Apel Zarządu Głównego ZEiRSG i Regionu w Cieszynie o udział w marszu w Warszawie w dniu 4 czerwca 2023 r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Wiemy, że w dniu 4.06.2023 r. w czasie dojazdu uczestników na „MARSZ 4.06.2023 r.” będą przeprowadzane szczegółowe kontrole środków transportu pod kątem sprawności technicznej, trzeźwości kierowców i uczestników zbiorowych przejazdów. Ma to utrudnić dojazd na planowany MARSZ.

Uważajcie na siebie i nie dajcie się sprowokować!!

Razem Możemy Więcej!!

Prezes ZEiRSG

Sławomir Matusewicz

 

Marsz 4 czerwca 2023 r. naszą wspólną sprawą!!