APEL ZG ZŻWP DO PREZYDENTA RP O NIEPODPISYWANIE USTAWY DEGRADACYJNEJ!