Apel Komitetu Fundacji Sztandaru dla ZEiRSG.

Informacja dodatkowa Komitetu Fundacji Sztandaru:

W dniu 27.01.2022 r. Zarząd Główny ZEiRSG uchwałą nr 1/2022 powołał Komitetu Fundacji Sztandaru w składzie 11 członków. Podczas swego pierwszego posiedzenia  Komitet ukonstytuował się następująco:

1) Kol. Budzyński Andrzej             – przewodniczący,
2) Kol. Iwat Piotr                                 – sekretarz,
3) Kol. Miś Krzysztof                        – skarbnik
4)Kol.  Hadaś Zbigniew                  – członek,
5) Kol. Kolanko Mariusz                 – członek,
6)Kol. Kosmaty Mariusz                 – członek,
7) Kol. Koziołek Stanisław             – członek,
8) Kol. Miksiewicz Adam               – członek,
9) Kol. Hartabus Krzysztof           – członek,
10) Kol. Pierzchała Edward          – członek,
11) Kol. Twardowski Krzysztof  – członek.

Wyłoniono również zespół 3-osobowy do prowadzenia bieżących spraw związanych z prowadzeniem korespondencji z wykonawcą sztandaru w osobach:  Kol. Iwat Piotr, Kol. Budzyński Andrzej i Kol. Kolanko Mariusz.

                                                                                                             Za Komitet

Przewodniczący Andrzej Budzyński