B. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH DR HENRYK MAJEWSKI I PREZYDENT FSSMRP ZDZISŁAW CZARNECKI W NOWYM SĄCZU !

          W dniu 28.05.2018 r. w godz.16.00 – 18.00 w Hotelu „BESKID” w Nowym Sączu z inicjatywy Koła SERP odbyło się spotkanie emerytów i rencistów mundurowych (w tym również WOP i SG), w większości represjonowanych przez zbrodniczą ustawę z dnia 16.12.2016 r., z:

  • b. Ministrem Spraw Wewnętrznych w rządzie J.K. Bieleckiego – dr. Henrykiem MAJEWSKIM, działaczem „Solidarności”, aresztowanym przez 7 m-cy w 1983 r., który w lutym br. przewodniczył delegacji represjonowanych w wysłuchaniu publicznym w PE w Brukseli,
  • Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – insp. w st. spocz. Zdzisławem CZARNECKIM, który był współorganizatorem wyjazdu delegacji i również brał udział w w/w wysłuchaniu w PE.

           Na początku spotkania, prowadzonego przez nadinspektora w st. spocz. sądeczanina Marka HEBDĘ, zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego kilka dni wcześniej i pochowanego w Nowym Sączu represjonowanego mjr w st. spocz.  MO Wilhelma GRYGIELA, a także wszystkich pozostałych zmarłych (45 osób) z powodu tej zbrodniczej ustawy. Następnie zaproszeni Goście przekazali licznie przybyłym emerytom i rencistom informacje o:

  • aktualnym stanie sądowych postępowań odwoławczych od decyzji ZER obniżających emerytury i renty i dalszych możliwościach prawnych w Polsce w kontekście zawieszenia tych postępowań do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Konstytucyjny na zapytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie,
  • o niezwykłym zainteresowaniu europosłów z poszczególnych komisji Parlamentu Europejskiego sprawą obniżenia emerytur i rent mundurowych w Polsce (szczególnie niespotykanym nigdzie pozasądowym trybem  pozbawienia rent i emerytur do 1990r. poprzez zastosowanie wskaźnika 0,0%  wysługi za każdy rok służby, drastycznym obniżeniem emerytur wypracowanych już po 1990 roku, śmiertelnymi skutkami tej ustawy w postaci udokumentowanych już 45 zgonów, w tym samobójstw), a także o skierowaniu tej sprawy do Komisji Europejskiej, w wyniku czego Marianne Thyssen – Komisarz ds. Zatrudnienia UE aktualnie prowadzi postępowanie sprawdzające kontekst prawny i polityczny tej sprawy,
  •  o poparciu ze strony opozycyjnych ugrupowań politycznych i ruchów społecznych dla słusznej walki emerytów i rencistów mundurowych pod egidą Federacji o zwrot utraconych świadczeń.

          Po wystąpieniach Gości wywiązała się żywa dyskusja, szczególnie na temat możliwości dochodzenia swoich roszczeń na forum krajowym i unijnym, ale też w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Z wypowiedzi Gości jak i zebranych na sali wynikają kluczowe wnioski:

  • niezbędna jest dalsza integracja emerytów i rencistów mundurowych, najlepiej w ramach  Federacji SSM RP, która już się sprawdziła, a także większe otwarcie na środowiska funkcjonariuszy i żołnierzy aktualnie pełniących służbę,
  • wzmożenie działań całego naszego środowiska w kierunku zwiększenia aktywności obywatelskiej w inicjatywach społecznych i politycznych, w szczególności w związku ze zbliżającymi się kampaniami wyborczymi, dającymi szansę na zamianę „dobrej zmiany” na „lepszą zmianę!” w przyszłości.    

          Na zakończenie sala nagrodziła zaproszonych Gości gromkimi brawami.
Dziękujemy !

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.