BM RP i ZEiRSG. Pamięć – Prawda – Przyszłość: 16 grudnia 2016-2021 roku!

Szanowne Koleżanki i koledzy!

Zbliża się piąta rocznica ustawy represyjnej wprowadzonej w grudniu 2016 roku. W pierwszym okresie wprowadzenia, negatywnymi skutkami objęła ona ponad 56000 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Od października 2017 r. do chwili obecnej ZER MSWiA na podstawie uchwalonej w 2016 r. ustawy represyjnej wydał ponad 1300 kolejnych decyzji zmieniających na niekorzyść wysokość emerytur i rent mundurowych. Do końca listopada br. od otrzymanych decyzji zmieniających świadczenia emerytalne odwołało się tylko ponad 25000 byłych funkcjonariuszy. Te cyfry pozostawiam bez komentarza.

16 grudnia 2021 roku minie 5 lat, jak Sejm RP uchwalił w sali Kolumnowej (istnieją poważne wątpliwości, czy zgodnie z prawem) ustawę represyjną ograniczającą w radykalnym stopniu emerytom i rencistom mundurowym oraz ich rodzinom nabyte przez nich prawa do zaopatrzenia emerytalnego. W związku z powyższą rocznicą Bractwo Mundurowe RP organizuje wydarzenie przypominające ten dzień, dokumentowane na Facebooku pn.  PAMIĘĆ-PRAWDA-PRZYSZŁOŚĆ: 16 GRUDNIA 2016-2021r. WALKA O HONOR I UKARANIE TWÓRCÓW BEZPRAWIA.

Do udziału w wydarzeniu został zaproszony m. in. nasz Związek. W programie przewiduje się:

  • Debatę w studio, w której wezmą udział zaproszeni goście, w tym Prezes ZEiRSG Sławomir Matusewicz.
  • Czat na żywo w dniu 16.12.2021 r. (prawdopodobnie około godz. 15.00) z Panią Adwokat Aleksandrą Chołub z Torunia, która od kilku lat występuje z powodzeniem przed sądami jako pełnomocniczka pokrzywdzonych w procesach o zwrot zagrabionych świadczeń emerytalnych.  (Tutaj link do witryny internetowej Pani Adwokat).
  • Nowy film znanego reżysera Andrzeja Dziedzica związany z piątą rocznicą bezprawia legislacyjnego.
  • Zapalenie w naszych oknach w dniu 16.12.2021 r. o godz. 20.00 symbolicznych świeczek jako światła pamięci ofiar tej ustawy represyjnej, ale także nadziei na poprawę złego losu i ukaranie winnych. Ten gest ma znaczenie symboliczne – nigdy nie zapomnimy! Czas sprawiedliwości nadchodzi!

Nagrania z debat, czatu i filmu będą udostępniane na stronach Bractwa Mundurowego i witrynach partnerów uczestniczących w wydarzeniu. Więcej szczegółów ujawnimy niebawem.

 Dodatkowo informujemy, że osoby chcące na żywo podczas czatu zadać pytania wymienionej wyżej Pani Adwokat Aleksandrze Chołub, proszone są o przesłanie na adres zarzad.glowny.zeirsg@gmail.com swoich adresów mailowych, na które zostanie przekazany dostęp do możliwości zadawania pytań na żywo. Jeżeli w danej chwili nie będzie możliwe udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie, pytający taką odpowiedź uzyska pisemnie. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej formy pomocy prawnej.

 

Z wyrazami szacunku

Sławomir Matusewicz
Prezes Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej