Archiwum kategorii: Komunikaty i publikacje

ODPOWIEDŹ MSWiA ORAZ MRPiPS NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 16564.

Szanowni emeryci i renciści poszkodowani ustawą represyjną! Poniżej zamieszczamy odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 16564, zgłoszoną przez posłów .Nowoczesnej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych „dotkniętych ustawą represyjną”. Mówiąc w skrócie, z treści obydwu odpowiedzi na interpelację wynika, że: składki na …

Kontynuuj czytanie »

ODPOWIEDŹ MSWIA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 16323.

W dniu 6 listopada 2017r. opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej treść dwóch interpelacji poselskich złożonych przez posłów .Nowoczesnej do MSWiA: nr 16323 i nr 16564. Poniżej zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 16323, podpisaną przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława ZIELIŃSKIEGO. Rzecznik ZEiRSG Jerzy JANKOWSKI     

NOWOSĄDECKI KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP.

          Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017r. w Nowym Sączu powstał Nowosądecki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, jako kontynuacja powstałego w połowie października br. „Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku, dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura …

Kontynuuj czytanie »

25-ta ofiara ustawy represyjnej i 6 -ta wśród emerytów Straży Granicznej!

Informacja z Regionu Kołobrzeg ZEiRSG ! Śp. starszy chor. sztabowy Hieronim Szamszur – Kontroler GPK SG Kołobrzeg, żolnierz WOP i funkcjonariusz SG – kolejną ofiarą ustawy represyjnej! Został już wpisany do „Białej Księgi” prowadzonej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG Zbigniew Hadaś      

„NiezaSŁUŻYLIŚMY” – dodatek do Trybuny dot. skutków ustawy represyjnej.

    Poniżej zamieszczamy przedruk wpisu ze strony Federacji SSM RP, dotyczący skutków ustawy represyjnej, w tym listy śmiertelnych jej ofiar.    „Do ostatniego weekendowego wydania TRYBUNY dołączono specjalny dodatek NiezaSŁUŻYLIŚMY w całości poświęcony represyjnej ustawie emerytalnej z 16 grudnia 2016 r. Zachęcamy do przeczytania (wystarczy kliknąć w obrazek obok). Wersję papierową dodatku można bezpłatnie otrzymać w …

Kontynuuj czytanie »

INTERPELACJE POSELSKIE W SPRAWIE SKUTKÓW USTAWY REPRESYJNEJ, ZŁOŻONE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU.

          Uprzejmie informujemy, że w miesiącu październiku 2017r. w Sejmie RP złożone zostały dwie interpelacje poselskie w sprawie skutków ustawy represyjnej z grudnia 2016r.           Interpelacja nr 16323 została skierowana do MSWiA i dotyczy zapytania o liczbę b. funkcjonariuszy SG i żołnierzy WOP objętych tą ustawą, zarówno w skali kraju jak i z obszaru województwa …

Kontynuuj czytanie »

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA RP NA LIST OTWARTY POSZKODOWANEGO EMERYTA STRAŻY GRANICZNEJ.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Poszkodowani ustawą represyjną!            Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pana Prezydenta RP, a ściślej – Kierownika Zespołu Korespondencji Obywatelskiej Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP – na List Otwarty emeryta Straży Granicznej, mjr. Jerzego Misiewicza, poszkodowanego ustawą represyjną. W liście tym mjr Misiewicz przedstawia sytuację represjonowanych i swoją, oraz zadaje …

Kontynuuj czytanie »

SPOTKANIA ANTYREPRESYJNE W REGIONIE NADODRZAŃSKIM ZEiRSG.

       I.   W dniu 20 października 2017r. z inicjatywy Zarządu Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w siedzibie Regionu odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech struktur emerytów mundurowych /SEiRP, ZŻWP, ZEiRP RP, ZEiRSG/ działających na terenie powiatu słubickiego z przedstawicielami struktur powiatowych SLD i Nowoczesnej.           Tematem spotkania było: omówienie spotkania w dniu 12 września 2017 r z adwokatem i …

Kontynuuj czytanie »

SPOTKANIE ANTYREPRESYJNE.

W dniu 24 października 2017 r., z inicjatywy Zarządu Regionu w Cieszynie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące działań w sprawie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin. Na spotkanie stawiło się 19. wolontariuszy, zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy zgłosili swój udział w akcji zbierania podpisów osób udzielających poparcia projektowi ustawy. Każdy …

Kontynuuj czytanie »

KOŁOBRZESKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

           W dniu 20 października 2017 r. z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Kołobrzeg podpisano KOŁOBRZESKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ  SŁUŻB MUNDUROWYCH.           Sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kołobrzegu. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 8 im. ORP ORZEŁ. Związek Emerytow i  Rencistów SG Region Kołobrzeg.           Celami porozumienia w szczególności …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty «