z Kostrzyna nad Odrą. Temat spotkania: Nieposłuszny Obywatel: co to jest nieposłuszeństwo obywatelskie; dlaczego i jak ludzie protestują wobec władzy; co im za to grozi i jak bronić się przed sądem. Poruszono także wiele innych zagadnień dot. praw i wolności obywatelskich. Moderatorem spotkania był: Witold Pahl – sędzia, członek Trybunału Stanu, konstytucjonalista.
  1. W dniu 16.05.2019 r. w związku ze Świętem SG i 28. rocznicą powołania formacji, delegacje reprezentujące RN ZE i RSG udały się z wiązankami kwiatów i listami gratulacyjnymi do jednostek SG: NoOSG w Krośnie Odrzańskim; PSG w Świecku i PSG w Gorzowie Wlkp. Na ręce Komendantów przekazano życzenia i gratulacje dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych ww. jednostek. Ponadto w związku ze Świętem w dniu 17.05.2019 r. odbył się piknik okolicznościowy, w którym na zaproszenie Komendanta PSG w Świecku uczestniczyli emeryci SG z RN.

  1. W dniu 14.06.2019 r. Region Nadodrzański odwiedziła siedmioosobowa grupa emerytów służb granicznych z Niemiec. Podczas pobytu na naszym terenie ww. zapoznali się z funkcjonowaniem nowoczesnego Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, odwiedzili nasze miejsca pamięci poświęcone Weteranom Służby Granicznej, a z tarasu widokowego Collegium Polonicum mieli okazję podziwiać panoramę Słubic i most graniczny na rzece Odrze. Następnie uczestnicy spotkania udali się do m. Kostrzyn nad Odrą, gdzie zwiedzili Stare Miasto i Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Podczas wspólnego obiadu przedstawiciele niemieckich i polskich struktur emeryckich wymienili doświadczenia i przedstawili działania związkowe i aktywności na rzecz swoich środowisk.

5. W dniu 28.06.2019 r. na strzelnicy Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia” odbyły się kolejne – już XII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne Lubuskiego Związku Żołnierzy WP. Organizatorzy zawodów: LZW ZŻWP i ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze. Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród członków Lubuskiej Organizacji ZŻWP; popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa woj. lubuskiego i dobrosąsiedzkich kontaktów między żołnierzami rezerwy i mieszkańcami Polski i Niemiec. W zawodach wzięło udział 20 drużyn z woj. lubuskiego i Niemiec. Strzelanie odbywało się z karabinka sportowego kbks na odl. 50 m i pistoletu sportowego Margolin na odl. 25 m. Emerytów ze Słubic reprezentowali kol: Z. Sejnik; W. Tiszuk i W. Sitkowiak. Wyróżnienia to puchary i dyplomy. Na czołowych miejscach uplasowali się kol. z Koła nr 6 z Krosna Odrzańskiego i Drużyny z Tuplic (emeryci WOP i SG). Gratulujemy! Reprezentanci ze Słubic zajęli miejsca poza podium. Ponadto podczas zawodów za aktywność i działalność w strukturach LZŻWP zostali wyróżnieni kol: Z. Sejnik – prezes Koła w Słubicach; kol. J. Wesołowski – prezes Koła w Tuplicach oraz kol. Z. Mielczarek od kilku lat plasujący się w czołówce strzelców z broni długiej i krótkiej wśród emerytów WOP i SG. Gratulujemy wszystkim iżyczymy powodzenia w następnych strzelaniach !

                                                                                         Prezes RN

                                                                                               Jerzy  Siedlarz