Jerzy Jankowski

Author's posts

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP i SG w st. spocz. Pawła ZIELIŃSKIEGO.

4 czerwca 2022 roku – uroczystości w Rycerce Górnej: wręczenie sztandaru ZEiRSG, uhonorowanie Koła Łowieckiego „Głuszec” i odsłonięcie Pomnika Pamięci!

Rycerka Górna 4 czerwca 2022 roku: wręczenie sztandaru Związkowi Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, odznaczenie Koła Łowieckiego „Głuszec” w Rajczy złotym medalem „Za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy WP” i odsłonięcie Pomnika Pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników polskich formacji granicznych. Poniżej kilka migawek zdjęciowych z uroczystości, której gospodarzami były władze gminy Rajcza, a którą uświetnili …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. WOP i SG w st. sp. Tadeusza SZUMILASA.

Porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W dniu 30.05.2022 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  Spotkanie prowadził gen Marian Kasiński – Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej., a udział w nim wzięli wszyscy wymienieni w porozumieniu przedstawiciele …

Kontynuuj czytanie

Aleksander Bojnicki – wiersz na rocznicę utworzenia Straży Granicznej.

Trzydziestoletnia ponad…. Patrzę w jej twarz – w jej rysach ukryte przestrzenie okolnic grodów kurhanów baonów i strażnic łowię  jej głos – jak broni szczęk w oddźwiękach pieśni ukryty i trud i krew kopistów  strażników wopistów podziwiam  mundur – zielony szlak trzydziestoletni zielony przekraczania granic. Co dzień nad moją rzeczką  – Olzą nad małym  mostkiem …

Kontynuuj czytanie

Życzenia dla Straży Granicznej z Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG.

          Z okazji przypadającej w tym roku 31. rocznicy powołania Straży Granicznej przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG w Słubicach udali się z życzeniami do Komend: NoOSG w Krośnie Odrzańskim, PSG w Gorzowie Wielkopolskim i PSG w Świecku gdzie na ręce Komendantów tych jednostek organizacyjnych SG przekazali życzenia funkcjonariuszom i pracownikom …

Kontynuuj czytanie

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego.

          W dniu 28.05.2022 roku na obiekcie sądeckiego Klubu Sportowego „Przetakówka”, gdzie zaprosił nas Kol. Stanisław Słaby – nasz członek i jednocześnie Przewodniczący Rady Osiedla „Przetakówka” w Nowym Sączu – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Z uwagi na ubiegłoroczne doświadczenie, gdzie Walne Zebranie …

Kontynuuj czytanie

IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zakończył obrady.

           W dniach 25 – 27 maja 2022 r.  w Drobinie (woj. mazowieckie) obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Podczas obrad dokonano oceny działań Federacji w mijającej kadencji, wskazując w szczególności na jej istotne osiągnięcia uzyskane pod kierunkiem ustępującego Przewodniczącego Kol. Zdzisława CZARNECKIEGO. Wyrażono mu gorące podziękowania za długoletnie …

Kontynuuj czytanie

Region Szczecin – spotkanie integracyjne nad Zalewem Szczecińskim.

       Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 14 maja 2022 r. członkowie Związku Emerytów i Rencistów Region Szczecin zorganizowali spotkanie integracyjne w Czarnocinie na terenie gminy Stepnica w ośrodku „Frajda” usytuowanym nad Zalewem Szczecińskim. W spotkaniu uczestniczyli emeryci WOP i SG zrzeszeni w ZEiR SG, jak i niezrzeszeni. Uczestników powitał burmistrz gminy Stepnica …

Kontynuuj czytanie

16 maja 2022 – święto Straży Granicznej!