Category: ZEiRSG

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. – aktualizacja.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W dniu 14 luty 2024 r. w Warszawie, wspólnie z kol. Andrzejem Badowskim i Krzysztofem Miś odbyliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A. dawniej WDB S.A. Przedmiotem spotkania była oferta skierowana do emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz członków ich rodzin. Program ubezpieczeniowy został wypracowany z ubezpieczycielem …

Kontynuuj czytanie

Porozumienie o współpracy stowarzyszeń skupiających obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę RP.

W dniu 13. lutego 2024 r. w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli n/w stowarzyszeń, skupiających w swych szeregach obecnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy formacji ochraniających granicę Rzeczypospolitej Polskiej: – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej; – Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej; – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy …

Kontynuuj czytanie

Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Racibórz.

W dniu 13 lutego 2024 roku w Sali Odpraw na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków ZEiR SG Region Racibórz. Przywitał nas serdecznie gość honorowy i zarazem gospodarz obiektu Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Kurek. Komendant przedstawił bieżące sprawy związane ze służbą w Straży Granicznej …

Kontynuuj czytanie

Wystąpienie FSSM RP i SEiRP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy na podstawie ustawy z 16.12.2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją z dnia 1 lutego br. rozszerzonego posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP, w dniu 4 lutego br. opracowane zostało wystąpienie do  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, w sprawie naszego stanowiska dot. osób represjonowanych w wyniku ustawy z dnia 16.12.2016 r. Pod pismem …

Kontynuuj czytanie

Rycerka Górna – upamiętnienie 77. rocznicy śmierci żołnierzy WOP.

W dniu 10 luty 2024 r. w m. Rycerka Górna zorganizowano spotkanie upamiętniające 77. rocznicę śmierci śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. st. szer. Stanisława Kozioła, śp. szer. Stanisława Dudy. W uroczystości udział wzięli byli i obecni żołnierze oraz funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także mieszkańcy Rycerki Górnej. Spotkanie zorganizował Związek Emerytów i …

Kontynuuj czytanie

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A.

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie w COMPENSA TU na Życie S.A. Poniżej link do strony Ubezpieczenia grupowe, gdzie zmieściliśmy komunikaty dot. nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci – wynegocjowanego z COMPENSA TU przez starego/nowego naszego Brokera, czyli …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Andrzeja ZUBA.

Wizyta delegacji Regionu Sądeckiego u Komendanta Karpackiego Oddziału SG.

  W dniu 06. lutego 2024 roku delegacja Regionu Sądeckiego ZEiR SG w składzie: Krzysztof TWARDOWSKI, Krzysztof STAWIARSKI, odbyła spotkanie z Komendantem Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Stanisławem LACIUGĄ oraz Zastępcą Komendanta, płk. SG Renatą OBRZUT. Głównym celem spotkania było wręczenie gen. bryg. SG Stanisławowi LACIUDZE Odznaki „Zasłużony dla Związku” nadanej przez Zarząd Główny …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP/SG w st. spocz. Andrzeja KĘDZIORSKIEGO.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP.

W dniu 1 lutego br. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu w składzie Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit, Bogdan Komorowski oraz Wiesław Baraniewicz (jako reprezentant zespołu prawnego), na które zaproszono przewodniczących (prezesów) stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które są zaangażowane w działania mające na celu …

Kontynuuj czytanie