Category: Region Racibórz

Ostatnie pożegnanie śp. st.chor.sztab. rez. WOP/SG Jana SZOSTAKA.

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin. Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem …

Kontynuuj czytanie

Porozumienie o współpracy stowarzyszeń skupiających obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę RP.

W dniu 13. lutego 2024 r. w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli n/w stowarzyszeń, skupiających w swych szeregach obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę Rzeczypospolitej Polskiej: – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej; – Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej; – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy …

Kontynuuj czytanie

Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Racibórz.

W dniu 13 lutego 2024 roku w Sali Odpraw na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków ZEiR SG Region Racibórz. Przywitał nas serdecznie gość honorowy i zarazem gospodarz obiektu Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Kurek. Komendant przedstawił bieżące sprawy związane ze służbą w Straży Granicznej …

Kontynuuj czytanie

Wystąpienie FSSM RP i SEiRP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy na podstawie ustawy z 16.12.2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją z dnia 1 lutego br. rozszerzonego posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP, w dniu 4 lutego br. opracowane zostało wystąpienie do  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, w sprawie naszego stanowiska dot. osób represjonowanych w wyniku ustawy z dnia 16.12.2016 r. Pod pismem …

Kontynuuj czytanie

Rycerka Górna – upamiętnienie 77. rocznicy śmierci żołnierzy WOP.

W dniu 10 luty 2024 r. w m. Rycerka Górna zorganizowano spotkanie upamiętniające 77. rocznicę śmierci śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. st. szer. Stanisława Kozioła, śp. szer. Stanisława Dudy. W uroczystości udział wzięli byli i obecni żołnierze oraz funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także mieszkańcy Rycerki Górnej. Spotkanie zorganizował Związek Emerytów i …

Kontynuuj czytanie

Spotkanie Zarządu Regionu Racibórz ZEiRSG z Komisją Rewizyjną Regionu.

W dniu 31.01.2024 roku miało miejsce spotkanie robocze Zarządu ZEiR SG – Region Racibórz wraz z Komisją Rewizyjną. Omawiano sprawy związane z zamknięciem minionego roku i plany na bieżący rok. Przy okazji chcielibyśmy zareklamować fajną restaurację, w której się spotkaliśmy, o nazwie „Stacja Miejska” przy ul. Wojska Polskiego 9h. Bardzo miła obsługa i atmosfera sprzyjające …

Kontynuuj czytanie

Gratulacje dla Gen. bryg. SG Roberta BAGANA – nowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 

Na jaką organizację dokonasz odpisu 1,5% ze swojego podatku?

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych, czas podjąć decyzję, na którą organizację pożytku publicznego dokonamy odpisu 1,5% z naszych podatków! Poniżej lista stowarzyszeń  mundurowych posiadających już status organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do skorzystania!

Robocze spotkanie Prezesa ZEiRSG z członkiem ZG i przewodniczącym ZO NSZZFSG przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu – kol. Mariuszem Wiśniewskim.

W dniu 15 stycznia odbyłem robocze spotkanie z członkiem Zarządu Głównego – przewodniczącym Zarządu Oddziałowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu – kol. Mariuszem Wiśniewskim. Omówiliśmy szereg zamierzeń, które we współpracy oraz przy dobrze układających się kontaktach z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ FSG Kol. Marcinem Kolasą, mają …

Kontynuuj czytanie