APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH !

SZANOWNE  KOLEŻANKI  I  KOLEDZY  !!!

POSZKODOWANI  EMERYCI  I  RENCIŚCI  STRAŻY  GRANICZNEJ  !!!                                                                                                  

 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych zamieściła na swoich stronach internetowych Apel w sprawie terminów rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie prosząc jednocześnie o pilne powiadomienie Federacji w przypadku otrzymania zawiadomienia z Sądu o terminie i miejscu posiedzenia Sądu. Uzasadnienie dla tego rodzaju postępowania i adres do przesłania powiadomienia zawiera poniższy skan Apelu.

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI