AKTYWNOŚCI ZWIĄZKOWE W RN ZEiRSG NA KONIEC 2017r.

1.Spotkania z ZO NSZZFSG przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim:

  • W dniu 23.11.2017r. czterech członków RN ZE i RSG w Słubicach /kol. J. Siedlarz,  K. Kubiak, D. Siembida i W. Tiszuk/ spotkało się z Przewodniczącym ZO NSZZFSG przy NoOSG – kol. Tomaszem Deszczem. Głównym tematem spotkania była współpraca obu struktur związkowych na szczeblu Zarządów – ZO i ZT NSZZFSG z ZRN ZE i RSG. Na spotkaniu uwzględniono odpowiednie zapisy Statutów obu Związków oraz Porozumienie o współpracy z 20.02.2015 r pomiędzy NSZZFSG a ZE i RSG. Wnioski ze spotkania: należy spotykać się i współpracować dla dobra członków obu organizacji.
  • W dniu 08.12.2017r. przedstawiciele RN ZE i RSG – kol. K. Kubiak i W. Tiszuk  na zaproszenie kol. T. Deszcza wzięli udział w części posiedzenia ZO NSZZFSG z udziałem Przewodniczących ZT NSZZFSG z PSG podległych NoOSG. Na spotkaniu przedstawiciele RN ZE i RSG przedstawili krótką historię powstania ZE i RSG i struktur terenowych, główne cele i zadania Związku, intencję i chęć współpracy ze SG, w tym z Komendą NoOSG i najbliższymi Komendami PSG; poinformowali także o aktualnej sytuacji emerytów SG po uchwaleniu ustawy represyjnej z 16.12.2016r. i zaapelowali do funkcjonariuszy SG o wsparcie emerytów w słusznej walce o godność i prawa nabyte w służbie dla Ojczyzny. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją z udziałem Wiceprzewodniczącego ZG NSZZFSG kol. M. Tyla i ks. kapelana por. SG M. Czuchraniuka. Dziękujemy Przewodniczącemu ZO – kol. Tomaszowi Deszczowi za zaproszenie na spotkania z nadzieją na dobrą współpracę obu struktur związkowych w przyszłości.

2.Udział przedstawiciela RN ZE i RSG w spotkaniu OKIU w Gorzowie Wielkopolskim.

  • W dniu 14.12.2017r. w hotelu „Gracja” w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z OKIU FSSM RP – który reprezentowali: Andrzej Rozenek, płk Henryk Budzyński ze ZŻWP oraz p. Monika Jaruzelska. Na spotkanie przybyło ok. 200 emerytów, a z RN ZE i RSG udział wziął kol. W.Tiszuk. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej SLD – Maciej Buszkiewicz. Zebranych emerytów przywitał Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Głos zabrali i emerytów mundurowych wspierali: Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD Bogusław Wontor oraz były Prezydent Gorzowa i członek Zarządu Woj. Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak; w spotkaniu uczestniczył także Jan Kochanowski, były poseł III,IV,V i VI kadencji z ramienia SLD. Andrzej Rozenek przedstawił aktualną sytuację emerytów mundurowych w ramach funkcjonowania ustawy represyjnej i jej skutki oraz proces zbierania podpisów pod projektem ustawy antyrepresyjnej. Płk Henryk Budzyński poinformował o zagrożeniach dla środowiska emerytów wojskowych po ewentualnym uchwaleniu wojskowej ustawy represyjnej, a p. Monika Jaruzelska zapewniła o swoim wspieraniu represjonowanych emerytów w słusznej walce oraz zaapelowała o aktywność w działaniach antyrepresyjnych  wszystkich środowisk i struktur emerytów mundurowych.

3.Spotkania świąteczne w Regionie Nadodrzańskim.

  • W Słubicach w dniu 09.12.2017r. wspólne spotkanie emerytów RN  i Koła ZŻWP, zaproszonych przedstawicieli Kół: ZE i RP RP i SE i RP oraz emerytów niezrzeszonych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście : Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, Komendant PSG w Świecku ppłk SG Krzysztof Krawiec oraz były Komendant NoOSG gen. bryg. Andrzej Kamiński.
  • W Kostrzynie nad Odrą w dniu  15.12.2017r. – wspólne spotkanie członków RN i kol. niezrzeszonych, zaproszonym gościem był Komendant PSG w Gorzowie Wlkp – ppłk SG Dariusz Kalczyński.

         Na obu spotkaniach przy tradycyjnej lampce szampana złożono wzajemne życzenia zdrowia i pomyślności oraz, aby nadchodzący rok był lepszy dla wszystkich. Były też akcenty smutne – w grudniu odeszli od nas na wieczną służbę nasi koledzy – represjonowani emeryci SG, stres związany z restrykcjami emerytalnymi na pewno miał duży wpływ na stan ich zdrowia. Mimo wszystko z nadzieją i optymizmem patrzymy w przyszłość. Nie dajmy się zastraszyć ludziom złym, walczmy i dbajmy o jedność naszego mundurowego emeryckiego środowiska!

4.Spotkanie wigilijne u Burmistrza Słubic.

  • W dniu 20.12.2017r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie wigilijne dla organizacji pozarządowych z udziałem Burmistrza Tomasza Ciszewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Olejniczaka. RN ZE i RSG reprezentował Prezes Jerzy Siedlarz, obecni byli także Prezesi Kół: SE i RP – Hubert Kosicki i ZŻWP – Zygmunt Sejnik. Burmistrz Słubic podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za dotychczasową współpracę, gratulował za pomysły, zapał i zaangażowanie w życie społeczne. Na spotkanie wigilijne dotarli także harcerze na czele z Komendantem Hufca Tadeuszem Strażewiczem, którzy przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju.

5.Pikieta protestacyjna pod Sądem Rejonowym w Słubicach,

  • W dniu 21.12.2017r.  o godz. 18.00 z inicjatywy przedstawicieli Nowoczesnej i SLD przed siedzibą Sadu Rejonowego w Słubicach odbyła się pikieta protestacyjna w obronie niezależności i niezawisłości sądów od wpływów polityków „dobrej zmiany” i niezrozumiałego zachowania Prezydenta RP jako strażnika Konstytucji. W pikiecie uczestniczyli członkowie RN oraz emeryci niezrzeszeni.

Prezes RN

Jerzy Siedlarz