Biegli Dla Niepodległej!

W związku z zorganizowanym przez funkcjonariuszy SG biegiem sztafetowym „Wokół Niepodległej”, aby upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, we wtorek 09 października 2018r. sztafeta przebiegła przez miasto i powiat kętrzyński.W tym przedsięwzięciu czynny udział zaznaczyli członkowie Związku Emerytów i Rencistów Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie. Na trasie Garbno – Kętrzyn w biegu sztafetowym pobiegł członek Prezydium  Regionu Związku kol. płk. rez. SG Miłosz LENART, z którym w zmianie sztafetowej pobiegli funkcjonariusze z CS SG i W-M OSG w Kętrzynie. Tuż po godz. 6.00 sztafeta dotarła do Komendy W-M OSG i CS SG  w Kętrzynie. Tam w obecności kadry ośrodka CS SG i W-M Oddziału SG delegacja Naszego Związku – kolega płk rez. SG Jerzy ZBOROWSKI, kolega ppłk rez. SG Jan Koszczyc i kolega członek ZG mjr rez. SG Marek Kędziora, złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza – Obrońców Ojczyzny. Uczestnikowi biegu sztafetowego koledze płk rez. SG Miłoszowi LENARTOWI delegowani członkowie Związku wręczyli pamiątkowy „Dyplom”, a przedstawiciel Komendy CS SG  i W-M SG w ręczył pamiątkowy medal.

Poniżej kilka zdjęć z biegu.

Z up. Prezesa Regionu
Marek KĘDZIORA