Category: ZEiRSG

Ostatnie pożegnanie śp. st. sierż. sztab. WOP Czesława WILKIEWICZA.

Odpowiedzi MSWiA na pytania zadane przez ZEiRSG w trybie dostępu do informacji publicznej – ciąg dalszy.

Koleżanki i Koledzy, w załączeniu przedstawiam poniżej korespondencję z MSWiA w zakresie wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a później funkcjonariuszy Straży Granicznej, które na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą …

Kontynuuj czytanie

Protest FSSM RP w sprawie „Polskiego Ładu” skierowany do Premiera Rządu RP.

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG w st. spocz. Władysława TUROKA.

Stanowisko Zarządu Głównego ZEiRSG w sprawie „Polskiego Ładu”.

Kontynuuj czytanie

Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. WOP/SG Wiesława STOCHMALA.

Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG Zbigniewa RZECZYCKIEGO.

Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP/SG Janusza SYSKI.

Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP/SG Władysława KRUGŁEGO.

Życzenia świąteczno-noworoczne 2021/2022.

Kontynuuj czytanie