Apel o pomoc dla Kolegi Piotra Urbańskiego!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

           Kolega Piotr Urbański służył w Pomorskiej Brygadzie WOP i Pomorskim Oddziale Straży Granicznej na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. W ostatnich latach jakieś fatum nad Nim zawisło – brak słów, aby opisać jego trudną sytuację życiową. Na co dzień boryka się z samodzielnym wychowywaniem niepełnosprawnego, niezdolnego do samodzielnej egzystencji syna, dla którego musiał przebudować całe mieszkanie wraz z dobudową zewnętrznej windy. W krótkim czasie spotkały Go tragedie związane ze śmiercią najbliższych: zmarła Jego żona, wkrótce brat i bratowa. W mieszkaniu wybuchł pożar, wskutek czego uległo ono znacznemu zniszczeniu. Konieczny był remont kapitalny mieszkania, które ponownie trzeba było przystosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pisaliśmy o tym w listopadzie 2020 roku: http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/kol-piotr-urbanski-z-regionu-szczecin-potrzebuje-pomocy/

Co jeszcze gorszego mogło Go spotkać? Niestety on sam zachorował na nowotwór!!! W związku z chorobą będzie przebywał w szpitalu i na ten czas zmuszony jest oddać syna do Domu Opieki Społecznej na okres dwóch miesięcy. Jest to koszt około 11.000 zł. Konieczna jest pilna pomoc finansowa. Prosimy życzliwych członków naszego Związku (i nie tylko) o wpłaty bezpośrednio na konto Piotra:

77 1240 3813 1111 0000 4382 5415

W imieniu Piotra dziękujemy za każdą najdrobniejszą wpłatę.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Zarząd Regionu Szczecin