Jerzy Jankowski

Author's posts

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. w st. spocz. WOP/SG Kazimierza DUDCZAKA.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Leona GRUZY.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP w st. spocz. Zbigniewa KUSTRY.

Życzenia świąteczno-noworoczne 2020/2021.

Życzenia od Regionu Cieszyn. Życzenia od Regionu Szczecin. Życzenia od Regionu Sądeckiego. Życzenia od Wiceprezesa ZŻWP płk. H. Budzyńskiego.   Życzenia od Prezesa ZF BOR Ryszarda Górana. Życzenia od Federacji SSM RP

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. w st. spocz. WOP/SG Jarosława GACKA.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP i SG Romana ŚWITAJA.

 

IV ROCZNICA UCHWALENIA PRZEZ SEJM USTAWY REPRESYJNEJ!

Cztery lata temu, 16 grudnia 2016 roku, Sejm na wieczornym posiedzeniu plenarnym – obradując w wyjątkowych okolicznościach w Sali Kolumnowej w „półotwartej” formule – uchwalił ustawę represyjną obniżającą po raz kolejny emerytury i renty policyjne, w tym niemałej części funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka dni później ustawę podpisał Prezydent RP, dając tym samym represjonowanym funkcjonariuszom i …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP Wojciecha MATERKI.

Komunikat FSSM RP – wzór odpowiedzi odwołującego się na apelację ZER MSWiA.

Poniżej zamieszczamy Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP dot. wzoru odpowiedzi do Sądu Apelacyjnego na apelację ZER MSWiA od wyroku SO korzystnego dla represjonowanego. Wzór ten z niewielkimi zmianami (dostosowanymi do specyfiki służby w b. WOP i Straży Granicznej) zostanie zamieszczony także na naszej stronie w zakładce Komisji Prawnej ZEiRSG.     INFORMACJA PRAWNA dot. odpowiedzi …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk.Stanisława BROWKI.