Category: ZEiRSG

Spotkanie opłatkowe w Regionie Szczecin ZEiRSG.

Z up. Prezesa Regionu Jarosław KĘSICKI  

Ostatnie pożegnanie mjr. rez. WOP i SG Mirosława JANKOWSKIEGO, b. komendanta PSG Jakuszyce!

      Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 06.12.2018r. odszedł na wieczną służbę śp. mjr rez. WOP i SG Mirosław JANKOWSKI b. dowódca/komendant GPK/PSG Jakuszyce Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 08.12.2018r. o godz. 14.00 w kościele pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie. Wyrazy szczerego współczucia rodzinie składa Związek Emerytów i Rencistów Straży …

Kontynuuj czytanie

Członek Regionu Sądeckiego ZEiRSG, Adam Musialski, po raz trzeci radnym i przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój!

Miło nam zakomunikować, że zasłużony członek Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, emeryt b. WOP i Straży Granicznej  Kol. Adam MUSIALSKI, po raz trzeci został wybrany radnym miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, a na pierwszej sesji Rady Miasta – po raz trzeci został jej przewodniczącym! Pełną relację z obrad Rady Miasta, ze zdjęciami i wywiadem TV z …

Kontynuuj czytanie

Wnioski o ponowne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Straży Granicznej – aktualizacja z dnia 7.12.2018r.

W dniu 30 października 2018r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. 7/15), opublikowany w dniu 6 listopada 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2102) w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów w ustawie o Policji dotyczących naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  wypoczynkowy/dodatkowy przez funkcjonariuszy Policji odchodzących na emerytury (renty). Wyrok ten nie dotyczy funkcjonariuszy Straży Granicznej, co …

Kontynuuj czytanie

Walne Zebranie Regionu Sądeckiego – zmiany we władzach Regionu.

W dniu 15 listopada 2018 roku w sali odpraw Karpackiego Oddziału SG – dzięki przychylności Komendanta Oddziału – odbyło się Walne Zebranie Regionu Sądeckiego ZEiRSG, poświęcone zmianom we władzach Regionu.

Kontynuuj czytanie

Informacja – opinia prawna dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 7/15, w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Za zgodą Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG, Pana Marcina KOLASY,  publikujemy na naszej stronie internetowej opinię prawną Pani adwokat dr Marty DERLATKI dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.10.2018r. o sygn. K 7/15 w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez funkcjonariuszy Policji.

Kontynuuj czytanie

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Kontynuuj czytanie

Komunikat Prezydenta FSSM RP o organizacji obchodów 100-lecia Niepodległej w dniu 8 listopada 2018r.

KANDYDACI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 ZE STRUKTUR ZEiRSG I ŚRODOWISKA FORMACJI GRANICZNYCH RP!

KANDYDACI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 ZE STRUKTUR ZEiRSG I ŚRODOWISKA FORMACJI GRANICZNYCH RP! Region Szczeciński Andrzej Wyganowski-Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Danuta Leszczyńska-Kandydatka do Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego Sławomir Nitras-Kandydat na Prezydenta Miasta Szczecin Region Warmińsko-Mazurski Jolanta Ołów oraz Tadeusz Iwiński-Kandydaci do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzej Szczurko-Kandydat do Rady Powiatu Kętrzynskiego Roman Świtaj,Tadeusz Kot …

Kontynuuj czytanie

Biegli Dla Niepodległej!

W związku z zorganizowanym przez funkcjonariuszy SG biegiem sztafetowym „Wokół Niepodległej”, aby upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, we wtorek 09 października 2018r. sztafeta przebiegła przez miasto i powiat kętrzyński.

Kontynuuj czytanie