„ALARM GRANICZNY trwa”

Wspólnym wysiłkiem cieszyńskiego Regionu ZEiRSG i Koła ZŻWP, w gościnnych progach ROD „Karolinka” w Cieszynie przygotowano spotkanie Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia „Alarm Graniczny Trwa – Wczoraj My! Dzisiaj Oni! Jutro Wy?”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, stowarzyszeń reprezentujących śląskie środowisko emerytów i rencistów mundurowych (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej) oraz nasi przyjaciele z Bractwa Motocyklowego WOP, Zarządu Regionu Śląskiego KOD i Cieszyna.

Spotkanie otworzył prezes ZEiR SG kol. Marek Meszyński zapoznając uczestników z aktualną sytuacja środowiska oraz przedstawiając genezę, założenia i cel zgromadzenia.

Następnie uczestnicy chwilą zadumy uczcili pamięć 59. ofiar zbrodniczej ustawy oraz blisko 1.000 koleżanek i kolegów, którzy odeszli na wieczną służbę nie doczekując rozpatrzenia ich spraw przez sądy.

Zasadniczą część spotkania prowadził kol. Sławomir Matusewicz, który przedstawił doświadczenia z organizacji i przebiegu zgromadzenia w Kostrzynie nad Odrą oraz zaproponował kontynuację protestu na terenie Cieszyna.

Następnie, w ożywionej dyskusji i wymianie poglądów wypracowano propozycje składu Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia oraz rozpatrzono problemy i przedsięwzięcia zapewniające właściwą organizację i przebieg manifestacji.