Mariusz Kolanko

Author's posts

W Dniu Weterana Służby Granicznej.

Ostatnie pożegnanie śp. chor. WOP/SG w st. sp. Jerzego GICZEWSKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. sp. Ryszarda OBOLEWICZA.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. sp. Józefa JAGIEŁŁY.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. sp. Józefa ŚLĘZAKA.

Ostatnie pożegnanie śp. st.chor.szt. WOP i SG Roberta Długosza.

W rocznicę powołania WOP.

Sztandar dla Związku.

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP w st. sp. Józefa PRZYWARY.

Ostatnie pożegnanie sp. mjr. WOP/SG w st. sp. Antoniego BŁAWICKIEGO.