Apel do Prezydenta RP – zbieranie podpisów! Obecność Federacji SSM RP na Facebooku i Twitterze.

         Uprzejmie informuję czytelników naszej strony internetowej, że od kilku dni trwa akcja zbierania podpisów pod Apelem do Prezydenta RP, opracowanym przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Oto istotny fragment Apelu zawierający podstawowe postulaty organizacji tworzących Federację SSM RP:

„Apelujemy o:

– podkreślanie ciągłości państwa polskiego, jego granic oraz zobowiązań międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw człowieka,

– nie dzielenie emerytów na słusznych i niesłusznych, nie zniesławianie żołnierzy i funkcjonariuszy, nie odmawianie im zasług w ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

– przeciwstawianie się inicjatywom ograniczania świadczeń dla mundurowych przez wykazywanie, że wynikają one z zakresu obowiązków i ograniczania praw żołnierzy i funkcjonariuszy, oraz odstąpienie od podawania nieprawdziwych informacji o uposażeniu emerytalnym służb mundurowych,

– zaniechanie prób zmniejszania uposażeń emerytalnych i innych uprawnień socjalnych pod pretekstem rozliczania z przeszłością,

– zaniechanie nagonki medialnej na emerytów służb mundurowych przez przedstawicieli instytucji rządowych,

– zapewnienie prawa do stabilizacji zawodowej, zabezpieczenia społecznego i pełnej ochrony prawnej i zdrowotnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy, tak jak dla pełniących służbę na misjach zagranicznych,

– udzielanie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy z racji pełnienia służby ponoszą nieuzasadnione konsekwencje prawne, finansowe, rodzinne,

– wykorzystanie aktywności emerytów mundurowych dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.”

           Pełna treść Apelu wraz z wzorem listy do podpisywania znajduje się pod niżej zamieszczonymi linkami (w formacie pdf):

apel-do-prezydenta-rp

apel-federacji-do-prez-podpisy

           Dodatkowo informuję, że Zarządy Regionów naszego Związku rozpoczęły zbiórkę podpisów pod tym Apelem. Każdy popierający Apel i nasze działania w obronie praw emerytów i rencistów mundurowych może Apel podpisać bezpośrednio w siedzibach Zarządów Regionów lub samodzielnie wydrukować listę do podpisów, zebrać podpisy od znajomych, rodziny, członków innych stowarzyszeń i fundacji, pracowników instytucji popierających nasze działania, i ewentualnie innych osób, i dostarczyć do najbliższego Zarządu Regionu (ewentualnie wysłać pocztą poleconą z wyraźnym wskazaniem danych osobowych określających osobę zbierającą podpisy).

Szanowni czytelnicy naszej strony internetowej!

Zapraszamy serdecznie do wspierania akcji zbierania podpisów pod Apelem do Prezydenta RP, abyśmy mogli zebrać ich jak najwięcej i wręczyć Prezydentowi przed podjęciem decyzji o podpisaniu (lub nie)  ustaw obniżających emerytury mundurowe, skierowanych do Prezydenta przez Sejm po zakończeniu ich procedowania.

Dodatkowo informuję, że Federacja SSM RP w ostatnich dniach zaznaczyła swoją obecność na Facebooku i Twitterze na stronach:

https://twitter.com/niezaSLUZYLISMY

https://www.facebook.com/NiezaS%C5%81U%C5%BBYLI%C5%9AMY-346777049019822/

 Zapraszamy do odwiedzania tych stron! 

                                                                                                                     Opracował:

                                                                                                                         p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                                                          Jerzy JANKOWSKI