Category: Aleksander Bojnicki

Aleksander Bojnicki – wiersz na rocznicę utworzenia Straży Granicznej.

Trzydziestoletnia ponad…. Patrzę w jej twarz – w jej rysach ukryte przestrzenie okolnic grodów kurhanów baonów i strażnic łowię  jej głos – jak broni szczęk w oddźwiękach pieśni ukryty i trud i krew kopistów  strażników wopistów podziwiam  mundur – zielony szlak trzydziestoletni zielony przekraczania granic. Co dzień nad moją rzeczką  – Olzą nad małym  mostkiem …

Kontynuuj czytanie

XXX-lecie Straży Granicznej – wiersze mjr. rez. SG Aleksandra Bojnickiego.

„Tryptyk Graniczny” I Najpierw Najpierw  ukryta w dzikich oddźwiękach puszczy i boru wtopiona w grzęzawiska powoli dorastała jak pro piastowskie pola i okolnice rodzące  i grody i  strażnice i kurhany i zamki przygarniając  wojska obrony potocznej albo kwarcianej aż przyrosła gromem  gór grzęznąc w minerałach  Czermoszu  Dniepru  Dźwiny Odry i… Bugu aż po zapory morskie …

Kontynuuj czytanie