Category: ZEiRSG

Pismo Dyrektora ZER MSWiA do Prezesa ZEiRSG w sprawie usprawnień obsługi interesantów.

Poniżej zamieszczamy link do strony Komunikatów ZEiRSG i FSSM RP, gdzie opublikowaliśmy skany pisma Dyrektora ZER MSWiA z dnia 15.12.2020 r. wraz z załącznikami, skierowanego do Prezesa ZEiRSG. Pismo zawiera opis ostatnich działań ZER, zmierzających do usprawnienia obsługi interesantów Zakładu, i informację o możliwościach i procedurze  ubiegania się o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do …

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. w st. sp. WOP i SG Jana NOWAKA.

Ostatnie pożegnanie śp. chor. WOP i SG w st. spocz. Zbigniewa GWARDECKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. mł. chor. w st. spocz. WOP Stanisława MOMOTA.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. sp. Lecha WITKA.

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. WOP i MO w st. spocz. Edwarda IŁOWSKIEGO.

Wspomnienie zmarłych.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. w st. spocz. WOP/SG Zbigniewa TOKARZA.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. w st. spocz. WOP/SG Kazimierza DUDCZAKA.

Ostatnie pożegnanie śp. płk. WOP w st. spocz. Leona GRUZY.