Jerzy Jankowski

Author's posts

Przedwyborczy „ŻOŁNIERSKI APEL” wojskowych stowarzyszeń.

Poniżej zamieszczamy przedwyborczy „Żołnierski Apel” trzech organizacji skupiających emerytowane środowiska wojskowe: Klub Generałów i Admirałów RP, Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.  Apel odnosi się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Kraju, zagrożeń dla  funkcjonowania demokratycznych instytucji, a także przestrzega przed wykorzystaniem problematyki bezpieczeństwa Państwa w walce wyborczej. Zachęca do aktywności …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie mjr. WOP w st. spocz. Andrzeja POCZAJA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. SG w st. spocz. Zofii GÓRECKIEJ.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. spocz. Władysława WIŚNIEWSKIEGO.

 

Ostatnie pożegnanie śp. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzeja WASIUKA.

    CZEŚĆ  JEGO PAMIĘCI !  

Apel wyborczy Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP!

Delegacja Zarządu Głównego ZEiRSG na spotkaniu otwartym z posłami KO w Poznaniu.

W dniu 24.07.2023 roku przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, to jest Piotr IWAT – Wiceprezes ds. Finansowo – Społecznych, Krzysztof MIŚ – Główny Skarbnik Związku, Andrzej BADOWSKI – członek Prezydium, wzięło udział w otwartym spotkaniu posłów Tomasza SIEMONIAKA i Rafała GRUPIŃSKIEGO z mieszkańcami Wielkopolski, w tym ze środowiskiem służb mundurowych (emeryci …

Kontynuuj czytanie

Region Kołobrzeg – kwiaty przy słynnym Pomniku Sanitariuszki.

Delegacja Regionu Kołobrzeg Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w 43 rocznicę odsłonięcia w Kołobrzegu jedynego w Europie Pomnika Sanitariuszki, złożyła kwiaty przed tym pomnikiem w dniu 13 lipca 2023 roku, podtrzymując wieloletnią tradycję WOP-owską. Jako byli żołnierze WOP rok do roku składamy tutaj kwiaty, gdyż od samego początku istnienia Pomnika żołnierze WOP ze Strażnicy …

Kontynuuj czytanie

   Zespół „Słubice” – udział w zawodach strzeleckich ZŻWP w Zielonej Górze.

W dniu 24.06.2023 r. na strzelnicy sportowej ZKS „Gwardia” Zielona Góra odbyły się XV Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Lubuskiego ZŻWP. Organizatorzy zawodów: LZW ZŻWP i ZKS „Gwardia” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego. Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu Lubuskiego ZŻWP, popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa, a także dobrosąsiedzkich stosunków między żołnierzami w st. spocz. i …

Kontynuuj czytanie

Region Koszalin – spotkanie z okazji niedawnego Święta Straży Granicznej i Dnia WOP.

W dniu 30.06.2023 roku odbyło się spotkanie koleżeńskie członków Regionu Koszalin Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji obchodzonego nie tak dawno Święta Straży Granicznej oraz Dnia Wojsk Ochrony Pogranicza. Na spotkaniu zostały wręczone przybyłym kolegom, pierwsze w naszym Regionie, legitymacje członkowskie nowego wzoru. W imieniu Zarządu Głównego Związku Emerytów i …

Kontynuuj czytanie