Apel do emerytów Straży Granicznej i WOP, emerytowanych pracowników cywilnych i ich rodzin.

A P E L

Do emerytów Straży Granicznej i WOP, emerytowanych pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz ich rodzin!

Koleżanki i Koledzy! Jeżeli posiadacie ubezpieczenia Grupowe na Życie w WDB (dawne EKU), to zapoznajcie się z Nowym Programem Ubezpieczenia na Życie i niezwłocznie wypełnijcie nowe deklaracje! Szczegóły są TUTAJ!  

Informujemy, że w naszym środowisku pograniczników zostało jeszcze około tysiąca posiadaczy Ubezpieczenia Grupowego na Życie wg starego programu, którzy nie dostarczyli do WDB na adres:  ul. Migdałowa 4, lok 28, 02-796 Warszawa, nowych deklaracji, możliwych do pobrania z witryny ZEiRSG lub ze strony internetowej WDB S.A.
Nieprzepisanie się do Nowego Programu spowoduje zerwanie w najbliższych tygodniach umowy o Ubezpieczeniu na Życie i zwrot składek wpłaconych wg starego programu po zerwaniu umowy. 
Dlatego też zwracamy się do wszystkich emerytów Straży Granicznej i WOP oraz emerytowanych pracowników cywilnych i ich rodzin  o przekazywanie Koleżankom i Kolegom w swoich środowiskach informacji o Nowym Programie Ubezpieczeniowym WDB.

Na prośbę WDB S.A.

Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski