Apel Prezesa Związku Kol. Marka Meszyńskiego z pikiety przed Sądem Okręgowym w Warszawie!

Koleżanki i Koledzy ze ZEiRSG, a także nasi sympatycy!

          Jestem na pikiecie protestacyjnej przez Sądem Okręgowym w Warszawie. 29 listopada – kolejny, 14-ty dzień protestu przeciwko zawieszeniu postępowań w sprawach odwołań represjonowanych od decyzji ZER MSWiA obniżających emerytury i renty. Są plakaty z prośbami o wycofanie zapytania prawnego z Trybunału Konstytucyjnego w naszej sprawie i przystąpienie do orzekania bez opinii Trybunału, na podstawie Konstytucji. Wg zamierzeń pikiety będą trwały do 16 grudnia, czyli do III rocznicy uchwalenia haniebnej i nieludzkiej ustawy represyjnej. A może dłużej?
W imieniu Związku wspieram swoją osobą ten protest i proszę Koleżanki i Kolegów z poszczególnych Regionów o współorganizowanie wraz z innymi stowarzyszeniami emerytów mundurowych podobnych pikiet protestacyjnych przed Sądami Okręgowymi w rejonach działania, lub też w miarę możliwości o samodzielne ich organizowanie.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!


Prezes ZEiRSG
Marek MESZYŃSKI

Poniżej kilka zdjęć z dzisiejszej pikiety.