Artykuły i komunikaty na nowej stronie FSSM RP.

          Uprzejmie informuję liczne środowisko formacji granicznych o ciekawym artykule zamieszczonym na nowej stronie Federacji w dniu 14 kwietnia 2017r., dotyczącym projektu poselskiego PIS w sprawie zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

          Dla osób objętych represyjną ustawą emerytalną najistotniejszym elementem proponowanych zmian jest przekazanie w praktyce w ręce Ministra Sprawiedliwości nieograniczonej władzy w kształtowanie składów sądów, w tym w przyszłości być może sądów rozpatrujących odwołania od decyzji emerytalnych ZER MSWiA obniżających emerytury i renty b. funkcjonariuszom SG. Więcej na ten temat w dziale aktualności na stronie Federacji pod adresem:  https://www.fssm.pl/

          Warto też zwrócić uwagę na ostatnie komunikaty zamieszczone na tej stronie, dotyczące w szczególności:

  • Konferencji w Sejmie w dniu 29 kwietnia 2017r. organizowanej przez Federację i grupę posłów na temat „Ochrony prawnej funkcjonariuszy i żołnierzy w demokratycznym państwie”.
  • Apelu Prezydenta Federacji o przyśpieszenie przez jej stowarzyszenia działań uzgodnionych na posiedzeniu ZF w dniu 29 marca 2017r.
  • Apelu powiatowych Komitetów Protestacyjnych z Legionowa i Białej Podlaskiej o pdjęcie wspólnych działań w kierunku usunięcia z systemu prawnego RP ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016r.
  • Zaproszenia przez OPZZ do udziału w manifestacji pierwszomajowej organizowanej w Warszawie.

         Myślę, że warto zapoznać się z tymi materiałami i przemyśleć nasze dalsze działania, jako Związku, w kontekście zbliżającego się IV Zjazdu Krajowego w dniu 6 maja 2017r. Więcej na temat Zjazdu w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej pt. „IV Zjazd Krajowy”.

 

p.o. Rzecznika ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI