BIELSKIE SPOTKANIE NIE TYLKO REPRESJONOWANYCH.

Ponad 100. reprezentantów środowiska emerytów mundurowych z Podbeskidzia zebrało się 19 sierpnia w Hotelu „BESKIDY” na spotkaniu z: Andrzejem Rozenkiem – pełnomocnikiem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, Zdzisławem Czarneckim – prezydentem FSSM RP, bielskimi parlamentarzystami PO i Nowoczesnej oraz działaczami SLD.

Mówcy zgodnie podkreślali pogardę dla prawa projektodawców i wieloaspektową niekonstytucyjność przeforsowanej przez PiS ustawy, jej zabójcze skutki dla kilkunastu już zmarłych – pamięć których chwilą ciszy uczcili uczestnicy – oraz niezasłużone, zbiorowe osądzenie przez IPN-KŚZpNP i ukaranie przez ZER MSWiA wielotysięcznej grupy emerytów i rencistów, wdów i sierot.

Priorytetem jest składanie odwołań od decyzji ZER – muszą to zrobić wszyscy. Nie wolno popełnić błędu zaniechania jak miało to miejsce w 2009 r. (na 28 tysięcy decyzji, tylko 16 tysięcy odwołań).

Omawiano także przesłanki i założenia obywatelskiego projektu ustawy:

– walka z antymundurową propagandą („mundurowe” świadczenie emerytalne to zobowiązanie Państwa nie żaden przywilej, służba to nie praca),

– cofnięcie skutków dotychczasowych ustaw represyjnych (z 2009 i 2016 r.).

Przedstawienie projektu ustawy planowane jest na wrzesień, zbieranie podpisów w IV kwartale roku i złożenie projektu do końca 2017 r. Złożenie projektu w Sejmie wymaga co najmniej 100 tysięcy podpisów, celem jest uzyskanie 300 tysięcy podpisów popierających projekt – musimy pokazać naszą siłę. Wsparcie naszych działań zadeklarowali obecni na spotkaniu parlamentarzyści oraz działacze partii. Inicjatorzy nowelizacji ustawy przewidują, że obecna większość parlamentarna projekt odrzuci, ale będzie to „rozpoznanie bojem” stanowiska innych partii – abyśmy nie popełnili błędu przy urnach. Środowisko emerytów musi być solidarne i zaangażować się w wybory – za rok do samorządów, za dwa lata do Sejmu i Senatu.

Organizatorzy spotkania – Śląski Komitet Protestacyjny – apelowali do uczestników spotkania o tworzenie na szczeblu powiatowym i aktywny udział w działalności komitetów protestacyjnych, a także czynne angażowanie się w protesty przeciwko niedemokratycznym działaniom rządzących. Musimy podjąć trud i przeciwstawić się władzy partii, która szkodzi w każdym aspekcie życia społecznego.

                                                                                                     Sekretarz Regionu w Cieszynie

                                                                                                      Mariusz Kolanko